Sistemul resurselor financiare publice

Resursele financiare publice

La nivel national, resursele financiare includ:
-resursele financiare ale autoritatilor si institutiilor publice;
-resursele financiare ale unitatilor publice si private;
-resursele financiare ale organizatiilor fara scop lucrativ;
-resursele financiare ale populatiei.

Intre resursele financiare ale societatii si resursele financiare publice exista un raport ca de la intreg la parte, deoarece resursele financiare ale societatii au o sfera de cuprindere mult mai larga.
Alaturi de resursele financiare publice, resursele financiare ale societatii include si resursele financiare private.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 93kb
Downloads: 22
Materia: Administratie

Sistemul cheltuielilor publice

Sistemul cheltuielilor publice
- cheltuieli publice efectuate de administratiile centrale de stat, din fondurile bugetare si extrabugetare;
- cheltuielilor colectivitatilor locale ale unitatilor administrativ teritoriale;
- cheltuielile organismelor internationale din resursele publice prelevate de la membri acestora;
- cheltuielile finantate din fondurile asigurarilor sociale de stat.

Alte referate despre: sistemul cheltuielilor publice, sistemul cheltuielilor publice in romania, analiza cheltuielilor publice 2006-2010

Evaziunea fiscala in Romania si caile de prevenire a acesteia

Evaziunea fiscală constituie la momentul prezent un fenomen economic si social complex. Este imperios necesar, pentru toate statele lumii, ca urmarile nocive ale acestui fenomen sa fie limitate, micsorate, sa-si piarda din anvergura, in conditiile in care a devenit clar pentru toata lumea ca ele nu pot fi eradicate. Evaziunea fiscala are un efect direct si neintarziat asupra nivelurilor incasarilor fiscale, fapt ce conduce nemijlocit la dezechilibre in mecanismele pietei, precum si la imbogatirea, in mod ilicit, a practicantilor acestei metode de inselaciune ce afecteaza statul si in ultima instanta, pe fiecare dintre noi, contribuabili onesti. Existand mai multe interpretari, denumiri si acceptiuni ale acestui fenomen, este normal ca el sa fie si greu de definit. Sunt utilizate sintagme de genul “fraudă, fraudă ilegală, evaziune internationala, fraudă legală, evaziune internaţională, fraudă prin lege, economie subterană”. Nu doar terminologia constituie un element de confuzie, ...

Alte referate despre: evaziunea fiscala in romania si caile de prevenire a acesteia, referat evaziunea fiscala in romania si caile de prevenire a acesteia, evaziunea fiscala in romania

Tendinte si perspective in evolutia sistemului resurselor financiare in Romania

Veniturile cu caracter fiscal reprezinta prelevari legale din veniturile create de unitatile economice si populatie, inclusiv in legatura cu detinerea de catre acestia a unor averi sau proprietati impozabile si se concretizeaza in: impozite, taxe si contributii directe, in cazul carora suportatorul real este considerat a fi insusi subiectul lor; impozite si taxe indirecte, in cazul carora suportatorul real nu coincide cu subiectul platitor, datorita fenomenului financiar de repercusiune.

Alte referate despre: tendinte si perspective in evolutia sistemului fiscal in romania, tendinte si perspective in evolutia sistemelor bancare, tendinte si perspective in evolutia sistemul fiscla in romania

Resurse financiare publice

Datorita caracterului limitat al resurselor financiare, o problema foarte importanta a societatii o constituie alocarea resurselor necesare producerii tuturor categoriilor de bunuri (publice, mixte si private). Deciziile privind alocarea resurselor intre sectorul public si cel privat influenteaza decisiv, atât productia de bunuri publice cât si raportul dintre acestea si bunurile private. In teoria finantelor publice, se apreciaza ca alocarea resurselor este optima atunci când cerintele consumatorilor sunt satisfacute la un nivel maxim, prin intermediul sectorului privat si a celui public. La un moment dat, cetatenii unei tari pot manifesta, in functie de distributia averii si veniturilor, anumite preferinte fata de procurarea bunurilor publice si a celor private, iar comportamentul acestora este pus in evidenta de curbele de indiferenta. O curba de indiferenta include, la un moment dat, punctele in care preferintele fata de sectorul public si cel privat sunt egale, respectiv ...

Alte referate despre: resursele financiare publice, resurse financiare publice, sistemul resurselor financiare publice

Finante publice

b) clasificarea economica foloseste doua criterii de grupare: unul din care cheltuielile se impart in cheltuieli de capital si cheltuieli curente iar altul, care imparte cheltuieli in cheltuieli ale serviciilor publice ( administrative ) si cheltuieli de transfer ( de redistribuire );
- cheltuieli de capital sau de investitii
- achizitionarea de bunuri cu folosinta indelungata;
- cheltuielile curente asigura functionarea si intretinerea institutiilor publice;
- cheltuieli privind serviciile publice sau administrative;
- cheltuielile de transfer pot avea un caracter economic sau social (burse,pens);

Alte referate despre: finante publice, referat finante publice, referate finante publice

Notiunea de finante publice

Au existat 2 motive pentru care statul nu a intervenit in activitatea agentilor economici: In primul rand activitatea economica se afla inca sub influenta muncii manuale, industria eara predominant manufacturiera, schimbul de marfuri fiind restrans ca valoare.

Alte referate despre: notiunea de finante publice, notiunea de finante publice- bibliografie, notiunea finantelor publice

Contabilitatea Serviciului Public

Parlament de a realiza venituri si a efectua cheltuieli.
Prin urmare, in teoria si practica finantelor publice locale sunt recunoscute si aplicate urmatoarele principii bugetare:
1.universalitatea bugetului;
2.unitatea bugetului;
3.anualitatea bugetului;
4.echilibrul bugetar;
5.specializarea bugetara;
6.realitatea bugetului;
7.publicitatea bugetului.

Alte referate despre: contabilitatea institutiilor publice, referat contabilitatea institutiilor publice, referate contabilitatea institutiilor publice

Rolul impozitelor in constituirea veniturilor publice

Productia de bunuri si servicii publice este finantata din resurse bugetare, adica, in principal, din impozitele si taxele platite de toti contribuabilii, persoane fizice si juridice. Plata impozitelor si taxelor reduce capacitatea contribuabililor de a-si procura bunuri si servicii de pe piata, pentru folosinta lor exclusiva. Comportamentul populatiei, ca rezultat al raportului dintre sectorul public si cel privat, este pus in evidenta de asa-numitele "curbe de indiferenta".

Alte referate despre: constituirea veniturilor publice, rolul impozitelor directe in formarea veniturilor publice, aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor publice

Mobilizarea resurselor financiare ale persoanelor fizice

Depozitele bancare-aspecte teoretice
Constituirea depozitelor bancare de catre persoane fizice sau juridice prin depuneri de sume are o mare importanta in politica de atragere de disponibilitati banesti, atat in lei cat si in valuta.
Atragerea depozitelor constituie principala functie a unei banci comerciale si face parte din operatiunile de pasiv ale bancii.
Depozitele bancare reprezinta principala forma de imobilizare a resurselor temporare disponibile in vederea redistribuirii acestora sub forma de credite. Depozitele bancare se infiinteaza in baza unei “Conventii de Depozit” incheiata intre banca comerciala si titularul depozitului, care poate fi persoana fizica sau juridica.

Alte referate despre: mobilizarea resurselor financiare, constituirea resurselor financiare, asigurarea persoanelor fizice

Cheltuieli publice

,,Resursele financiare, la nivel naţional, cuprind ansamblul resurselor financiare ale autorităţilor şi instituţiilor publice, resursele întreprinderilor publice şi private, resursele organismelor fără scop lucrativ, precum şi resursele populaţiei.Volumul resurselor financiare ale unei societăţi depind de mărimea produsului intern brut, precum şi de posibilitatea apelării la resurse financiare externe (împrumuturi, ajutoare, donaţii)”.

Trebuie să facem deosebirea dintre finanţele publice şi finanţele private şi deci dintre resursele financiare ale societăţii şi resursele financiare publice.
Resursele administraţiei de stat, centrale şi locale, resursele asigurărilor sociale de stat şi resursele instituţiilor publice cu caracter autonom sunt componente ale resurselor financiare publice. O bună parte a resurselor financiare publice este formată din veniturile cu caracter fiscal.

Alte referate despre: cheltuieli publice, cheltuielile publice, cheltuieli publice referat

Controlul financiar de stat exercitat de ministerul finantelor publice

Ministerul Finanţelor publice, în baza constatărilor rezultate din controlul efectuat de către organele sale specializate, are dreptul să dispună:
- Luarea de măsuri în vederea înlăturării şi prevenirii neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă a administraţiei centrale şi locale, precum şi a regiilor autonome;
- Corectarea şi întocmirea bilanţurilor contabile şi vărsarea la buget a impozitelor şi a altor venituri legale datorate statului;
- Aplicarea de măsuri pentru respectarea prevederilor legale în domeniul preţurilor şi tarifelor (ulterior, prin înfiinţarea Oficiului concurenţei, s-au restrâns atribuţiile în acest domeniu);
- Suspendarea aplicărilor măsurilor care contravin reglementărilor financiar-contabile şi fiscale.

Alte referate despre: controlul de stat exercitat de ministerul finantelor, controlul financiar exercitat de ministerul finantelor publice, controlul exercitat de ministerul finantelor

Finate publice - concept, continut, functii

Lucrarea finate publice - concept, continut, functii a fost concepută ca un îndrumar pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă şi elaborată într-o aşa manieră, încât să asigure o tratare sistemică a domeniului abordat, pe baza unei informări teoretice şi practice în contextul realităţii dinamice social-economice din ţara noastră, pe fondul multiplelor schimbări legislative din perioada 2003-2004 în domeniul practic al finanţelor publice.Finate publice - concept, continut, functii

Alte referate despre: finante publice concept continut functii, rolul finatelor publice in indeplinirea functiilor statului, functiile finatelor publice

Contabilitatea institutiilor publice

Din punct de vedere conceptual creditul bugetar reprezintă limita maximă până la care se poate efectua o plată de casă. Dicţionarul enciclopedic Român defineşte creditul bugetar ca fiind “suma limită, aprobată prin bugetul de stat, până la care se poate efectua o anumită categorie de cheltuieli din buget”. Legea Finanţelor Publice nu defineşte, într-un fel anume, noţiunea de credit bugetar, dar Legea Finanţelor Publice Locale, art.1, pct.5, îi dă acestuia o definiţie, în înţelegerea bugetelor locale, ca fiind “suma aprobată în bugetele locale, în bugetele instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri extrabugetare, reprezentând limita maximă până la care se pot angaja şi efectua cheltuieli”.
Deşi, noţiunea de “credit bugetar” ar trebui să aibă aceeaşi semnificaţie, importanţă şi valoarea practică, atât pentru ordonatorii de credite finanţaţi din bugetul ...

Alte referate despre: contabilitatea institutiilor publice referat, contabilitatea institutiilor publice studiu de caz, contabilitatea institutiilor publice monografie contabila

Continutul cheltuielilor publice

In conditiile trecerii la economia de piata in tara noastra s-au produs modificari in ceea ce priveste continutul si structura cheltuielilor publice. Statele isi indreapta cu precadere fondurile sale pentru finantarea actiunilor social-culturale a administratiilor de stat si intr-o mai mica masura pentru finantarea actiunilor economice.

Alte referate despre: continutul cheltuielilor publice, continutul si structura cheltuielilor publice, eseu privind continutul si structura cheltuielilor publice

T.V.A. - locul si rolul in cadrul resurselor

In tara noastra, in conditiile trecerii la economia de piata si ca
urmare a urmaririi alinierii fiscalitatii la practica tarilor
dezvoltate, impozitul pe circulatia marfurilor, care functiona ca un
impozit indirect, a fost inlocuit cu taxa pe valoarea adaugata.

Alte referate despre: rezultatele cautarii tva locul si rolul in cadrul resurselor finan, importanta si locul lumii antice in cadrul istoriei universale, masuri de protectia a munci la locul de munca in cadrul electrice

Managementul resurselor umane

Premisa de la care porneste managementul resurselor umane consta in ipoteza ca oamenii asteapta de la munca lor nu doar recompense financiare, securitate ocupationala-profesionala, un tratament uman, o viata sociala mai bogata (in sens uman). Omul aspira spre o recunoastere sociala, spre creativitate, forma esentiala a libertatii umane.

Alte referate despre: managementul resurselor umane, managementul resurselor umane referat, referat managementul resurselor umane

Particularitati ale managementului public in domeniul resurselor umane

Este evidenta necesitatea efectuarii unor schimbari majore in statutul functionarului public.Astfel, functionarul public cu functie publica de conducere trebuie sa devina un manager public cu
urmatoarele categorii de competente:
-Competenta profesionala;
-Competenta manageriala;
-Competenta politica;
-Competenta etica.

Alte referate despre: managementul public in domeniul resurselor umane, interviul ca instrument in domeniul resurselor umane, intocmirea raportului de audit in domeniul resurselor umane
Referate afisate : 18
Medie note: 8.24 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles