Situatii financiare ale institutiilor de credit

Situatiile financiare ale institutiilor de credit

Situatiile financiare ale institutiilor de credit
In acelasi Ordin nr 6 este prevazut faptul ca administratorii, directorii financiari-contabili, contabilii-şefi, orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului instituţiilor de credit răspund, potrivit legii, pentru însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile financiare periodice.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 32kb
Downloads: 19
Materia: Economie

Convertibilitatea monetara si evolutia ei

Fiind la început un mecanism intern al economiei, prin care se
echilibra cantitatea de moneda de hîrtie cu moneda-marfa (aurul),
convertibilitatea a devenit în prezent o veriga de patrundere a
monedei nationale în circuitul international, parcurgînd un proces de
transformari succesive, capatînd în fiecare faza a evolutiei trasaturi
specifice.

Alte referate despre: convertibilitatea monetara si evolutia ei, studiu caz convertibilitatea monetara si evolutia ei in romania, convertibilitatea monetara

Analiza titlurilor BRD

Analiza titlurilor BRD
In analiza noastra am luat in considerare perioada 1 septembrie 2004 - 2 decembrie 2004 si am tinut seama de riscul si rentabilitatea titlurilor in raport cu cea a pietei. Prin rentabilitate intelegem nivelul castigului asigurat de catre o investitie. Spre exemplu, rentabilitatea unui depozit bancar este chiar nivelul dobanzii acordata de banca deponentului. Riscul reprezinta probabilitatea de obtinere a unei anumite rentabilitati (sau, cu alte cuvinte, posibilitatea ca investitia sa nu genereze castigurile urmarite ci unele mai mici, sau chiar pierderi).

Alte referate despre: analiza swot brd, analiza tehnica brd, analiza fundamentala brd

Situatii financiare in Marea Britanie

IAS 1"Prezentarea situatiilor financiare" prevede o lista minimala de rubrici referitoare la structura si continultul situatiilor financiare propriu-zise, in anumite cazuri nefiind trasata o linie de demarcatie cu privire la continutul fiecarei componente a acestora. Informatiile complementare rapoartelor financiare propriu-zise fac obiectul notelor explicative.

Alte referate despre: situatii financiare in marea britanie, situatiile financiare din marea britanie, situatii financiare marea britanie

Influenta sistemului financiar global asupra gestiunii financiare al intreprinderii

În sfârşit, se observă un paralelism net între dezvoltarea economică şi cea financiară. Ţările cele mai dezvoltate economic dispun în general de un sistem financiar mai substanţial din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în timp ce ţările în curs de dezvoltare au, cel mai adesea, o structură financiară restrânsă.

Alte referate despre: influenta sistemului financiar global, influenta sistemului financiar asupra economiei reale, influenta schimbarilor climatice globale asupra mediului

Plafoanele de credit

Limitarea nivelului creditelor antreneaza o diminuare a veniturilor bancare, ca urmare a diminuarii nivelului dobanzilor incasate, motiv pentru care institutiile supuse cauta modalitati de sustargere de la aplicare. Astfel, in unele tari, bancile isi “ascund”creditele in operatiuni extrabilantiere, cu scopul raportarii unei baze de calcul minime si al nedeclararii volumului real al creditelor restante.

In majoritatea cazurilor, tendinta de evaziune imbraca si alte forme. Acolo unde imprumuturile in moneda straina sunt exceptate din baza de calcul, bancile isi vor majora aceste credite in totalul portofoliul de imprumuturi.Alteori, se produc deplasari ale imprumuturilor si depozitelor catre institutii nebancare afiliate. In Bulgaria, bancile care vindeau titluri guvernamentale catre institutii nebancare aveau permisiunea sa-si majoreze nivelul creditelor cu sume identice, motiv pentru care procedau, in practica, la vanzarea titlurilor inainte de datele stabilite si la rascumpararea ...

Alte referate despre: plafoanele de credit la bcr referat, credite bancare, creditul bancar

Credit ipotecar pentru investitii imobiliare

ION TURCU, Opereaţiuni şi Contracte Bancare, ed. Lumin Lex, 1997
ION TURCU, Teoria şi practica dreptului Comercial Român, ed. Lumina Lex, 1998
C.T.C.E. P. NEANŢ, Legis
www.indaco.ro
legislaţie.rol.ro
www.dsclex.ro
domino2.kappa.ro
legal.dntis.ro

Alte referate despre: creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, credit ipotecar pentru investitii imobiliare, credit ipotecare pentru investitii imobiliare

Creditul bancar - abordare generala

Analiza nu este posibila fara date.
Mai jos vom arata datele necesare si identificarea surselor de date. Patru grupe de date formeaza baza analizei solvabilitatii:

1.Calitatea conducerii:
competenta, integritatea si reputatia persoanelor care conduc intreprinderea care solicita credite; punctele slabe ale acestei fundamentari pot afecta nu numai capacitatea solicitantului de a rambursa un imprumut, ci si perspectivele creditorului de a incasa garantia;

Alte referate despre: creditul bancar abordare generala, referat creditul bancar abordare generala, creditul bancar - abordare generala

Riscul in activitatea de creditare

- concurenta altor banci
- nevoia de apropiere a bancilor de agentii economici serviti
- diversificarea atributiilor si rolul bancilor in economia de piata
- diversificarea activitatilor economice in economia de piata in comparatie cu limitarea sectoarelor economice existente inainte de 1990
- gasirea unor noi forme de atragere a resurselor banesti necesare bancilor comerciale

Alte referate despre: riscul in activitatea de creditare, riscul in activitatea de creditare a agentilor economici, riscul in activitatea de creditare bancara

Creditarea

1.Legea nr.33/1991 privind activitatea bancara
Art.12 Societatile bancare li se interzice sa incheie contracte sau intelegeri , sa adopte practici de orice fel care le-ar asigura pozitii dominante pe piata monetara, financiara sau valutara ori sa se angajeze in operatiuni pentru a obtine neloial avantaje pentru ele sau pentru terte persoane

Alte referate despre: creditarea persoanelor fizice, creditarea, creditarea bancara

Credit de linie

Băncile din România sunt preocupate de atingerea standardelor bancare internaţionale în scopul recunoaşterii lor de către comunitatea bancară internaţională şi de către clienţi, ca bănci cu un bun renume.

Există două documente deosebit de importante în care sunt precizate standarde privind desfăşurarea activităţilor bancare. Primul document este Convenţia de la Basel , care abordează problema capitalului băncilor, iar al doilea este intitulat A Doua Directivă de Coordonare Bancară a Uniunii Europene şi se referă la acordarea de licenţe băncilor. Aceste standarde internaţionale vor fi discutate în cadrul unei alte sesiuni, moment în care se vor analiza şi responsabilităţile de supraveghere care revin băncii centrale.

Activitatea băncilor româneşti este reglementată de legislaţia specificădomeniului, respectiv Legea privind activitatea societăţilor comerciale, nr. 31 / 1990 şi Legea ...

Alte referate despre: linie de credit, referat linie de credit, linie credit

Tendinte si perspective in evolutia sistemului resurselor financiare in Romania

O curba de indiferenta include, la un moment dat, punctele in care preferintele fata de sectorul public si cel privat sunt egale, respectiv indiferente. Prelevarile cu caracter obligatoriu se prezinta sub forma veniturilor fiscale si nefiscale. Veniturile fiscale se instituie de catre stat, in virtutea suveranitatii sale financiare, in calitatea sa de subiect de drept public.

Alte referate despre: tendinte si perspective in evolutia sistemului fiscal in romania, tendinte si perspective in evolutia sistemelor bancare, evolutia resurselor financiare in romania din 1990 si pana in prezent

Operatiuni active ale institutiilor de credit

1.Operatiunile active ale instiitutiilor de credit
Reprezinta pentru bancile comerciale operatiunile de utilizare a resurselor mobilizate de catre institutiile bancare sub forma atragerii de depozite, a contractarii de imprumuturi sau din alte surse in vederea indeplinirii functiilor specifice. Asa cum se cunoaste, o banca are un volum de capital redus in raport cu totalul pasivelor sale, asa incat plasamentele efectuate vor fi corelate cu resursele pe termen scurt, mediu si lung atrase.

Operatiunile pasive sunt direct corelate cu cele active. Pe de o parte, din punct de vedere al maturitatilor, iar pe de alta parte, din punct de vedere al dobanzilor. In dezvoltarea managementului bancar privind operatiunile active ale bancii s-au conturat trei teorii:
1.Teoria creditului comercial
2.Teoria transferabilitatii
3.Teoria veniturilor anticipate

Teoria creditului comercial: porneste de la necesitatea satisfacerii pozitive a cerintelor specifice fiecarei banci: lichiditate ...

Alte referate despre: operatiunile active ale institutiilor de credit, operatiunile pasive ale institutiilor de credit, operatiuni pasive ale institutiilor de credit

Carduri de credit

Comisioane
Comision dechidere cont de card 45 EUR
Comision emitere card 0
Comision mentenanta anuala Card principal 45 EUR
Comision de mentenanta Card suplimentar 45 EUR
Comision reinnoire 0

Alte referate despre: carduri de credit si carduri de debit, carduri de credit, carduri de credit referat

Modalitati moderne de constructie a bugetului pe venituri si cheltuieli a institutiilor publice

Instituţii publice finanţate integral din venituri proprii
Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se întocmesc o dată cu bugetul instituţiei publice de care aparţin şi se aprobă o dată cu bugetul acesteia. Veniturile şi cheltuielile activităţilor finanţate integral din venituri proprii se grupează pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.În situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate. Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.

Alte referate despre: modalitati moderne de constructie a bugetului pe venituri si, metode moderne de constituire a bugetului de venituri si cheltuieli, intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli in institutiile publice

Primul protocol aditional la conventia privind protectia intereselor financiare al comunitatilor europene

La data de 27 septembrie 1996, Statele membre au semnat primul Protocol
la Conventia privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor europene, Protocol a carui structura este asemanatoare acestei Conventii.
Acest protocol vizeaza in primul rand, coruptia comisa de catre sau asupra
functionarilor nationali si comunitari responsabili de strangerea, gestiunea sau cheltuirea fondurilor comunitare pe care le controleaza.

Alte referate despre: conventia privind protectia intereselor financiare, conventia pt protectia intereselor financiare ale comunitatii europene, primul protocol aditional la conventia european

Functii financiare

Exemple:
1. Ce sumt trebuie plttitt lunar pentru un împrumut de 10 000 $ cu o dobândt anualt de 8%, care trebuie achitat în 10 luni.
Formula de calcul este:
=PMT (8%/ 12, 10, 10000)
care returneazt valoarea -$ 1037.03 dact plttile se fac la sfârtitul lunii.
sau
=PMT (8%/ 12, 10, 10000, 0, 1)
care returneazt valoarea -$ 1,030.16 dact plttile se fac la începutul lunii.S-au obtinut valori negative pentru ct sunt pltti care trebuie efectuate.
2. Urmttoarea formult returneazt suma pe care cineva trebuie st o primeasct lunar, dact a împrumutat 5 000 $ cu o dobândt anualt de 12% pe o perioadt de 5 luni.
=PMT (12%/12, 5, -5000) returneazt valoarea 1,030.20.
S-au obtinut valori pozitive pentru ct sunt sume ce trebuie încasate.
3. O persoant dorette st strângt 50 000 $ în 18 ani prin economisirea unei sume lunare constante. Dobânda annualt este de 6%.
Formula de calcul este:
=PMT (6%/ 12, 18*12, 0, 50000) care returneazt valoarea ...

Alte referate despre: functii financiare excel, functii financiare, functii financiare in excel
Referate afisate : 19
Medie note: 8.14 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles