Situatiile financiare anuale ale bancilor comerciale

Situatiile financiare ale institutiilor de credit

Situatiile financiare ale institutiilor de credit
Modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu exerciţiul financiar al anului 2006.

Situatiile financiare ale institutiilor de credit
Aliniatul (2) stipuleaza faptul ca Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, prevăzute la alin. (1), se aplică:
- băncilor, persoane juridice române;
- organizaţiilor cooperatiste de credit;
- instituţiilor emitente de monedă electronică;
- caselor de economii pentru domeniul locativ;
- sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, denumite în continuare instituţii de credit.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 32kb
Downloads: 18
Materia: Economie

Bani in miscare sau banii care nu se vad

In Ungaria, autoritatile au sprijinit puternic dezvoltarea acestui instrument. De la inceputul anului 1999 salariile functionalilor publici si ale angajatilor bugetari se platesc prin viramente bancare in conturi deschise la banci cu card atasat, totodata luandu-se masuri de protejare prin cadru legislativ a intereselor detinatorilor de card, ca si de stabilire a unui card reglementat de utilizarea a instrumentelor electronice de plata.

Alte referate despre: banii in miscare sau banii care nu se vad, banii electronici sau banii care nu se vad, bani in miscare sau bani care nu se vad

Convertibilitatea monetara si evolutia ei

a. prin convertibilitate se creeaza premisele determinarii exacte a
eficientei comertului exterior în ansamblu si a fiecarei
tranzactii în parte si pe plan mai general, a întregii productii a
tarii.
b. ca urmare a convertibilitatii, produsele tarii se afla într-o
concurenta reala cu produsele celorlalte tari, îmbunatatirea
activitatii de productie, cresterea productivitatii muncii,
ridicarea nivelului tehnic, calitativ si estetic al produselor
sînt stimulate.
c. convertibilitatea face posibila restructurarea permanenta a
economiei prin dezvoltarea productiei sectoarelor si produselor
celor mai eficiente cerute la export.
d. din punct de vedere financiar, convertibilitatea contribuie la
realizarea echilibrului valutar-financiar, moneda nationala putînd
fi utilizata - desigur vremelnic si în anumite limite - pentru
acoperirea unor eventuale dezechilibre ale balantelor platilor.
e. cursurile valutare în general ...

Alte referate despre: convertibilitatea monetara si evolutia ei, studiu caz convertibilitatea monetara si evolutia ei in romania, convertibilitatea monetara

Analiza titlurilor BRD

Analiza titlurilor BRD
Din momentul listarii la BVB, sub aspectul majorarilor de capital, BRD-GSG a avut o evolutie partial comparabila cu cea a Bancii Transilvania. Banca a operat doua majorari de capital social prin distribuirea de actiuni gratuite.

Alte referate despre: analiza swot brd, analiza tehnica brd, analiza fundamentala brd

Standard international de contabilitate

Componente ale situatiilor financiare
7. Un set complet de situatii financiare include urmatoarele componente:
(a) bilantul;
(b) contul de profit si pierdere,
(c) 0 situape care sa reflecte fie:
(d) toate modificarile capitalurilor proprii,'
(e) modificarile capitalurilor proprii, altele decat acelea provenind din tranzacti de capital cu
proprietarii si distribuiri catre proprietari;
(f) situatia fluxurilor de numerar;
(g) politicile cantabile si notele explicative.
8. Intreprinderile sunt incurajate sa prezinte, in afara situatiilor financiare, o analiza. financiara efectuata de conducere care descrie si explica caracteristicile principale ale performantei financiare si pozitiei financiare
ale intreprinderii, precum si principalele incertitudini cu care se confrunta.Un astfel de raport poate include o analiza a:
(a) principalilor factori si influente care determina performanta, inclusiv a modificarlor mediului in care intreprinderea isi desfasoara ...

Alte referate despre: standarde internationale de contabilitate, standardele internationale de contabilitate, standarde internationale de contabilitate pentru sectorul public

Functionarea societatilor comerciale

Actiunile se pot cesiona, dar cesionarul este raspunzator pe o perioada de 3 ani de plata integrala a actiunilor. Daca nu achita integral actiunile, acestea se vor anula sau cesionarii sunt chemati in justitie ;
Fiecare SA este obilgata sa publice anual, pe langa bilantul contabil, situatia actiunilor si precizarea daca au fost sau nu platite ;
Organele de conducere ale SA-ului sunt : Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie si cenzorii.

Alte referate despre: functionarea societatilor comerciale, functionarea societatilor comerciale referat, referat functionarea societatilor comerciale

Rolul gestiunii financiare la nivelul firmei

Reuşita încadrării gestiunii financiare în structura organizatorică a întreprinderii depinde de respectarea a trei condiţii fundamentale:
- structura organizatorică trebuie să exprime recunoaşterea autonomiei şi a competenţelor tehnice proprii finanţelor întreprinderii;
- structura organizatorică trebuie să comporte procedee sau mecanisme intime de coordonare, de negociere şi de arbitraj între gestiunea financiară şi celelalte funcţiuni, consumatoare de resurse sau generatoare de resurse pentru întreprindere;
- structura organizatorică trebuie să aibă grijă ca relaţiile cu partenerii financiari externi (bancheri, operatori bursieri, acţionari) să fie întreţinute de responsabili a căror competenţă, autonomie şi nivel ierarhic să fie adaptate situaţiei întreprinderii.
Se poate spune că gestiunea financiară constituie un ansamblu de metode de analiză şi de instrumente de lucru care permit întreprinderilor şi altor organizaţii să îşi asigure ...

Alte referate despre: rolul gestiunii financiare la nivelul firmei, rolul gestiunii financiare la nivelul firmei un studiu de caz, rolul gestiunii financiare la nivelul firmei tradus in engleza

Credit ipotecar pentru investitii imobiliare

Valoarea actualizata a banilor
Dobanda reprezinta forma de remunerare a banilor economisiti sau pretul platit pentru utilizarea fondurilor banesti imprumutate.
Credit cu rambursare constanta si dobanda la sold
In cazul acestui mod de rambursare a creditului se plateste periodic, asa cum se stabileste prin contract o suma care difera de la o perioada la alta, fiind mai mare la inceput si din ce in ce mai mica spre sfarsitul rambursarii.
Modalitatea de rambursare a acestui tip de credit realizeaza o facilitate pentru debitor in sensul ca acesta va avea de platit efectiv in fiecare perioada o suma mai mica cu dobanda care i se acorda la un depozit colateral pe care acesta si-1 constituie simultan contractarii.
Credit rambursabil la scadenta prin incasarea sumelor dintr-un contract de asigurare
Aceasta modalitate de rambursare a creditelor este foarte avantajoasa atat pentru debitor, cat si pentru creditor, deoarece se preiau de catre asigurator o mare parte din riscurile generale ...

Alte referate despre: creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, credit ipotecar pentru investitii imobiliare, credit ipotecare pentru investitii imobiliare

Creditul bancar - abordare generala

5.Ca ultima posibilitate,din ce alte surse poate fi rambursat creditul, in cazul in care societatea comerciala nu va putea sa faca acest lucru?
Aceasta necesita o evaluare a garantiei.

Alte referate despre: creditul bancar abordare generala, referat creditul bancar abordare generala, referate creditul bancar abordare generala

Riscul in activitatea de creditare

- sporirea participarii bancilor la viata economica si sociala a tarii
- utilizarea publicitatii ca mijloc de promovare a produselor si serviciilor bancare
- alinierea structurii functionale si evidentei bancilor comerciale la standarde internationale

Alte referate despre: riscul in activitatea de creditare, riscul in activitatea de creditare a agentilor economici, riscul in activitatea de creditare bancara

Creditarea

1.Legea nr.33/1991 privind activitatea bancara
Art.12 Societatile bancare li se interzice sa incheie contracte sau intelegeri , sa adopte practici de orice fel care le-ar asigura pozitii dominante pe piata monetara, financiara sau valutara ori sa se angajeze in operatiuni pentru a obtine neloial avantaje pentru ele sau pentru terte persoane

Alte referate despre: creditarea persoanelor fizice, creditarea, creditarea bancara

Credit de linie

În practica bancară modernă, acordarea de credite este o funcţie foarte importantă. O bancă este o companie care este autorizată de banca centrală să desfăşoare cele trei funcţii menţionate mai sus. Realizarea acestor funcţii se va face mult mai uşor dacă banca îndeplineşte următoarele condiţii referitoare la activitatea sa :
a) menţine încrederea clienţilor;
b) înregistrează toate tranzacţiile;
c) asigură confidenţialitatea bancară, dovedind discreţie faţă de afacerilor clienţilor.

Alte referate despre: linie de credit, referat linie de credit, linie credit

Rolul de intermediar financiar al bancilor comerciale

Totodatǎ, înregistrarea unor importante economii rezultǎ şi din gama diversificatǎ de servicii ofertei clientelei.Acesta este motivul pentru care bǎncile cautǎ sǎ diversifice oferta de produse,astfel incât sǎ fie optimizate costurile de intermediere.Se explicǎ astfel,existenţa bǎncilor universale,care oferǎ o largǎ paletǎ de servicii financiare şi care obţin importante economii din acestea.Ansamblul factorilor menţionaţi acţioneazǎ în acelaşi sens,respective reducerea costului datoritǎ diversificǎrii produselor şi serviciilor oferite.

b)Referitor la reducerea asimetriei informaţiilor,trebuie menţionatǎ relaţia dintre debitori şi creditori,în sensul cǎ aceştia din urmǎ deţin mai multe informaţii decât primii.Intermediarii financiari permit reducerea asimetriei de informaţii şi contribuie la o mai bunǎ alocare a resurselor din economie.Aceastǎ funcţie a intermediarilor provine din aceea cǎ rolul lor le conferǎ un avantaj informaţional ...

Alte referate despre: rolul de intermediar financiar al bancilor comerciale, institutii financiare asimilate bancilor comerciale, rolul de intermediere financiara al bancilor comerciale

Dizolvarea societatilor comerciale

Art. 237 (1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:
a)societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
b)societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;

Alte referate despre: dizolvarea societatilor comerciale referat, dizolvarea societatilor comerciale, referat dizolvarea societatilor comerciale

Evaluarea societatii comerciale Tehninvest S.A.

S.C. TEHNINVEST S.A. BUCURESTI a fost infiintata in anul 1996 in prezent functionand in baza Legii 30/1990 privind Societatile Comerciale. De atunci societatea a desfasurat numai activitate de productie si comercializare de mobilier, incepand cu produse simple - usi, ferestre, tocarie - ajungand sa realizeze astazi cele mai complicate elemente de mobilier.

Alte referate despre: evaluarea societatii comerciale, aplicatii in contabilitate evaluarea societatii comerciale, drept comercial originea si evolutia societatii comerciale

Bazele organizarii contabilitatii financiare

Inteligibilitatea: Informatia trebuie sa fie usor inteleasa de utilizatorii care dispun de cunostinte suficiente privind desfasurarea afacerilor si a activitatilor economice, de notiuni de contabilitate si au dorinta de a studia informatiile prezentate cu diligentele cuvenite.

Alte referate despre: bazele organizarii contabilitatii financiare, bazele organizarii contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor, probleme de baza ale organizarii contabilitatii financiare

Acte necesare pentru infiintarea unei firme sau societati comerciale

Declaratie pe proprie raspundere pentru inregistrare:
Declaratia pe proprie raspundere (model) este documentul din care rezulta ca fiecare declarant indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea calitatii pe care o are in societatea comerciala.

Alte referate despre: acte necesare pentru infintarea unei firme sau societati comerciale, acte necesare pentru infiintarea unei firme, acte necesare pt infiintarea unei firme

Personalitatea juridica a societatilor comerciale

În dreptul roman însă, societăţile comerciale astfel înfiinţate nu aveau personalitate juridică. Perioada Evului Mediu a adus o înflorire a comerţului în republicile italiene Genova, Veneţia şi Florenţa unde activitatea economică a cunoscut o înflorire reflectată atât în comerţul pe mare, cât şi pe uscat.

Alte referate despre: personalitatea juridica a societatilor comerciale, personalitatea juridica a societatilor comerciale-referat, referat personalitatea juridica a societatilor comerciale
Referate afisate : 19
Medie note: 8.12 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles