Statistica sinteza

Statistica - sinteza

- se produc într-un număr mare de cazuri individuale, care permit desprinderea esenŃei lor din punct de vedere statistic;
- se caracterizează prin variabilitate, deoarece sunt rezultatul actiunii unui număr mare de factori de influentă de natură diferită;
- sunt forme individuale de manifestare concretă în timp, în spaŃiu si sub raport organizatoric;
- actiunea unor factori de influentă se compensează reciproc, deoarece ei se manifestă în sensuri diferite;
- se produc si se manifestă în conditii de incertitudine.

Statistica studiază fenomenele sociale si economice de masă în cadrul cărora guvernează legile statistice care actionează ca o tendintă predominantă în masa manifestărilor individuale, fără a putea fi identificate la nivelul fiecărui element al colectivitătii. Legea statistică apare ca o rezultantă medie a numeroase actiuni individuale, care se produc intr-un numar mare de cazuri , astfel incat sa poata intra sub actiunea legii numerelor ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 440kb
Downloads: 26
Materia: Statistica

Statistica - metode de observare

Evolutia activitatii statistice a determinat conturarea mai multor metode de observare, care de regula se folosesc combinat sub indrumarea si controlul INS. Existenta mai multor metode de observare statistica prezentând particularitati de continut si metodologie face posibila clasificarea lor in functie de mai multe criterii.

Alte referate despre: statistica tabel de observare, eroarea statistica sau de observare, referate notiuni de statistica- metode de observare statistica

Referat statistica - prezentarea unei firme Helvetica Milk

Această operaţie tehnologică are drept scop verificarea proprietăţilor organoleptice, fizico - chimice şi microbiologice ale materiei prime.
În cadrul acestei operaţii laptele crud integral este supus urmăroarelor analize:
Examenul organoleptic prin care se urmăreşte aspectul laptelui care trebuie să fie fluid, omogen cu culoare albă, uşor gălbuie, miros şi gust plăcut specific laptelui proaspăt.
Examenul fizico – chimic prin care se determină :
densitatea laptelui prin metoda aerometrică care nu se admite sub 1,029 Kg/l
aciditatea laptelui prin metoda de titrare faţă de o soluţie de referinţă care se admite de max. 190 Turner
conţinutul de grăsime care se determină prin metoda butirometrică
gradul de impurificare care se determină prin compararea rondelei prin care s-a făcut filtrarea cu un etalon
Examenul microbilologic se face prin proba reductazei în urma căreia se evidenţiază proprietăţile microbiologice ale laptelui

Alte referate despre: prezentarea unei firme helvetica milk graficul, analiza statistica a unei firme, analiza statistica a unei firme de constructii

Statistica - instrument de cunoastere a fenomenelor si proceselor

Concepte de baza folosite în statistică:
Pentru organizarea şi folosirea unei corecte cercetări este necesar să se folo-sească un limbaj,specific fiecărei disciplinei ştiinţifice.Acest lucru este valabil şi pentru statistică,care a reuşit să-şi elaboreze propriile noţiuni,concepte de bază pe care să le folosească pe parcursul întregului demers statistic.

Colectivitatea statistică – denumită de statistică matematică populatie statistică,reprezintă totalitatea manifestărilor sau totalitatea elementelor de aceeaşi esenţă calitativă,ale unui fenomen sau proces economic bine individua-lizat.Exemple de colectivităţi statistice:populaţia compusă din persoane,având trăsături esenţiale comune,turismul compus din unităţi hoteliere,producţia(cu produsele sale esenţiale) realizată de un agent economic într-o anumită perioadă de timp etc.O colectivitate statistică exprimă o stare,un nivel,la un moment dat,în timp ce o colectivitate dinamică ...

Alte referate despre: statistica instrument de cunoastere a fenomenelor si proceselor, fenomene si procese meteorologice, fenomenele si procesele meteorologice

Statistica

~conţinut:de spaţiu,de timp şi atributive
~modul de exprimare:cantitative şi calitative
~modul de manifestare:alternative şi nealternative
~natura variaţiei:continue,discontinue şi discrete
~modul de obţinere şi folosire datelor:primare şi derivate
~gradul de esenţialitate:esenţiale şi neesenţiale

Alte referate despre: statistica, statistica matematica, proiect statistica

Statistica pentru afaceri

Totalitatea operatiilor, tehnicilor, procedeelor si metodelor de investigare statistica a fenomenelor ce apartin unor procese de tip stochastic formeaza metoda statistica. Specificitatea metodologiei statistice: observarea: recensaminte, anchete, monografii, sondaje; informatiile culese se prelucreaza si se incheie cu analiza si interpretarea rezultatelor Obiectul statisticiia impus separarea statisticii pe ramuri: teoria statsticii sau bazele statisticii, statistica macroeconomica, statistica de ramura.

Alte referate despre: statistica pentru afaceri, statistica in afaceri, proiect statistica pentru afaceri

Elemente de statistica

Statistica este disciplina care se ocupa cu culegerea, inregistrarea, gruparea, analiza si interpretarea datelor referitoare la un anumit fenomen precum si cu formularea unor previziuni privind comportarea viitoare a acestuia.

Alte referate despre: elemente de statistica matematica, elemente de statistica, elemente de statistica matematica referat

Studiul pe piata bucuresteana de produse cosmetice realizat pe baza unui sondaj statistic

În lucrare am acordat atenţie deosebită etapelor de planificare şi execuţie a sondajului statistic, obiectivelor sondajului, populaţiei supuse studiului, metodelor de colectare a informaţiei, elaborării chestionarului, anchetei pilot, extragerii eşantionului, culegerii şi verificării datelor, prelucrării statistice a datelor, analizei statistice şi concluziilor din raportul final.

Alte referate despre: studiul pe piata bucuresteana, piata internationala a produselor cosmetice, piata tinta la produse cosmetice

Proiect statistica anul II USH

Este o bucata din proiectul la Statistica economica anul II.

Alte referate despre: statistica anul 1, proiect statistica anul 1, proiect statistica anul 2

Evolutia istorica a statisticii romanesti

Dimitrie Cantemir (1673-1723) Domnitor al Moldovei, mare cărturar şi enciclopedist, remarcabil istoric, geograf şi orientalist, a fost primul gânditor care s-a folosit de datele statistice ale timpului în elaborarea lucrărilor sale. Evidenţiem în acest sens “Descripţio Moldaviae”, întocmită la solicitarea Academiei din Berlin în anul 1616, reprezintă prima monografie românească, cuprinzând un volum bogat de informaţii şi date statistice etnografice, el însuşi fiind un adept al statisticii descriptive.

Alte referate despre: evolutia istorica a statisticii romanesti, evolutia istorica a statistici romanesti, evolutia istorica a statistici romanesti in

Elemente de Statistica Matematica

Populatia statistica este orice multime definite de obiecte de aceeasi natura. Elementele unei populatii se numesc unitati statistice sau indivizi. Numarul de elemente care constituie populatia se numeste volumul populatiei.
Caracteristica (sau variabila statistica) a populatiei trasatura comuna tuturor unitatilor (indivizilor) populatiei. Caracteristica poate fi cantitativa sau calitativa.

Alte referate despre: prelucrarea datelor statistice la elemente de statistica matematica, problema rezolvata elemente de statistica matematica, referat elemente de statistica matematica

Statistici in Romania

Definiţia statisticii este spune „ Etimologia : termenul statistică ne trimite la cuvântul „status” cu sensul de stare politică” .Cuvântul statistică este atribuit lui Gottfried Achenwall (1746) , ca o ştiinţă a descoperirii statului , folosit pentru producţie sau consum de produse .

Alte referate despre: referat statistica, referate statistica, serii statistice

Drept comercial roman II. Sinteza

2) cooperativele de consum şi cooperativele meşteşugăreşti, denumite organizaţii cooperatiste, asociaţiile teritoriale ale cooperativelor de consum şi meşteşugăreşti, constituite potrivit Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, cu modificările ulterioare, respectiv Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, cu modificările ulterioare, precum şi societăţile cooperative;
3) persoanele fizice care acţionează individual sau în asociaţii familiale.
4) orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi activităţi economice. Această prevedere ,, orice altă persoană juridică de drept privat ...

Alte referate despre: drept comercial roman i sinteza, drept comercial sinteza, sinteza drept comercial

Sinteza la Drept comercial II

Sinteza la Drept comercial II
Aceasta este sinteza cursului de drept comercial - partea a II-a, curs predat de domnul prof.univ.dr. Grigore Florescu (editia a V-a) la Facultatea de Drept si administratie publica a Universitatii Spiru Haret. Sinteza acestui curs are in vedere aspecte de baza din urmatoarele capitole: obligatiile comerciale, contracte comerciale, titlurile comerciale de valoare.
Sinteza la Drept comercial II

Alte referate despre: drept comercial, drept comercial roman, drept comercial cursuri

Sinteza la Drept comercial

Sinteza la Drept comercial
2. Cadrul legal Legea nr. 64/1995- denumită în continuare Legea – publicată în M.Of. 130/29.06.1995 – a reprezentat introducerea unei reglementări unitare în materie. Legea nr. 64/1995 a fost modificată prin O.G. 38/1996, abrogată prin O.U.G. 58/1997 şi ulterior prin Legea nr. 99/1999. În baza art. XI din Legea 99/1999, Legea nr. 64/1995 a fost republicată în M. Of. Nr. 608/13.12.1999, rectificată în M.Of. 89/28.02.2000, iar ulterior a mai fost modificată prin O.G. 38/2002 (aprobată prin Legea nr. 82/2003). În temeiul dispoziţiilor art. VIII alin. (1) din Legea nr. 149/2004, Legea 64/1995 a fost republicată în M.Of. 1066/17.11.2004, ulterior fiind modificată prin Legea nr. 249/2005, publicată în M.Of nr. 678/28.07.2005. Sinteza la Drept comercial

Alte referate despre: dreptul comercial, drept comercial originea si evolutia societatii comerciale, curs drept comercial

Sinteza cursului de Drept comercial

4. Caracterele procedurii
Caracter colectivist, de apărare în comun a intereselor tuturor creditorilor comerciantului aflat în stare de insolvenţă, prin efectuarea unei publicităţi având ca scop informarea creditorilor în scopul înscrierii acestora la masa credală. Prin aceasta, procedura falimentului se deosebeşte de procedura executării silite, exercitată în condiţiile Codului de Procedură Civilă în mod individual de fiecare creditor.

Alte referate despre: curs de drept comercial, viorel gaina-curs de drept comercial, curs medeanu drept comercial

Practica de specialitate in statistica

Sistematizarea datelor inregistrate presupune ordonarea acestora in functie de omogenitatea lor. Rezultatul sistematizarii se prezinta intr-o forma comod de manevrat, prin serii, tabele si grafice. Sistematizarea datelor este prima faza a prelucrarii statistice si vizeaza obtinerea de distributii statistice. Distributia univariata pe care o voi analiza o voi obtine prin gruparea statistica dupa o singura caracteristica. Variabila de grupare este variabila dupa care se va face separarea unitatilor in grupe omogene. In acest caz, variabila de grupare este lungimea strazilor orasanesti(km).Alegerea numarului de grupe si a marimii intervalului de grupare se face tinand seama de scopul gruparii.

Alte referate despre: practica de specialitate, practica de specialitate management financiar contabil, practica de specialitate contabilitate
Referate afisate : 17
Medie note: 8.30 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles