Taxa pe valoare adaugata referat

TVA - Taxa pe valoare adauga

Are deci un caracter universal, deoarece se aplica asupra tuturor bunurilor si serviciilor din economic, rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cat şi din activitatea financiara de fructificare a capitalurilor disponibile.

TVA - Taxa pe valoare adauga
În al doilea rînd, T.V.A. este un impozit neutru unic, dar cu plata fracţionata. Este eliminată discriminarea, deoarece cotele sale se aplică asupra tuturor activităţilor economice. Faptul că plata este fracţionată rezultă din aceea că se calculează pe fiecare verigă (stadiu) care intervine in realizarea şi valorificarea produsului.

TVA - Taxa pe valoare adauga
Taxa pe valoarea adăugată – impozit republican (de stat) care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valori mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitări pe teritoriul Republicii Moldova, precum ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 21kb
Downloads: 17
Materia: Economie

T.V.A. - locul si rolul in cadrul resurselor

La baza aparitie taxei pe valoarea adaugata sta impozitul pe
circulatia marfurilor. Trecere la taxa pe valoarea adaugata a facut
posibila evitarea impozitarii in cascada a circulatiei marfurilor.
Prin impozitarea in cascada, care era caracteristica impozitului pe
circulatia marfurilor, avea loc o impunere a unei materii impozabile
care continea impozitul pe circulatia marfurilor datorat anterior,
ajungandu-se astfel la a calcula impozitul afrent unui venit impozabil
in cadrul caruia era cuprins impozitul datorat anterior.

Alte referate despre: rezultatele cautarii tva locul si rolul in cadrul resurselor finan, importanta si locul lumii antice in cadrul istoriei universale, masuri de protectia a munci la locul de munca in cadrul electrice

Impozitele directe

Impozitele de tip real au cunoscut o larga raspandire in perioada
capitalismului ascendant. Astfel, in primele stadii de dezvoltare a
capitalismului, cand pamantul constituia forma de baza a bogatiei si
principalul mijloc de productie, intr-o serie de tari europene a fost
introdus impozitul funciar( pe pamant). Pentru stabilirea marimii
acestuia se foloseau diferite criterii ca, de exemplu: numarul
plugurilor utilizate in vederea lucrarii pamantului,intinderea
terenurilor cultivate si calitatea acestora, marimea arenzii,pretul
pamantului etc.

Alte referate despre: impozite directe, impozitele directe, impozite directe si indirecte

Impozite pe profit sau Impozite pe venitul capitalului - Avutia natiunilor de Adam Smith

Dobanda pare, la prima vedere la fel de apta sa faca obiectul unui impozit direct, ca si renta pamantului. Si ea este un produs net care ramane dupa completa compensare a riscului si ostenelii depuse in folosirea capitalului. Dupa cum un impozit asupra rentei nu poate urca arenzile, tot astfel un impozit pe dobanda banilor nu poate urca procentul dobanzii, deoarece se presupune ca, dupa plata impozitului, cantitatea de capital mobiliar sau de bani din tara, ca si intinderea de pamant, ramane aceeasi ca si inainte.

Alte referate despre: impozitul pe profit in lucrarea avutia natiunilor de adam smith, impozit pe profit sau impozit pe venit, referat impozitul pe profit si impozitul pe venit

Taxa pe valoarea adaugata

bunurile de natură mobilă care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate sau fără a antrena deteriorarea imobilelor înseşi sau care devin bunuri imobiliare prin destinaţie;energia electrică şi termică, gazele, agentul frigorific.
Prin livrare de bunuri se intelege transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor detinute de proprietar catre beneficiar, direct sau prin persoanele care actioneaza in numele acestora .

Alte referate despre: taxa pe valoare adaugata, taxa pe valoare adaugata referat, taxa pe valoarea adaugata

Faptul generator si eligibilitatea taxei pe valoare adaugata

La baza aparitie taxei pe valoarea adaugata sta impozitul pe circulatia marfurilor. Trecerea la taxa pe valoarea adaugata a facut posibila evitarea impozitarii in cascada a circulatiei marfurilor. Prin impozitarea in cascada, care era caracteristica impozitului pe circulatia marfurilor, avea loc o impunere a unei materii impozabile care continea impozitul pe circulatia marfurilor datorat anterior, ajungandu-se astfel la a calcula impozitul afrent unui venit impozabil in cadrul caruia era cuprins impozitul datorat anterior.

Dupa cum am mentionat anterior, taxa pe valoarea adaugata a aparut pentru prima oara in Franta in anul 1954, in sfera de actiune a acesteia fiind incluse serviciile si comertul cu ridicata. Ulterior, sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata a fost extinsa si asupra altor activitati, in special asupra comertului cu amanuntul (generalizarea taxei pe valoarea adaugata avand loc in Franta in ianuarie 1968).

Concomitent cu Franta si alte state ale lumii au ...

Alte referate despre: contabilitatea taxei pe valoarea adaugata, evolutia taxei pe valoarea adaugata in romania, contabilitatea taxei pe valoare adaugata

Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate

Cota de impozitare este de 0,2 % pentru clădirile situate în mediul urban şi 0,1 % pentru clădirile din mediul rural.
Persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri vor plăti un impozit majorat după cum urmează: cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 50% pentru cea de-a doua clădire, cu 75 % pentru cea de-a treia clădire şi cu 100 % pentru cea de-a patra şi următoarele. În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se detrmină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.

Alte referate despre: alte impozite taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate, alte impozite taxe si varsaminte asimilate-atestat

Taxa de timbru

Toate impozitele directe şi indirecte contribuie la scăderea nivelului de trai al populaţiei, dar în mod diferit. Astfel, în timp ce impozitele directe duc la scăderea veniturilor nominale ale diferitelor categorii sociale, impozitele indirecte micşorează, în schimb, puterea de cumpărare.

Alte referate despre: taxa de timbru, taxele de timbru referat, taxa de timbru referat

Notiuni generale privind impozitele si taxele - concept tipuri si functii

Impozitele sunt cea mai importantă resursă financiara a statului şi cea mai veche, în ordinea apariţiei veniturilor publice .
În accepţiune generală, impozitele reprezintă o prelevare 88888 la dispoziţia statului a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, în vederea acoperirii cheltuielilor publice . Această prelevare se face în mod obligatoriu cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului . Autoritate abslitată cu instituirea de impozite este statul, dreptu acestuia de a introduce impozite exercitându-se, de cele mai multe ori, prin intermediul organelor centrale, Parlamentul, iar uneori şi prin organele administraţiei centrale de stat locale .
Parlamentul se pronunţă în legătură cu introducerea impozitelor de inportanţă generală, iar organele de stat locale pot introduce anumite impozite în favoarea unităţilor administrativ locale .
Oricare ar fi instituţia care percepe ...

Alte referate despre: notiuni privind impozitele si taxele directe, referat privind impozitele si taxele, concluzii privind impozitele si taxele locale

Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

La baza taxei pe valoarea adaugata stau o serie de principii sau caracteristici:
Universalitatea (sfera de aplicare) impozitului
Teritorialitatea impozitului
Deductibilitatea impozitului
Transparenta impozitului
Unicitatea impozitului
Fractionalitatea platii impozitului.

Alte referate despre: exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata, exigibilitatea taxei pe valoare adaugata, faptul generator si exigibilitatea tva

impozitul si taxa pe cladiri

5. Scaderea impozitului/taxei pe cladiri se face in cazul in care cladirea a fost dezafectata, demolata, dezmembrata, distrusa sau instrainata incepand cu data de intai a lunii urmatoare cand s-a produs una din aceste situatii.
6. Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirile si constructiile prevazute la art.250 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alte referate despre: impozit si taxe pe cladiri, impozitul si taxa pe cladiri, impozitul si taxe pe cladiri

Impozitele si taxele publice, raportul juridic obligational fiscal

Raportul juridic fisical concret, porneşte de la elemente de ordin teoretic bine cunoscute pentru orice alt report juridic: subiecte, conţinut (drepturi şi obligaţii pentru fiecare din subiecte) şi acţiuni/inacţiuni, respectiv comportamentul atudinal al părţilor faţă de relaţia socială disuplinată prin norme juridice specifice. În practica activităţilor fiscale desfăşurată de organele administrativ - executive este vorba de cunoaşterea şi aplicarea Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală, inclusiv a tuturor reglementărilor fiscale, cunoscute sub denumirea de „elemente fiscale”.
În continuare prezentăm principalele categorii - concepte cu care se operează în domeniu:

Alte referate despre: raportul juridic obligational impozite si taxe referat, raportul juridic obligational, continutul raportului juridic procedural fiscal

Taxa pe valoare adaugata - operatiuni impozabile

3. Livrarea de bunuri (art. 128 – Codul fiscal)
Elemente de noutate reglementate prin Legea 343/2006n pentru modificarea si completarea legii 571/2003 privind Codul fiscal:
- este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar (fata de transferul dreptului de proprietate)
- notiunea de comisionar se aplica chiar daca nu exista un contract de comision, dar o persoana actioneaza in nume propriu in contul altei persoane
- se introduce notiunea de autolivrare pentru operatiunile prevazute la art. 128, alin. 4, din Codul fiscal (autolivrarea se aplica cu prioritate fata de ajustare,dar nu si pentru bunurile de capital)
- transportul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active si pasive, ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea indiferent daca e facut cu plata sau nu ori ca aport in natura la capitalul unei societati; nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este ...

Alte referate despre: taxa pe valoarea adaugata principalul impozit indirect, taxa pe valoare adaugata principalul impozit pe consum, taxa pe valoare adaugata principalul impozit indirect

Impozitele si taxele locale venituri proprii ale bugetelor locale

Experienţa ţărilor democratice occidentale demonstrează că autonomia şi descentralizarea serviciilor publice constituie o condiţie sine qua non a unei dezvoltări socio-economice moderne. În acest sens, s-a dovedit faptul că autorităţile locale sunt în măsură să mobilizeze şi să administreze mai eficient resursele, stabilind priorităţi, niveluri şi criterii pentru producerea şi distribuirea bunurilor şi serviciilor publice mai apropiate de nevoile şi standardele existente într-o colectivitate determinată, faţă de care răspund în mod nemijlocit şi cu care sunt în contact permanent. O reală autonomie locală este de neconceput fără asigurarea resurselor financiare necesare autorităţilor şi colectivităţilor locale, într-o proporţie corespunzătoare competenţelor şi responsabilităţilor care le sunt conferite prin lege.

Alte referate despre: impozitele si taxele locale - venituri proprii ale bugetelor locale, impozitele si taxele locale venituri proprii ale bugetelor locale, venituri proprii ale bugetului local

Marfa, utilitatea si valoarea

Stiinta economica include in sfera preocuparilor sale economice in marea lor divesitate.Apreciem ca unele clasificari ale bunurilor economice desi imperfecte prezinta o importanta mai mare prin prisma obiectului de studiu al discipline noastre.De aceea ne oprim doar la acestea.
a)Dupa destinatia lor,bunurile economoice se clasifica in :satisfactori si prodfactori.

Alte referate despre: marfa utilitate si valoare, marfa utilitatea si valoarea, marfa utilitate

Impozite si taxe

Impozitele sunt cea mai importanta resursa financiara a statului si cea mai veche, in ordinea aparitiei veniturilor publice . In acceptiune generala, impozitele reprezinta o prelevare 88888 la dispozitia statului a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, in vederea acoperirii cheltuielilor publice . Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie din partea statului .

Alte referate despre: impozite si taxe locale, referat impozite si taxe locale, impozite si taxe locale referat cu bibliografie
Referate afisate : 16
Medie note: 8.42 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles