Tipul de roci in relieful orizontului local

Managementul mediului inconjurator in orizontul local

Les monastères de Bucovine furent dans les premiers au monde à être décorés de fresques extérieures. Peintes au XVIème siècle, à l'époque de la menace ottomane, ces fresques exprimaient souvent un message autant politique que religieux. Les monastères de Moldavie sont les témoins d'une création spécifique de l'art roumain et notamment de la peinture extérieure des églises (Humor, 1535 ; Arbore, 1541 ; Voronet, 1547, etc.) où les sujets religieux traditionnels sont mêlés de scènes familières, leur style ressemblant un peu aux bandes dessinées. Leur origine : elles étaient destinées à exciter l'imagination des hommes et à les éduquer dans l'esprit traditionnel orthodoxe.

La Bucovine, province située au Nord-ouest de la Roumanie, est réputée pour ses fresques extérieures qui décorent les murs de ses monastères. Ces monastères, sous l'influence byzantine, témoignent de l'essor de la civilisation de la Moldavie au XVème et au XVIème siècles, sous le règne ...

Nivel: Liceu
Dimensiune: 6kb
Downloads: 2146
Materia: Geografie

Curgerea omogena prin rocile colectoare

Inainte de a scrie legile de curgere omogena prin rocile colectoare, sunt necesare cateva precizari.Prima precizare se refera la proprietatile fluidelor. Cercetari mai vechi aratau ca in conditiile unor spatii inguste, cum sunt porii, unele proprietati ale fluidelor, in special vascozitatea, ar fi diferite de cele masurate in spatii largi, prin metode si cu aparate conventionale [50]. Studii mai recente demonstreaza ca modificarile sunt cu totul nesemnificative [51]. Numai in cazuri speciale, cand fluidele sunt ne-newtoniene (titeiurile foarte grele sau solutiile de polimeri), comportarea in spatii microscopice este diferita de aceea in spatii macroscopice.

Alte referate despre: caracteristicile retelelor de canale capilare la roci colectoare, roci colectoare, rocile colectoare

Manastirea Dealu

-4-
După aceasta, tipografia s-a mutat la Mitropolia din Târgovişte, la Dealu nemaiîntorcându-se niciodată.
Din obiectele de preţ pe care mănăstirea le-a avut în trecut, astăzi, în zestrea ei nu mai figurează decât crucea dăruită de Matei Basarab în 1648-1649, amintită mai sus şi păstrată în Muzeul acestui sfânt locaş, inaugurat în 1977. Celelalte i s-au pierdut sau i s -au înstrăinat în timp ce de altele a fost jefuită.
După restaurarea, isprăvită în anul 1958 la 27.04.1960., Sfânta Arhiescopie a Bucureştilor, în a cărei grijă se afla la acea dată -, a cedat Mănăstirea Dealu, cu toate zestrea ei în folosinţa gratuită pe un termen de 50 ani incepând de la 01.01.1960, Casei de Pensii şi Ajutoare a Personalului Bisericii Ortodoxe Române. Acesta a înfiinţat aici un sanatoriu pentru bătrâni. În acest scop în clădirea incintei mănăstirii au fost amenajate camere de locuit de câte o persoană o sală de mese, bibliotecă, camere ...

Alte referate despre: manastirea dealu, manastirea dealu referat, manastirea dealu mare

Manastirea Curtea de Arges

Aşadar, ginerele voievodului, Radu de la Afumaţi (1522-1529), odată urcat în scaun, a dat grabnică ascultare acestui legământ, consfinământ, consfiţit şi prin pisania din 10 septembrie 1526, care menţionează şi numele lui Dobromir zugravul.
După toate izvoadele, Neagoe Basarab a clădit biserica sa pe fundaţiile unui locaş mai vechi, care nu fusese altul decât sediul primei Mitropolii a Ţării Româneşti. Pe aceasta, Neagoe găsind-o “dărâmată şi neîntărită…a zidit-o şi înălţat-o din temelii” , fapt pe care un cronicar al înfăptuirilor marelui voievod, Gavriil Protul, îl întăreşte, arătând că Neagoe “sparse Mitropolia den Argeş den temelia ei şi zidi în locul ei altă biserică tot de piatră cioplită şi netezită şi săpată cu floriu”. În această formă de început biserica Mănăstirii Curtea de Argeş cunoscuta din 1793 sub denumirea “Biserica Episcopală”, cdând a devenit reşedinţa Episcopiei Argeşului, rămâne, ...

Alte referate despre: manastirea curtea de arges referat, referat manastirea curtea de arges, manastirea curtea de arges

Manastirea Tismana

Exonartexul era deschis, zidurile sale fiind strapunse de un sir de mari deschideri terminate semicircular. Fatada nordica avea patru deschideri, iar pe fatada vestica , in jurul intrarii, se gaseau doua arcade spre miazanoapte si doar una spre miaazi in dreptul lespezii de mormant. Un element particular al exonartexului este micul baldachin de lemn care inainta pe fatada deasupra usii principale.

Alte referate despre: manastirea tismana referat, referat manastirea tismana, manastirea tismana

Manastirea Cozia

Exercitarea atributiilor delegatiei permanente ca si aducerea la
îndeplinire a hotarârilor consiliului judetean se realizeaza prin
emitere de decizii. Acestea sunt luate în plenul delegatiei
permanente, cu votul stabilit prin regulamentul consiliului judetean,
respectiv cu cel al majoritatii membrilor sai.

Alte referate despre: manastirea cozia referat, manastirea cozia, referat manastirea cozia

Manastirea Golia

Vasile Lupu voievod, "din mila lui Dumnezeu, domn al Ţãrii Moldovei" (1634-1653), "om cu hire ĩnaltã şi ĩmpãrãteascã, mai mult decât domneascã... au zidit şi laudate mãnãstiri", ĩntre care Golia din Iaşi "peste toate mãnãstirile aice ĩn ţara mai iscusitã" (Miron Costin).

Alte referate despre: manastirea golia, manastirea golia referat, manastirea golia iasi

Manastirea Stavrapoleos

Biserica Stravrapoleos a fost construitã in 1724, ĩn timpul celei de-a doua domnii in Ţara Romaneascã a lui Nicolae Mavrocordat (1719-1730) de cãtre arhimandritul Ioanichie. Nãscut ĩn satul Ostanitza ĩn eparhia Pogoniana (Epir), Ioanichie a venit in Ţara Româneascã de la mãnãstirea Gura, metoc al Mitropoliei Pogonianã.

Alte referate despre: manastirea putna referat, manastirea putna, manastirea argesului

Montserrat - manastire din nordul Spaniei

SCURT POPAS PENTRU SFÂNTUL GRAAL
Atraşi de frumuseţea sălbatică a muntelui, primii călugări catalani sosiţi şi-au găsit aici siguranţa ce le lipsea la şes. În vremuri de restrişte, într-o lume bântuită de spectrul războaielor, al intrigilor şi al mândriei, sărmanii rătăcitori erau primiţi şi adăpostiţi în braţele binefăcătoare ale Muntelei Sfânt.

Alte referate despre: referat despre regiunea industriala nordul spaniei, manastirea de piatra spania, nordul spaniei

Companiile de tip e-business

Companiile de tip e-business
Încă de la începutul anilor 1990, termenul de “Societate Informaţională” a început să fie utilizat pentru a descrie numeroasele şi variatele schimbări în economie, politică, cultură şi, în general, în ansamblul societăţii, de dezvoltarea rapidă a tehnologiilor moderne de informaţii şi comunicaţii. Semnalată de mai multă vreme, era informaţională ia treptat locul celei industriale şi societatea tradiţională este înlocuită de societatea informaţională.

Alte referate despre: companiile de tip e-business, managementul unei afaceri de tip e-business referat, rolul tip e-business

Tipul char si string

Deoarece valorile de tip char sunt ordonate,pentru a afla predecesorul sau succesorul unui caracter pot fi apelate funcţiile standard pred şi succ.De exemplu,apelând pred(‘j’) avem ‘i’,iar succ(‘j’) avem’k’.
Functia ord ,apelată cu parametru de tip char,furnizează ca rezultat numărul de ordine al caracterului.La Turbo Pascal acest număr,cuprins între 0 si 255,coincide cu codul ASCII al caracterului respectiv.Pentru a afla codul unui caracter poate fi utilizat următorul program:

Alte referate despre: tipul char, tipul de date string, char to string

Tip de concurenta la General Motors - studiu de caz

Distributia internationala reprezinta activitatile ce se desfasoara si relatiile ce se stabilesc intre parteneri situati pe piete diferite in vederea punerii marfii la dispozitia consumatorilor sau utilizatorilor straini. Reteaua internationala de distributie este un aparat economic format din lanturi de agentii, institutii,unitati operative si firme specializate intre care se stabilesc relatii in scopul transferarii marfurilor de la producator la consumatorii sau utilizatorii existenti pe pietele internationale.

Alte referate despre: tip de concurenta la general motors - studiu de caz, general motors studiu de caz, general motors - studiu de caz

Tipul de date Multimi

Tipul de date Multimi - Obs! Constantele de tip multime se numesc constructori. Un constructor contine intre paranteze patrate elementele membre ale multimii.
Ex!
mc:=[0..2,5..9];
Multimea de litere ia valoarea: ml:=[];{multimea vida}
Multimea de caractere ia valoarea de
mcar:=[a..f,0..3,’+’,’*’];

Alte referate despre: tipul de date multime, tip de date multime, tipul de date multime set

Tipuri de date structurate - tipul de date articol (record)

Mulţimea de valori ale unui tip de date record este constituită din articole( înregistrări ).Articolele sînt formate din componente, denumite câmpuri. Spre deosebire de componentele unui tablou, câmpurile pot fi de tipuri diferite. Fiecare câmp are un nume ( identificator de câmp ).

Alte referate despre: tipul de date structurate-tipul tablou, tipuri de date structurate, tipul de date articol

Viitorul organizatiei de tip birocratic

Birocratia este un tip de organizatie formala, cu o structura specifica de statusuri si roluri, in care puterea de a influenta actiunile altora creste pe masura inaintarii spre varful ierarhiei organizationale. (W. Kornblum, 1988).Principalele caracteristici ale organizatiilor birocratice, asa cum au fost ele definite de Max Weber (1970), sunt urmatoarele:-specializare - o diviziune clara a muncii intre membrii organizatiei; structura ierarhica autoritara - principiul autoritatii poate fi gasit in toate structurile de tip birocratic.

Alte referate despre: remodelarea unei institutii de tip birocratic dupa modelul managerial, organizarea de tip retea, organizarea meselor tip banchet

Fonduri Structurale si fondurile de tip structural

Referat despre Fonduri Structurale si fondurile de tip Structural
Fondurile europene au fost concepute în scopul consolidarii economiilor Statelor Membre si pentru asigurarea unei dezvoltari armonioase a acestora, reducând ecartul dintre diferitele regiuni si retardul celor mai putin favorizate (Tratatul de la Roma din 1957). Se afla în responsabilitatea principala a statelor membre si autoritatilor regionale. Nu se substituie eforturile financiare ale Statelor Membre.

Alte referate despre: fonduri de tip structural, referat despre fonduri structurale si fondurile de tip structural, fondurile europene de tip structural

Turbo Pascal - Tipul string

- In loc de ’a’ t [6] retine ’i’. Prin urmare , programul afisaza ’iepuras’ In cazul variabilelor de tip string exista posibilitatea ca atribuirea sa se faca direct , nu pe litere , asa cum rezulta din programul st4 .
program st4;
var t ‚ z : string;
begin
t := ’ iepuras ’;
z := t;
write(z);
end .
In urma atribuirii , variabila z retine cuvantul ’’ iepuras ’’ si acesta este afisat .

Alte referate despre: turbo pascal - tipul string, turbo pascal incadreaza string, turbo pascal tipul fisier

Asigurarea sustenabilitatii retelei electronice a comunitatii locale Sanger, Judetul Mures

Facilitarea identificarii potentialilor "actori" care sa fie capabili sa contribuie activ la livrarea unei game variate de servicii RECL;
Realizarea unei analize financiare a serviciilor RECL pe trei ani
1 DATE GENERALE DESPRE COMUNITATE 1.1 Asezare:Asezata in partea de vest a judetului Mures,localitatea Sanger este situata in Campia Transilvaniei,

Alte referate despre: analiza swot a comunitatii rurale din judet mures, ocupatiile oamenilor din comunitatea locala, comunitatea locala si nationala drepturi si indatoriri cetatenesti
Referate afisate : 18
Medie note: 8.29 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles