Tutela administrativa

Tutela administrativa

Controlul de tutela este necesar din mai multe puncte de vedere: in primul rand, pentru ca autoritatile descentralizate gireaza servicii publice, care trebuie sa functioneze in mod regulat si continuu, iar statul este direct interesat pentru buna funcionare a acestor servicii publice; in al doilea rand, in cazul descentralizarii, autoritatile centrale sunt obligate sa vegheze ca nu cumva interesele locale sau regionale sa fie satisfacute in detrimental intereselor generale; in al treilea rand, puterea centrala trebuie sa vegheze ca autoritatile locale sa satisfaca in conditiile cele mai bune nevoile locale; in al patrulea rand, autoritatea centrala trebuie sa vegheze la mentinerea unitatii statului.

Art.115 (1), (2) Constitutia Romaniei
“Guvernul numeste cate un prefect in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, din unitatile administrati-teritoriale”.

Tutela ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 24kb
Downloads: 11
Materia: Drept

Diviziunea dreptului in drept public si drept privat

Desi aceasta definitie este criticabila deoarece in conceptia lui
Ulpian exista anumite norme care dau expresie unor interese generale
ale societatii alaturi de alte norme care exprima interese ale
indivizilor(cand in realitate toate normele exprima interese generale)
exista un criteriu pe baza caruia putem distinge intre dreptul public
si privat , si anume , sfera de reglementare juridica ( normele
dreptului public reglementeaza anumite categorii de relatii sociale ,
iar normele dreptului privat reglementeaza alte categorii sociale ) .
ą

Alte referate despre: dreptul de proprietate publica si proprietate privata, diviziunea dreptului in drept public si drept privat, drept public si drept privat

Raporturile Secretarului unitatii administrativ teritoriale cu Prefectul

Tocmai pentru a "rasplati" complexitatea muncii acestei categorii de functionari sunt tari in care salariul acestuia reprezinta baza de referinta pentru stabilirea grilei de salarizare pentru toti ceilelti angajati. Ex. - in Ungaria - retributia primarului si a celorlalti angajati este stabilita in functie de cea a secretarului.

Alte referate despre: secretarul unitatii administrativ teritoriale, locul si rolul secretarului unitatii administrativ teritoriale, secretarii unitatilor administrativ-teritoriale

Notiunea de drept public si privat

Prin această afirmaţie se face distincţia şi între forma de manifestare a actului de drept public care, bucurându-se de prezumţia de legalitate are caracter obligatoriu şi executoriu, fiind în general unilateral.

Alte referate despre: drept public si privat, dreptul public si privat, elemente de drept public si privat

Prefectul

Articolul 107 din Legea nr.69/1991, republicata, prevede o serie de
interdictii si incompatibilitati. În primul rând este precizat faptul
ca prefectul sau subprefectul nu poate fi în acelasi timp deputat sau
senator. O asemenea dispozitie se coroboreaza cu prevederile
articolului 68 din Constitutie potrivit carora "calitatea de deputat
sau de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii
publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al Guvernului".

Alte referate despre: prefectul, atributiile prefectului, prefectul referat

Tutela minorului

Caracterele generale ale tutelei a) Tutela se exercita numai in interesul minorului b) Tutela este o sarcina legala obligatorie si cel ce a fost numit tutore nu poate refuza aceasta incredere decat in cazurile anume prevazute de lege (art. 118 C.fam.): - cel care are varsta de saizeci de ani impliniti;

Alte referate despre: tutela minorului, referate tutela minorului, tutela minor

Modificarile legii contenciosului administrativ introduse prin legea nr.554-2004

Modificarile legii contenciosului administrativ introduse prin legea nr.554-2004
In data de 4 ianuarie 2005, a intrat in vigoare Legea 554/2004 - legea contenciosului administrativ, care vine sa inlocuiasca fosta lege 29/1990, avand acelasi obiect. Punand in aplicare prevederile constitutionale mai sus mentionate, legea reglementeaza controlul judiciar al actelor administrative care ar putea vatama un drept sau un interes legitim. In ansamblu, legea amelioreaza sistemul introdus anterior, prin legea 29/1990.

Modificarile legii contenciosului administrativ introduse prin legea nr.554-2004
Legea prevede cã orice persoanã care se considerã vãtãmatã într-un drept al sãu ori într-un interes legitim, de cãtre o autoritate publicã, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea ...

Alte referate despre: legea contenciosului administrativ modificari, modificarile legii contenciosului administrativ, legea contenciosului administrativ

Izvoarele dreptului administrativ

Trebuie făcută distincţie între izvorul de drept obiectiv şi izvorul de drept subiectiv.a)Izvorul de drept obiectiv este întotdeauna actul normativ care conţine norme juridice,precum şi alte surse recunoscute ca atare.b)Izvorul de drept subiectiv îl constituie orice act sai fapt juridic ,adică generator de drepturi şi obligaţii juridice,de exemplu,o autorizaţie de construcţie ,o diplomă de absolvire a unei forme de învăţământ ,un contract de vânzare-cumpărare,săvârşirea unei contravenţii etc.

Alte referate despre: izvoarele dreptului administrativ, izvoarele dreptului administrativ european, izvoarele dreptului administrativ referat

Drept administrativ

Acceptand punctul de vedere exprimat in doctrina germana, prof. Paul Negulescu considera ca administratia cuprinde intreaga activitate a statului, care, insa, nu este nici legiferare si nici justitie.

Alte referate despre: drept administrativ, drept administrativ european, referat drept administrativ

Contenciosul administrativ

Prin urmare, in conceptia legiuitorului din 1990, actiunile de contencios administrativ nu prezinta aceeasi importanta ca celelalte actiuni (civile, penale etc.) pe care tribunalele le judeca in complet format din trei judecatori, si de aceea stabileste un complet format din doi judecatori. Dar practica judiciara din perioada interbelica a aratat importanta similara a actiunilor de contencios administrativ in raport cu celelalte actiuni judecate de Curtile de Apel de atunci. Faptul ca in sistemul legii romane s-a organizat un singur grad de jurisdictie, la tribunale, sau la cugile de apel, cu recurs la Curtea Suprema de Justitie, constituie un temei in plus pentru garantarea unei judecati, la sectiile de contencios administrativ, cel putin egale in importanta cu aceea de la celelalte sectii.

Alte referate despre: contencios administrativ, contenciosul administrativ, contencios administrativ referat

Drept administrativ in Spania

O importanta deosebita o are revizuirea pe cale administrativa deoarece revizuirea actelor de catre administratie insasi este un privilegiu recunoscut ca principiu general de catre dreptul fiscal . Reglementarea acestei institutii se regaseste in Ley General Tributaria -- LGT (Legea generala fiscala) si Reglamento General de Revision (Regulamentul General de Revizuire pe cale administrativa) . Revizuirea pe cale administrativa este o procedura prealabila de indreptare a actelor aclministrativ-fiscale inainte de atacarea lor pe cale jurisdictionala.
Procedura de revizuire pe cale administrativa urmeaza regulile generale ale dreptului administrativ.

Alte referate despre: evolutia dreptului administrativ in spania, drept administrativ comparat spania, izvoarele dreptului administrativ in spania

Tutela administrativa - reglementare interna si europeana

Tutela administrativa. Reglementare inte
Ea este constituită din ansamblul serviciilor publice, a căror bună desfăşurare permite realizarea obiectivelor definite de puterea politică. Constituie de asemenea, organizarea care se dă oricărui grup social evoluat, instrumentul de coeziune şi de coordonare indispensabilă, fără de care societatea se „dezagreghează”.
În acest plan sunt edificatoare afirmaţiile Prof. Paul Negulescu care afirma că „ activitatea statului manifestată prin activitatea diverselor servicii publice şi supusă ordinii legale, constituie administraţiunea” , el definind administraţia Publică ca fiind acea instituţie complexă ce reuneşte toate serviciile destinate satisfacerii intereselor generale, regionale sau comunale, precizând că sunt administraţii publice statul, judeţul şi comuna.

Alte referate despre: tutela administrativa in spatiul juridic european, reglementare tutela administrativa, tutela administrativa

Introducere in Administratie Publica

Max Weber a fost fondatorul administratiei moderne care s-a dezvoltat mai intai in Europa Occidentala. Dezvoltarea functionarilor de cariera si a structurii administratiei a fost posibila datorita existentei unei autoritati centrale suficient de puternica. Monarhii aveau nevoie de acesti functionari pentru a-si administra domeniul, iar prin intermediul autoritatii inlocuiesc astfel puterea nobililor locali.

Alte referate despre: introducere in administratia publica, introducere in administratie publica, introducerea in administratie publica

Administratie publica

Sigur, pe parcurs, s-au intreprins o serie de masuri legislative, organizationale si de pregatire a personalului care lucreaza in AP dar ele, se constata, ca nu au fost suficiente.

Intrebarile care ni le punem se refera la ce trebuie facut de urgenta. Astfel este necesara printre altele:
-profesionalizarea acelerata a personalului de conducere si a celui de specialitate. Stabilirea regulii ca ocuparea unui post de conducere sa fie precedata de parcurgerea unui program de management;
-desfasurarea unui proces de descentralizare in continuare insotit de autonomia financiara adecvata. Aceasta priveste mai ales transferuri de atributii prin responsabilitati de la Administratia Publica Centrala la cea Locala in conditiile in care APC devine treptat sediul unor interventii de conceptie si de sinteza;

-multiplicarea actiunilor practice ...

Alte referate despre: administratie publica, administratia publica, caiet de practica administratie publica

Directii si critici privind reforma in administratia publica

Administratia publica reprezinta o "mare afacere publica ", in care suntem cu totii implicati in calitatea noastra de cetateni si, ca urmare, este necesar sa nu ramanem pasivi la lucrurile care ne privesc si pe care le putem schimba sau imbunatati in mod direct sau indirect. Acest proiect "administratia Viitorului " este o sansa pentru mine de a-mi exprima parerea si am convingerea ca cel putin una din propunerile mele va avea aplicabilitate in viitorul apropiat.

Alte referate despre: directii si critici privind reforma in administratia publica, directi si critici privind reforma in administratia publica, directii si critici privind reforma in administratia publica referat

Administrarea oxigenului

Administrarea oxigenului este necesara in situatii de urgenta, dar si in alte cazuri, e numita oxigenoterapie si este prescrisa de medic. Se pot folosi doua modalitati: butelia de oxigen (ce permite utilizarea individuala) sau sistemul fix centralizat (oxigenul este furnizat printr-un robinet fixat in perete).Butelia de oxigen este formata dintr-un rezervor metalic prevazut cu roti pentru transport, iar in partea superioara a acestuia se gasesc robinetele si rezervorul. Inainte de folosire se racordeaza manometrul (format dintr-un robinet de reglare a presiunii gazului in litri pe minut si dintr-o valva de siguranta) si umidificatoril. Inainte de folosire se invarte usor robinetul in sensul acelor de ceasornic si apoi se inchide imediat, pentru a desfunda butelia.

Alte referate despre: administrarea oxigenului, administrarea oxigenului pe sonda nazala, administrarea oxigenului referat

Contencios administrativ - curs

Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux = contencios) din latinescul contentiosus = certăreţ, adjectivul substantivului contentio = conflict, dispută, confruntare.
Noţiunea de contencios administrativ este o noţiune tradiţională a dreptului administrativ, fiind utilizată pentru a delimita căile de atac jurisdicţionale împotriva actelor şi operaţiunilor administrative de recursurile administrative obişnuite. Un recurs, deci o cale de atac, dobândea caracter jurisdicţional (contencios) ori de câte ori autoritatea care-l soluţiona avea calitatea de judecător, în felul acesta s-a ajuns – atât în doctrină, cât şi în legislaţie, mai ales în perioada interbelică – să se utilizeze în mod curent termenii: contencios administrativ; acţiuni de contencios administrativ; instanţă (organ) de contencios administrativ (uneori instanţa ...

Alte referate despre: contencios administrativ curs, contenciosul administrativ curs, contencios administrativ curs ivanoff

Actele administrative

Actele de gestiune publica, denumite si contracte administrative, sunt supuse unui regim juridic mixt, de drept public si de drept privat, preponderent fiind regimul de drept public.Contractele administrative sunt acte juridice pe care le incheie organele administratiei publice cu cei administrati, acte care cuprind un acord de vointa generator de drepturi si de obligatii pentru partile contractante si care sunt supuse unor reguli de drept public care fac parte din regimul juridic administrativ.

Alte referate despre: acte administrative, clasificarea actelor administrative, efectele actelor administrative

Izvoare narative privind organizarea administrativ-teritoriala in secolul al XVIII-lea in Moldova

Ţinutul Putna cu 9 ocoale: Ocolul Răcăciuni, Luncii, Zăbrăutului, Suşiţei, Vrancei,
Gârţilor, Milcovului de sus, Milcovului de jos, Ghilieştilor.
Ţinutul Tecuci cu 5 ocoale: Ocolul Polocinului, Berheciului, Zeletinului, Nicoreştii,
Bârladului şi Târgului.
Ţinutul Covurlui cu 4 ocoale: Ocolul Siretului, Mijlocului, Horincei şi Prutului
Ţinutul Tutova cu4 ocoale: Ocolul Corodului,Pereschivului, Tutovei, Similei.
Ţinutul Fălciu cu 5 ocoale: Ocolul Podoleni, Crasna, Mijlocului,Roşiecii, Prutului.
Ţinutul Grecenii- fară ocoale
Ţinutul Codru –fără ocoale
Ţinutul Hotărnicenii- fără ocoale
Ţinutul Orheiu cu 12 ocoale : Cogâlnicii, Botna, Bocovăţul, Bâcului, Ichelului, Răutul
de jos,Răutul de sus,Culii,Măetinile, Câmpului, Nistrului
de sus şi de jos.
Ţinutul ...

Alte referate despre: despre organizarea statelor moderne i secolul al xviii-lea, organizarea administrativ-teritoriala a romaniei in secolul 18, organizarea administrativ teritoriala a romaniei
Referate afisate : 19
Medie note: 8.14 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles