Termeni si conditii de utilizare a site-ului referat.ro

Versiunea 2 din 31.05.2018

Termenii si conditiile de utilizare a serviciillor furnizate prin intermediul site-ului www.referat.ro (denumite in continuare "Termeni si Conditii") stabilesc care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.referat.ro, ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului. 

In intelesul prezentelor Termeni si Conditii: Site inseamna in continuare pagina de internet www.referat.ro; Administratorul Site-ului inseamna in continuare Active Soft S.R.L. cu sediul in Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 3, sectiunea 1, sector 2, Bucuresti; "Serviciul" inseamna orice serviciu oferit pe Site si / sau orice modul sau componenta a acestuia; "Utilizatorul" inseamna in continuare orice persoana care viziteaza sau acceseaza Site-ul, care isi creaza cont pe Site sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciile. 

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestea, astfel cum sunt formulate in prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea Serviciilor, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea. 

Prin inregistrare Utilizatorul accepta in intregime si neconditionat prevederile acestor Termeni si Conditii si intelege sa utilizeze Serviciile in stricta conformitate cu acestea. Utilizatorii care au un cont creat pe Site inteleg si accepta ca utilizarea in continuare a contului lor, precum si orice accesare sau vizitare in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea Serviciilor, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor si Conditiilor de catre Utilizatorii mentionati mai sus atrage obligatia acestora de a inceta de indata accesarea Site-ului. 

Serviciile disponibile prin intermediul Site-ului si toate paginile web din cadrul Site-ului, cu exceptia celor indicate diferit, sunt detinute si operate de Administratorul Site-ului si accesate de dvs. cu respectarea urmatorilor termeni si conditii: 1. Accesarea Serviciilor
1.1. Administratorul Site-ului furnizeaza servicii pe internet prin intermediul Site-ului, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, potrivit prevederilor prezentelor Termeni si conditii si potrivit explicatiilor oferite pe Site. 
1.2. Administratorul Site-ului poate modifica, suspenda sau intrerupe in orice moment furnizarea Serviciilor si / sau accesul Utilizatorului la ele, in intregime sau in parte, inclusiv disponibilitatea oricarui element in legatura cu Serviciile, fara nicio notificare. Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul, ca potrivit propriei sale optiuni discretionare si fara a fi obligat sa justifice in vreun mod, sa refuze acordarea accesului la Servicii sau la Site oricarei persoane, in orice moment. 

2. Inregistrare si securitate
2.1. Pentru utilizarea anumitor Servicii, Utilizatorului i se solicita inregistrarea in baza de date a Administratorului Site-ului, alegerea unei parole si a unui nume de utilizator. Utilizatorul va furniza Administratorului Site-ului date corecte, complete, actuale si valabile, iar in caz contrar se va considera ca a incercat sa incalce prevederile prezentelor Termeni si conditii, ceea ce va putea avea ca urmare inchiderea imediata a contului sau de Utilizator. 
2.2. Utilizatorul certifica Administratorului Site-ului prin simpla acceptare a prezentelor Termeni si conditii, ca potrivit prevederilor legale in materie are dreptul sa utilizeze Serviciile si sa acceseze paginile aferente Serviciului, si isi asuma responsabilitatea completa pentru alegerea si utilizarea Serviciului. 
2.3. Utilizatorilor le este interzis: (a) sa utilizeze ca si nume de utilizator numele unei alte persoane cu intentia de a se folosi in mod fraudulos de identitatea acesteia; (b) utilizarea ca si nume de utilizator a unui nume pentru care drepturile sunt detinute de o alta persoana decat Utilizatorul, fara autorizarea explicita a respectivei persoane. Ori de cate ori considera ca exista aceasta situatie, Administratorul Site-ului va avea dreptul de a refuza inregistrarea sau de a anula toate numele de utilizator si conturile aferente de pe Site, potrivit propriei sale optiuni, care nu poate fi cenzurata in niciun mod de catre alta persoana, si fara a fi tinuta sa justifice motivele. 
2.4. Utilizatorul va fi responsabil de mentinerea confidentialitatii cu privire la parola aleasa si de mentinerea securitatii contului propriu. Administratorul Site-ului este indreptatit sa considere ca orice persoana care furnizeaza parola si numele de utilizator corecte pentru accesarea unui cont este autorizata de Utilizatorul respectiv si Administratorul Site-ului nu este raspunzator pentru nicio actiune a respectivei persoane in legatura cu utilizarea Serviciilor. 
2.5. Utilizator Vanzator inseamna orice persoana care trimite un anunt spre a fi postat pe Site potrivit prevederilor Conditiilor speciale de utilizare a serviciilor de intermediere care constituie parte integranta a prezentelor Termeni si conditii; Utilizator Cumparator inseamna orice persoana care in urma citirii anuntului postat de Utilizatorul Vanzator descarca un material promovat printr-un anunt pe Site, in schimbul unei plati, in conditiile prezentelor Termeni si conditii; material cesionat inseamna lucrari de licenta trimise de catre Utilizatorii Vanzatori catre Utilizatorii Cumparatori, lucrari promovare prin intermediul anunturilor postate pe Site pe baza si cu acceptarea prevederilor Conditiilor Speciale de serviciilor de intermediere, care constituie parte integranta din prezentele Termeni si conditii; Continutul Site-ului inseamna orice materiale, informatii, articole, lucrari, dar fara a se limita la acestea postate pe Site. 

3. Conditii de desfasurare, limitari si obligatii privind Serviciile
3.1. Prin utilizarea Serviciilor furnizate de catre Administratorul Site-ului, Utilizatorul are obligatia de a nu face sub nicio forma publicitate pentru alte site-uri, servicii sau bunuri, indiferent de mijloacele folosite. In cazul in care Utilizatorul incalca aceasta regula Administratorul Site-ului are dreptul de a elimina orice material publicat si / sau promovat cu incalcarea acesteia. 
3.2. Administratorul Site-ului opereaza o baza de date in care Utilizatorii Site-ului pot publica lucrarile de specialitate / proiectele proprii ("lucrarile") conform prezentelor Termeni si Conditii si conform informatiilor disponibile pe Site. 
3.3. Utilizatorul se obliga sa expedieze catre Site doar acele materiale (de orice fel) pentru care are toate drepturile si autorizatiile necesare pentru acest tip de utilizare (inclusiv, dar fara a se limita la drepturile de proprietate intelectuala), sunt originale, nu sunt publicate pe alte pagini de internet au minim 30 de pagini, contin cuprins si bibliografie. Aceste conditii pot fi modificate unilateral oricand de Administratorul Site-ului si vor fi publicate in Site. Lucrarile sunt evaluate potrivit optiunii discretionare a Administratorul Site-ului, avand in vedere cu titlu exemplificativ criteriile mentionate mai sus, dar si orice alte criterii considerate relevante de Administratorul Site-ului pentru fiecare lucrare in parte. Pentru fiecare activitate de evaluare, Administratorul Site-ului poate utiliza orice informatii din orice surse, si are dreptul de a interpreta aceste informatii potrivit propriilor sale criterii, care nu pot fi cenzurate de alte persoane. Utilizatorul va fi informat prin intermediul postei electronice in legatura cu aprobarea / refuzul fiecarei lucrari. 
3.4. Orice persoane care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea Administratorului Site-ului, ci numai raspunderea persoanelor respective. Utilizatorul se obliga sa apere Administratorul Site-ului impotriva oricaror cereri, pretentii sau reclamatii de orice natura formulata de un tert in legatura cu acest continut si cu eventualele drepturi incalcate prin utilizarea acestuia si sa despagubeasca Administratorul Site-ului fata de orice cheltuieli si costuri angajate in legatura cu cele de mai sus. Prin incarcarea pe Site a oricarui material, Utilizatorul autorizeaza Administratorul Site-ului sa utilizeze neexclusiv materialul respectiv, pe termen nedeterminat, pe internet, pe oricare Site aflat in administrarea acestuia. 
3.5. Toate materialele si informatiile accesibile prin intermediul Site-ului sunt proprietatea Administratorului Site-ului, cu exceptia cazului in care este indicat alt autor, iar drepturile (inclusiv cel de autor) corespunzatoare acestora apartin Administratorului Site-ului. 
3.6. Utilizatorii Site-ului sunt de acord ca Administratorul Site-ului sa posteze in Site lucrarile si anunturile de promovare a lucrarilor stiintifice al caror autor este Utilizatorul. Nici un material introdus pe Site nu poate fi reprodus, copiat ori multiplicat in orice mod decat cu permisiunea scrisa si prealabila a Administratorului Site-ului sau a autorului materialului respectiv. Administratorul Site-ului poate folosi orice material introdus pe Site in scopuri promotionale pe oricare alte site-uri sau in alte medii partenere. 
3.7. Este strict interzisa publicarea si / sau promovarea pe Site / prin intermediul Serviciilor a oricarui continut de orice fel care include materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fara a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, contin texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod, sau care ar incalca orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit legislatiei in vigoare sau ar duce atingere bunelor moravuri. Utilizatorii nu vor oferi informatii false asupra originii lucrarilor promovate prin anunturile disponibile pe Site, a mesajelor sau a altor informatii; 
3.8. Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul le ofera o platforma de comunicare si ca doar ei singuri raspund pentru orice materiale, date si informatii postate pe Site indiferent de forma si partea in care apar (de exemplu lucrari si valoarea acestora, avatar, comentarii, anunturi etc., dar fara a se limita la acestea) si pentru orice efecte juridice si / sau comerciale derivand din acestea. 
3.9. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii in orice mod si in orice masura a oricaror prevederi din Termeni si conditii, Administratorul Site-ului va putea opta in mod discretionar pentru suspendarea totala sau partiala a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea sau stergerea oricaruri material (integral sau partial) expediat de Utilizator in vederea publicarii si / sau promovarii pe Site ori pentru modificarea in orice mod a unui asemenea material, pentru interzicerea definitiva a accesului la una sau mai multe dintre facilitatile oferite de Site / Servicii, sau pentru desfiiintarea contului Utilizatorului pe Site, fara niciun fel de atentionari sau notificari prealabile si fara a fi necesare orice alte formalitati in acest sens. Utilizatorii inteleg si accepta ca nu pot cere rambursarea niciunui tarif platit pentru Utilizarea Serviciilor in nicio situatie in care Administratorul Site-ului considera ca Utilizatorul a incalcat oricare din prevederile acestor Termeni si conditii. 
3.10. Utilizatorul este responsabil pentru intreaga sa activitate privind Serviciile sau in legatura cu acestea. Orice incercare a oricarui Utilizator de utilizare frauduloasa, abuziva sau ilegala a Serviciilor sau orice incercare a oricarui Utilizator de utilizare a Serviciilor impotriva prevederilor prezentelor Termeni si conditii ori intereselor Administratorului Site-ului sau altor persoane, confera Administratorului Site-ului dreptul de a intrerupe ori suspenda pe durata decisa discretionar de acesta dreptul Utilizatorului de a utiliza in intregime sau in parte Serviciile ori de a accesa Site-ul. 

4. Utilizatorii Vanzatori si Utilizatorii Cumparatori se obliga sa respecte si Conditiile Speciale de utilizare a serviciilor de intermediere furnizate pe Site, care constituie parte integranta a prezentelor Termeni si conditii.
4.1. Conditiile Speciale de utilizare a serviciilor de intermediere furnizate pe Site stabilesc care sunt conditiile in care orice persoana poate publica si promova lucrari prin intermediul Site-ului. Administratorul Site-ului furnizeaza servicii de publicare si promovare a lucrarilor Utilizatorului Vanzator, potrivit prevederilor prezentelor Termeni si conditii si explicatiilor oferite pe Site. Administratorul Site-ului opereaza o baza de date in care Utilizatorii Vanzatori pot publica lucrarile conform prezentelor Termeni si Conditii si Utilizatorii Cumparatori le pot descarca in schimbul unui pret platit catre Utilizatorul Vanzator. Administratorul Site-ului are dreptul, nu si obligatia, de a filtra anunturile publicate si / sau promovate de Utilizatori prin intermediul Serviciilor. Administratorul Site-ului nu are obligatia de a controla continutul anunturilor. Administratorul Site-ului pune la dispozitia Utilizatorilor Vanzatori si Utilizatorilor Cumparatori o platforma de comunicare, nefiind implicat in tranzactiile dintre acestia (nu este reprezentantul niciunuia). 
4.2. Utilizatorul Vanzator il garanteaza pe Administratorul Site-ului ca materialele promovate prin anunturile postate pe Site sunt creatia sa, sunt originale si detine toate drepturile asupra lor. 
4.3. Utilizatorul Vanzator intelege si accepta ca Administratorul Site-ului are dreptul sa selectioneze in mod discretionar lucrarile care pot fi postate pe Site pe baza unor criterii stabilite de acesta. Administratorul Site-ului poate sa refuze postarea pe Site a oricarei lucrari pe care le considera inadecvate sau necorespunzatoare serviciului oferit pe Site. 
4.4. Administratorul Site-ului poate oricand sa inceteze afisarea pe Site a oricarei lucrari daca constata ca prin aceasta s-au incalcat drepturile de proprietate intelectuala sau orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit legislatiei in vigoare, ori contin date si informatii incorecte sau false. 
4.5. Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere pentru continutul anunturilor postate pe Site si lucrarilor corespunzatoare acestora, pentru continutul materialelor transmise de Utilizatorul Vanzator catre Utilizatorul Cumparator sau pentru orice efecte juridice derivand din utilizarea acestora. Utilizatorul Vanzator intelege si accepta ca el este singurul raspunzator fata de Utilizatorii Cumparatori si orice alta persoana pentru continutul materialelor si orice efecte juridice derivand din utilizarea acestora. 
4.6 Utilizatorul Cumparator poate descarca o lucrare de pe Site in urma platii pretului in moneda virtuala a Site-ului stabilit de Utilizatorul Vanzator. Pentru fiecare astfel de descarcare, in contul din Site al Utilizatorului Vanzator se transfera numarul de monede virtuale stabilite de acesta la incarcarea lucrarii pe Site. Cu alte cuvinte, pentru fiecare descarcare efectuata, Utilizatorul Vanzator va primi in contul din Site numarul de credite pe care l-a stabilit pentru fiecare lucrare in parte, acestea fiind actualizate si afisate in contul propriu din Site. 
4.7. Utilizatorul Vanzator are posibilitatea de a cere convertirea creditelor in bani si de a retrage sumele castigate din vanzarea lucrarilor sale. Odata ce lucrarile au generat credite ce reprezinta echivalentul a 100 de euro, Utilizatorul Vanzator poate cere retragerea banilor. Banii se primesc prin transfer bancar in contul bancar specificat de Utilizatorul Vanzator in urma semnarii unui contract intre acesta si Administratorul Site-ului. 
4.8. Creditele se vor converti in bani astfel: pentru fiecare 100 de credite stranse in cont Utilizatorul Vanzator primeste 0.50 Eur net. La trimiterea unei lucrari spre aprobare, Utilizatorul Vanzator va stabili pretul pe care trebuie sa-l plateasca orice Utilizator Cumparator care doreste sa descarce lucrarea; pretul va fi stabilit in moneda virtuala a Site-ului, dupa cum urmeaza: fiecare referat, curs, seminar sau laborator poate avea pretul de 100, 200 sau 300 de credite / descarcare. Fiecare lucrare de licenta are pretul fix de 800 credite / descarcare. Cu titlu de exemplu precizam ca pentru fiecare descarcare a unei lucrari de licenta Utilizatorul Vanzator va acumula in contul tau 800 credite, adica echivalentul a 4 Euro net. 
4.9. Transferul catre Utilizatorul Vanzator a sumelor in lei echivalente creditelor acumulate in contul sau se va face de catre Admistratorul Site-ului, care incaseaza aceste sume in numele si pe seama Utilizatorului Vanzator, in urma solicitarii acestuia adresate prin intermediul functionalitatilor site-ului sau prin email Administratorului Site-ului potrivit prevederilor acestor Conditii Speciale de utilizare a serviciilor de intermediere, precum si prevederilor unui Contract care constiuie parte integranta din prezentele Termeni si conditii. Contractul va fi trimis Utilizatorului Vanzator in doua exemplare originale, pe hartie in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii de transfer a sumelor de catre Administratorul Site-ului. Un exemplar in original al Contractului va fi remis Administratorului Site-ului prin posta cu confirmare de primire, la adresa: Active Soft S.R.L., B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 3, sectiunea 1, Sector 2, cod 021901, Bucuresti. Administratorul Site-ului va transfera sumele de bani in termen de 5 zile de la primirea exemplarului in original al Contractului in contul bancar indicat de catre Utilizatorul Vanzator. Sumele calculate in credite vor fi calculate doar pe baza inregistrarilor tinute de catre Administratorul Site-ului cu privire la numarul de tranzactii incheiate intre Utilizatorul Vanzator si Utilizatorul Cumparator. Administratorul Site-ului nu va accepta niciun alt fel de calcule sau statistici de orice natura, acestea neavand niciun efect conform prezentelor Termeni si conditii. 
4.10. Utilizatorul Vanzator va putea formula solicitari in conformitate cu prevederile art. 4.9 de mai sus numai atunci cand creditele acumulate in contul propriu sunt echivalente cu cel putin 100 de euro. In vederea efectuarii platii, Utilizatorul Vanzator este singurul responsabil cu privire la furnizarea cu exactitate a adresei sale, necesara in vederea stabilirii comunicarii, a contului sau, precum si a altor informatii de contact. Administratorul Site-ului isi poate modifica in orice moment modalitatea de plata. In niciun caz, Administratorul Site-ului nu va efectua plati pentru nicio suma acumulata in valoare mai mica de 100 Eur. 
4.11. Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a retine plata datorita oricareia din prevederile anterioare sau a incalcarii, de catre Utilizatorul Vanzator, a prezentelor Termeni si conditii. 
4.12 Transferul sumelor se va face de catre Administratorul Site-ului doar daca Utilizatorul Vanzator nu are un cont Inactiv pe Site. In intelesul prezentelor conditii "Inactiv" inseamna ca, pe baza inregistrarilor Site-ului: (a) pentru o perioada de doi (2) ani sau mai mult, Utilizatorul Vanzator nu s-a inregistrat (logat) in cont sau nu a acceptat comunicari sau plati pe care Administratorul Site-ului a incercat sa le achite sau transmita catre acesta; sau (b) Administratorul Site-ului nu a reusit sa-l contacteze pe Utilizatorul Vanzator sau nu a primit instructiuni adecvate de plata din partea acestuia dupa contactarea acestuia la adresa indicata in inregistrarile pe Site, ori Administratorul Site-ului nu va fi intrat in posesia Contractului incheiat intre Utilizatorul Vanzator si Administratorul Site-ului, si semnat in original de catre parti. 
4.13. Utilizatorul Cumparator plateste pentru fiecare descarcare a unei lucrari promovate de Utilizatorul Vanzator prin intermediul platformei de comunicare puse la dispozitia sa de Administratorul Site-ului, o suma de bani calculata in moneda virtuala a Site-ului, in credite. 
4.14. In urma descarcarii unei lucrari promovate de Utilizatorul Vanzator prin intermediul platformei de comunicare pusa la dispozitia acestuia de Administratorul Site-ului, Utilizatorul Cumparator primeste dreptul de utiliza materialul exclusiv in scopuri personale. Astfel este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a materialului cesionat sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal. Lucrarile vor fi utilizate exclusiv in scop de informare, documentare si / sau cercetare. Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Este strict interzisa utilizarea lucrarii stiintifice in vederea falsificarii calitatii de autor a unei lucrari de orice natura, inclusiv de licenta, de diploma, de disertatie, de doctorat, dar fara a se limita la acestea. Utilizatorul se obliga sa respecte toate prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare. Utilizatorului Vanzator este singurul raspunzator in fata Utilizatorul Cumparator si a oricarei alte persoane pentru incalcarea prevederilor prezentelor termeni si conditii si / sau a legislatiei in vigoare. 
4.15. Utilizatorul Cumparator intelege si accepta ca Administratorul Site-ului ofera doar o platforma pentru postarea lucrarilor si este doar intermediar intre Utilizatorii Vanzatori si Utilizatorii Cumparatori. Acest serviciu este oferit potrivit principiului "asa cum este" si Utilizatorul Cumparator, precum si Utilizatorul Vanzator, il foloseste pe riscul propriu. Utilizatorul Vanzator, Utilizatorul Cumparator precum si orice alta persoana inteleg si accepta sa nu aduca modificari, sau sa creeze ori sa incerce sa creeze un inlocuitor sau un serviciu ori produs similar prin utilizarea sau accesul la Site si serviciul oferit prin intermediul Site-ului. 

5. Tarife si plati
5.1. Avand in vedere ca anumite Servicii disponibile prin intermediul Site-ului sunt contra cost, Utilizatorul se obliga sa achite tariful pentru respectivele Servicii, potrivit informatiilor disponibile pe Site. Tarifele sunt exprimate in EURO si includ TVA. Un Utilizator va putea accesa Serviciile respective conform prevederilor prezentelor Termeni si conditii si conform informatiilor disponibile pe site numai dupa autentificare si plata tarifelor corespunzatoare. 
5.2. Achitarea tarifelor anumitor Servicii disponibile prin intermediul Site-ului se face intr-o moneda virtuala denumita "credit" / "credite", obtinuta prin cumparare, prin sms, card sau alte metode indicate de Administratorul Site-ului. Valoarea monedei virtuale in euro (sau in lei) este indicata de Administratorul Site-ului prin afisare pe Site si poate fi modificata oricand de Administratorul Site-ului, potrivit propriilor sale criterii care nu pot fi cenzurate de alte persoane. Sumele disponibile in moneda virtuala pot fi utilizate conform instructiunilor disponibile pe Site. Creditele existente in contul Utilizatorului vor putea fi utilizate de acesta numai potrivit instructiunilor disponibile in Site si prezentele Termeni si conditii. 
5.2. Administratorul Site-ului nu va pretinde si Utilizatorul nu este obligat sa plateasca vreun tarif suplimentar in afara de cele mentionate pe Site. Utilizatorul nu poate cere rambursarea acestui tarif in nicio situatie in care a incalcat oricare din prevederile prezentelor Termeni si conditii. 
5.3. Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a schimba tarifele pentru oricare dintre Servicii si de a stabili noi tarife in orice moment, potrivit propriei sale optiuni. Orice modificare de tarife va deveni operanta imediat dupa notificarea in acest sens a Utilizatorului (prin e-mail sau prin afisarea acesteia pe Site, potrivit optiunii Administratorului Site-ului). 
5.4. Utilizatorul va transfera in avans Administratorului Site-ului contravaloarea Serviciilor, plata sumei fiind considerata efectuata doar la momentul la care contul bancar al Administratorului Site-ului va fi fost creditat cu suma respectiva, iar banca va fi confirmat operatiunea prin extras bancar sau alte documente bancare similare eliberate Administratorului Site-ului. Plata se va putea face dupa cum urmeaza: prin trimiterea unui sms la numarul indicat in Site sau prin card / Pay Pal, potrivit instructiunilor disponibile pe Site. Utilizatorul se supune in intregime termenilor si conditiilor operatorului de plati, Active Soft fiind absolvit in intregime de orice raspundere cu privire la orice probleme intalnite in efectuarea platii. 
5.5. Utilizatorul intelege si este de acord sa suporte toate taxele si impozitele aplicabile sau orice alte taxe impuse potrivit prevederilor legale in materie in legatura cu utilizarea Serviciilor de catre Utilizator, precum si toate comisioanele sau spezele de orice fel prevazute pe Site sau datorate in orice mod in legatura cu sumele transferate cu orice titlu Administratorului Site-ului. 

6. Limitarea raspunderii
6.1. Utilizatorul intelege si accepta ca in legatura cu Serviciile Administratorul Site-ului nu are nicio obligatie ori raspundere privind urmatoarele, dar fara a se limita la acestea: Utilizatorii care acceseaza Serviciile prin intermediul Site-ului; informatiile publicate si promovate prin intermediul Serviciilor de Utilizatori; contractele sau orice intelegeri negociate sau incheiate intre Utilizatori prin utilizarea Serviciilor; orice consecinte care pot deriva din cele mentionate mai sus, inclusiv de natura juridica sau comerciala, dar fara a se limita la acestea; actiunile care pot fi / nu pot fi intreprinse de catre oricare Utilizator sau oricare persoane, ca rezultat direct sau indirect al utilizarii Serviciilor. Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in orice mod ori masura pentru orice fel de actiuni desfasurate de catre Utilizator si nici pentru utilizarea in orice mod a Serviciilor sau orice alta activitate in legatura cu Serviciile. Utilizatorul apeleaza la Servicii pe propria raspundere. Utilizatorul este singurul responsabil pentru continutul materialelor publicate si promovate prin intermediul Serviciilor, Administratorul Site-ului nu are obligatia de a verifica aceste materiale in ceea ce priveste corectitudinea sau caracterul complet al acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare. 
6.2. Administratorul Site-ului nu garanteaza implicit sau expres pentru furnizarea Serviciilor si / sau pentru continutul de orice fel Site-ului. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Servicii si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil. Administratorul Site-ului nu garanteaza si nu are nicio raspundere cu privire la conformitatea lucrarilor cu prevederile legale. Administratorul Site-ului nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru Continutul Site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parti, secventa, modul al Continutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Continutului Site-ului. 
6.3. Serviciile si paginile web aferente acestora sunt puse la dispozitia Utilizatorilor potrivit principiului "asa cum sunt", "asa cum sunt disponibile", fara niciun fel de garantii, exprese sau implicite, si fara nicio raspundere din partea Administratorului Site-ului in legatura cu acestea. Administratorul Site-ului nu garanteaza in niciun mod sau masura rezultatele utilizarii Serviciilor si Utilizatorul isi asuma toate riscurile si intreaga raspundere juridica in legatura cu acestea. In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea paginilor aferente acestuia in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta. 
6.4. In nicio situatie, indiferent de circumstantele invocate, Administratorul Site-ului sau colaboratorii acestuia nu vor putea fi chemati sa raspunda in legatura cu Serviciile: (a) pentru orice suma in plus fata de sumele platite efectiv de Utilizator catre Administratorul Site-ului cu titlu de tarif pentru utilzarea Serviciului; (b) pentru orice daune ori prejudicii, directe sau indirecte. In nicio situatie, indiferent de circumstantele invocate, Administratorul Site-ului nu va datora Utilizatorului despagubiri decat in limita sumelor efectiv platite de catre Utilizator catre Administratorul Site-ului cu titlu de tarif. 
6.5. Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Serviciilor si a paginilor web aferente, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus sunt provocate de Administratorului Site-ului cu intentie. In cazurile de forta majora Administratorul Site-ului si / sau colaboratorii, operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc. 

7. Continutul Site-ului.
7.1. Site-ul si intreg continutul sau, inclusiv cel aflat in legatura cu furnizarea Serviciilor, sunt protejate de prevederile legislatiei romane cu privire la dreptul de autor si sunt create special pentru folosirea lor de catre Utilizatori cu prilejul utilizarii Serviciilor, putand fi utilizate cu autorizarea Administratorului Site-ului numai in stricta concordanta cu prevederile acestor Termeni si conditii. Toate materialele si informatiile disponibile pe Site inclusiv dar fara a se limita la continutul si elementele de grafica ale Site-ului, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, apartin Administratorului Site-ului si reprezinta Continutul Site-ului, iar drepturile (inclusiv cel de autor) corespunzatoare acestora apartin Administratorului Site-ului. Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopurile prevazute in aceste Termeni si conditii si doar cu repectarea termenilor si conditiilor prevazute. Utilizatorul se va conforma in intregime tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum si oricaror informari si restrictii referitoare la orice Continut accesat in legatura cu Serviciile. Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a Continutului Site-ului sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decat cele personale; Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. 

8. Nota de informare privind protectia datelor personale
8.1. Conform cerintelor legislatiei aplicabile in materia protectiei persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului Site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a Serviciului.
Pentru informatii detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal va rugam sa cititi si Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, document care este parte integranta din Termeni si Conditii.
8.2. Nota de informare despre utilizarea cookie-urilor
Stocarea de informatii sau obtinerea accesului la informatia stocata in echipamentul terminal al utilizatorului este efectuata de Administratorul Site-ului in urmatoarele scopuri: furnizarea de servicii pe internet, in scop de marketing, reclama si publicitate si / sau furnizarea de bunuri si servicii. Stocarea de informatii sau obtinerea accesului la informatia stocata in echipamentul terminal al utilizatorului este efectuata de Administratorul Site-ului numai in urmatoarele scopuri: furnizarea de servicii pe internet, in scop de marketing, reclama si publicitate si / sau furnizarea de bunuri si servicii. Tertii care stocheaza informatii sau au acces la informatiile stocate in echipamentul terminal al utilizatorului site-ului www.referat.ro sunt: furnizorii de publicitate, furnizorii de servicii de analiza a audientei si a performantei site-ului si furnizorii de bunuri si servicii. Scopul general al procesarii acestor informatii de catre terti este furnizarea de servicii de reclama, marketing si publicitate. 

9. Modificarea Termenilor si conditiilor:
9.1. Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a modifica orice prevedere din Termeni si conditii, in orice moment, potrivit propriei sale optiuni discretionare si fara a fi obligat sa justifice in vreun mod, prin postarea unui anunt pe Site, sau prin transmiterea unei informari via e-mail sau prin posta. Utilizarea in continuare a Serviciilor de catre Utilizator, ulterior postarii Termenilor si conditiilor modificate pe Site, postarii anuntului sau transmiterii informarii, constituie o acceptare deplina si neconditionata de catre Utilizator a respectivelor modificari la Termeni si conditii. 

10. Asigurari
10.1. Utilizatorul garanteaza Administratorului Site-ului ca aceasta nu va suferi niciun fel de pierderi ori prejudicii din cauza Utilizatorului sau in legatura cu acesta din cauza oricaror reclamatii sau cereri care ar putea fi inaintate de terte persoane in urma utilizarii Serviciilor, incalcarii acestor Termeni si conditii, incalcarii drepturilor de proprietate intelectuala sau a oricarui alt drept al unei persoane sau entitate. Asigurarea precedenta include obligatia Utilizatorului ca in caz de litigiu va suporta toate cheltuielile aferente, inclusiv dar fara a se limita la onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare, cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea Serviciilor sau orice alt aspect in legatura cu Serviciile. 

11. Legatura cu alte site-uri
11.1. Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile in legatura cu Continutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa. Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul Site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Administratorul Site-ului. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri. 

12. Incetarea efectelor Termenilor si conditiilor
12.1. Administratorul Site-ului poate inceta sau suspenda oricare sau toate Serviciile sau accesul la Site, fara notificare prealabila, in cazul in care Administratorul Site-ului considera ca Utilizatorul incalca in orice mod sau in orice masura oricare din termenii si conditiile acestor Termeni si conditii. In asemenea cazuri orice sume achitate / transferate deja Administratorului Site-ului sunt in intregime nereturnabile, deci nu vor fi supuse rambursarii catre Utilizator. 
12.2. In orice situatie de inchidere a contului Utilizatorului, inclusiv in cazul rezilierii de catre Administratorul Site-ului potrivit celor de mai sus, Utilizatorul va inceta imediat sa utilizeze contul pe Site. Toate prevederile acestor Termeni si conditii care prin natura lor continua sa produca efecte dupa incetarea acesteia, includ dar nu se limiteaza la prevederile "Conditii de desfasurare limitari si obligatii privind serviciile", precum si limitari de responsabilitate. 

13. Alte clauze
13.1. In cazul in care oricare din parti va renunta temporar la exercitarea oricarui drept dintre cele prevazute in Termeni si conditii, aceasta renuntare nu va putea fi considerata ca o renuntare definitiva la respectivul drept. 
13.2. Daca oricare prevedere din Termeni si conditii va fi declarata nula, prevederea respectiva va fi eliminata si inlocuita cu o alta prevedere in acelasi spirit, astfel incat prezentele Termeni si conditii sa produca in continuare efectele juridice avute in vedere initial.
13.3. Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului Site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Partile convin ca orice litigii care intervin in legatura cu prezentele Termeni si conditii sau cu furnizarea Serviciilor si / sau accesarea Site-ului vor fi judecate de catre instanta judecatoreasca competenta de la sediul Administratorului Site-ului. 
13.4. Prezentele Termeni si conditii nu au in vedere crearea vreunei asocieri sau vreunui parteneriat intre Utilizator si Administratorul Site-ului ca rezultat al prezentelor Termeni si conditii, iar Utilizatorul nu are nicio autoritate de niciun fel sa angajeze Administratorul Site-ului in orice mod in baza prezentelor Termeni si conditii. 

14. Despre Cookie-uri
Cookie-ul reprezinta un fisier de tip ".txt", oferite browser-ului dumneavostra de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul dumneavostra. Majoritatea browser-elor sunt setate sa accepte aceste cookie-uri. Daca nu doriti acest lucru, puteti reseta browser-ul dumneavoastra, sa fiti anuntati de fiecare data cand primiti cate un cookie sau sa refuze acceptarea acestor cookie-uri. Este importanta sa stiti ca daca ati setat browser-ul sa refuze cookie-urile, este posibil ca unele sectiuni din site sa nu poata fi vizualizate normal. 
Cookie-urile ne ajuta sa va recunoastem la fiecare vizita pe site-ul www.referat.ro. Acest lucru ne permite sa va punem la dispozitie pubilictate in functie de preferintele dumneavostra. Este posibil sa folosim serviciile unei terte persoane in acest scop. Cookie-urile pot fi folosite pentru a compila date referitoare la intelegerea si folosirea serviciilor furnizate, sau a tipului de browser. Referat.ro poate contine publicitate oferita de o terta parte. Este posibil ca aceasta terta persoana sa download-eze cookie-uri in computerul dumneavoastra, care sa-i permita sa stranga date statistice referitoare la contentul personalizat si pentru monitorizarea campaniilor desfasurate de acestia. 
Referat nu poate controla si nici nu poate avea acces la cookie-urile din computerul dumneavoastra, instalate de o terta parte. Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a va identifica pe dumneavoastra. 
Pentru mai multe informatii, accesati pagina "Despre Cookie-uri"
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.