Asistenta medicala spitaliceasca

Trimis la data: 2010-10-29
Materia: Drept
Nivel: Facultate
Pagini: 5
Nota: 9.81 / 10
Downloads: 0
Autor: Dumitru Adelina
Dimensiune: 21kb
Voturi: 1
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui curs:
Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliaza de plin drept la data producerii urmatoarelor situatii;
a) daca furnizorul de servicii medicale nu incepe activitatea in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;
- Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate, in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data constatarii urmatoarelor situatii:

Cursuri similare:

expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar, de la incetarea termenului de valabilitate a acestora, de la data incetarii valabilitatii dovezii de evaluare a furnizorului;b) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor insotite de desfasuratoarele/documentele justificative privind activitatile realizate, separat pentru asigurati,

pentru persoanele carora li s-a acordat asistenta medicala pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situatiilor in care le-au fost aduse prejudicii sau daune sanatatii de catre alte persoane, pentru cetatenii titulari ai cardului european si pentru cetatenii statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul Romaniei de la furnizori aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, atat pe suport de hartie, cat si in format electronic,

in formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate conform contractului, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor realizate, pentru o perioada de doua luni consecutive in cadrul unui trimestru, respectiv trei luni intr-un an;c) refuzul furnizorilor de a pune la dispozitia organelor de control ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale caselor de asigurari de sanatate actele de evidenta financiar-contabila a serviciilor furnizate conform contractelor incheiate si documentele justificative privind sumele decontate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;

d) la constatarea, in urma controlului efectuat de catre serviciile specializate ale caselor de asigurari de sanatate, ca serviciile raportate conform contractului in vederea decontarii acestora nu au fost efectuatesi nerespectarea urmatoarelor obligatii contractuale Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, aprobat prin HG 1842/2006:

sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, in conformitate cu prevederile art. 238 si 239 din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la diagnostic si tratament;- sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;- sa anunte casa de asigurari de sanatate despre modificarea uneia sau mai multora dintre conditiile care au stat la baza incheierii contractului de furnizare de servicii medicale in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data producerii modificarii si sa indeplineasca in permanenta aceste conditii pe durata derularii contractelor;
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.