Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor

Trimis la data: 2010-10-14
Materia: Contabilitate
Nivel: Facultate
Pagini: 6
Nota: 9.86 / 10
Downloads: 0
Autor: Adriana Moga
Dimensiune: 20kb
Voturi: 1
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui curs:
Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilit{`ii nr. 82/1991, unit{`ile patrimoniale sunt obligate s{ organizeze contabilitatea de gestiune, dar modul de organizare a acesteia este stabilit de fiecare }n parte }n func`ie de specificul activit{`ii desf{~urate ~i de necesit{`ile proprii de informare a managerilor.
Organizarea contabilit{`ii de gestiune const{ }n realizarea unui ansamblu de activit{`i specifice elabor{rii unui sistem informa`ional eficient pentru calculul costului, elaborarea, urm{rirea ~i controlul bugetelor de venituri ~i cheltuieli, analiza activit{`ii desf{~urate }n toate structurile organizatorice.

Cursuri similare:

Contabilitatea de gestiune ca disciplin{ ~tiin`ific{ }nregistreaz{, urm{re~te ~i centralizeaz{ }n expresie valoric{ ~i uneori, }n cantitativ{, }n mod cronologic ~i sistematic, fluxurile patrimoniale ale }ntreprinderii utiliz|nd procedee ~i metode de lucru proprii.
Articolul 105 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilit{`ii nr. 82/1991 precizeaz{: "Contabilitatea de gestiune este destinat{, }n principiu, pentru }nregistrarea opera`iilor privind colectarea cheltuielilor pentru destina`ii, respectiv pe activit{`i, sec`ii de fabrica`ie etc, decontarea produc`iei precum ~i calculul costului de produc`ie al produselor fabricate, lucr{rilor executate ~i serviciilor prestate, inclusiv a produc`iei }n curs."

Prin obiectivul s{u de studiu, contabilitatea de gestiune permite cunoa~terea costului, studierea, analizarea ~i previzionarea evolu`iilor pentru a oferi informa`ii utile managerilor de la diferite niveluri ierarhice, }n vederea lu{rii unor decizii oportune ~i eficiente. Ca urmare, contabilitatea de gestiune are at|t rolul de instrument informa`ional deoarece produce ~i ofer{ informa`ii privind costurile ~i profitul, dar ~i rolul de instrument de gestiune pentru c{ reprezint{ o tehnic{ de decizie pentru maximizarea rentabilit{`ii.

Astfel, informa`ia produs{ ~i gestionat{ de calcula`ia costurilor se }nscrie }n secretul comercial de }ntreprindere ~i este destinat{ }ntreprinz{torului pentru a solu`iona probleme de alocare ~i utilizare a resurselor. Costul produc`iei reprezint{ totalitatea cheltuielilor de produc`ie efectuate de o }ntreprindere pentru fabricarea ~i desfacerea produc`iei }ntr-o anumit{ perioad{ de timp.
Cheltuielile de produc`ie sunt generate de folosirea productiv{ ~i consumarea (epuizarea) celor 3 factori de produc`ie: natura, capitalul ~i munca.

Rolul costurilor este de a furniza conducerii }ntreprinderii informa`ii necesare pentru a exercita un control eficient asupra activit{`ii acesteia ~i pentru a lua decizii. Nivelul costului este un barometru care ofer{ informa`ii privind desf{~urarea unei activit{`i de produc`ie ~i permite urm{rirea, analiza ~i desf{~urarea proceselor de produc`ie spre folosirea ra`ional{ a resurselor economice. Informa`iile furnizate de costul de produc`ie trebuie prezentate }ntr-o form{ care s{ permit{ luarea deciziilor rapide ~i corecte.

Deasemenea, costurile trebuie s{ fie exact prezentate conducerii }n termen c|t mai scurt, s{ aib{ semnifica`ie economic{ real{ ~i s{ fie relevante, respectiv s{ permit{ cunoa~terea acelor laturi ale activit{`ii economice care pot influen`a structura ~i evolu`ia costurilor. Pentru a putea utiliza costurile ca instrumente de m{sur{, control ~i reglare a activit{`ii trebuie s{ cunoa~tem particularit{`ile acestora ~i, ca urmare, este necesar{ clasificarea lor dup{ diferite criterii:
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.