Teoria Generala a obligatiilor

Trimis la data: 2020-11-05
Materia: Drept
Nivel: Facultate
Pagini: 141
Nota: 9.35 / 10
Downloads: 0
Autor: ionutmov
Dimensiune: 197kb
Voturi: 1
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui curs:
CUPRINS

CAPITOLUL 1 - OBLIGATIA CIVILA

1.1. Notiunea de obligatie
1.2. Elementele raportului juridic obligational
1.2.1. Subiectele raportului juridic obligational
1.2.2. Continutul raportului juridic obligational
1.2.3. Obiectul raportului juridic obligational
1.3. Clasificarea obligatiei civile
1.3.1. Clasificarea obligatiilor dupa izvoare
1.3.2. Clasificarea obligatiilor dupa obiectul lor
1.3.3. Clasificarea obligatiilor dupa opozabilitatea lor
1.3.4. Clasificarea obligatiilor dupa sanctiunea lor
1.3.5. Clasificarea obligatiilor dupa raportul cu modalitatile
1.4. Izvoarele obligatiilor

CAPITOLUL 2 - CONTRACTUL

Definitia contractului
Vointa juridica si limitele acesteia in cadrul contractului civil
Clasificarea contractelor civile
Importanta clasificarii contractelor civile
Criterii de clasificare a contractelor civile
Clasificarea contractelor dupa modul de formare
Clasificarea contractelor dupa continutul lor
Clasificarea contractelor dupa scopul urmarit de parti
Clasificarea contractelor dupa efectele produse
Clasificarea contractelor dupa modul de executare
Clasificarea contractelor dupa nominalizarea in legislatie
Clasificarea contractelor dupa corelatia dintre ele
Clasificarea contractelor dupa modul in care se exprima vointa partilor
Incheierea contractului
Capacitatea de a contracta
Consimtamantul partii care se obliga
Obiectul contractului
Cauza contractului
Oferta de a contracta
Notiune
Forma ofertei
Felurile ofertei de a contracta
Conditiile ofertei
Forta obligatorie a ofertei
Promisiunea de vanzare
Acceptarea ofertei
Definitie
Felurile acceptarii ofertei
Conditiile acceptarii ofertei
Momentul incheierii contractului
Incheierea contractului intre prezenti
Incheierea contractului prin corespondenta
Importanta momentului incheierii contractului
Locul incheierii contractului
Importanta locului incheierii contractului

CAPITOLUL 3 - EFECTELE CONTRACTULUI

Notiune si reglementare
Interpretarea contractului
3.2.1.Reguli generale de interpretare a contractului
3.2.2.Reguli speciale de interpretare a contractului
Principiile efectelor contractului
Principiul obligativitatii contractului
3.3.1.1. Exceptiile de la principiul obligativitatii contractului
Principiul relativitatii efectelor contractului
Exceptiile de la principiul relativitatii efectelor contractului
Principiul opozabilitatii efectelor contractului
Exceptia de la principiul opozabilitatii fata de terti a contractului
Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice
Exceptia de neexecutare a contractului
Rezolutiunea si rezilierea contractului
Riscul contractului

CAPITOLUL 4 - ACTUL JURIDIC UNILATERAL CA IZVOR DE OBLIGATII

Definitie
Reglementare
Exemple de acte juridice unilaterale, izvoare de obligatiiCAPITOLUL 5 - FAPTUL JURIDIC LICIT

Notiune si reglementare
Gestiunea intereselor altei persoane
Definitie
Conditiile gestiunii de afaceri
Efectele gestiunii de afaceri
Obligatiile gerantului
Obligatiile geratului
Plata lucrului nedatorat
Definitie
Reglementare legala
Conditiile platii nedatorate
Efectele platii nedatorate
Obligatiile accipiensului de buna - credinta
Obligatiile accipiensului de rea - credinta
Obligatiile solvensului
Cine poate sa ceara restituirea
Actiunea in restituire
Cazurile in care nu exista obligatia de restituire a platii nedatorate
Imbogatirea fara justa cauza
Definitie
Reglementare
Conditiile pentru intentarea actiunii in restituire
5.4.3.1. Conditiile materiale ale actiunii in restituire
5.4.3.2. Conditiile juridice ale actiunii in restituire
Efectele imbogatirii fara justa cauza
Prescriptia actiunii

CAPITOLUL 6 - FAPTA ILICITA CAUZATOARE DE PREJUDICII, IZVOR DE OBLIGATII - RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA -

Notiunea de raspundere civila
Reglementare legala
Natura juridica a raspunderii civile delictuale
Felurile raspunderii civile delictuale
Raspunderea pentru fapta proprie
Reglementare
Conditiile generale ale raspunderii
Prejudiciul
Definitie
Clasificarea prejudiciului
Conditiile repararii prejudiciului
6.6.3.1.Caracterul cert al prejudiciului
6.6.3.2.Prejudiciul sa nu fi fost reparat inca
Principiile repararii prejudiciului
Principiul repararii integrale a prejudiciului
Principiul repararii in natura a prejudiciului
Repararea prin echivalent a prejudiciului
Stabilirea despagubirilor in cazul repararii prin echivalent a prejudiciului
Fapta ilicita
Definitie
Trasaturile caracteristice ale faptei ilicite
Cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei
Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu
Vinovatia
Notiune
Structura vinovatiei
Formele vinovatiei
Cauzele care inlatura vinovatia
Capacitatea delictuala
Proba conditiilor raspunderii civile delictuale
Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie a persoanei juridice


CAPITOLUL 7 - RASPUNDEREA PENTRU FAPTA ALTEI PERSOANE

7.1. Raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copii lor minori
7.1.1. Reglementare
7.1.2. Fundamentarea raspunderii parintilor
7.1.3. Domeniul de aplicare a dispozitiilor art. 1000 alin. 2 Cod civil
7.1.4. conditiile raspunderii parintilor
7.1.4.1. Conditii generale
7.1.4.2 Conditii speciale
7.1.5. Inlaturarea prezumtiilor stabilite privind raspunderea parintilor
7.1.6. Efectele raspunderii parintilor
7.2. Raspunderea comitentilor pentru faptele prepusilor
7.2.1. Reglementare
7.2.2. Domeniul de aplicare al art. 1000 alin. 3 Cod civil
7.2.3. Fundamentarea raspunderii comitentului pentru fapta prepusului
7.2.4. Conditiile raspunderii comitentului pentru fapta prepusului
7.2.4.1. Conditii generale
7.2.4.2. Conditii speciale
7.2.5. Efectele raspunderii comitentului pentru fapta prepusului
7.2.5.1. Efectele raspunderii comitentului in raporturile dintre comitent si victima prejudiciului
7.2.5.2. Efectele raspunderii comitentului in raporturile dintre comitent si prepus
7.3. Raspunderea institutorilor pentru faptele elevilor si a artizanilor pentru faptele ucenicilor
7.3.1. Notiune si reglementare
7.3.2. Domeniul de aplicare
7.3.3. Fundamentarea raspunderii institutorilor si artizanilor
7.3.4. Conditiile raspunderii institutorilor si artizanilor
7.3.4.1. Conditii generale
7.3.4.2. Conditiile speciale
7.3.5. Efectele raspunderii institutorilor si artizanilor
CAPITOLUL 8 - RASPUNDEREA PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DE ANIMALE, DE RUINA EDIFICIULUI SI DE LUCRURI IN GENERAL
8.1. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale
8.1.1. Notiune si reglementare
8.1.2. Domeniul de aplicare
8.1.3. Fundamentarea raspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale
8.1.4. Conditiile raspunderii pentru fapta animalului
8.1.5. Efectele raspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale
8.2. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului
8.2.1. Notiune si reglementare
8.2.2. Domeniul de aplicare
8.2.3. Fundamentarea raspunderii pentru ruina edificiului
8.2.4. Conditiile raspunderii
8.2.5. Efectele raspunderii
8.3. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general
8.3.1. Aparitia principiului raspunderii pentru prejudiciile cauzate de
lucrurile pe care le avem sub paza
8.3.2. Fundamentarea raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri
8.3.2.1. Conceptia raspunderii subiective
8.3.2.2. Conceptia raspunderii obiective
8.3.3. Conditiile raspunderii
8.3.4. Efectele raspunderii
8.3.5. Raspunderea civila pentru daunele nucleare
CAPITOLUL 9 - EFECTELE OBLIGATIILOR. EXECUTAREA DIRECTA A OBLIGATIILOR (EXECUTAREA IN NATURA)
9.1. Plata
9.1.1. Notiune
9.1.2. Reglementare
9.1.3. Conditiile platii
9.1.3.1. Persoana care poate face plata
9.1.3.2. Persoana careia i se poate face plata
9.1.3.3. Obiectul platii
9.1.3.4. Principiul indivizibilitatii platii
9.1.3.5. Data platii
9.1.3.6. Locul platii
9.1.3.7. Cheltuielile pentru efectuarea platii
9.1.3.8. Imputatia platii
9.1.3.9. Dovada platii
9.1.4. Oferta reala urmata de consemnatiune
9.2. Executarea silita in natura a obligatiilor
9.2.1. Executarea obligatiei de a da
9.2.2. Executarea obligatiei de a face si de a nu face
9.2.3. Daunele cominatoriiCAPITOLUL 10 - EXECUTAREA INDIRECTA A OBLIGATIILOR (EXECUTAREA PRIN ECHIVALENT)
10.1. Notiune
10.2. Categorii de despagubiri
10.3. Natura juridica a executarii indirecte a obligatiilor
10.4. Conditiile raspunderii contractuale
10.5. Conditiile acordarii de despagubiri
10.5.1. Prejudiciul
10.5.2. Vinovatia debitorului
10.5.3. Punerea debitorului in intarziere
10.6. Evaluarea despagubirilor
10.6.1. Evaluarea judiciara
10.6.2. Evaluarea legala
10.6.3. Evaluarea conventionala
CAPITOLUL 11 - DREPTURILE CREDITORULUI ASUPRA PATRIMONIULUI DEBITORULUI
11.1. Consideratii generale
11.2. Masurile conservatorii
11.3. Actiunea oblica (indirecta sau subrogatorie)
11.3.1. Definitie
11.3.2. Domeniul de aplicare
11.3.3. Conditiile intentarii
11.3.4. Efectele actiunii oblice
11.4. Actiunea revocatorie (pauliana)
11.4.1. Definitie si natura juridica
11.4.2. Domeniul de aplicare
11.4.3. Conditiile intentarii
11.4.4. Efectele actiunii revocatorii
CAPITOLUL 12 - MODURILE DE TRANSMITEREE A OBLIGATIILOR
12.1. Cesiunea de creanta
12.1.1. Definitie si reglementare
12.1.2. Conditiile cesiunii de creanta
12.1.3. Efectele cesiunii de creanta
12.1.3.1. Efectele cesiunii de creanta intre parti
12.1.3.2. Efectele cesiunii de creanta fata de terti
12.2. Subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei
12.2.1. Definitie
12.2.2. Reglementare
12.2.3. Felurile subrogatiei
12.2.3.1. Subrogatia legala
12.2.3.2. Subrogatia conventionala
12.2.4. Efectele subrogatiei
CAPITOLUL 13 - MODURILE DE TRANSFORMARE A OBLIGATIILOR
13.1. Novatia
13.1.1. Definitie
13.1.2. Felurile novatiei
13.1.2.1. Novatia obiectiva
13.1.2.2. Novatia subiectiva
13.1.3. Conditiile novatiei
13.1.4. Efectele novatiei
13.2. Delegatia
13.2.1. Definitie
13.2.2. Felurile delegatiei
13.2.3. Efectele delegatiei
CAPITOLUL 14 - MODURILE DE STINGERE A OBLIGATIILOR
14.1. Compensatia
14.1.1. Definitie si reglementare
14.1.2. Domeniul de aplicare
14.1.3. Felurile compensatiei
14.1.3.1. Compensatia legala
14.1.3.2. Compensatia conventionala
14.1.3.3. Compensatia judecatoreasca
14.1.4. Efectele compensatiei
14.2. Confuziunea
14.2.1. Definitie
14.2.2. Domeniul de aplicare
14.2.3. Efectele confuziunii
14.3. Darea in plata
14.3.1. Definitie
14.3.2. Efectele darii in plata
14.4. Remiterea de datorie
14.4.1. Definitie si reglementare
14.4.2. Conditiile remiterii de datorie
14.4.3. Proba remiterii de datorie
14.4.4. Efectele remiterii de datorie
14.5. Imposibilitatea fortuita de executare
14.5.1. Definitie si reglementare
14.5.2. Domeniul de aplicare
14.5.3. Efectele imposibilitatii fortuite de executareCAPITOLUL 15 - OBLIGATIILE COMPLEXE
15.1. Obligatiile afectate de modalitati
15.1.1. Termenul
15.1.1.1. Definitie
15.1.1.2. Clasificare
15.1.1.3. Efectele termenului
15.1.1.4. Termenul de gratie
15.1.1.5. Renuntarea la termen
15.1.1.6. Decaderea din beneficiul termenului
15.1.2. Conditia
15.1.2.1. Definitie
15.1.2.2. Clasificare
15.1.2.3. Efectele conditiei
15.1.2.4. Conditia si sarcina
15.2. Obligatiile plurale
15.2.1. Pluralitatea de obiecte
15.2.1.1. Obligatia alternativa
15.2.1.2. Obligatia facultativa
15.2.2. Pluralitatea de subiecte
15.2.2.1 Obligatiile conjuncte (divizibile)
15.2.2.2. Obligatiile solidare
15.2.3. Obligatiile indivizibile
CAPITOLUL 16 - GARANTAREA OBLIGATIILOR
16.1. Consideratii generale privind garantiile obligatiilor
16.2. Functiile garantiilor
16.3. Evolutia garantiilor
16.4. Reglementarea legala a garantiilor
16.5. Clasificarea garantiilor
16.6. Garantiile personale. Fidejusiunea (cautiunea)
16.6.1. Notiunea si felurile fidejusiunii
16.6.2. Caracterele juridice ale fidejusiunii
16.6.3. Conditiile de validitate ale fidejusiunii
16.6.4. Efectele fidejusiunii
16.6.4.1. Raporturile dintre creditor si fidejusor
16.6.4.2. Raporturile dintre fidejusor si debitorul principal
16.6.4.3. Raporturile dintre fidejusori
16.6.5. Stingerea fidejusiunii
16.6.5.1. Stingerea fidejusiunii pe cale indirecta
16.6.5.2. Stingerea fidejusiunii pe cale directa
16.7. Gajul
16.7.1. Definitie si reglementare
16.7.2. Caracterele juridice ale contractului de gaj
16.7.3. Constituirea gajului. Efecte
16.7.4. Stingerea gajului
16.8. Ipoteca
16.8.1.Definitie si reglementare
16.8.2. Caracterele generale ale ipotecii
16.8.3. Felurile ipotecii
16.8.3.1. Ipoteca legala
16.8.3.2. Ipoteca conventionala
16.8.4. Publicitatea ipotecii
16.8.5. Efectele ipotecii
16.8.5.1. Efectele fata de debitor
16.8.5.2. Efectele fata de creditor
16.8.5.3. Efectele fata de tertii dobanditori ai imobilului ipotecat
16. 8.6. Stingerea ipotecii
16.9. Privilegiile
16.9.1. Definitie si reglementare
16.9.2. Clasificarea privilegiilor
16.9.2.1. Privilegii generale
16.9.2.2. Privilegii speciale asupra anumitor bunuri mobile
16.9.2.3. Privilegii speciale asupra anumitor bunuri imobile
16.10. Dreptul de retentie
16.10.1. Definitie
16.10.2. Aplicatii
CAPITOLUL 1
OBLIGATIA CIVILA

1.1. Notiunea de obligatie

Luand ca model Codul civil francez din 1804, care nu a definit notiunea de obligatie, Codul civil roman din 1865, ca de altfel si alte coduri civile europene, ca cel austriac din 1811, cel elvetian din 1907 sau Codul federal elvetian al obligatiilor din 1881 si apoi din 1911, nu au definit aceasta institutie juridica.1
Acest lucru se explica prin adoptarea de catre redactorii codurilor respective a renumitei definitii a obligatiei din INSTITUTELE lui Justinian, care a definit obligatia astfel: " obligatio est juris vinculum quo necesitate adstringimur, alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis jura."
In aceste conditii, sarcina definirii obligatiei civile a revenit doctrinei.
Astfel au fost formulate mai multe definitii:
" Obligatia este o legatura juridica intre doua sau mai multe persoane, in virtutea careia, o parte, numita debitor, se obliga fata de alta, numita creditor, la executarea unei prestatiuni pozitive sau negative, adica la un fapt sau la o abstentiune."2
" Obligatia este raportul juridic in temeiul careia o persoana este tinuta sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva in favoarea unei alte persoane."3
"Raportul juridic de obligatie poate fi definit ca acel raport in baza caruia o persoana, numita creditor, poate pretinde altei persoane, numita debitor, efectuarea unei anumite prestatiuni."4
"Obligatia este raportul juridic in temeiul caruia o persoana, numita creditor, are dreptul de a pretinde de la alta persoana, numita debitor, o anumita prestatiune, pe care acesta este indatorat a o indeplini."5
"Obligatia este raportul de drept civil in care o parte, numita creditor, are posibilitatea de a pretinde celeilalte parti, numita debitor, sa execute o prestatie sau mai multe prestatii, ce pot fi de a da, a face sau a nu face , de regula, sub sanctiunea constrangerii de stat."6
" Obligatia este raportul juridic in temeiul caruia o persoana numita debitor este tinuta fata de alta, numita creditor, la datoria de a da, de a face sau de a nu face ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in caz de neexecutare de buna voie."7
" Obligatia este acel raport juridic in temeiul caruia o persoana - numita creditor - poate sa pretinda unei alte persoane - numita debitor - sa-i faca o prestatie pozitiva sau negativa, iar in caz de neindeplinire s-o poata obtine in mod fortat."8
"Obligatia - in sens larg - este, asadar, acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, numit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor - si caruia ii revine indatorirea corespunzatoare - a da, a face sau a nu face ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in caz de neexecutare de bunavoie."9
In raport de definitiile enuntate, putem defini obligatia civila ca fiind raportul juridic in baza caruia creditorul are dreptul sa pretinda debitorului sa execute prestatia corelativa de a da, a face sau a nu face ceva.

1.2. Elementele raportului juridic obligational

In literatura de specialitate10, raportul juridic este definit ca acea legatura sociala, reglementata de norma juridica, continand un sistem de interactiune reciproca intre participanti, determinati, legatura ce este susceptibila de a fi aparata pe calea coercitiunii statale.
Raportul juridic civil este o specie de raport juridic - relatia sociala patrimoniala sau napatrimoniala, reglementata de norma de drept civil - caracterizat prin caracter social, volitional si pozitia de egalitate juridica a partilor11.
Ca orice raport juridic, raportul juridic obligational prezinta trei elemente structurale: subiectele, continutul si obiectul.

1.2.1. Subiectele raportului juridic obligational

Subiectele raportului juridic de obligatie sunt persoanele fizice si persoanele juridice, ca titulare de drepturi subiective civile si obligatii corelative, precum si statul, atunci cand participa la raporturile juridice civile, ca subiect de drept civil.
Subiectul activ se numeste creditor, iar subiectul pasiv se numeste debitor, denumiri care sunt folosite, cu caracter general, in toate raporturile obligationale, indiferent de izvorul obligatiei., fiind termeni proprii teoriei generale a obligatiilor. Atunci cand ne raportam la izvoarele concrete ale obligatiilor, subiectele poarta denumiri specifice: vanzator si cumparator, in cazul contractului de vanzare - cumparare, donator si donatar, in cazul contractului de donatie, locator si locatar, in cazul contractului de locatiune.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.