Actiuni posesorii

Trimis la data: 2010-07-13
Materia: Drept
Nivel: Facultate
Pagini: 17
Nota: 8.50 / 10
Downloads: 12
Autor: Bogdan
Dimensiune: 22kb
Voturi: 8
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Noţiunea şi justificarea acţiunilor posesorie
Acţiunea posesorie reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia posesorul (iar în unele cazuri şi detentorul precar) poate solicita instanţei de judecată să-l oblige pe pârât să inceteze orice act de tulburare ori să-l restituie bunul de care a fost deposedat în mod ilicit. Acţiunile posesorii îşi au justificare datorită interesului de a menţine o stare de fapt existentă şi de a reprima orice acte de tulburare a posesiunii ori de deposedare. Ceea ce este specific acţiunii posesorii, şi trebuie subliniat şi în acest context, este tocmai împrejurarea că prin intermediul se apără însuşi dreptul asupra lucrului.
În acelaşi timp, nu se poate face abstracţie de faptul că adeseori posesia corespunde însuşi dreptului de proprietate asupra lucrului. Prin urmare, o dată cu protecţia posesiei, ca stare de fapt, se realizează indirect şi apărarea dreptului de proprietate. Există însă şi cazuri în care posesia asupra unui lucru este despărţită de dreptul real asupra bunului. Apărarea posesiei ca stare de fapt se impune şi de data aceasta, căci neglijenţa titularului face să creeze o aparenţă de drept în favoarea unei alte persoane3.

Acţiunile posesorii îşi au justificarea tocmai în necesitatea apărării eficiente, suple şi rapide a posesiei ca simplă stare de fapt. Posesorul poate beneficia de ocrotire chiar şi împotriva titularului dreptului real. Aşa cum s-a apreciat şi de instanţa supremă, posesorul poate să se plîngă chiar împotriva proprietarului, pe calea acţiunii posesorii, deoarece pentru el nu prezintă importanţa cum şi de cine a fost tulburat în posesiune, ci doar faptul tulburării în sine396.

II. Reglementarea acţiunilor posesorii
Actualmente dispoziţii ale art. 674-676 C. Proc. civ. conţin reglementare sumară a acţiunilor posesorii. Textele menţionate enunţă doar condiţiile acţiunilor posesorii şi determină unele reguli de procedură în materie. Indicînd condiţiile acţiunilor posesorii art. 674 C. proc. civ. Face trimitere, astfel cum este firesc, la dispoziţiile art. 1846-1847. Aceste din urmă texte definesc posesia şi determină condiţiile necesare pentru a putea prescrie.
III. Obiectul protecţiei posesorii

Acţiunile posesorii sunt destinate să ocrotească posesiunea bunurilor imobile şi a drepturilor reale imobiliare susceptibile de a fi dobîndite prin prescripţie achizitivă. În ce priveşte bunurile mobile, art. 1909 alin. 1 C. Civ. Dispune că acestea „se prescriu prin faptul posesiunii lor fără să fie trebuinţă de vreo scurgere de timp”. Ocrotirea posesorie, în condiţiile art. 674-676 C. Proc. Civ. Nu se poate extinde şi asupra bunurilor mobile, căci în acest caz simplul fapt al posesiei de bună-credinţă valorează titlul de proprietate. Protecţia juridică a bunurilor mobile se poate realiza însă pe cale petitorie.

Prin intermediul acţiunilor posesorii poate fi apărat, în principiu, orice drept real imobiliar, cum este dreptul de proprietate, uzul, uzfructul, abitaţiaşi servitutea. Acţiunea posesorie poate fi folosită de uzufructur chiar şi împotriva nudului proprietar, întrucît el este cel dintâi îndatorat să respecte posesia uzufructuarului4.

Acţiunile posesorii pot fi folosite şi de către utilizatorul bunurilor ce formează obiectul contractului de leasing. Intr-adevăr, potrivit art. 7 lit. b din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, modifică prin legea Legea nr. 99/1999 utilizatorul are şi „dreptul de a exercita însă, astfel cum o dispune în mod expres chiar textul anterior citat, de către utilizator numai faţă de terţi, iar nu şi faţă de locătar (finanţatorului). Raporturile dintre locătar şi utilizator sunt supuse dispoziţiilor contractuale, raportuui care sunt cîrmuite şi de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997.Legea acordată ocrotire, pe calea acţiunilor posesorii, şi servituţilor continuie şi aparente (art. 675C.proc. civ.).

IV. Felurile acţiunilor posesorii
Codul de procedură civilă impune condiţii diferite de exercitare a acţiunilor posesorii, după cum tulburarea sau deposedarea s-a făcut ori nu prin violenţă. Datorită acestui fapt s-a apreciat că în dreptul nostru trebuie să fie recunoscute doar două categorii de acţiuni posesorii: o acţiune posesorie în complîngerea şi o acţiune posesorie în reintegrare.

Acţiunea în complîngere („complenda”), denumită adeseori şi acţiune posesorie generală, urmăreşte să curme actele de tulburare sau deposedare care sunt de natură să împiedice exerciţiul liber şi efectele juridice ale posesiei. Acţiunea în reîntegrare („reintegranda”), denumită şi acţiune posesorie specială, are ca finalitate apărarea posesiei cînd tulburarea sau deposedarea s-a realizat prin violenţă.

V. Condiţiile acţiunilor posesorii
Precizări generale
Cercetarea instituţiei acţiunilor posesorii nu poate face abstracţie nici de condiţiile de fond sunt studiate, astfel cum am mai precizat, la dreptul civil, dar şi Codul de procedură civilă se referă la ele în mod expres. Intr-adevăr, potrivit art. 674 alin. 1.C. proc. civ.: „Cererile privitoare la posesiune vor fi admise numai dacă:
1- nu a trecut un an de la tulburare sau deposedare;
2 - reclamantul dovedeşte că, înainte de această dată, el a posedat cel puţin un an;
3 - posesiunea lui întruneşte condiţiile cerute de art. 1846-1847 din Codul civil”.

Condiţiile enunţate mai sus sunt însă necesare numai în cazul acţiunii în complîngere. Acţiunea în reintegrare este admisibilă dacă reclamantul face dovada primei condiţii: întroducerea cererii înăuntrul termenului de un an.
1. Existenţa unui act de tulburare sau de deposedare

Problema ocrotirii posesorii nu se pune decît din momentul în care a intervenit un act de tulburare sau de deposedare. Tulburarea şi deposedarea se concretizează într-un fapt material sau intr-un act juridic făcut cu intenţia de a se împotrivi posesiei unei persoane. Din punct de vedere etimologic există totuşi o deosebire sesnţială între tuiburare şi deposedare. O atare delimitare are şi semnificaţii juridice. Intr-adevăr, conceptul de tulburare exprimă ideea săvîrşirii unuia sau mai multor acte ori fapte izolate prin care se contestă posesiunea titularului. În schimb, deposedarea este mai energică , căci ea conduce la pierderea completă a posesiei6.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.