Aparitia conflictelor si gestionarea lor in cadrul grupurilor politienesti

Trimis la data: 2006-02-20
Materia: Psihologie
Nivel: Facultate
Pagini: 11
Nota: 8.29 / 10
Downloads: 2
Autor: Dorina
Dimensiune: 24kb
Voturi: 1
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Referat despre Aparitia conflictelor si gestionarea lor in cadrul grupurilor politienesti
Apariţia conflictelor şi gestionarea lor în cadrul grupurilor poliţieneşti
1. Climatul psihosocial de grup
2. Conceptul de motivaţie şi gândirea în cadrul grupurilor
Climatul psihosocial este considerat unul dintre cele mai semnificative fenomene care reflectă şi sintetizează aspectele esenţiale ale vieţii de grup. La acest nivel întâlnim într-o formă sintetică ansamblul trăirilor subiective ale membrilor grupului generate în contextul obiectiv al vieţii de grup, fenomenul rezultat din această integrare având complexe funcţii reglatorii. De aceea, climatul psihosocial este considerat de majoritatea specialiştilor ca un fenomen-cheie în înţelegerea dinamicii microgrupurilor sociale.
Referat despre Aparitia conflictelor si gestionarea lor in cadrul grupurilor politienesti
Cercetarea persoanei şi a problematicii sale în activitate relevă faptul că instituţia nu se reduce la un sistem tehnic sau tehnocratic ci există în esenţă prin manifestarea socio-umană. Analizele complexe pe componentele tehnice, operaţionale şi ale ambientului activităţilor sunt potentate în ansamblul: indivizi umani - mediu – activitate, iar variabila motivaţională ocupă un loc central.

Studiile psihologice aduc precizarea că motivaţia determină decizia de alegere a profesiunii, orientarea către o anumită activitate în profesiune şi alegerea strategiilor pentru rezolvarea sarcinilor.
Pentru constanţa comportamentului, stabilitatea personalului şi potenţarea performanţei, există o dimensiune motivaţională în decizii care, împreună cu alţi factori, iniţiază procese de dezadaptare, generate în primul rând de un complex de factori psihologici: dorinţe, aspiraţii, nevoi, convingeri, atracţii, uneori chiar reacţii de respingere ale subiectului.

Studiul motivaţiei poliţiştilor implică diagnosticarea cauzală a comportamentului în activitate, permite predicţii cu privire la derularea viitoare a comportamentelor în muncă şi pe plan social, constituie baza de date pentru măsuri de ameliorare a factorilor dinamizatori ai conduitei individuale şi de grup pentru mărirea eficienţei, creşterea satisfacţiei persoanei în raport cu activitatea depusă.

Climatul psihosocial se constituie ca un fenomen cu caracter integrativ, fiind o rezultantă în planul trăirilor subiective generalizate a ansamblului proceselor, fenomenelor şi a factorilor care, într-un mod direct sau indirect, acţionează asupra grupurilor şi asupra membrilor acestora.

Datorită multiplelor condiţionări în care este implicat, climatul mijloceşte printr-un complex de conexiuni inverse desfăşurarea activităţii şi vieţii de grup, reprezentând o verigă esenţială a mecanismului de autoreglare internă a grupului ca sistem. Datorită acestui fapt, optimizarea oricărui aspect sau dimensiuni implicate în activitatea grupului va determina pe lângă un efect pozitiv specific, şi un efect nespecific manifestat la nivelul climatului psihosocial de grup: cele două categorii de efecte se vor potenta reciproc, ceea ce va determina atât creşterea nivelului performanţial al grupului, cât şi capacitatea acestuia de a asigura o integrare socioprofesională optimă a membrilor ei.

Helbriegel şi Slocum consideră climatul organizaţional drept o componentă a sistemului social. Mulţi autori sunt de acord că organizaţiile diferă prin climat, sugerând că acesta este un atribut organizaţional.

Formarea climatului de grup este un proces care implică o suficientă cunoaştere interpersonală în contextul oferit de relaţiile funcţionale impuse de realizarea sarcinii; se constată o creştere bruscă a convergenţei opiniilor privind posibilităţile rezolutive ale grupului, opiniile respective exprimând fie încredere, fie neîncredere, în funcţie de împrejurările specifice. S-a demonstrat că, prin mecanismul conexiunii inverse, climatul condiţionează la rândul său performanţa grupului şi satisfacţia membrilor săi.

Din cercetări a rezultat concluzia conform căreia controlul efectelor intervenţiei trebuie făcut la nivelul fenomenelor derivate - coeziune, climatul şi moralul grupului - , singurele care ne pot informa asupra eficienţei intervenţiei.

Identificarea tipului de climat şi a tipurilor de atitudini interpersonale constituie premise ale dezvoltării organizaţionale (DO), definită ca „un efort planificat şi continuu pentru a schimba organizaţia spre a fi mai eficientă şi mai umană, un puternic accent fiind pus pe procesele interpersonale şi de grup”. O trăsătură necesară unei bune funcţionări a grupurilor, mai ales a celor operative, este spiritul de echipă. Consider că în formarea acestei trăsături se poate porni şi de la identificarea punctelor forte şi a celor slabe ale CPS în grupul respectiv, precum şi de la constelaţia atitudinală ce stă la baza diferitelor comportamente ale membrilor grupului.

Formarea spiritului de echipă vizează creşterea eficienţei echipelor de lucru prin îmbunătăţirea proceselor interpersonale, clarificarea obiectivelor şi a rolurilor. Organizaţiile diferă din punctul de vedere al climatului precum indivizii se deosebesc ca personalităţi. În mod similar, anumite tipuri de personalităţi sunt compatibile cu anumite roluri, după cum unele climate sprijină şi încurajează anumite comportamente.

Cercetările au arătat că un climat necorespunzător exacerbează relaţiile socioafective cu caracter negativ, fapt care influenţează negativ şi relaţiile funcţionale dintre membrii grupului, rezultatul direct constând în micşorarea performanţei grupului; în acest context, climatul se înrăutăţeşte şi mai mult şi relaţia circulară continuă.
Importanţa deosebită a climatului psihosocial în asigurarea funcţionalităţii grupurilor sociale ne determină să acţionam în vederea identificării a noi modalităţi de optimizare a acestei dimensiuni majore a vieţii de grup.

1. Climatul psihosocial de grup
Reflectă şi sintetizează aspectele esenţiale ale vieţii de grup, înglobând ansamblul trăirilor subiective ale membrilor şi având funcţii reglatorii complexe. Are o semnificaţie destul de vagă, neexplicită şi o puternică încărcătură intuitivă. Are chiar şi mai mulţi termeni: climat, atmosferă şi moralul grupului, ceea ce măreşte ambiguitatea conceptuală şi metodologică. Totuşi, aceşti termeni sunt distincţi, reflectând aspecte psihosociale diferite ale vieţii de grup, dar puternic legate între ele.

Caracteristicile climatului psihosocial:
- caracterul sintetic → rezultantă a unui ansamblu de factori interni şi externi, obiectivi şi subiectivi. Nu s-a putut identifica un criteriu general după care să se poată stabili dacă un factor este sau nu generator al climatului într-un grup, dar se poate considera că dintre toţi factorii, numai aceia care au semnificaţie pentru grupul în cauză devin determinanţi ai climatului, cei neutri neintrând în această categorie;

- stabilitate relativă şi independenţă în raport cu factorii care l-au generat. Un tip de climat nu se dezvoltă imediat după acţiunea unor factori determinanţi, nici nu se modifică uşor în cazul variaţiei sau dispariţiei temporare a acestora. Climatul are deci o anumită inerţie, ceea ce explică funcţia sa reglatorie şi compensatorie în dinamica grupului;

- caracter generalizat – chiar dacă atitudinea unora dintre membrii grupului faţă de unele aspecte ale vieţii de grup este diferită. Deci climatul este mai degrabă o dispoziţie sau o stare psihică colectivă decât o atitudine colectivă.

Atmosfera psihosocială – reprezintă aspectele tranzitorii ale climatului, nuanţele dispoziţiilor afective ale membrilor în anumite circumstanţe sau evenimente aleatorii ale vieţii de grup şi care dispar odată cu acestea. Persistenţa factorilor disfuncţionali ce generează atmosferă nefavorabilă poate conduce la modificarea climatului de grup.
Moralul – exprimă încrederea membrilor în capacitatea grupului de a rezolva la un anumit standard sarcinile şi problemele, de a depăşi greutăţile. Are o importantă componentă cognitivă şi de experienţă consumată, pe lângă componenta afectivă, derivată a coeziunii grupale, a climatului psihosocial şi a relaţiilor lider-membri.

Caracterul sintetic al climatul psihosocial reprezintă o rezultantă a unui ansamblu de factori interni şi externi, obiectivi şi subiectivi. Dumitru Cristea considera că dintre toţi factorii care acţionează asupra grupului într-o situaţie dată, numai aceia care au semnificaţie pentru grupul în cauză îndeplinesc rolul de factori determinanţi ai climatului psihosocial; factorii neutri nu intră în această categorie, deşi pot avea un caracter activ, influenţând unele aspecte ale vieţii de grup o stabilitate relativă şi independentă în raport cu factorii care l-au generat.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.