Atitudinea Sfantului Apostol Petru fata de Vechiul Testament

Trimis la data: 2005-02-14
Materia: Religie
Nivel: Liceu
Pagini: 12
Nota: 8.19 / 10
Downloads: 1565
Autor: Dan Enache
Dimensiune: 21kb
Voturi: 117
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Fapt îndeobşte cunoscut creştinilor şi nu doar lor, că un loc de prim rang în propovăduirea creştinismului a revenit Sfântului Apostol Petru, şi pornind de la aspectul că Scriptura pe care o prezenta noilor convertiţi era Vechiul Testament, în lucrarea de faţă ne-am propus studierea atitudinii sale faţă de respectiva carte. În general literatura creştină atribuie Sfântului Apostol Pavel excelenţa sau cel puţin întâietatea predicării Evangheliei la Neamuri popoarele ne-iudaice, probabil datorită ecoului acestei activităţi.
Cuprins


1.Introducere…………………………………………………………………1.

2.Personalitatea Sf.Ap.Petru…………………………………………………3.

3.Atitudinea Sf. Ap. Petru faţă de Vechiul Testament……………………..5.
3.1.Atitudinea reieşită din studiul cărţii
Faptele Sfinţilor Apostoli………………………………..5.
3.2.Atitudinea ce reiese din studierea Epistolelor
soborniceşti, I şi II Petru……………………………………………..8.

4.Concluzii……………………………………………………………………9.

5.Bibliografie………………………………………………………………..10.


Introducere


Fapt îndeobşte cunoscut creştinilor şi nu doar lor, că un loc de prim rang în propovăduirea creştinismului a revenit Sfântului Apostol Petru, şi pornind de la aspectul că Scriptura pe care o prezenta noilor convertiţi era Vechiul Testament, în lucrarea de faţă ne-am propus studierea atitudinii sale faţă de respectiva carte. În general literatura creştină atribuie Sfântului Apostol Pavel excelenţa sau cel puţin întâietatea predicării Evangheliei la Neamuri ( popoarele ne-iudaice (, probabil datorită ecoului acestei activităţi.
A încerca clasificarea lucrării celor doi Apostoli este un demers oarecum impropriu studiilor creştine întrucât important nu este atât locul fiecăruia în sens competitor, cât mai ales a observa rezonanţa Evangheliei predicată de aceştia printre Neamuri.
Totuşi cronologic vorbind Sfântul Apostol Petru este primul care extinde misiunea creştină printre populaţiile ne-evreieşti înconjurătoare sau aparţinătoare Palestinei,ca de exemplu în cazul sutaşului Corneliu ( F.Ap.10.1(.
În studiul de faţă ceea ce este cu adevărat remarcabil ar fi atitudinea pe care Apostolul a manifestat-o faţă de Vechiul Testament.
Deşi există opinii în lumea protestantă care afirmă că Sfântul Petru a fost puţin cunoscător de carte, la o analiză atentă şi pertinentă reiese contrariul. Mulţimea citatelor vetero-testamentare evocate în discursurile sale, prezentate în cartea Faptele Apostolilor şi în Epistolele sale, ne arată un foarte bun cunoscător al Scripturilor ebraice. Dealtfel într-un prim punct al lucrării (Personalitatea Sfântului Apostol Petru( ne propunem să prezentăm şi să dovedim atât inspiraţia Sfântului Duh care a grăit prin Apostol, dar şi cunoaşterea Vechiului Testament, singura Scriptură existentă la acea vreme în spaţiul creştin.
În cuvântările sale, şi în manifestări, Sfântul Petru apare ca împlinitor prin faptă al învăţăturilor vechi-testamentare, ca hermeneut şi ca bun orator, ce ştie să aplice ideile textelor ebraice pe care le citează, la noua situaţie în care se afla.
O analiză de tip statistic aşează înaintea cititorilor folosirea a peste …citate exacte şi mai mult de …aluzii provenind din …cărţi ale Sfintei Scripturi.
Observăm că grija sa predominantă a fost să explice iudeilor în special, viaţa Domnului Hristos în lumina profeţiilor mesianice, să le îndrepte cugetele şi inimile către Cel ce împlinea Legea veche.
Dacă în cartea Faptele Apostolilor, Sfântul Luca, autorul ei, ni-l înfăţişează pe Sfântul Petru ca un foarte bun propovăduitor al Evangheliei, dimpreună cu rezultatele lucrării sale, din Epistolele soborniceşti scrise de el, surprindem un autor cu o scriere concisă în care utilizează, direct sau aluziv, învăţături şi idei din Vechiul Testament, ori actualizează norme morale din acesta, cu aplicaţie precisă în viaţa creştină.
Autoritatea cuvântărilor sale provenea de la Sfântul Duh şi se sprijinea pe Scriptura ebraică, ceea ce dădea forţă şi vigoare lucrării sale propovăduitoare.
Se întâlnea în predica evanghelizatoare a Sfântului Apostol, sinergia dintre lucrarea Sfântului Duh şi capacităţile sale dublate de râvnă , având ca rezultat concret sporirea comunităţii creştine din epoca apostolică, dar şi în timp creşterea Bisericii.
Învăţăturile transmise de Apostolul Petru au un profund caracter hristocentric, iar scopul său a fost preamărirea Domnului Hristos-Dumnezeu, printre toate făpturile omeneşti.
Nu găsim în utilizarea Vechiului Testament nici o singură interpretare fără reflexe divine, nici o singură aplicaţie fără efect duhovnicesc, toate extensiile vetero-testamentare ţintesc şi se finalizează în Hristos al cărui ucenic a fost.2.Personalitatea Sfântului Apostol Petru


Din referatul biblic nou-testamentar se desprind unele consideraţii asupra persosnei Sfântului Apostol Petru din care înţelegem originea, poziţia socială, locul între Apostoli şi lucrarea sa în slujba Evangheliei.
Originar din Betsaida, cetate aflată în ţinutul Gaulanitis şi locuită în mare parte de către greci (In.1.44(, era fiul lui Iona (Ioan( şi frate cu Andrei, cel întâi chemat între Apostoli (In.1.40-41(.Deţinea o locuinţă şi în Capernaum, cetate din Galileea (Mc.1.21(, ambele cetăţi fiind situate pe ţărmul Mării Galileii, ceea ce explică oarecum ocupaţia sa de pescar.
Era căsătorit în timpul chemării sale între Apostolii Domnului Hristos, aspect ce reiese în mod cert din pericopa Marcu 1.29-31, însă nu se aminteşte nimic despre membrii familiei sale.
Dintr-o altă pericopă, ( F.Ap.4.13 (, aflăm că era „om fără carte” şi „simplu”, însă această simplitate şi neştiinţă scolastică se referă la instrucţia sa în Legea mozaică dar nicidecum la necunoaşterea totală a scrisului şi cititului.
Faptul de a fi scris prima sa Epistolă sobornicească într-o greacă elenistică de mare acurateţe, a încurajat pe unii cercetători, în special protestanţi, să conchidă că redactarea ar fi aparţinut ucenicului său Silvan, dar ştiind că Betsaida, cetatea sa de origine, era preponderent locuită de greci, putem lua în considerare că Apostolul cunoştea şi această limbă.
Cert este că anterior venirii lui Mesia, în persoana Domnului Iisus, avea cunoştinţă de profeţiile mesianice ale Vechiului Legământ, deoarece fusese influenţat de mişcarea religioasă iniţiată de Sfântul Ioan Botezătorul ( F.Ap.1.22(, al cărei adept era şi fratele său Andrei.
La chemarea Domnului Hristos se ataşează de El, devenind unul dintre Apostolii Săi. Mântuitorul îi schimbă numele din Simon, ( în limba aramaică - Ascultător (, în Petru ( Stâncă – în limba greacă cu forma Chifa – în aramaică (, cu ocazia dialogului despre mesianitatea Sa ( Mt.16.18 (.Vedem în această schimbare o acţiune profetică. Apostolul devine din simplu ascultător al Noii Legi, propovăduitor al acesteia, iar temelia, stânca pe care se sprijină cuvântul său este mesianitatea Domnului Iisus. Prin predica sa de la Cincizecime, Biserica a încorporat într-o singură zi ( ca la trei mii de suflete ( ( F.Ap.2.41 (.
Participă alături de Sfinţii Apostoli Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, la cele mai semnificative momente din viaţa Mântuitorului ( martor la învierea fiicei lui Iair (Lc.8.51(, prezent la Schimbarea la Faţă ( Mt.17.1 (, însoţitor în grădina Ghetsimani (Mt.26.37( şi în curtea arhiereului Caiafa, cu ocazia procesului înscenat Domnului Iisus (Mt.26.70-74 (, când se şi leapădă de El.
După Învierea Mântuitorului, Sfântul Petru este primul care constată absenţa trupului Său din mormânt ( In.20.6-8 (.Observăm din acest referat biblic acordarea unei întâietăţi pe care de asemenea o vom constata şi în alte situaţii, explicabilă prin respectul pentru vârsta sa de către ceilalţi Apostoli. Idee prelevată şi din rolul de conducător al grupului de ucenici pe care îl preia Sfântul Petru după Înălţarea Domnului la Cer.
Are iniţiativa alegerii celui de-al doispezecelea Apostol pe locul rămas vacant prin trădarea şi sinuciderea lui Iuda Iscarioteanul ( F.Ap.1.15 (, este cel care predică ierusalimitenilor pe Hristos la Cincizecime ( F.Ap.2.14 (, reprezintă grupul de ucenici ai Mântuitorului în faţa autorităţilor iudaice ( F.Ap.4.8 (, conduce administrarea bunurilor îndeobşte ale proaspăt înfiinţatei comunităţi creştine ( F.Ap.5.3 (,împreună cu Sfântul Apostol Ioan are rolul de conducător al lucrării misionare din Samaria, delegaţi fiind de către ceilalţi Apostoli ( F.Ap.8.14 (, şi tot el ia primul cuvântul la Sinodul ţinut la Jerusalim în anul 49-50 ( F.Ap.15.7 (.
În toate cuvântările sale argumentul forte al mesianităţii ...
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.