Autoritatea electorala permanenta

Trimis la data: 2010-07-13
Materia: Drept
Nivel: Facultate
Pagini: 5
Nota: 8.90 / 10
Downloads: 225
Autor: Bianca
Dimensiune: 11kb
Voturi: 7
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Referat despre Autoritatea electorala permanenta
Autoritatea Electorală Permanentă reprezintă o noutate la nivel instituţional şi un pas ferm spre consolidarea statului de drept şi aderarea României la standardele şi valorile ţărilor cu tradiţie democratică. Pe lângă atribuţii de natură logistică şi legislativă, Autoritatea are şi o importantă componentă educativă, vizând afirmarea unei culturi politice a participării, o angajare lucidă, în cunoştinţă de cauză a cetăţenilor. Crearea unui cadru propice tuturor cetăţenilor pentru redescoperirea participării la viaţa politică, pentru înţelegerea mecanismelor democraţiei şi a semnificaţiei votului, precum şi creşterea gradului de încredere şi al ataşamentului lor faţă de sistemul pluralist sunt tot atâtea coordonate ale activităţii instituţiei. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente sunt stipulate atât în Constituţia României, cât şi într-o lege organică.
Referat despre Autoritatea electorala permanenta
Cadrul constituţional
Art.73 alin. (3) lit. a) din Constituţia României, republicată, conform căruia organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente se reglementează prin lege organică.

Cadrul legal
Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României, modificată şi completată; Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală ce asigură, la nivel naţional, aplicarea unitară, în intervalul dintre două perioade electorale, a dispoziţiilor legale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor sau a altor consultări cu caracter naţional sau local. În timpul perioadelor electorale, Autoritatea Electorală Permanentă îşi desfăşoară activitatea pe lângă Biroul Electoral Central şi birourile electorale de circumscripţie.

Scop, funcţii şi atribuţii
Scopul Autorităţii Electorale Permanente este de a asigura condiţiile logistice necesare aplicării întocmai a dispoziţiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum şi a condiţiilor corespunzătoare pentru buna desfăşurare a operaţiunilor electorale.

Conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, aceasta are următoarele funcţii:
- de strategie, prin care se asigură stabilirea obiectivelor sectoriale din domeniul său de activitate;
- de reglementare, prin care se asigură elaborarea şi supunerea spre aprobare a cadrului normativ necesar realizării atribuţiilor strategice în materie electorală, precum şi elaborarea şi aprobarea de normative şi prescripţii tehnice proprii, obligatorii pentru celelalte autorităţi publice;
- de reprezentare, pe plan intern şi extern, a statului român, în materie electorală;
- de autoritate de stat, prin care se realizează urmărirea şi asigurarea aplicării pe întreg cuprinsul ţării, a reglementărilor specifice sistemului electoral, precum şi a celor stabilite pentru modernizarea şi conectarea acestora la sistemul electoral din ţările Comunităţii Europene;
- de îndrumare, sprijin şi control al autorităţilor administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de activitate în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor electorale.

În intervalul dintre două perioade electorale,Autoritatea Electorală Permanentă are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfăşurării alegerilor, pe care le transmite spre însuşire Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale, şi urmăreşte modul de îndeplinire a propunerilor;

b) urmăreşte modul de stabilire a localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale;

c) urmăreşte şi asigură realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine tipizate, ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea; controlează modul de păstrare a acestora între perioadele electorale;

d) urmăreşte modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii necesare desfăşurării procesului electoral;

e) elaborează sisteme de protecţie a secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente şi materiale specifice perioadei electorale;

f) monitorizează şi controlează modul de întocmire şi actualizare a listelor electorale permanente şi de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, precum şi modul de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege şi de operare a acestora, la timp, în listele electorale;

g) urmăreşte modul de întocmire şi eliberare a cărţilor de alegător, în concordanţă cu listele electorale permanente;

h) urmăreşte şi controlează modul de asigurare a concordanţei dintre conţinutul listelor electorale permanente existente la primării şi exemplarul aflat la judecătorii;

i) asigură, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea alegerilor;

j) elaborează studii şi propuneri vizând îmbunătăţirea sistemului electoral, pe care le dă publicităţii şi le prezintă autorităţilor publice, partidelor politice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale interesate;

k) prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, pentru preşedintele României şi pentru autorităţile administraţiei publice locale sau a unui referendum naţional, un raport asupra organizării şi desfăşurării alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării. Raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe;

l) elaborează materiale şi programe de informare şi instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc şi asupra respectării deontologiei electorale şi asigură popularizarea acestora;

m) elaborează programe specifice de instruire în materie electorală, pentru primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale, organizează desfăşurarea acestor programe, împreună cu Institutul Naţional de Administraţie şi cu filialele regionale;
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.