Blaga - Motivul unicornului si al cerbului

Trimis la data: 2007-05-21
Materia: Romana
Nivel: Facultate
Pagini: 10
Nota: 8.18 / 10
Downloads: 800
Autor: Rares Tireanu
Dimensiune: 14kb
Voturi: 69
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Lucian Blaga este o lumină în care răşina românească a prins tonuri incandescente şi a reflectat, în anume chip, sufletul ancestral pe fundalul cristalin al Universului. Natura în poezia şi folizofia lui Blaga, nu-i obiect estetic. Ea constituie doar o chemare într-u relevarea unui mister, care zace înscris îndărătul lucrurilor.Natura este textul;misterul relevat este duhul.Importantă după Blaga, nu-i plasticizarea naturii, ci deschiderea unui mister, punerea unei probleme, crearea dispoziţiei contemplative, transcenderea din zonele imediatului în metafizic.
Tendinţa poetului de a înscrie pe coordonate mitice aproape orice prezenţă din universul său prin integrarea faunei sale simbolice în tiparele mai generale ale imaginarului şi transformarea ei într-o lume de semne şi de valori emblematice

Cunoscut în toate marile mitologii, simbolismul animal respectă şi la Blaga semnificaţiile de bază pe care acestea le oferă.”Animalul, în calitatea sa de arhetip, reprezintă straturile profunde ale inconştientului şi instimctului. Animalele sunt simboluri ale principiilor şi forţelor cosmice, materiale sau spirituale ”.

În ceea ce priveşte viziunea lui Blaga, elementul animal va fi regăsit numit adesea ca putere, ca forţă elementară, solidară în aceasta cu energiile germinative ale vegetaţiei.

În această privinţă, putem regăsi o asemănare între R.M.Rilke care afirma că într-o lume care doar pentru om este distanţă şi separaţie, animalul vede Totul şi în acest Tot pe sine, pururea mântuit, privirea lui fiind pură şi deschisă spre marele univers, curgerea timpului neexistând pentru el deoarece el trăieşte în eternitate:

„Subt echinox de toamnă sinilie
Bat păsările-a zbor şi a zădărnicie,
parc-ar simţi în ele ca un har
ce le-nalţă cîndva prin basmul terţiar”

O imagine stilizată de o mare prospeţime, hieratică în solemnitatea ei, oferă poemul „Lumină din lumină”:

„În mijlocul dimineţii stă taurul neînjunghiat.
Săpâneşte un câmp.Luceşte ca o castană
proaspăt cojită.
Printre coarnele lui soarele vine în sat.

Lângă apă lină stă în puterea zorilor taurul
nemişcat.Înălţat şi frumos.
E ca Isus Cristos:
lumină din lumină.Dumnezeu adevărat.”

Forţă teluric-germinativă, „taurul” este situat şi sub semn solar, într-o conjugare a adâncului cu înaltul caracteristică de bază a poeziei blagiene.
Animalitatea a căpătat mereu în opera lui Blaga o notă de suavitate şi puritate.În făptura elementară el vede în egelă măsură apartenenţa la nivelurile de jos ale lumii, dar toate valorizate mai mereu în registrul nocturn, şi năzuinţa transfigurării, a înălţării în lumina diurnă. Fauna din universul blagian este una de Eden recuperat.

Spre exemplu, în poemul „Mânzul” din volumul „Nebănuitele trepte”, care este un caz reprezentativ pentru o astfel de ambivalenţă:fiinţă apropiată de întunericul pământean şi de sevele sale amare, el este surprins într-un ceas al transfigurării, în care straniile apeluri ale înaltului promit să se realizeze în zborul ultim:

„Saltă mânzul în joc, saltă-n ocolul bătut,
Ca puii de lebădă- negru era.Ca ogorul,
În curînd va fi alb cum e norul.
Sub pavăza sfintei Miercuri născut.”

Făptură de basm, născut „sub pavăza sfintei Miercuri”, mînzul „adulmecă lung spre nu ştiu ce poieni” dar el se îndreaptă mereu spre jarul din vatră: „Şi iarăşi, spre vatră se-ndeamnă, la jaruri”. Arzând ca focul, el simte totodată durerile creşterii de aripi, care vine în consonanţă cu germinaţia universală din
„noaptea de boală a lumei, când mugurii toţi
plesnesc c-un mulcom ţipăt sub zare.”

Acelaşi suflu vital animă toate straturile lumii, existenţa devine miracol şi ritual al perpetuei înnoiri. O existenţă care, oricât de intim legată de ogorul puterilor încă nenăscute, cunoaşte o permanentă năzuinţă de spiritualitate.

Acest fapt apare şi mai evident atunci când simbolurile teriomorfe trimit la o lume a muntelui şi a pădurii, care reprezintă la Blaga universul sacru prin definiţie, privit în calitate de centru al lumii. De aici coboară animalele-mesageri, cu funcţie thaumaturgică, precum sunt cerbul şi căprioara. Cerbul este simbol al regenerării ciclice a lumii, pe când căprioara este reprezentarea feminităţii, şi ea pusă în relaţie cu pământul germinativ(aceste sensuri simbolice ale celor două animale sunt atestate în mai toate mitologiile).

Tocmai datorită simbolisticii lor, acestea apar în miezul viziunii apocaliptice blagiene, reprezentând promisiunile de refacere a iniţialei geometrii a naturii corupte în „oraşele pământului”:

„Din depărtatele sălbăticii cu stele mari
doar căprioare vor pătrunde în oraşe
să pască iarba rară din cenuşă.
Cerbi cu ochii uriaşi şi blânzi
intra-vor în bisericile vechi
cu porţile deschise,
uitându-se miraţi în jur.

Lepădaţi-vă coarnele moarte
bătrânilor cerbi,
cum pomii işi lasă frunza uscată,
şi-apoi plecaţi:
aci şi ţărîna înveninează,”(poemul „Semne”)

Acestea sunt animale „sfinte”, întrucât la poetul român sacră este natura în starea ei genuină, nesfâşiată de drama cunoaşterii umane, netulburată de întrebările fără răspuns. Un fior metafizic, o chemare de dincolo de lucruri străbate mereu în această lume elementară:apel ce nu provoacă o reală suferinţă, ci reprezintă mai curând fascinaţia unei depline inegrări în marele cosmos.

Emoţia estetică e generată la Blaga de subtila conjugare dintre impulsurile senzuale , pur telurice, şi elevaţia transfiguratoare. În poeme precum „Cerbul” sau „Cerbul cu stea în frunte” reliefează tocmai această dublă dimensiune a făpturii care evoluează de la starea dionisiacă a dezlănţuirii instinctuale, către echilibrul şi seninătatea apolinică. Cerbul cel roşu aleargă după ciuta care-l bântuie, mânat de „sublimul foc” al patimii, dar setea îi este potolită doar de „luciul albăstrui „ al iezerului ce oglindeşte cerul: „De săptămâni un roşu cerb prigoana

şi-o înteţeşte.Ciuta-i printre ruguri
de corni, zdrobeşte în copite struguri
şi piere în făget.S-aude goana.

Prin brume, cerbu, de imbold şi visuri
c-un răget cearcă să se mîntuie.
Dar ciuta dispărută-l bîntuie.
Sublimul foc îl mînă spre abisuri.”(„Cerbul”)

La rândul său, cerbul cu stea în frunte înfăţişează, într-un mod şi mai radical, ipostaza animalicului spiritualizat: insensibil la ispitele cărnii, el caută dincolo de orizonturile apropiate, îndepărtatele zări cosmice, fascinat de „străvechile rotiri”, ascultând muzica universului:
„Nu-l mişcă ştiutele
crînguri cu ciutele.
Cărarea cu urmele,
iezerul, umbrele,
nu-l cheama.Copitele
sfarmă ispitele.
Prin ceaţă cînd lunecă
Zări el adulmecă,
nu apropiatele,
ci depărtatele.
Ciulindu-şi urechile
privind străvechile
rotiri, sus, de tulbure
foc şi de murmure.
Şi-aude, subt naltele,
unele, altele:
erele, sferele.(„Cerbul cu stea în frunte”)

Cerbul cu stea în frunte este dealtfel sensibil înrudit cu un alt animal fabulos în bestiarul blagian, inorogul sau unicornul, revendicat de poetul însuşi ca simbol al fiinţei sale.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.