Capacitate 2004 - lb.romana

Trimis la data: 2004-02-06
Materia: Romana
Nivel: Gimnaziu
Pagini: 5
Nota: 9.46 / 10
Downloads: 4993
Autor: Alexandru Stoian
Dimensiune: 17kb
Voturi: 452
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
I. STATUTUL DISCIPLINEI
Limba si literatura româna are, în cadrul testarii nationale, statut de disciplina obligatorie.
II. OBIECTIVE

Prin sustinerea testului national la aceasta disciplina, elevul va
trebui sa faca dovada capacitatilor, a abilitatilor si deprinderilor
specifice, dobândite pe parcursul celei de a doua parti a ciclului de
dezvoltare (clasele a V-a si a VI-a), precum si pe parcursul ciclului
de observare si orientare (clasele a VII-a si a VIII-a), reflectate în
urmatoarele sarcini de lucru:

A. Capacitatea de receptare a mesajului scris (C I)

* sa identifice tipurile de text (literar, nonliterar), trasaturile
specifice ale respectivelor texte, precum si modurile de expunere,
momentele subiectului, ideile principale si secundare;
* sa opereze cu sensul propriu si figurat al cuvântului, prin
raportare la contextul mesajului scris;
* sa recunoasca figurile de stil/ procedeele de expresivitate
artistica si celelalte notiuni de teorie literara învatate, prin
aplicarea pe un text studiat sau la prima vedere;

* sa recunoasca elementele de fonetica, de vocabular, de morfologie,
de sintaxa si sa opereze cu acestea, având ca suport un text
studiat sau la prima vedere;
* sa recunoasca si sa opereze cu valorile expresive ale categoriilor
lexical-semantice, morfologice si sintactice, prin aplicarea pe un
text literar dat;
* sa indentifice valorile expresive ale topicii si ale punctuatiei;
* sa recepteze mesajul unui text literar sau nonliterar.

B. Capacitatea de exprimare scrisa (C II)

* sa rezume un text literar dat;
* sa caracterizeze un personaj dintr-un text studiat sau la prima
vedere;

* sa redacteze un text în care sa se evidentieze caracteristicile
fundamentale ale unei opere literare/ ale unui fragment de text
literar dat (sa motiveze într-o compunere, conform unor cerinte
specificate, apartenenta unui text la un gen sau la o specie
literara: basmul, schita, nuvela, romanul, balada , fabula, doina,
pastelul, imnul, comedia; sa analizeze un text, valorificând
structura acestuia si resursele expresive ale limbii);

* sa redacteze diferitele texte cu destinatie functionala: cerere,
invitatie, scrisoare, telegrama;
* sa aplice, în redactarea unui text, normele ortografice, de
punctuatie si de exprimare corecta;
* sa exprime, în scris, într-un mod corect, logic, convingator si
coerent, diferite idei, opinii, atitudini, prin utilizarea unui
vocabular, a unui registru de comunicare si a unui stil, adecvate
contextului si în conformitate cu normele de redactare.

III. CONTINUTURI

A. Lectura.Teoria literara. Textul

* Autorul. Eul liric si naratorul.
* Structura operei literare. Modurile de expunere. Naratiunea
(autorul, naratorul; naratiunea la persoana a III-a si la persoana
I, subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul si
spatiul în naratiune). Descrierea (portretul literar, tabloul).
Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor). Personajul:
caracterizarea - portretul fizic si portretul moral.

* Personificarea. Comparatia. Enumeratia. Repetitia. Epitetul
(tipuri de epitete). Hiperbola. Antiteza. Metafora. Alegoria.
Inversiunea.
* Strofa si versul. Rima (monorima, rima împerecheata, încrucisata,
îmbratisata). Masura. Piciorul metric (bisilabic). Ritmul (troheul
si iambul).

* Textele literare - populare si culte. Caracteristicile operei
folclorice (orala, anonima, colectiva, sincretica).
* Genuri literare. Genurile epic, liric si dramatic.
* Specii literare: basmul popular, schita, nuvela, romanul, balada
populara, fabula, doina populara, pastelul, imnul, comedia.

B. Practica rationala si functionala a limbii: tipuri de comunicare

1. Comunicarea scrisa. Procesul scrierii. Contexte de realizare

* Partile componente ale unei compuneri (introducerea, cuprinsul,
încheierea).
* Asezarea corecta în pagina.
* Punctuatia. Semnele de punctuatie si ortografice. Valoarea
functionala si expresiva a semnelor de punctuatie.

* Scrierea functionala. Telegrama, invitatia, cererea.
* Scrierea reflexiva. Scrisoarea familiala. Scrisoarea de
felicitare. Exprimarea în scris a unui unui punct de vedere
personal.
* Scrierea imaginativa (compuneri libere). Descrieri si naratiuni.

* Textul literar. Întelegerea textului integral sau fragmentar pe
baza unor cerinte date. Transformarea textului dialogat în text
narativ. Rezumatul. Comentarea unor secvente din operele studiate.
Semnificatia titlului. Personajul literar (caracterizare).
Evidentierea caracteristicilor fundamentale si a semnificatiilor
unei opere literare/ ale unui fragment de text literar dat.

2. Elemente de constructie a comunicarii

1. Lexicul

* Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa
vocabularului.
* Cuvântul. Forma si continutul. Cuvântul de baza. Sensul cuvintelor
în context. Sensul propriu (de baza si secundar) si sensul
figurat.
* Mijloace interne de îmbogatire a vocabularului. Derivarea.
Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia
lexicala.

* Mijloacele externe de îmbogatire a vocabularului. Împrumuturile.
Neologismele.
* Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele.

* Regionalismele. Arhaismele.
* Cuvintele polisemantice.
* Unitatile frazeologice (locutiuni, expresii).

* Pleonasmul.

2. Notiuni de fonetica

* Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul.
* Silaba. Despartirea cuvintelor în silabe.
* Folosirea corecta a accentului în limba româna.

3. Morfosintaxa

* Partile de vorbire flexibile. Clasificarea/ felul (verb,
substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locutiunile.
Categoriile morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoana,
gen, numar, caz, grad de comparatie). Functiile sintactice.
* Partile de vorbire neflexibile. Clasificarea/ felul ( adverb,
prepozitie, conjunctie, interjectie). Locutiunile. Functiile
sintactice (adverb, interjectie).

4. Notiuni de sintaxa

* Relatia text, fraza, propozitie, cuvânt.
* Cuvintele si constructiile incidente. Punctuatia lor.

* Relatiile sintactice în propozitie si în fraza (interdependenta,
coordonare si subordonare). Mijloacele de realizare a relatiilor
sintactice în propozitie si în fraza: flexiunea, jonctiunea,
juxtapunerea, topica, intonatia si pauza.

* Fraza. Propozitia principala si secundara/ subordonata. Elementele
de relatie în fraza. Propozitia regenta si propozitia subordonata.
Elementul regent.

* Propozitia si partile de propozitie. Tipurile de propozitie.

5. Sintaxa propozitiei si a frazei

* Predicatul si propozitia subordonata predicativa.
* Subiectul si propozitia subordonata subiectiva.
* Atributul si propozitia subordonata atributiva.
* Complementul. Complementele circumstantiale si necircumstantiale.
Complementele circumstantiale de loc, de timp, de mod.
Complementul circumstantial de cauza si de scop. Complementul
direct si indirect.

* Propozitia subordonata completiva directa. Propozitia subordonata
completiva indirecta. Propozitiile subordonate circumstantiale de
loc, de timp, de mod, de cauza, de scop. Propozitiile subordonate
circumstantiale conditionale, concesive, consecutive.
* Expansiunea si contragerea.
* Acordul.

IV. EXEMPLE DE CERINTE/ ITEMI (conform Ghidului de evaluare - Limba si
literatura româna, S.N.E.E., 2001, Editura Aramis)

A. Întelegerea textului (text la prima vedere)

Se vor evalua abilitati, deprinderi, elemente de competenta etc.,
vizând capacitati de receptare a mesajului scris, prevazute de
prezenta programa.

În functie de specificul fragmentului oferit candidatului, sunt
formulate cerinte care se refera strict la întelegerea textului citat,
dar si cerinte care sa implice valorificarea notiunilor de teorie
literara studiate în scoala.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.