Catehetica ortodoxa

Trimis la data: 2007-04-05
Materia: Religie
Nivel: Liceu
Pagini: 151
Nota: 9.27 / 10
Downloads: 15
Autor: Cornelia magineanu
Dimensiune: 240kb
Voturi: 106
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Catehetica este una dintre disciplinele Teologiei Practice care, la începuturile programelor didactice ale Facultăţii de Teologie (la Bucureşti, 1881-1884), era inclusă într-o singură catedră, alături de Omiletică, Liturgică şi Pastorală . Cu timpul a devenit materie distinctă, dar nu singură, ci împreună cu Omiletica, datorită apropiatei lor înrudiri.
I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Catehetica este una dintre disciplinele Teologiei Practice care, la începuturile programelor didactice ale Facultăţii de Teologie (la Bucureşti, 1881-1884), era inclusă într-o singură catedră, alături de Omiletică, Liturgică şi Pastorală . Cu timpul a devenit materie distinctă, dar nu singură, ci împreună cu Omiletica, datorită apropiatei lor înrudiri. Propriu-zis, catedra s-a detaşat în anul 1928, avându-l titular pe părintele Grigorie Cristescu. Mai târziu au fost unele perioade când cele două discipline au fost separate, acest fapt explicându-se parţial şi prin pregătirea specifică a titularilor.

De exemplu, între anii 1947-1952, Omiletica (incluzând şi Exerciţiile de Predică) a fost predată de părintele Grigorie Cristescu, iar Catehetica de părintele Mihail Bulacu, specialist în Catehetică şi Pedagogie, cu doctoratul susţinut în acest domeniu încă din anul 1928 . În anul 1952 Omiletica şi Catehetica vor fi din nou asociate, dar cu un adaos al noţiunilor de Pedagogie, catedra purtând, astfel, titlul de Omiletică, Catehetică, cu noţiuni de Pedagogie, titlu păstrat ca atare până în anul 1992, când Facultatea de Teologie intră în Universitate şi când Pedagogia este preluată de profesori din domeniul laic, cu pregătire specială în domeniu.

Catedra şi-a păstrat, aşadar, doar denumirea de Omiletică-Catehetică, aşa cum se prezintă şi astăzi: Catehetica pentru anul al III-lea de studii, Secţia Pastorală, iar Omiletica la anul al IV-lea, aceeaşi secţie. O dată cu reintroducerea religiei în şcoală, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât (şi Universitatea a acceptat) ca în cadrul Teologiei Practice să se predea şi disciplina intitulată Metodica predării religiei, curs opţional, la anul al III-lea de studii, pentru majoritatea secţiilor . Metodica, nu este altceva, de fapt, decât Pedagogia creştină, propriu-zis o componentă a Cateheticii şi opinăm că nu ar trebui predată separat, ci în cadrul acestei discipline. Comparând programele analitice ale Cateheticii şi Metodicii vom observa imediat că programa celei din urmă este inclusă efectiv în cadrul celei dintâi.

Din punctul de vedere al instruirii religioase, Catehetica a fost prezentă dintru început în învăţământul religios românesc, atunci când el a căpătat forme organizate. Ca ştiinţă, însă, această disciplină este tributară, sub aspectul terminologiei şi al structurării materialului didactic, teologiei apusene, fapt pe care arhimandritul cărturar Juvenal Ştefanelli, autorul primului tratat ştiinţific de Catehetică în literatura noastră ortodoxă , îl recunoaşte fără complexe. Format în disciplina şcolilor germane, Ştefanelli ne oferă prin tratatul său o mostră de erudiţie şi acrivie ştiinţifică, pilduitoare chiar pentru exigenţele didactice din zilele noastre.

În acest tratat se menţionează, între altele, că în Germania apar primele manuale de nivel superior, din domeniul de care ne ocupăm. După ce prezintă câteva încercări mai timide, dar prezente încă din secolul al XVI-lea, Ştefanelli îl nominalizează pe F. H. Schwarz, care “cumpenind însemnătatea catecheticei, şi înţelegând necesitatea şi folosul ei pentru crescerea religioasă şi morală în biserică a scris: Katechetik oder Anleitung zum Unterrichte der Jugend im Christentum , Gissen, 1818” .

Revenind în aria preocupărilor catehetice româneşti, se cuvine să mai pomenim câteva nume de rezonanţă ale câtorva dascăli de Teologie, care au ostenit şi ostenesc cu multă dăruire, prin cuvântul rostit şi scris: pr. Tarangul Oreste, Nicolae Terchilă, pr. Mihail Bulacu, arhid. Nicolae Balcă, pr. Dumitru Călugăr, pr. Nicoale Petrescu, pr. Constantin Galeriu (toţi trecuţi în veşnicie), dimpreună cu reprezentanţi încă activi: pr. Sebastian Şebu, pr. Costachi Grigoraş, arhim. Veniamin Micle etc. .
*
TERMINOLOGIE. În cadrul acestei discipline întâlnim foarte frecvent următorii termeni: catehet, catehumen, cateheză, catehetică. Catehetul este
cel care învaţă pe altul, învăţătorul sau dascălul; catehumenul este cel care învaţă de la altul, ucenicul, elevul; cateheza este, în general vorbind, lucrarea
didactică a Bisericii, fie că este vorba catehizarea în biserică, în cadrul cultului divin, fie că este vorba de ora de religie. Catehetica este disciplina Teologiei Practice care se ocupă cu normele ştiinţifice de predare ale învăţământului religios-educativ, cu scopul de a forma caractere religios- morale.

Etimologic , toţi aceşti termeni provin din grecescul kathcei`n (kata şi hJcei`n) = a suna, a răsuna de sus în jos, a spune ceva de la loc înalt.

Activitatea catehetică din Biserica primară se numea kathvcisi", termen pe care nu-l întâlnim sub această formă în Sfânta Scriptură. Întâlnim în schimb formele verbale kathcei`n, kathcei`sqai, care se găsesc şi la Iosif Flavius şi la Filon. Iată câteva exemple:

• Fapte 21, 21: Şi ei au auzit despre tine (despre Pavel, n. n.) că pe toţi iudeii care trăiesc printre neamuri îi înveţi să se lepede de Moise... (kathchvqhsan de; peri; sou` o{ti ajpostasivan didavskei" ajpo Mwu>sevw" tou;" kata; ta; e[qnh pavnta" jIoudaivou"...);
• Romani 2, 18: Şi-I cunoşti voia (lui Dumnezeu, n. n.) şi , învăţat fiind de Lege (kathcouvmenou" ejk tou` novmou...) ştii să desluşeşti deosebirile;
• Galateni 6, 6: Cel ce primeşte cuvântul (învăţăturii) să-i facă învăţătorului său parte de toate bunurile (Koinwneivtw de; oJ kathcouvmeno" to;n lovgon tw`/ kathcou`nti ejn pa`sin ajgaqoi`").

După cum lesne se poate observa, utilizarea verbului accentuează mai ales caracterul predării orale al învăţăturii creştine, conţinute în Revelaţia dumnezeiască. Desigur, elementele de bază ale catehezei apostolice erau preluate, pe de o parte din Noul Testament, iar pe de altă parte din Tradiţie. Trebuie să precizăm, de asemenea, că misiunea de catehizare apostolică nu implica doar aspectul didactic, învăţătoresc, adică o predare şi o însuşire a doctrinei, ci, deopotrivă, viaţa cultică şi disciplinară, propriu-zis întreaga activitate misionar-pastorală a Bisericii. Cu alte cuvinte, cateheza nu se preocupa numai de împărtăşirea cunoştinţelor, ci şi de integrarea aspiranţilor la Botez în viaţa liturgică: rugăciunea, postul, exorcismele, examinarea conştiinţei etc.

Un alt aspect care trebuie reţinut este că în primele veacuri ale creştinismului catehumenii erau reprezentaţi îndeosebi de oameni maturi, care doreau să fie iniţiaţi în viaţa creştină. Abia de la începutul Evului Mediu (sfârşitul secolului al V-lea), catehumenii numărau oameni mai puţin înaintaţi în vârstă. Catehizarea s-a făcut, de asemenea, şi pruncilor botezaţi mici, începând cu anii în care se impunea educarea deprinderilor creştine.

Astfel, înţelesul cuvântului “cateheză” şi “catehumen” variază de la o perioadă istorică la alta, precum şi în funcţie de vârsta subiecţilor: la cei maturi şi neiniţiaţi în viaţa creştină, catehizarea premerge botezului, la cei mici o succede. Până la organizarea catehumenatului, ca formă instituţională de educaţie religioasă, cateheza se confunda cu predica, în special cu cea misionară, totodată cu celelalte mijloace de pastoraţie, completându-se reciproc.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.