Certificatul de urbanism

Trimis la data: 2010-07-13
Materia: Drept
Nivel: Facultate
Pagini: 8
Nota: 7.68 / 10
Downloads: 12
Autor: Calin
Dimensiune: 17kb
Voturi: 7
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Referat despre Certificatul de urbanism
Realizarea regulilor de urbanism reprezintă un proces complex, care presupune parcurgerea mai multor etape, cu obiective şi finalităţi specifice, de la elaborarea şi consacrarea lor în documentaţiile de urbanism, la stabilirea consecinţelor de ordin tehnic şi până la afectarea definitivă a spaţiului conform prescripţiilor acestora . În acest sens intervin o serie de instrumente juridice-administrative de control prealabil al respectării cerinţelor de urbanism precum: acte le premergătoare , certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire.
Referat despre Certificatul de urbanism
Autorizaţiile administrative (în sens larg): certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire, la care se adaugă o serie de avize obligatorii, constituie prima sancţiune administrativă a regulilor de urbanism, pe această cale terenurile vizate, transformându-se într-un element de construcţie exploatabil oficial. Ele dau expresie operaţională principiului general conform căruia orice ocupare a solului care presupune aplicarea unei reguli de urbanism trebuie să fie supusă autorizării.

Procedura de autorizare administrativ-urbanistică presupune mai multe faze succesive, finalizate prin elaborarea şi emiterea unor acte administrative cu finalităţi şi funcţii proprii: certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire. Particularităţile acestora de acte administrative de urbanism îşi pun amprenta asupra statutului lor juridic general, în privinţa stabilirii genului proxim şi sublinierii diferenţelor specifice.

2. Consideraţii generale
Având drept funcţie principală informarea celor interesaţi asupra servituţilor de urbanism aplicabile unui teren determinat şi susceptibile să afecteze dreptul de a construi, certificatul de urbanism prezintă o figură juridică proprie. Din punct de vedere istoric, el s-a născut din practica conform căreia cu ocazia vânzărilor imobiliare se solicita administraţiei să comunice natura şi conţinutul servituţilor de urbanism aplicabile imobilului care forma obiectul tranzacţiei.

La început, acest răspuns s-a concretizat într-o simplă notă informativă, dar care, treptat, şi-a consolidat statutul juridic, mai ales în privinţa rolului şi consecinţelor produse, ajungându-se într-un final la certificatul de urbanism de astăzi, care îndeplineşte, în principal, funcţia de informare a administratorilor, sub forma unui act creator de drepturi în beneficiul lor, dar şi pe cea de mijloc, aceea de control de către administraţie a utilizării terenurilor, în anumite limite şi conform anumitor scopuri. Legislaţia românească a preluat şi a adoptat în mod specific această procedură administrativă- certificatul de urbanism.

3. Definiţia certificatului de urbanism. Natura juridică a acestuia.
Certificatul de urbanism este actul care se emite de către preşedinţii consiliilor judeţene, primarul municipiului Bucureşti sau primari, după caz, la cererea persoanelor fizice sau juridice, în vederea obţinerii ulterioare a autorizaţiei de executare a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora, precum şi în vederea desfiinţării construcţiilor.

Deci, prin certificatul de urbanism, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale planurilor de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate potrivit legii, se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi se stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

Certificatul de urbanism se obţine anterior formulării cererii pentru autorizaţia de construire şi nu ţine loc de aceasta, dar împreună constituie autorizaţiile de urbanism . Acesta trebuie să însoţească în mod obligatoriu cererea de eliberare a autorizaţiei de construire . Pe această cale, administraţia publică locală asigură controlul respectării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului în temeiul şi cu respectarea cărora se eliberează autorizaţia de construire .

Aşadar, conform reglementărilor actuale, certificatul de urbanism reprezintă, deopotrivă, o procedură de informare individuală a celor interesaţi asupra regulilor de urbanism (din perspectiva regimului juridic, economic şi tehnic) aplicabile unui teren determinat şi o procedură de control prealabil de către administraţie a respectării „documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”.

În privinţa naturii sale juridice, în literatura de specialitate, a fost emisă opinia că „certificatul de urbanism este o formă prealabilă şi nu un act administrativ de sine stătător (o operaţiune administrativă) întrucât art.5 din Legea nr.50/1991 prevede că cererea de eliberare a autorizaţiei de construire va fi însoţită de certificatul de urbanism, emis de organele competente. Astfel, act administrativ ar fi numai autorizaţia de construire, deoarece numai aceasta ar crea o situaţie juridică nouă, adică dreptul de a construi.

Totuşi, majoritatea doctrinei juridice consideră certificatul de urbanism ca fiind un act administrativ special, aparţinând dreptului urbanismului, de aici decurgând o serie de particularităţi în privinţa funcţiilor şi efectelor sale juridice. Aşadar, acestuia îi sunt aplicabile regulile generale ale regimului juridic al actelor administrative, la care se adaugă cele particulare generate de regimul specific al dreptului urbanismului.

Din perspectiva efectelor produse, certificatul de urbanism apare ca un angajament administrativ. Eliberarea sa, dacă a fost solicitată în mod legal, constituie o obligaţie pentru autorităţile administrative competente, faţă de care nu se pot sustrage fără riscul angajării răspunderii. Totodată, în cazul în care informaţiile şi datele oferite prin certificat sunt pozitive, în sensul că permit şi fac posibilă efectuarea operaţiunilor de construcţie preconizate cu respectarea exigenţelor regulilor de urbanism, administraţia nu poate refuza emiterea autorizaţiei de construire .

În consecinţă, dacă cererea de eliberare a autorizaţiei de construire, care trebuie să fie însoţită de certificatul de urbanism, se face în termenul de valabilitate al acestuia din urmă, este admisă de autoritatea competentă, angajamentul administrativ devenind definitiv şi irevocabil, fiind însă vorba de un angajament cu o durată determinată şi cu o sferă de aplicabilitate limitată, în caz de modificare a regulilor de urbanism.

Se poate aprecia că, sub raportul naturii juridice, certificatul de urbanism reprezintă un act specific de drept al urbanismului, aparţinând familiei mai largi a categoriei actelor administrative, dar prezentând o serie de particularităţi semnificative în raport cu acestea, care decurg din specificul regulilor de urbanism şi a cel al modului de realizare a prescripţiilor lor. Suntem în prezenţa unui act sau a unui certificat administrativ individual, creator de drepturi, şi nu a unei simple operaţiuni tehnico-administrative, putând să facă obiectul controlului jurisdicţional de legalitate.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.