Confessiones - Fericitul Augustin

Trimis la data: 2004-03-08
Materia: Religie
Nivel: Liceu
Pagini: 6
Nota: 7.44 / 10
Downloads: 17
Autor: Monica Dumitru
Dimensiune: 13kb
Voturi: 413
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Fericitul Augustin a scris această lucrare între anii 397—401, deci în curs de cinci ani. Ea nu este o simplă biografie, ci o istorisire sinceră şi impresionantă a creşterii şi evoluţiei sale intelectuale, morale şi spirituale din copilărie pana la moartea mamei sale, întâmplată în toamna anului 387, deci din. 354 până in 387, când el se afla în plină maturitate, având atunci 33 de ani. S-au întrebat mulţi şi se mai întreabă de ce a scris Fericitul Augustin această lucrare. Istoricii şi patrologii au dat diferite răspunsuri acestei întrebări, dar e mai bine să aflăm mai întâi ceea ce ne spune Fericitul Augustin însuşi.
Confessiones – Mărturisiri

de Fericitul Augustin


Confessiones = Mărturisiri , în 13 cărţi , scrisă între 397—401, în care povesteşte cu sinceritate întâmplările vieţii sale, căderile si scăderile sale personale, până la moartea mamei sale, survenită în toamna anului 387, la Ostia.
Fericitul Augustin a scris această lucrare între anii 397—401, deci în curs de cinci ani. Ea nu este o simplă biografie, ci o istorisire sinceră şi impresionantă a creşterii şi evoluţiei sale intelectuale, morale şi spirituale din copilărie pana la moartea mamei sale, întâmplată în toamna anului 387, deci din. 354 până in 387, când el se afla în plină maturitate, având atunci 33 de ani. S-au întrebat mulţi şi se mai întreabă de ce a scris Fericitul Augustin această lucrare. Istoricii şi patrologii au dat diferite răspunsuri acestei întrebări, dar e mai bine să aflăm mai întâi ceea ce ne spune Fericitul Augustin însuşi.
După ce istoriseşte petrecerea sa la Madaura şi Cartagina, el se exprimă astfel:
„Cui istorisesc eu acestea ? Nu Ţie, Dumnezeul meu, ci, în faţa Ta, mă adresez neamului meu, neamului omenesc, oricât de mică ar fi partea celor care pot să dea peste acesterânduri. Şi de ce aceasta ? Pentru ca, desigur, eu şi oricine citeşte acestea, să cugetăm din ce abis trebuie să strigăm către Tine. Căci ce este mai aproape de urechile Tale, decât o inimă mărturisitoare şi o viaţă în armonie cu credinţa !”
lată cum se mai exprimă el, în cartea a X-a, din Confessiones, cap. 3 : „Mărturisirile păcatelor mele trecute, pe care, Doamne, mi le-ai iertat şi acoperit, ca să mă găsesc pe mine în Tine, schimbând sufletul meu prin credinţa şi taina Ta, atunci când sunt citite şi ascultate, trezesc inima ca să nu doarmă în deznădejde şi să zică : „Nu pot”, ci să vegheze în dragostea milostivirii Taie şi in dulceaţa harului Tău, prin care este puternic oricine este slab, care, prin însuşi harul Tău, devine conştient de slăbiciunea sa”.
După ce a trecut prin ispitirile şi patimile tinereţii, Fericitul Augustin căuta fierbinte pe Dumnezeu cel îndurător şi iubitor de oameni. Aşadar, se întreabă el, pentru ce Iţi fac eu Ţie istorisirile atâtor fapte ? Fără îndoială, nu ca să le cunoşti prin mine, ci ca sa îndemn simţămintele mele şi ale celor care citesc aceasta spre Tine, ca să zicem, cu toţii: „Mare este Domnul şi lăudat foarte". Am zis chiar şi voi zice : „Din dragoste pentru dragostea Ta fac acest lucru”. Unii contemporani nu înţelegeau motivele şi scopul pentru care Fericitul Augustin a scris Mărturisirile sale şi chiar puneau la îndoială veracitatea şi sinceritatea lor. Cu totul pătruns de remuşcări pentru faptele şi păcatele tinereţii, el sa hotărât să şi le amintească pentru a arăta, prin propria sa experienţă, efectele harului divin asupra persoanei sale. S-a pus întrebarea daca Fericitul Augustin n-a proiectat, fără să vrea, în istorisirea lor, dispoziţiile sufleteşti cronologic posterioare întâmplărilor şi fazelor sufleteşti din viaţa sa, la care se referă, cum se remarcă în alte lucrări ale sale. La aceasta, el răspunde unui oarecare Darius, care i-a cerut lucrarea, în modul următor :
„Primeşte cărţile pe care mi le-ai cerut, Mărturisirile mele; priveşte-mă bine în ele, ca să nu mă lauzi mai mult decât sunt, şi, prin lectura lor, crede-mi mie despre mine şi nu altora, ia aminte şi vezi ceea ce am fost în mine prin mine însumi. Şi dacă ţi-a plăcut ceva la mine, laudă în ele, împreună cu mine, pe Cel pe Care eu am voit să-L laud” în lucrarea Retractationes, cartea a II-a, spune : „Cele 13 cărţi ale Mărturisirilor mele laudă, prin cele bune şi cele rele ale mele, pe Dumnezeul cel drept şi bun, şi înalţă spre Dumnezeu mintea şi inima omului. Din partea mea, am găsit în ele acest folos, când le-am scris, şi-l regăsesc, când le recitesc. Ce vor simţi alţii, vor vedea ei înşişi. Ştiu, însă, că ele au plăcut multor fraţi şi le plac încă” .Făcând o judecată de valoare, în 428—429, asupra lucrărilor sale, Fericitul Augustin se întreabă astfel: „Ce s-a putut face cunoscut mai frecvent şi mai plăcut din lucrările mele decât cărţile Mărturisirilor mele ?”. Cuvintele sale exprimă adevărul. lată acum ceea ce ne spune despre Mărturisiri prietenul şi biograful Fericitului Augustin, Possidius, episcop de Calama, trecut şi el în rândul Sfinţilor de Biserica Romano-catolică: ”Nu voi căuta să amintesc toate cele pe care preafericitul Augustin le istoriseşte în Mărturisirile sale despre sine însuşi, în ce fel fusese el înainte de a primi harul şi cum a trăit el după ce l-a primit.
Căci el a voit sa, facă acest lucru, cum zice Apostolul Pavel, ca nu cumva cineva dintre oameni să-l socotească mai presus de ceea ce ştia el că este, sau de ceea ce auziseră despre el, folosind calea sfintei smerenii, neînşelând în nici un fel pe nimeni, ci căutând, prin propria sa eliberare şi prin harul pe care-l primise, nu lauda sa, a Domnului său, şi implorând rugăciunile fraţilor pentru cele pe care le dorea să le primească”. Istoricul francez P. de Labriolle se exprimă cu entuziasm despre Mărturisirile Fericitului Augustin în astfel de termeni: „In asemenea pagini, crezi că auzi adevărata simfonie, în care, când se amestecă, când se succed glasurile ezitării, ale îndoielii, ale temerii, recunoştinţei şi dragostei. Numai muzica ar putea, ca putere de expresie, să lupte cu aceste pagini in care ondulează şi palpită remuşcările, mulţumirile, îndoielile”. Şi tot Labriolle spune : „Nu se află lucrare în antichitate, care să fi cunoscut un atât de durabil succes, să fi trezit un astfel de viu interes şi să fi dat naştere la mai multe imitări ca Mărturisirile Fericitului Augustin”. Lucrarea Confessiones (=Mărturisiri) a Fericitului Augustin se împarte în două: partea I, cărţile 1—IX, şi partea a II-a, cărţile X—XIII. El ne istoriseşte pe rând studiile făcute în timpul copilăriei, frământările şi îndoielile sale în tinereţe, căderile în păcate şi ridicările sale, dar mai ales zbuciumul continuu al sufletului său în căutarea lui Dumnezeu.
In partea I, el descrie, pe larg, încercările, ispitirile şi căderile prin care a trecut, din care harul lui Dumnezeu l-a scos, făcând să strălucească darurile Sale in sufletul său.
El arată darurile primite de la Dumnezeu în prima copilărie. Concluzia la care ajunge este că omul caută continuu pe Dumnezeu, chiar şi atunci când i se pare şi crede că se depărtează de El.
Căci ne-ai făcut pe noi după Tine şi neliniştit este sufletul nostru până ce se va odihni în Tine. „-Quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiscat in te”.
In cărţile II—IV, Fericitul Augustin istoriseşte faptele sale bune şi rele după împlinirea vârstei de 15 ani, în a doua copilărie, la Madaura, apoi ca student la Cartagina, întâlnirile sale cu ereticii manihei, printre care a petrecut peste zece ani, între 373—384, iniţierile sale în filosofia platonică, aristotelica şi neoplatonică, fiind continuu în căutarea adevărului şi frumosului. El ne înfăţişează în trăsături admirabile: chipul mamei sale, Monica, o creştină desăvârşită, plină de pietate şi devotament, care a avut asupra sa o puternică influenţă. Văzând căderile şi neorânduielile sale morale, ea plângea şi se ruga continuu lui Dumnezeu pentru îndreptarea lui. într-o zi, ea s-a adresat unui episcop, rugându-l să-l întoarcă la adevărata credinţă, de pe căile greşite pe care apucase, iar acesta i-a răspuns ; "Mergi de la mine, să vieţuieşti aşa, căci nu se poate ca fiul acestor lacrimi să piară”.
In cartea a V-a, Fericitul Augustin povesteşte întâlnirile şi convorbirile sale la Cartagina cu Faustus, căpetenia maniheilor, care l-au decepţionat, plecarea sa la Roma, unde in 384 a înfiinţat o şcoală, apoi plecarea la Milano, împreună ...
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.