Contabilitate generala

Trimis la data: 2003-01-08 Materia: Economie Nivel: Liceu Pagini: 27 Nota: / 10 Downloads: 19595
Autor: Bogdan D. Dimensiune: 34kb Voturi: Tipul fisierelor: doc Acorda si tu o nota acestui referat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vezi mai multe detalii vezi mai putine detalii
Raporteaza o eroare
In acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul sau reprezentativ si multiplele functii în activitatea economica, financiara si sociala are o istorie proprie, ale carei începuturi sunt greu de delimitat datorita trecutului îndepartat al genezei contabilitatii. Ceea ce constituie o certitudine este faptul ca aparitia contabilitatii si evolutia lenta, sinuoasa a acesteia au ca factor determinant necesitatea practica de a cunoaste anumite realitati de natura economica, financ, sociala.

1.OBIECTUL ŞTIINşEI CONTABILITĹşII.

1.1. Scurt istoric privind apariˇia żi dezvoltarea contabilitĺˇii.

Ąn accepˇiunea modernĺ, contabilitatea, rolul sĺu reprezentativ żi multiplele funcˇii în activitatea economicĺ, financiarĺ żi socialĺ are o istorie proprie, ale cĺrei începuturi sunt greu de delimitat datoritĺ trecutului îndepĺrtat al genezei contabilitĺˇii.
Ceea ce constituie o certitudine este faptul cĺ apariˇia contabilitĺˇii żI evoluˇia lentĺ, sinuoasĺ a acesteia au ca factor determinant necesitatea practicĺ de a cunoażte anumite realitĺˇi de naturĺ economicĺ, financ, socialĺ.
Apariˇia contabilitĺˇii este nemijlocitĺ de un anumit context ec-social.
A avut la început un caracter rudimentar, care pe mĺsura dezv. a crescut rolul ei de cunoażtere a realitĺˇilor.
Numai experienˇa practicĺ dobânditĺ treptat în domeniul cunoażterii, cu ajutorul evidenˇei a creat premisele elaborĺrii de reguli, principii żI norme cu caracter teoretic privind contabilitatea.
Noˇiunea de contabilitate în înˇelesul ei de astĺzi nu este echivalentĺ cu niciuna din însemnĺrile sau urmele scrise folosite de unele triburi indiene, nici cu tĺbliˇele de lut ars, nici cu alte însemnĺri descoperite în Persia, aceasta constituind etapa evidenˇei rudimentare.
Contabilitatea a început sĺ se contureze în evul mediu odatĺ cu apariˇia capitalismului, a extinderii economiei monetare.
Stadii superioare de dezvoltare a atins contabilitatea în unle oraże mari ale Iataliei de Nord - Florenˇa, Veneˇia - dezvoltarea afacerilor în sec.XV impunând conceperea żI aplicarea ”metodei veneˇiene” de organizare a contabilitĺˇii.
Ąn anul 1494 a apĺrut la veneˇia prima lucrare de literaturĺ contabilĺ aparˇinând italianului Luca Paciolo sub titlul “Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita”
Ąn cartea a-IX-a a acestei lucrĺri, denumitĺ ” Tractatus de computis et scripuris” descrie pentru prima datĺ partida dublĺ , care reprezintĺ żI astĺzi una din trĺsĺturile definitorii ale contabilitĺˇii.
Opera lui Paciolo a rĺspuns nevoilor vieˇii economice, ale caselor de comerˇ., deoarece prin partida dublĺ ( den. “Scrittura doppia”) se punea ordine în socotelile afacerilor companiei, aceasta fiind apreciatĺ ca una din cheile succesului (“Upi est non ordo ibi est confusio).
Aplicarea metodei dublei partide incepe sĺ se generalizeze între sec. XVII-XVIII, îndeosedi în Europa Occidentalĺ, etapĺ caracterizatĺ żI prin conturarea unei literaturi contabile. Ąn Italia profesia de contabil era superioarĺ tuturor celorlalte. Contabilii au început sĺ-żi infiinˇeze organizaˇii profesionale żI pĺstrau secretul asupra partidei duble, ceea ce a contribuit la cresterea prestigiului lor.
Ąncepind cu a doua jumĺtate a sec XIX se remarca dezvoltarea societĺtilor pe acˇiuni, a cĺror conducere se separĺ de proprietarii acestora. Aceasta a dus la apariˇia contabilitĺˇii de întreprindere, cu 2 circuite distincte:
( contabilitatea generalĺ - denumitĺ żI financiarĺ;
( contabilitatea de gestiune (dualism contabil)- se ocupĺ cu calculaˇia costurilor.
Ąn primele decenii ale sec. XX contabilitatea de întreprindere începe sĺ fie supusĺ procesului de normalizare (stabilirea de reguli żI norme privind modul de organizare ala contabilitĺˇii)
Ąncepînd cu a doua jumĺtate a sec. XIX se remarcĺ evoluˇia contabilitĺˇii româneżti, îndeosebi în planul literaturii contabile, care apare cu un decalaj de aproape 3 secole faˇĺ de tĺrile europene occidentale, deoarece în spaˇiul românesc formele economice capitaliste au apĺrut cu întârziere.
Pânĺ în prima parte a sec. XVIII în şĺrile Române se foloseau lucrĺri de contabilitate ale unor autori strĺini ( lucrĺri franceze în şĺrile Române, Italiene în Moldova).

Cercetarea contabilĺ fundamentalĺ are ca obiect definirea conceptelor, principiilor, ale funcˇiilor contabilitĺˇii, ceea ce deżi nu are implicaˇii directe żi certe asupra activitĺˇii practice contribuie la promovarea żi orientarea anumitor practici contabile.
Cercetarea contabilĺ aplicativĺ constĺ în studierea cĺilor żi modalitĺˇilor de perfecˇionare żi inovare a mijloacelor concrete de lucru cu care opereazĺ contabilitatea, aceasta implicând żI o confirmare a valabilitĺˇii acestora.
Cercetarea contabilĺ normativĺ a fost propusĺ de Bernard Colasse (?) în 1993. Ea vizeaza procesul de normalizare a contabilit. Acest proces constĺ în stabilirea unui ansamblu de norme żI reguli care trebuie respectate de întreprindere atât pe parcursul desfĺżurĺrii activitĺtii contabile cât żi la prezentarea periodica a acestora cu ajutorul situaˇiilor contabile de sintezĺ (bilanˇul contabil).
Aceste norme żi reguli, împreunĺ cu metodologia de determinare, de explicare żi evaluare a lor formeazĺ conˇinutul cercetĺrii contabile de tip normativ, care żi ea contribuie la dezvoltarea teoriei contabile.

1.2. Apartenenˇa contabilitĺˇii la żtiinˇele sociale

( este legatĺ nemijlocit de fundamentarea contabilitĺtii ca żtiinˇĺ.
Disciplinele pot fi clasificate în funcˇie de obiectul de studiu în:
( żtiinˇe ale naturii
( żtiinˇe sociale, denumite żi umane ( żtiinˇele economice, żt. juridice, żt. de gestiune, żt. politice )
Spre deosebire de żtiinˇele naturii, care au ca obiect de studiu fenomenele naturale, żtiinˇele sociale studiazĺ raporturile dintre oameni ca membri ai societĺˇii.
şinând seama de aceastĺ grupare esenˇialĺ a żtiinˇelor, contabilitatea nu poate fi încadratĺ decât în ”żtiinˇe sociale”, încadrare care a devenit evidentĺ la începutul sec. XX żi reprezintĺ pânĺ astĺzi o opinie larg acceptatĺ, chiar dacĺ unii dintre autori definesc contabilitatea ca fiind o żtiinˇĺ socialĺ, dar żi o żtiinˇĺ aplicativĺ.
Integrarea contabilitĺˇii în żtiinˇele sociale se sprijinĺ pe urmĺtoarele argumente:
Este o creaˇie a minˇii omeneżti;
Ąnregistreazĺ în manierĺ specificĺ activitĺˇi, fenomene, evenimente żi fapte circumscrise în mediul social;
Atât producĺtorii cât żi utilizatorii de ionformaˇii contabile fac parte integrantĺ din societate;
Deciziile luate pe baza informaˇiilor contabile au impact asupra societĺˇii, în sensul cĺ determinĺ anumite mutaˇii sau schimbĺri.
Contabilitatea este dependentĺ sau influenˇatĺ aproape exclusiv de fenomene sociale.
Opinia potrivit cĺreia contabilitatea este żi o żtiinˇĺ aplicativĺ se justificĺ prin aceea cĺ:
( prin înregistrarea unor fenomene reale contabilitatea acˇioneazĺ într-un mediu veridic żi concret;
( condiˇionarea reciprocĺ żI interacˇiunea dintre cunożtinˇele teoretice acumulate de contabilitate żi activitatea practicĺ.

1.3.Delimitarea contabilitĺˇii în cadrul żtiinˇelor sociale.

Acest lucru necesitĺ delimitĺri referitoare la poziˇia contabilitĺˇii în cadrul żtiinˇelor sociale, ceea ce echivaleazĺ cu a rĺspunde la întrebarea ”Care e żtiinˇa socialĺ în care se încadreazĺ contabilitatea?”. La aceastĺ întrebare nu existĺ un rĺspuns fix, deoarece dupĺ acceptarea contabilitĺˇii ca żtiinˇĺ socialĺ ea a fost revendicatĺ de żtiinˇele economice żi de cĺtre żtiinˇele de gestiune.
Unii autori, adepˇi ai apartenenˇei contabilitĺˇii la żtiinˇele economice żi-au sintetizat opiniile prin definiˇii de genul:
“Contabilitatea este o żtiinˇĺ economicĺ”
“Contabilitatea este o disciplinĺ din żtiinˇele economice”
“Contabilitatea- adevĺratĺ żtiinˇĺ economicĺ”
“Faptul contabil este un fapt economic”
Integrarea contabilitatĺˇii în sfera żtiinˇelor economice este argumentatĺ între altele prin rolul acesteia de a cuantifica żi înregistra în expresie valoricĺ fluxurile żi circuitul schimburilor dintre diferiˇi agenˇi economici.
Deżi legĺturile dintre contabilitate żi economie sunt incontestabile, fundamentĺrile economice ale modelului contabil prezintĺ neajunsul omniterii rolului practic al contabilitĺˇii, care a devenit un instrument de gestiune a afacerilor, rol care se amplificĺ pe mĺsura trecerii de la societatea industrialĺ la societatea infoemaˇionalĺ, tendinˇa care se manifestĺ pregnant la tĺrile dezvoltate (SUA, Japonia).
Aceastĺ schimbare radicalĺ a mediului economico-social a dus la delimitarea unui nou domeniu ...

Stiri
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.