Coordonate etice ale profesiunii de consilier psihologic si educational

Trimis la data: 2009-09-22
Materia: Psihologie
Nivel: Facultate
Pagini: 16
Nota: 9.41 / 10
Downloads: 13
Autor: Florina
Dimensiune: 322kb
Voturi: 28
Tipul fisierelor: pdf
Acorda si tu o nota acestui referat:
Referat despre Coordonate etice ale profesiunii de consilier psihologic si educational
Conditia morală a psihologului practician. Repere istorice si
stiintifice. Premisa de la care porneste demersul stiintific si pedagogic al prezentului curs este aceea că profesiunea de psiholog este una dintre acele profesiuni în care obiectul muncii este nemijlocit omul. Profesorul Horia Pitaru de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca face această remarcă pe „Human resources portal”: „obiectul principal al interventiilor psihologilor îl formează fiinta umană”
Referat despre Coordonate etice ale profesiunii de consilier psihologic si educational
Particularitatea profesiunii de psiholog în ansamblu acelor profesiuni care se adresează nemijlocit omului este aceea că omul avut în vedere intră în sfera de preocupări a psihologului numai în măsura în care condiTiile existenTei sale sunt evaluate prin prisma echilibrului său psihic, comportamental. În ceea ce priveste profesiunea de consilier psihologic si educaTional, restrângerea ariei sale de preocupări merge mai departe, psihicul uman intrând în preocupările sale numai sub presupoziTia existenTei unor factori de dezechilibru, destructurare, instabilitate, precaritate. Potrivit specialistilor în consiliere psihologică si educaTională, este necesară diferenTierea categorică între dezechilibru psihic si boală psihică.

Asa cum subliniază practicienii consilierii, clienTii acestora sunt
„persoanele normale, fără tulburări psihice grave, dar aflate în situaTii dificile. Rostul consilierii e de a ajuta o persoană aflată într-un astfel de moment să facă faTă stresului si să gândească problema cu care se confruntă din mai multe perspective.” Ne propunem,prin urmare, să punem în evidenTă faptul că examinarea
condiTiei morale a psihologului practician, cu deosebire a aceluia care se ocupă de omul aflat în suferinTă, prezintă un interes major pentru conturarea personalităTii lui, inclusiv pentru înTelegerea graniTelor în interiorul cărora această profesiune are sansele unui exerciTiu autentic.

Praxiologic vorbind, dacă ne interesează condiTiile necesare si suficiente ale eficienTei activităTii de consiliere psihologică si
educaTională, atunci putem aprecia că, având în vedere obiectul muncii consilierului, omul cu problemele lui, între aceste condiTii este absolut necesar să le identificăm pe cele morale.

1.1. Dimensiunile morale ale consilierii
Nicio acTiune umană care are ca obiect transformarea omului nu este validată social dacă nu este morală. Validarea socială a consilierii presupune, înainte de toate, identificarea dimensiunilor morale ale acestui tip de activitate. Cea mai importantă dimensiune morală a consilierii este cea derivată din sensul si finalitatea acTiunii consilierului: îmbunătăTirea condiTiei existenTiale a fiinTei umane. O asemenea finalitate are conotaTie morală în esenTa ei. Orice acTiune
îndreptată spre ameliorarea condiTiei umane este morală, prin definiTie. Potrivit tuturor doctrinelor etice, este moral ceea ce este în acord cu valoarea umană, în genere, iar activitatea consilierului psihologic si educaTional de refacere, în om, a valorii sale umane este, indiscutabil, un act eminamente moral o dimensiune morală cu totul aparte a consilierii vine din raportarea consilierului la prestigiul si reputaTia profesiei sale.

Într-o foarte recentă lucrare despre „Managementul reputaTiei” profesorul Ion Petrescu formulează un lanT de propoziTii implicative deosebit de sugestive. Identificînd ca factor dinamizator al reputaTiei unei organizaTii identitatea acesteia, autorul face translaTia de la identitate la identificare, ca formare a constiinTei de „apartenenTă la un grup, însoTită de acceptarea unui set de reguli, ca normă de comportament” [p.55]. ConstiinTa apartenenTei la grupul profesional al consilierilor psihologici determină, prin identificare cu acest grup, promovarea si apărarea identităTii lui prin moralitate.

Respectarea codului deontologic al profesiei este, în aceste condiTii, marcă a prestigiului si reputaTiei consilierului. O altă dimensiune morală a consilierii rezultă din poziTia reciprocă dintre consilier si clientul său: consilierul este, de regulă, speranTa ultimă de care se leagă clientul în rezolvarea problemelor sale existenTiale. Nu-i este nimănui usor să recunoască faptul că trebuie să apeleze la psiholog. Dacă a ajuns, totusi, până aici, înseamnă că propriile mijloace de rezolvare a problemelor sale au fost ineficiente. Responsabilitatea consilierului este, în aceste condiTii, una majoră. De succesul
intervenTiei lui depinde, uneori, salvarea clientului de la gesturi extreme, iremediabile.

Ar putea exista, cel puTin la începutul carierei profesionale, ideea că, mai ales în virtutea experienTei nesemnificative, nu suntem tocmai noi salvatorii umanităTii si, prin urmare, este firesc să avem si esecuri, rezultate parTiale, nesemnificative, ori chiar
contrare. O asemenea atitudine în profesie este inadmisibilă din punct de vedere moral. Două sunt atitudinile care ne situează, întotdeauna, în sfera responsabilităTii morale autentice faTă de client:

- Prima: să nu ne angajăm în activităTi de consiliere pentru care nu
suntem pregătiTi. Graba sau disponibilităTile financiare care ne-ar
permite să avem propriul cabinet, înainte de a avea experienTa si
competenTa câstigate prin ucenicie si apostolat pot să distrugă nu
numai propria carieră, ci si confortul psihic al celor faTă de care ne
angajăm

- A doua: să ducem până la capăt, cu orice efort, în afara oricăror
considerente colaterale, fiecare caz cu care ne confruntăm. A abandona
un om în suferinTă si mai ales în suferinTă psihică este cel mai grav
atentat la moralitatea profesiei. Valoarea profesională a consilierului este una dintre cele mai sensibile dimensiuni morale ale profesiei. Aparent fără conotaTii morale, nivelul pregătirii profesionale este, însă, o chestiune de moralitate în virtutea influenTei ei asupra
calităTii si finalităTii actului consilierii. Valoarea profesională se converteste, indiscutabil, în ultimă instanTă, în câstigurile materiale ale consilierului.

Dacă, însă, consilierul va face doar un raTionament economic, prin prisma relaTiei dintre efort si efect în planul eficienTei financiare, atunci s-ar putea să descopere că anumite cheltuieli cu pregătirea profesională nu sunt rentabile, cu atât mai mult cu cât diferitele forme de pregătire profesională sunt din ce în ce mai scumpe.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.