Despre sistemul decizional al organizatiei

Trimis la data: 2009-06-29
Materia: Administratie
Nivel: Facultate
Pagini: 136
Nota: 7.91 / 10
Downloads: 16
Autor: Aurelia
Dimensiune: 1065kb
Voturi: 35
Tipul fisierelor: pdf
Acorda si tu o nota acestui referat:
Ca demers deliberat (constient), transformarea resurselor disponibile la un moment dat în valori necesare omului si societătii nu trebuie să atenteze si să pună în pericol echilibrul general, între om si natură, între om si societate, între existentă si constiinta acestuia, între generatii.
Pe de altă parte, acumulând cunostinTe (informaTii, date, idei) si experienTă în raporturile cu natura si cu societatea, cu el însusi, omul si-a format si cultivat de-a lungul istoriei un anumit mod de a fi si a se comporta si manifesta în familie si în colectivitate, un set de valori si norme, de criterii si judecăTi care l-au ajutat în examinarea si soluTionarea multiplelor probleme cotidiene, îmbunătăTindu-si semnificativ calitatea vieTii si a muncii.

Un proces îndelungat si anevoios, cu destule dileme si capcane, în pofida cărora a contribuit hotărâtor la ridicarea neîntreruptă a nivelului de constiinTă, atât de benefică în asumarea responsabilităTilor si în respectarea valorilor si a reglementărilor în vigoare, a legităTilor general valabile. În această evoluTie,rezolvarea problemelor social-economice la nivelul individului si al guvernului în care acesta era integrat, al comunităTilor si al Tării în ansamblul său, cu puternic impact asupra constiinTei si a existenTei omului, a căpătat în acuitate, devenind prioritară în preocuparea teoreticienilor (cercetători) si a practicienilor (politicienilor) deopotrivă.

Asa cum se preconiza, încet si sigur, cercetarea stiinTifică a devenit
mai sistematică si pragmatică, instituTionalizându-se, iar rezultatele
(descoperirea unor metode si tehnici, teorii si principii moderne)
acesteia au facilitat rezolvarea viabilă, optimă a problemelor critice, la ridicarea eficienTei la nivel micro sau macro-social si, implicit, la
reducerea incertitudinilor si riscurilor care însoTesc, inevitabil, punerea în operă a strategiilor, planurilor si programelor dezvoltării, adică a trecerii din momentul prezent (t) spre orizontul de timp viitor (t+1).

Astfel, ca răspuns la cerinTele praxisului social, ale complexităTii si
dinamismului fenomenelor si proceselor economice, conducerea clasică, predominant bazată pe talent si intuiTie, pe experienTă, a fost înlocuită cu alta, principial nouă, inedită, de tip prospectiv si novator, demers cunoscut sub numele de profesionalizarea carierei, având ca dominante pregătirea sistematică si permanentă specifică domeniului, competenTa si moralitatea, participarea efectivă si activă a salariaTilor la fundamentarea si adoptarea deciziilor, nu numai la înfăptuirea acestora.

Cum în activitatea practică decizia îmbracă două forme: actul decizional (situaTiile având complexitate redusă, cu caracter repetitiv, în care variabilele implicate sunt bine cunoscute de către manager) si procesul decizional (situaTiile complexe care presupun un
important consum de timp, de ordinul orelor, zilelor si chiar al săptămânilor, pentru a se culege si analiza informaTiile, dar si pentru a se consulta specialisti în domeniu), formarea unui punct de vedere
profesionist, competent, a unor judecăTi de valoare obligă pe decident
să parcurgă mai multe etape, într-o succesiune logică, de natură să
asigure rigoarea stiinTifică în pregătirea, adoptarea, înfăptuirea si
evaluarea rezultatelor obTinute.

Un rol important în luarea deciziei îl joacă, de asemenea, evaluarea factorilor determinanTi, care se grupează în două categorii distincte:

- Factori interni, provenind din propriul mediu (tehnici, economici, sociali), care exprimă nivelul de dotare tehnică, influenTa exercitată de descoperirile din stiinTă si din tehnologie, gradul de pregătire a salariaTilor, climatul de muncă, calitatea sistemului informaTional si a logisticii. Cei mai importanTi sunt: pregătirea si experienTa profesională (si managerială) a decidenTilor, motivarea celor implicaTi în actul si procesul decizional, atitudinea si responsabilitatea faTă de conTinutul si consecinTele deciziilor, volumul de informaTii disponibil si actualitatea acestora, nivelul autorităTii formale si informale a decidentului;

- Factori externi, provenind din mediul ambiant în care se desfăsoară activitatea, cum ar fi: sensul si ritmul dezvoltării ramurii sau
domeniului; informaTiile si datele referitoare la valorificarea cercetărilor tehnologice, economice, sociologice; restricTiile funcTionale si structurale, normative, legislative s.a.; cadrul relaTional cu alte instituTii si organisme, de la furnizori si până la clienTi sau beneficiari direcTi.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.