Dimitrie Cantemir - viata

Trimis la data: 2004-04-04
Materia: Istorie
Nivel: Liceu
Pagini: 33
Nota: 7.30 / 10
Downloads: 7924
Autor: Micha210
Dimensiune: 111kb
Voturi: 616
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Neamul nostru n-a dus niciodată lipsă de talente. Tot ce rămîne în urma unui om este numele. Sîntem un popor norocos, fiindcă noi, spre deosebire de alte popoare, nu trebuie să ne născocim strămoşii. Noi îi avem. Multe din paginile care s-au scris sînt valabile şi pe viitor. Cînd ne întoarcem în vremuri, ne întîlnim cu Dimitrie Cantemir
Cu toate că s-au scurs 330 de ani de la naşterea lui, fiecare om e gata să încuviinţeze că acest nume emană impulsul neamului. Timpul este nemilos. El este ceva care distribuie tuturor lucrurilor toată durata lor precisă şi le face să participe la ce a fost, este şi va fi, fără ca el însuşi să devină durată în înţeles sensibil. Cu el se duce şi rămîne trecutul istoriei noastre. El a formulat probleme şi a căutat să le soluţioneze, aducînd contribuţii ce merită să fie consemnate şi cunoscute.
Din partea bibliotecarului

,,Sufletul odihnă nu poate afla,
pînă nu găseşte adevărul, care îl
cearcă oricît de departe şi oricît
de cu trudă i-ar fi a-l nimeri”

Dimitre Cantemir. Hronicul ..., p.139.

Neamul nostru n-a dus niciodată lipsă de talente. Tot ce rămîne în urma unui om este numele. Sîntem un popor norocos, fiindcă noi, spre deosebire de alte popoare, nu trebuie să ne născocim strămoşii. Noi îi avem.
Multe din paginile care s-au scris sînt valabile şi pe viitor.
Cînd ne întoarcem în vremuri, ne întîlnim cu Dimitrie Cantemir -
„... rege între filozofi şi filozof între regi...”
Cu toate că s-au scurs 330 de ani de la naşterea lui, fiecare om e gata să încuviinţeze că acest nume emană impulsul neamului.
Timpul este nemilos. El este ceva care distribuie tuturor lucrurilor toată durata lor precisă şi le face să participe la ce a fost, este şi va fi, fără ca el însuşi să devină durată în înţeles sensibil. Cu el se duce şi rămîne trecutul istoriei noastre.
El a formulat probleme şi a căutat să le soluţioneze, aducînd contribuţii ce merită să fie consemnate şi cunoscute.
Bibliografia Dimitrie Cantemir - unul din Luceferii Europei” este dedicată gînditorului Dimitrie Cantemir. Această bibliografie este o mică piedică în calea uitării. Este şi o sursă de informare pentru cei care vor cerceta moştenirea lăsată de domnitor.
La baza aranjării materialului se află criteriul alfabetic.Bibliografia cuprinde diviziunile:
I. „ ... rege între filozofi şi filozof între regi...”
II. Dimitrie Cantemir - umanist, scriitor, filozof, om de ştiinţă.
III. Tabel cronologic.
IV. Opera.
V. Scrieri despre viaţa şi opera lui Dimitrie Cantemir.
VI. În publicaţii periodice.
VII. Aprecieri.
VIII. Fragmente din operă.

Bibliografia a fost realizată în baza colecţiilor, cataloagelor şi fişierelor de la Biblioteca Publică „A. Donici” , Biblioteca pentru copii „Ion Creangă”, Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu”, Liceul Teoretic ,,A. Russo”, şcoala de cultură generală nr.3, gimnaziul nr. 4.
Descrierile bibliografice au fost întocmite conform STAS-ului 12629/1-88 ,,Descrierea bibliografică a documentelor”.
Selectarea documentelor a fost încheiată la 1 august 2003.
La sfîrşitul bibliografiei sînt incluşi indici auxiliari: de nume, de publicaţii periodice.
„Cînd eram tînăr, învăţam limbile orientale şi fără încetare, timp de 22 de ani, am stat la Poarta Otomană, avînd convorbiri cu oamenii de tot felul de ranguri şi cuvintele lor s-au lipit de mintea mea ca ceara…” (“Istoria Imperiului Otoman”)

Un tînăr cu maniere alese, cu o conversaţie deosebit de plăcută, care o purta cu uşurinţă în limba latină. Iar unul dintre străini ne lasă şi un portret fizic al tînărului prinţ, care îl impresionase în mod deosebit prin frumuseţea şi puritatea trăsăturilor sale.

Ion Neculce

Mărturiile străinilor


Marii bărbaţi

Pămîntul nu rodeşte numai pîine,
Nu doar de spice sîntem luminaţi -
De la pămînt pornesc şi vrednicia
Şi veşnicia marilor bărbaţi.

Noi - după ei ne-aflăm vechimea, anii,
După bărbaţii noştri temerari,
Precum citim după inele vîrsta
Stejarilor în codrii seculari

În tot ce au zidit atîtea veacuri,
Au pus trecut, prezent şi viitor
Ca noi, în faţa neamurilor lumii,
Să nu ne ruşinăm de fapta lor.

Au ridicat cetăţi, au scris balade
Şi au cîntat, şi-au plîns, şi au arat,
Au stat la ocnă, au ars pentru dreptate,
Ei au trăit, trăind - au lumina

Noi - după ei ne-aflăm vechimea, anii,
După bărbaţii noştri temerari,
Precum citim după inele vîrsta
Stejarilor în codrii seculari.

Azi noi zidim, noi ocrotim lumina
Cu gîndul la acei ce vor veni
Cu inima aproape de bărbaţii
Ce-au fost, ce sînt, ce pururea vor fi.
Vasile Romanciuc


... rege între filozofi şi
filozof între regi ...”


1714. La o şedinţă a Academiei din Berlin urmau să fie aleşi căţiva noi membri.
- Propun ca membru de onoare al Academiei noastre să fie ales învăţatul Demetrius Cantemir, a deschis şedinţa filozoful Leibniz.
Pentru care merite, baron Leibniz ?!
După părerea mea, la ora actuală Demetrius Cantemir e unul din cei mai de seamă învăţaţi din lume. A scris multe şi felurite cărţi, între care o istorie a turcilor. A compus cărţi de filozofie. E un foarte bun matematician. A inventat un aparat pentru calcule la Moscova, unde se află acum. Turcii îl socot cel mai mare compozitor al lor.
Mai cunoaşte, domnilor, zece limbi. Scrie în limbile latină, greacă, turcă, rusă, română...
Şi cine e acest Cantemir? E un neamţ?
E un moldovean ...
De unde?
Din Moldova.
Propun să fie pus la vot numele lui ...
Toţi academicienii au votat unanim pentru Dimitrie Cantemir membru de onoare al ei, l-a numit în diploma pe care i-a trimis-o „ rege între filozofi şi filozof între regi ...„
calificativ pe care fostul domn al Moldovei l-a purtat cu mîndrie toată viaţa.
Avea abia 24 ani şi trecea de pe atunci drept un mare savant.
Căci marele nostru istoric…
A stăpînit Cantemir-Vodă cel Bătrîn peste Moldova, vreme de lucru ce cam rar se întîmplase voievozitor moldoveni de la Rareş, încoace.
Şi-a avut voievodul Cantemir Bătrînul un fecior, adevărat Făt-Frumos din lacrimă, minunat la făptură, dulce la cuvînt şi înzestrat de Dumnezeu cu atîta înţelepciune, încît a fost în vremea lui cel mai mare cărturar şi cel mai straşnic filozof din lume. Îl chema Dimitrie Cantemir şi a fost cea mai strălucită podoabă de înţelepciune a neamului românesc.
Văzîndu-l taică-său Vodă Cantemir cel Bătrîn în ce apa se adoptă, de mic l-a trimis la Constantinopol, unde erau pe atunci cei mai mari profesori ai lumii şi unde se zicea că hălăduieşte mama tuturor învăţătorilor. Unsprezece limbi ştia şi pe toate îngereşte le vorbea, că se mîndrea de el, toate seminţele pămîntului şi în faţa lui toţi filozofii cei mai mari rămîneau ameţiţi şi-nmărmuriţi.
Cantemir-Vodă, după ce a murit ţinutu-l-au mort tăinuit o zi şi o noapte pînă s-au gătit cărţile şi au făcut harzur de la boieri şi de la ţară la Poartă, de poftia să puie pe un fecior a lui Cantemir-Vodă domn în locul tătîne-său. Şi au trimis pe vătavul Pîrvul şi cu Ştefăniţă Rusat, feciorul lui Manolachi postelnicul. Şi după ce au pornit cărţile, a doua zi, s-au şi ajunsu hatmanul Bogdan şi cu Iordachi vistiernicul şi cu toţi slujitorii să ridice pe Dumitraşco beizade, feciorul lui Cantemir-Vodă, domn în locul tătîne-său. Deci au gătit divanul cel mare şi s-au strînsu toată boierimea şi mitropolitul şi slujitorii la curtea cea domnească şi au adus şi pe un agă a veziriului turcu ...
Atuncea a spus la tot norodul că a murit Cantemir-Vodă, ce slujitorii început a striga că altul nu le trebuie să le fie domn ce numai Dumitraşco, beizade, feciorul lui Cantemir-Vodă...


Turcul aga, văzînd că strigă cu toţii întru-un cuvînt, au luat un caftan şi au pus în spatele lui Dumitraşco beizade şi beizade au îmbrăcat pe turcu cu un contăş cu samur şi au şezut amîndoi în scaune şi au început a slobozi puşcile... Şi toţi boierii şi slujitorii căpeteniile, cine-s după rînduiala sa, a prins a săruta poala turcului şi a lui Dumitraşco beizade. Şi după aceea gătindu-s au purces cu alai domnescu de au mersu la Svetii Nicolai de i-au citit mitropolitul molitva cea de domnie, după obicei.
/ Ion Neculce /
Tocmai el Cantemir învăţatul, care ştia să-şi bată joc de alţii cînd îşi făureau genealogii prea fantastice tocmai el căzu în acelaşi ridicol, vrînd numaidecît din neamul lui mazili să facă coborîtori din Tamerlan, vestitul cuceritor asiatic.
Cînd era copilandru de 15 ani, scrie o carte de filozofie. Tot în frageda lui tinereţe născoci cîturi pentru slujbele religioase ale turcilor şi modifică muzica lor, care pînă atunci nu avea semne muzicale. Ba scrie în latineşte istoria dintre început a Împărăţiei Turceşti, descurcînd ...
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.