Dreptul administrativ in cadrul statului

Trimis la data: 2010-07-13
Materia: Drept
Nivel: Facultate
Pagini: 10
Nota: 7.82 / 10
Downloads: 7
Autor: Sorin
Dimensiune: 24kb
Voturi: 6
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Referat despre Dreptul administrativ in cadrul statului
Consideraţiuni generale
Determinarea locului dreptului administrativ în cadrul statului este imposibilă fără o caracterizare a acestuia, a elementelor lui, precum şi a funcţiilor statului pe care dreptul administrativ se întemeiază şi îşi asigură existenţa.
A. Statul
Statul ca entitate socială, politică şi juridică îşi are originea în primele formaţiuni statale organizate de romani şi greci, acestea erau definite ca status civitas sau polisuri. Dezvoltîndu-se istoric, statul capătă o configuraţie contemporană începînd cu epoca renaşterii, în care suveranitatea poporului este considerată ca izvor al puterii şi este plasată deasupra regelui.
Referat despre Dreptul administrativ in cadrul statului
Statul contemporan este definit diferit şi chiar contradictoriu, în funcţie de doctrină. Una din definiţii caracterizează statul ca pe o instituţie având ca suport o grupare de oameni aşezată pe un spaţiu delimitat, capabilă de a-şi determina singură propria sa competenţă şi organizată în vederea exercitării unor activităţi care pot fi grupate în funcţiile: legislativă, executivă şi jurisdicţională .

B. Elementele statului
Necesitatea studierii şi cunoaşterii elementelor statului se impune pentru a putea determina cu siguranţă dacă o anumită societate umană poate fi considerată ca stat. Doctrina contemporană formulează trei elemente constitutive ale statului, interdependente organic: populaţia, teritoriul şi puterea de stat.

Statul, fiind o grupare instituţionalizată cu legături specifice între indivizi care formează populaţia acestuia, nu poate exista fără o populaţie distinctă. Fiecare membru al societăţii între¬ţine raporturi politico-juridice cu statul pe al cărui teritoriu trăieşte. Aceste raporturi sunt diverse, cea mai importantă fiind legătura intimă dintre stat şi populaţia lui, legătură firească constituită printr-un proces îndelungat, în care atît populaţia, cît şi statul au conştientizat că se nasc legături reciproce, de interdependenţă.

Locuind, organizîndu-se politic pe un anumit teritoriu, identificîndu-se cu el şi cu forma de organizare politică, populaţia, în ultimă instanţă, se identifică cu însuşi statul. Apartenenţa la un anumit teritoriu este conştientizată în timp, devenind un element al conştiinţei naţionale. Legătura dintre stat şi populaţia lui, indiferent de naţionalitate, se află la baza drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, ca şi la baza îndatoririlor lor faţă de stat.

Un al doilea element al statului îl constituie teritoriul, care, alături de popor şi de puterea de stat, este indispensabil statului şi reprezintă dimensiunea lui materială. Teritoriul nu are semnificaţia unui spaţiu oarecare, el avînd o importanţă mult mai mare. Statul are o structură tridimensională, cuprinzînd subsolul, spaţiul aerian şi întinderea de pămînt delimitată de frontiere.

Importanţa teritoriului se configurează, mai ales, prin funcţiile sale, dintre care cele mai semnificative sunt următoarele:
- teritoriul permite situarea statului în spaţiu şi delimitarea acestuia faţă de alte state (teritorii);
- limitele teritoriale determină întinderea prerogativelor puterii publice, rezultate din suveranitatea şi independenţa statului, astfel fiind posibilă delimitarea statului de celelalte puteri, instituţii şi fenomene străine;
- teritoriul este şi un mijloc de acţiune a statului, deoarece autorităţile publice se pot manifesta eficient în anumite limite teritoriale. Prin resursele teritoriului se asigură realizarea obiectivelor puterii şi a dezideratelor cetăţenilor;
- teritoriul asigură şi accentuează calitatea de cetăţeni, trăsătura comună a acestora de a vieţui într-un anumit spaţiu;
- teritoriul este simbolul şi factorul de protecţie al ideii naţio¬nale. El asigură o legătură intimă, profundă şi deosebit de puternică între om şi pămîntul pe care el îşi regăseşte identitatea.

Această legătură se exprimă prin dragostea nemărginită a fiinţei umane faţă de locul unde s-a născut, unde a trăit sau unde poate rămîne după moarte;
- populaţiile indefinite şi nestabile se integrează într-o unitate, avînd ca bază teritoriul.

Fiind un element constitutiv al statului, teritoriul are şi unele trăsături ale acestuia, de aceea puterea statului asupra teritoriului este mai mare decît un simplu drept de proprietate. Asupra întregului teritoriu, statul exercită o autoritate exclusivă, care se manifestă prin:
- plenitudine, ceea ce presupune că statul exercită, în limitele sale teritoriale, plenitudinea funcţiilor ce-i revin, legiferînd şi organi¬zînd administraţia publică, stabilind instanţele de judecată şi circumscripţiile lor teritoriale, asigurând aplicarea uniformă a legilor etc;

- exclusivitate, în sensul că statul exercită în mod liber întreaga sa autoritate, fiind exclusă intervenţia sau amestecul altui stat sau al altei puteri străine. în unele cazuri, din consideraţii de securitate in¬ ternaţională şi de respectare a principiilor dreptului internaţional, se pot aduce anumite atingeri caracterului exclusiv al autorităţii, bu¬năoară, prin inspecţia unor instalaţii nucleare de către reprezentanţii altor state sau ai unor organizaţii internaţionale. Statul este liber să accepte sau nu astfel de imixtiuni, neexistând aici nici o limitare a suveranităţii;

- opozabilitate, prin care se presupune legitimitatea şi recunoaşterea internaţională a constituirii unui stat pe un anumit teritoriu. Acesta din urmă poate aparţine unui stat numai în mod legitim şi legal, recunoaşterea acestor caracteristici pe plan internaţional fiind implicită şi condiţionând existenţa statului.

Teritoriul statului este alcătuit din anumite elemente constitutive, fiind o parte a globului pămîntesc care cuprinde solul, subsolul, spaţiul acvatic şi coloana de aer de deasupra solului şi a spaţiului acvatic, asupra cărora statul îşi exercită suveran puterea. Indiferent de întindere, teritoriul statului are aceeaşi semnificaţie şi îndeplineşte aceleaşi roluri.

Solul, ca element principal al teritoriului, este alcătuit din uscatul aflat sub imperiul suveranităţii statului, indiferent de locul unde este situat din punct de vedere geografic. Subsolul este partea scoarţei terestre, situată mai jos de stratul de sol şi fundul bazinelor de apă şi se întinde pînă la adîncimi accesibile pentru studiere şi valorificare geologică. Subsolul intră în componenţa teritoriului statului fără nici un fel de îngrădire juridică de ordin internaţional, statul fiind în drept să dispună de el exclusiv şi pe deplin.

Spaţiul acvatic are două componente:
- apele interioare, cuprinzînd apele rîurilor, lacurilor, canalelor, porturilor, radelor şi băilor, asupra cărora statul îşi exercită suveranitatea deplină, cu dreptul de a reglementa prin legi navigaţia, exploatarea şi protecţia lor, şi,
- marea teritorială, porţiune maritimă de o anumită lăţime ce se întinde de-a lungul ţărmului, în afara limitelor apelor interioare.
Spaţiul aerian reprezintă coloana de aer care se află deasupra solului şi spaţiului acvatic al statului, delimitată pe orizontală prin frontiere terestre, fluviale şi maritime, pe verticală înălţîndu-se până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic, limită situată aproximativ la 100-110 km deasupra nivelului mării.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.