Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala

Trimis la data: 2010-07-13
Materia: Drept
Nivel: Facultate
Pagini: 9
Nota: 7.14 / 10
Downloads: 13
Autor: Horia
Dimensiune: 14kb
Voturi: 6
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Referat despre Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanţare, instrument creat de Uniunea Europeană care vine în sprijinul ţărilor membre pentru a putea implementa Politica Agricolă Comună. Acest fond de finanţare nu face parte din Fondurile Structurale, ci din Fondurile Complementare alături de Fondul European pentru Pescuit. Acestă separare pe politici specifice a Fondurilor cu acţiune structurală pe perioada 2007-2013 a rezultat ca urmare a reformei Politicii de Coeziune necesară în condiţiile extinderii Uniunii Europene. Fondurile pentru agricultură şi pescuit au fost transferate către politicile aferente, nemaifiind încadrate în Fondurile structurale, dar funcţionând pe aceiaşi tipologie, acestă încadrare realizându-se pentru simplificarea şi pentru a susţine reforma Politicii Agricole Comune şi a Politicii Comune de Pescuit efectuată în 2002-2003.
Referat despre Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala
Conform Regulamentului CE nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005, misiunea FEADR este de a contribui la promovarea unei dezvoltări rurale durabile în întreaga Comunitate, venind în completarea politicilor de piaţă şi de susţinere a veniturilor aplicate în cadrul politicii agricole comune, al politicii de coeziune şi al politicii comune în domeniul pescuitului. De aseamenea, potrivit Regulamentului (Titlul I, Cap. II, art. 4,), FEADR are următoarele obiective :
- îmbunătăţirea competitivităţii agriculturii şi silviculturii prin sprijinirea restructurării, dezvoltării şi inovaţiei;
- îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, prin sprijinirea gestionării terenurilor;
- îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural şi promovarea diversificării activităţilor economice.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală înlocuieşte Fondul European de Orientare şi Garanţie Agricolă, în vigoare în perioada 2000-2006. Misiunea FEOGA era aceea de a susţine Piaţa produselor agricole şi de a promova restructurarea agriculturii comunitare. FEADR va contribui la îndeplinirea obicetivelor de creştere a competitivităţii agricole şi forestiere, de managemnt agricol şi mediu de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi diversificarea acţivităţilor economice în perimetrele ce variază de la zone rurale cu populaţie redusă ăână la zone rurale periurbane aflate în declin sub presiunea centrelor urbane.

FEADR reprezintă o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural românesc, această oportunitate este în valoare de 7,5 miliarde de euro, începând cu 2007 şi până în 2013. Accesarea Fondului nu înseamnă alocarea unei sume de bani fără a implica anumite obligaţii şi din partea beneficiarului, ci reprezintă un angajament contractual, ale cărui termeni şi condiţii trebuie respectate cu stricteţe pentru a nu ajunge în situaţia dezangajării automate a sumelor alocate de către Comisia Europeană. Similar cu Programul SAPARD, şi FEADR se va baza pe principiul cofinanţării proiectelor de investiţii private.

Fondurile europene vor putea fi accesate în baza a două documente principale : Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală :”Ca urmare a deciziilor Uniunii Europene, fiecare Stat Membru stabileşte propriile obiective strategice de dezvoltare pentru a căror realizare se elaborează un Plan Naţional de Dezvoltare” De asemnea, instituţiile principale care se ocupă de implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 sunt :

MAPDR – DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ - aceasta îndeplineşte funcţia de Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi asigură gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare, stabilind priorităţile şi măsurile concrete de acţiune;

AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT- este un organism de plată pentru toate măsurile din PNDR;

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE ÎN AGRICULTURĂ- organism de plată pentru zonele defavorizate.
Priorităţile programului, concretizate în 4 domenii (axe) sunt:
Axa I – Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic – 45 % din totalul fondurilor UE;
Axa II – Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale- 25% din fondurile UE
Axa III – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale- 30 % din fondurile UE
Axa IV LEADER va primi 2,5 % din sumele alocate celorlalte domenii;

Conform Îndrumarului practic realizat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, fondurile nerambursabile europene vor fi acordate pentru următoarele tipuri de investiţii private:
-modernizarea exploataţiilor agricole ( Axa I);
-creşterea valorii economice a pădurilor ( Axa I);
-creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice ( Axa I);
-îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silvicuturii ( Axa I);
-diversificarea activităţilor nonagricole( Axa III);
-sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea microintreprinzătorilor cu scopul de a promova spiritul întreprinzător ( Axa III);
-încurajarea activităţilor turistice (Axa III);
-servicii de bază pentru economia şi populaţia rurală ( Axa III).

CUM FUNCŢIONEAZĂ FONDURILE?
La începutul fiecărei perioade de programare, Uniunea Europeană decide asupra bugetului dedicat instrumentelor structurale sau de tip structural şi defineşte regulile de bază care se aplică în utilizarea lor. Prima perioadă pentru România, în calitate de stat membru, este 2007-2013. Bugetul este împărţit pe State Membre şi obiective prioritare; zonele care pot beneficia de finanţare din Fonduri Structurale sunt definite de Comisie în acord cu Statul Membru implicat.

România este eligibilă pentru două obiective în perioada 2007-2013 şi anume: Convergenţă şi Cooperare teritorială europeană. Obiectivul „convergenţă” are ca scop sprijinirea regiunilor rămase în urmă din punctul de vedere al dezvoltării economice ( investiţii, inovare, protecţia mediului, eficienţă administrativă) iar obiectivul „cooperare teritorială europeană” promovează o dezvoltare echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici între toate regiunile Uniunii Europene, pe trei niveluri: cooperare transfrontalieră, prin programe comune; cooperare transnaţională; cooperare inter-regională.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.