Ioan Alexandru si Iubirea de Patrie

Trimis la data: 2004-07-07
Materia: Religie
Nivel: Liceu
Pagini: 5
Nota: 7.79 / 10
Downloads: 1766
Autor: Mario
Dimensiune: 11kb
Voturi: 766
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
„Poet al Logosului Vieţii”, cum l-a numit prof. univ. Sebastian Moldovan, Ioan Alexandru este şi Poetul-Mărturisitor al lui Hristos. Iar aceasta pentru că el se eternizează prin Credinţă, Nădejde şi Dragoste în Poet al Neamului, Poet al Patriei faţă de care simte Iubire, sinceră şi sfioasă, dincolo de tipare şi clişee. Astfel, deloc întâmplător, Ioan Alexandru publica în 1978 un volum-miracol prin esenţa lui, Iubirea de Patrie. Recitit azi, din perspectiva omului postmodern care îşi clădeşte fiinţarea pe-atâtea precepte etico-sociale, si tot mai puţin pe Credinţă, Nădejde şi Dragoste, volumul devine un adevărat laborator de creaţie, analiză şi înţelegere a sensului rostuirii Neamului românesc în istorie ca şi în eternitate.
„Poet al Logosului Vieţii”, cum l-a numit prof. univ. Sebastian Moldovan, Ioan Alexandru este şi Poetul-Mărturisitor al lui Hristos. Iar aceasta pentru că el se eternizează prin Credinţă, Nădejde şi Dragoste în Poet al Neamului, Poet al Patriei faţă de care simte Iubire, sinceră şi sfioasă, dincolo de tipare şi clişee. Astfel, deloc întâmplător, Ioan Alexandru publica în 1978 un volum-miracol prin esenţa lui, Iubirea de Patrie. Recitit azi, din perspectiva omului postmodern care îşi clădeşte fiinţarea pe-atâtea precepte etico-sociale, si tot mai puţin pe Credinţă, Nădejde şi Dragoste, volumul devine un adevărat laborator de creaţie, analiză şi înţelegere a sensului rostuirii Neamului românesc în istorie ca şi în eternitate.
Volumul Iubirea de Patrie este, aşa cum mărturiseşte autorul, „o culegere selectivă de texte publicate toate în presa noastră literară. Criteriul selecţiei este calitatea cuvântului faţă de Adevărul Patriei pe care doreşte să o slujească după cât îi stă în putinţă.” Plăsmuit din această perspectivă, volumul a fost subintitulat „jurnal de poet”, imprimându-i-se în mod voit caracter confesiv, de mărturie. Mă opresc în aceste rânduri doar asupra textelor care fac aprecieri pertinente asupra rolului credinţei pentru neamul românesc, a influenţei poetului într-o cetate, într-un popor pe care, prin harul poeziei sale, trebuie să-l ocrotească şi să-l lumineze.
Naraţia confesivă începe astfel printr-o lecţie de adevărat patriotism care înnobilează sufletul poetului creştin, prin asumarea datoriei de a-şi iubi Patria, la fel de mult cum iubeşte pe-aproapele său. Asta deoarece Patria trebuie să fie, pentru Poetul Cetăţii şi Poetul Mărturisitor al lui Hristos, Aproapele - iubit, respectat, venerat, slujit, cu dăruire şi cu dragoste. În acest Aproape, Ioan Alexandru vede întreg Neamul său românesc faţă de care se simte dator şi responsabil ca de propria lui existenţă şi propria-i familie: „Noi, scriitorii, avem o mare datorie faţă de poporul nostru milenar: de a-i readuce în lumină experienţa lui de-a lungul istoriei, vitejia lui, tenacitatea lui, spiritul de jertfă, puterea de luptă şi de răbdare, nobleţea şi adâncimea lui sufletească.”
În această datorie sfântă faţă de poporul său, Ioan Alexandru îşi construieşte edificiul poetic prin raportare permanentă la Iubirea de Patrie, manifestată în Imnele Transilvaniei sau în Imnele Luminii. Viziunea poetului este autentic creştină: Patria înseamnă mai întâi pântecele Maicii care poartă grija copilului pentru a-l aduce la Lumina Vieţii acesteia. Apoi este „întâiul cuvânt pe care îl gângurim ca prunci”, iar mai apoi este casa părintească. Poetul motivează aceasta prin convingerea că „iubirea dintre părinte şi fiu este întâia comuniune de pe pământ. Părintele o iubeşte pe Maică în lumina Fiului, maica este premergătoare fiului. Maica este ca o transparenţă, ca o icoană a fiului, ca un văzduh sacru dintre părinte şi fiu.” Aşadar, în concepţia lui Ioan Alexandru, Patria este Simbolul Credinţei în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt culminând în Iubire. La nivel microcosmic, Patria este Familia, „Mica Biserică” cum a numit-o Sf. Ioan Gură de Aur, în care se întâlnesc zilnic, în Lumina Credinţei şi a Dragostei, Tatăl, Maica şi Fiul. Poetul vede în Patrie un transfer al Iubirii de la Tatăl către Maică iar prin Maică Iubirea ajunge la Fiu. „Această iubire dintre părinte şi fiu prin maică, această întâlnire comunitară între tată şi fiu prin maică, această transparenţă, comunitate curată şi tainică între tată şi fiu la sânul maicii se numeşte Patrie.”
Patria devine astfel simbol al armoniei şi comuniunii din familie. Prin transferul Iubirii este definită Patria: asemenea părintelui grijuliu, Patria poartă grijă copiilor săi iar aceştia, la rândul lor, întorc Darul primit copleşindu-şi părintele: „Patria este starea de duioşie a părintelui. Părintele copleşit de dragostea fiului şi în lumina fiului ocrotitor şi blând, curat şi puternic faţă de taina şi frumuseţea maicii.” Mai mult chiar „Patria este părintele umbrit de lumina fiului ce se roteşte în pântecul maicii sale în preajma naşterii. Când oamenii nu mai trăiesc curăţia şi taina acestor evenimente, pierd si semnificaţia adâncă şi realitatea Patriei.”
Ideea de Trinitate este reluată mereu de către poet. Acesta consideră că adevărata Iubire nu poate exista decât în Triadă. Dialogul dintre Tatăl, Fiul şi Maica este posibil „numai prin iubirea curată şi tainică, prin iubirea care a biruit erosul, iar această iubire se numeşte Patrie.” Această iubire poate susţine, Unic şi pentru totdeauna, Familia şi Patria în pace şi în comuniune. Si acest fapt deoarece singură Maica „poate înnobila curăţia erosului, să-l salte în sfera iubirii şi astfel poate fi ctitorită Patria Triadă, care nu mai poate fi clintită din univers.” Fără dar şi poate, Ioan Alexandru face prin astfel de considerente o pledoarie pentru Familia creştină ca Unic Simbol de curăţire, frumuseţe, comuniune, împlinire şi Iubire de Patrie. Cuvintele devin sărace de sens şi ispitite să piară în derizoriu, ele pălesc în faţa Cuvântului ce exprimă Adevărul. Iar Mărturisitorul lui Hristos afirmă Adevărul: „căldura familiei, ochii maicii asupra pruncilor, asupra mâinilor părintelui ce împarte pâinea, apoi vorbirea lor laolaltă..., toate acestea alcătuiesc izvorul şi realitatea inefabilă a unei Patrii.”
Patria devine astfel leagănul curat şi jertfelnic al familiei şi al comuniunii care există prin ea. Pentru Poetul Logosului, familia reprezintă salvarea neamului românesc, a credinţei şi a iubirii, a adevăratei iubiri. La fel de importantă pentru salvarea neamului este, în concepţia lui Ioan Alexandru, şi Poezia. Aceasta „este expresia fericirii omului în comunitatea celorlalţi.” mai ales pentru că „poezia adevărată este cea mai înaltă formă de patriotism” iar „poeţii adevăraţi sunt pietre preţioase”.
Rolul poetului în Cetatea Neamului românesc este bine definit: „Poeţii au menirea într-un popor de a-l aşeza în mătcile lui. Duhul lor trebuie să fie ca acel vânt blând şi bun, ca adierea de seară ce se aşterne peste lume înainte de venirea nopţii. Cu cât un poet este mai aşezat, mai echilibrat spiritual, cu atât este mai adânc graiul său. Această aşezare, această toamnă rodnică trebuie să traspară în poezie crescându-i pe oameni în acest duh al păcii şi al bucuriei..., poeţii sunt împăcători ai lumii prin cântecul lor, slujitori ai naturii, ctitori ai armoniei şi păcii între oameni”.
Volumul se revelează astfel în jurul câtorva concepte esentiale ale scriiturii, pentru că în ele se dezvăluie fiinţa Patriei şi a Neamului românesc: Maica, Tatăl, Fiul, Familia, Credinţa, Biserica, Cetatea, Poetul, Poezia. Într-o astfel de ordine, intenţionată sau nu, se regăseşte Iubirea de Patrie în opera lui Ioan Alexandru. Poezia înjghebează în mod admirabil toate conceptele: „poezia are menirea de a-l face pe om mai bun şi mai profund, de-a fi mai atent la natura şi la semenii săi, de a-şi iubi părinţii şi munca sa, de a vieţui pilduitor şi rodnic preţuind realmente ceea ce este valoare nepieritoare în istorie.”
Fără a încerca să concluzionăm sau sa fixăm repere, pot spune că în volumul lui Ioan Alexandru găsim atâta nobleţe şi dragoste de neam cât poate să cuprindă întreaga suflare românească. Sfaturile pe care le redescoperi în paginile cărţii ne amintesc tuturor celor care au fiinţat şi mai fiinţăm încă în lumea miraculoasă a satului transilvan, de bunicii noştri uitaţi prin negura vremilor: „Ţineţi minte că omul se poate forma moral şi spiritual numai văzând oameni morali. Desăvârşiţi-vă pe cât vă stă în putinţă în a fi buni şi curaţi, drepţi şi smeriţi, vorbească faptele întâi şi cuvântul vostru să nu fie decât încoronarea bunelor dumneavoastră înfăptuiri. Fiţi pildă de moralitate şi pace în sânul familiilor voastre. Creşteţi prunci rodiţi şi stăpâniţi toate cele ce-l înnobilează pe om. [...] Mai mult decât oricând, ASTĂZI patria noastră are nevoie de oameni întregi aşezaţi, oameni organic legaţi de tradiţie, de tot ce am moştenit prin vreme luminos şi pilduitor. Angajaţi-vă din toată inima să înfăptuiţi toate cele vrednice şi bune pe care vi le cere societatea.... Străbateţi-vă ţara, iubiţi-vă părinţii şi îndemnaţi mereu la muncă şi la priveghere. Nu vă îmbătaţi, nu jucaţi cărţi, NU MINŢIŢI, nu luaţi mită, aveţi DATORIA APOSTOLIEI ...
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.