Judecatoria - caiet de practica

Trimis la data: 2007-06-17
Materia: Drept
Nivel: Facultate
Pagini: 62
Nota: 9.24 / 10
Downloads: 9023
Autor: Sorina Petre
Dimensiune: 219kb
Voturi: 527
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Judecatoria - caiet de practica
Judecătoria judeţului Vâlcea ia fiinţă în 1831,conform prevederilor Regulamentului Organic,ca instanţă ,,la întîia cercetare”,cu sediul în oraşul Rm.Vâlcea. Competenţa acesteia se întindea asupra întregului teritoriu al judeţului pentru ,,toate pricinile de judecată,adică politiceşti,de vini mici şi mari şi comerciale”. Judecătoria era direct subordonată faţă de Marea Logofeţie a Dreptăţii şi ulterior faţă de Ministerul de Justiţie.În anul 1857 judecătoria îşi schimbă numele în Tribunalul judeţului Vâlcea.
Judecatoria - caiet de practica
Judecatoria - caiet de practica
În anul 1879 se înfiinţează ocoalele judecătoreşti rurale,urbane şi mixte.Ocoalele judecătoreşti mixte aveau competenţă teritorială asupra unui oraş şi asupra aşezărilor rurale din plasa care avea reşedinţa în oraşul respectiv.În fiecare ocol s-a înfiinţat o judecătorie mixtă de ocol.Competenţa materială a acestor judecătorii era de primă şi ultimă instanţă pentru procesele de natură civilă şi penală,pînă la o anumită sumă,respectiv un maxim al pedepsei (3 zile închisoare).

Denumirea judecătoriilor de Ocol mixte a fost schimbată în aceea de judecătorii mixte în anul 1908,iar în 1938 primesc numele de ,,judecătorii de pace mixte”.
În anul 1944 mai multe judecătorii mixte sunt desfiinţate,printre care şi cea de la Râmnicu Vâlcea.

PRACTICA DE SPECIALITATE

IMPORTANT DE REŢINUT ŞI URMĂRIT:

Disciplină obligatorie ; semestrul 4 ; ore săptămînă – învăţămînt de zi :3 săptămîni/6 ore pe zi ;2 credite ;colocviu.

Judecatoria - caiet de practica
Concepută ca o continuare a pregătirii teoretice,practica de profil se axează pe domenii de maximă importanţă pentru pregătirea juridică şi anume :activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor.

Obiectivele didactice sunt legate de :
- cunoaşterea realităţilor din cadrul instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor;
- dezvoltarea unor abilităti practice necesare profesiilor din sfera magistraturii;
- fixarea cunoştinţelor de specialitate(drept civil,drept penal şi a procedurilor civilă şi penală).

Judecatoria - caiet de practica
Organizarea procesului de desfăşurare a practicii
Studenţii vor efectua practica de profil în instanţe de judecată.
Activitatea de practică se desfăşoară compact,timp de trei săptămîni,la sfîrşitul anului universitar,în regimul zilnic al unităţii avută în vedere ca bază de practică.

Conţinut
Programul de practică al studenţilorva trebui să permită cunoaşterea de către aceştia a principaleloraspecte organizatorice,funcţionale şi de competenţă specifice instanţelor judecătoreşti şi parchetelor.

Îndrumarea şi controlul activităţii,colocviul de practică
Îndrumarea şi controlul practicii studenţilor se realizează de cadre didactice de specialitate şi responsabilii cu activitatea practică a studenţilor dessemnaţi de unităţile- baze de practică. Studentul trebuie să întocmească un caiet de practică în care să consemneze activităţile întreprinse şi să elaboreze o lucrare în care va analiza şi reţine soluţiile de perfecţionare a uneia dintre activităţile studiate.

Ce trebuie ştiut despre judecata în procesul penal :

- Judecata este modul în care instanţa de judecată îşi exercită atribuţiile în mod activ.
- Instanţa de judecată înseamnă un complet de judecată format din judecători,în compunerea pervăzută de lege,şi din grefier,cu participarea procurorului. Compunerea instanţei se impune a fi aceeaşi pe tot parcursul procesului
- Judecata sau procesul se desfăşoară la sediul instanţei în şedinţă publică. Judecătorul poate dispune judecarea cauzei în şedinţă secretă,la cererea părţilor sau din oficiu,dacă s-ar aduce atingere unor interese de stat,moralei sau vieţii intime a unei persoane. Într-o asemenea situaţie,nu sunt admişi în sala de judecată decît părţile,reprezentanţii lor,apărătorii şi alte persoane care sunt chemate de instanţă.
- La şedinţa de judecată nu pot participa minorii sub 16 ani.

Judecatoria - caiet de practica
1. Cine participă la judecată :

La judecată participă părţile legal citate şi procurorul.
Neprezentarea părţilor legal citate nu împiedică judecarea unei cauze.
Judecătorul,dacă apreciază că este necesară prezenţa unei părţi care nu s-a prezentat,ia măsuri pentru prezentarea acesteia,în sensul că poate dispune aducerea părţii la instanţă cu mandat de aducere sau mandat de aducere cu însoţitor (un poliţist),care se execută de lucrătorii de poliţie de la unitatea în raza căreia locuieşte partea.
- Cînd o cauză penală se amînă,indiferent de motivul amînării,părţile prezente nu se mai citează pentru termenul următor şi primesc termen în cunoştinţă,fiind citate doar părţile care lipsesc.
- Obligatoriu se citează de fiecare dată,indiferent dacă sunt prezenţi sau nu la judecată,militarii în termen şi deţinuţii.
- Părţile pot participa la proces chiar dacă nu au fost citate sau nu au primit citaţia.

2. Cum se organizează şi se desfăşoară o şedinţă de judecată :

- Potrivit dispoziţiilor art.295 Cod procedură penală,preşedintele completului de judecată (judecătorul) are obligaţia să ia din timp toate măsurile necesare pentru buna desfăşurare a procesului.
- Este bine de ştiut că,dosarele penale înregistrate la instanţă,sunt repartizate aleatoriu,prin intermediul unui program computerizat (Ecris sau MJREP).În acest fel computerul stabileşte ziua şedinţei de judecată a unei cauze şi completul care va judeca cauza.
- Dup fixarea zilei de judecată şi desemnarea completului,în modul arătat mai sus,se întocmeşte o listă cu toate cauzele fixate pentru judecată în ziua respectivă,care se afişează la vedere,cu 24 de ore înaintea termenului de judecată.

- Şedinţa de judecată începe la ora comunicată pe citaţie.
- După ce judecătorul declară deschisă şedinţa de judecată,întreabă părţile prezente dacă dosarul în care au fost citate se amînă fără discuţii,din motive legale şi temeinice iar aceste dosare se strigă în ordinea în care au fost cerute sau potrivit ordinii stabilite de judecător.
- Dacă nu mai sunt alte cereri din partea părţilor sau apărătorilor,grefierul începe să strige cauzele în ordinea lor de pe lista de şedinţă afişată la uşa instanţei sau,după cum dispune judecătorul.
- Părţile sau martorii într-o asemenea cauză,cînd îşi aud numele strigat trebuie să răspundă prezent,să se prezinte în faţa judecătorului,cu actul de identitate şi să urmeze indicaţiile acestuia.

- Preşedintele completului de judecată sau judecătorul are obligaţia să ia măsuri pentru menţinerea ordinii şi solemnităţii şedinţei de judecată,putînd limita accesul publicului în sala de judecată,în raport de mărimea sălii.
- Cînd o persoană tulbură şedinţa de judecată sau nesocoteşte măsurile luate de judecător, se poate dispune îndepărtarea sa din sala de judecată,iar chemarea ei în sală se face numai după strigarea cauzei în care a fost chemat. Celui îndepărtat din sală,la revenire judecătorul trebuie să-i aducă la cunoştinţă actele esenţiale efectuate în lipsa sa sau să-i citească declaraţiile celor ascultaţi.

- Dacă în cursul şedinţei de judecată s-a săvîrşit o faptă prevăzută de Codul penal (ultraj,insultă,calomnie etc.) preşedintele completului de judecată sau judecătorul constată săvîrşirea acelei fapte (denumită şi infracţiune de audienţă),identifică persoana respectivă,poate dispune arestarea şi încheie un proces verbal care se înaintează procurorului pentru a fi efectuate cercetări penale (în cazul arestării,cel arestat este trimis la procuror odată cu procesul verbal).
- Şedinţa de judecată se înregistrează prinmijloace tehnice adecvate,înregistrările fiind păstrate la arhiva instanţei.Cînd există dubii cu privire la conţinutul unei încheieri de şedinţă întocmite de grefier puteţi solicita,în scris,comunicarea unei transcrieri după înregistrarea efectuată în şedinţa de judecatădinziua respectivă,privind cauza .
- În cursul judecăţii se pot formula cereri de probe,invoca excepţii sau pune concluzii. Asupra tuturor cererilor şi excepţiilor,judecătorul este obligat să se pronunţe prin încheiere motivată,după ce le-a pus în discuţia tuturor părţilor.

Judecatoria - caiet de practica
3. Ce înscrisuri (acte procedurale) sunt întocmite de judecător în cadrul unei judecăţi :

- La fiecare termen de judecată,toate aspectele discutate în şedinţa publică în legătură cu un dosar, sunt consemnate de către grefierul de şedinţă într-un caiet, după care acesta întocmeşte încheierea de şedinţă care se semnează apoi de judecător sau preşedintele completului de judecată.
- Dacă se judecă cauza pe fond,se pronunţă o hotărîre judecătorească care se motivează ulterior. Pronunţarea hotărîrii se face în aceeaşi zi sau se poate amîna,situaţie în care se întocmeşte o încheiere în care se menţionează aceasta. Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută. Minuta este scrisă şi semnată de judecător şi trebuie să fie la dosar,separat de hotărîrea motivată.

- Minuta se pronunţă în şedinţă ...
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.