Legitima aparare

Trimis la data: 2007-03-14 Materia: Drept Nivel: Facultate Pagini: 16 Nota: / 10 Downloads: 15
Autor: Vivianna46 Dimensiune: 30kb Voturi: Tipul fisierelor: doc Acorda si tu o nota acestui referat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vezi mai multe detalii vezi mai putine detalii
Raporteaza o eroare
Legitima aparare
Noţiunea şi caracterizarea legitimei apărări
Prin dispoziţiile alin. (1) din art; 24 şi alin. (2) din art. 26 ale Constituţiei Republicii Moldova fiecărei persoane se acordă dreptul la viaţă, la integritate fizică şi psihică, precum şi dreptul de a reacţiona independent, prin mijloace legitime, la faptele de încălcare a drepturilor şi libertăţilor sale.
(1) Potrivit alin. (1) al art. 36 din CP al RM, nu constituie ifracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită în stare de legitimă apărare.
Legitima aparare

Legitima aparare
Prin reglementarea legitimei apărări nu se recunoaşte dreptul de a comite fapta prevăzută de legea penală într-o asemenea împrejurare, ci că legea penală riu intervine datorită existenţei unor situaţii deosebite, care impun celui care acţionează un anumit comportament ieşit din comun. Fapta comisă în stare de legitimă apărare nu a fost niciodată pedepsită.

Romanii spuneau că este îngă¬duit a respinge forţa prin forţă, şi acest drept îl are omul de la natură. "Atunci când viaţa noastră e primejduită de silnicia hoţilor sau de armele vrăjmaşilor -spunea Cicero -, orice chip ce ne îngăduie scăparea este bun şi cinstit." Pravila lui Caragea prevedea: "Cine va omorî apărîndu-şi viaţa de primej¬die nevinovat este..." La fel şi Pravila lui Vasilelupu: "Cela ce ucide pre omul cela ce vine asupra lui să-1 ucidă nu se va certa niciodată, iară de va merge neştine să ucidă pre cineva si acela îl va întîmpina şi-1 va ucide pre dînsul, atunci să nu se cheme că l-au ucis neştine, ca să dzîcă că s-a ucis singur.

Legitima aparare
De-a lungul timpului conceptul a evoluat. în doctrină găsim numeroase încercări de identificare a fundamentului acestei categorii juridice; în funcţie de opiniile exprimate s-au conturat două tipuri de teorii asupra fundamentu¬ lui legitimei apărări, şi anume teoriile subiective şi teoriile obiective.

Potrivit teoriilor subiective (teoria instinctului de conservare şi teoria constrîngerii morale) legitima apărare se fundamentează pe invincibilitatea instinctului omenesc de apărare în faţa unui atac care îi pune în primejdie viaţa sau integritatea corporală. Acestea au fost criticate de susţinătorii opinii¬lor după care legitima apărare ar fi un drept, menţionîndu-se şi faptul că ele ignoră caracterul injust al agresiunii.

Legitima aparare
În cadrul teoriilor obiective (teoria negaţiei injustului, teoria retribuţiei răului prin rău, teoria coliziunii de drepturi şi obligaţii, teoria apărării publice subsidiare, teoria utilităţii speciale, teoria exerciţiului funcţiei publice, teoria dreptului subiectiv cu caracter public) - legitima apărare este privită ca o cauză obiectivă de justificare, ce acţionează in tem, acţiunea sa fiind conformă drep¬tului. Aceste teorii resping ideea constrângerii psihice şi susţin că legitima apă¬rare ar fi un drept, conferit de lege celui aflat în faţa unui atac.

Deci, în prezenţa unui drept nu se poate vorbi de vinovăţie şi de răspunderea penală a făptuito¬rului. Aceste teorii, deşi interesante, nu pun în lumină esenţa reală a legitimei apărări şi conţin unele idei care nu pot fi acceptate. Fundamentul real al înlătu¬rării caracterului penal al faptei, în caz de legitimă apărare, este constrîngerea psihică şi, deci, absenţa vinovăţiei.

Persoana aflată în faţa unei agresiuni, care prezintă pentru ea, pentru altul sau pentru un interes public un pericol grav şi iminent, este constrînsă să reacţioneze în scopul apărării valorilor sociale ame¬ninţate grav de un atac periculos. Acesta este şi temeiul înlăturării vinovăţiei şi al caracterului penal al faptei săvârşite în legitimă apărare.

Legitima aparare
Dreptul la legitima apărare îl au în mod egal toate persoanele, indiferent de pregătirea lor profesională sau specială, precum şi de situaţia de serviciu, în acest caz fac excepţie de la regula generală persoanele în ale căror atribu¬ţii de serviciu intră apărarea drepturilor persoanei, a intereselor publice (de pildă, poliţiştii). Neîndeplinirea acestor obligaţiuni poate avea drept urmare aplicarea sancţiunilor disciplinare sau a pedepselor penale, de pildă, pentru neglijenţă în serviciu (art. 329 din CP al RM).

În art. 14-17 ale Legii RM cu privire la poliţie nr. 416-XII din 18.12.1990 sunt stipulate condiţiile şi limitele aplicării forţei, a mijloacelor speciale şi a ar¬mei de foc de către colaboratorii poliţiei pentru apărarea cetăţenilor şi pentru autoapărare contra unor atacuri ce constituie un pericol real pentru viaţa sau sănătatea lor, precum şi în alte situaţii stipulate nemijlocit în lege.

Legitima aparare
Pentru majoritatea cetăţenilor dreptul la legitima apărare reprezintă un drept al lor subiectiv. Acest drept aparţine persoanei indiferent de prezenţa sau absenţa posibilităţii de a evita atacul prejudiciabil (posibilitatea de a fugi sau de a chema în ajutor alte persoane). Tocmai din această cauză legitima apărare este considerată pe bună dreptate o activitate activă, ofensivă.

Nimeni nu este în drept să reproşeze celui ce s-a apărat faptul provocării de daune fizice, atunci când acesta ar fi putut să-şi apere drepturile prin fuga de la locul incidentului, prin crearea unor obstacole în faţa atacantului etc. Caracterul activ, ofensiv al legitimei apărări este indicat şi în unele legi, ale căror dispoziţii permit aplicarea armei pentru înlăturarea unui atac prejudiciabil Legea RM cu privire la arme nr. 110-XIII din 18.05.1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 4/43 din 08.09.1994, art. 36-38.

Legitima aparare
Legitima apărare reprezintă o metodă eficientă de luptă cu criminalitatea. Ea constituie, de asemenea, o metodă de prevenire a acţiunilor prejudiciabile, întrucît pericolul de a fi omorît sau vătămat corporal nemijlocit ia locul aten¬tatului de cele mai dese ori intimidează mai mult făptuitorul decît posibilita¬tea aplicării ulterioare a unei pedepse.

2. Condiţii privitoare la atac şi apărare

Legitima apărare se caracterizează prin existenţa unui atac, a unei agresiu¬ni care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public şi care impun cu necesitate acţiuni de apărare pentru ocrotirea şi pro¬tejarea valorilor sociale menţionate expres de lege. Atît în jurul atacului, cât şi al apărării, legiuitorul şi teoreticienii au asociat o serie de condiţii menite să caracterizeze apărarea şi atacul, din punct de vedere penal.

Atacul sau agresiunea este o comportare violentă a persoanei, o atitudine ofensivă ce se materializează, de regulă, într-o acţiune îndreptată împotriva valorilor sociale ocrotite de legea penală.

Din această definiţie rezultă că fapta trebuie să aparţină neapărat omului, de aceea atacul venit din partea unui animal, în măsura în care nu reprezintă o agresiune declanşată voit de stăpânul acestuia (ca în cazul asmuţirii unui câi¬ne), nu va justifica o reacţie în condiţiile apărării legitime, ci în limitele stării de extremă necesitate (despre care vom vorbi ulterior).

Unii autori sunt de părerea că nu poate constitui un atac care ar crea o stare de legitimă apărare atacul efectuat de către o persoană iresponsabilă, cu toate că şi în astfel de situaţii cel atacat este nevoit să se apere săvîrşind o faptă prevăzută de legea penală. În accepţia acestora, fapta astfel săvîrşită nu con¬stituie infracţiune şi nu atrage răspunderea penală, întrucît este săvârşită fără vinovăţie, temeiul excluderii în acest caz constituindu-1 nu legitima apărare, ci starea de extremă necesitate.

Alţi autori (pe care îi susţinem) consideră drept o situaţie excepţională apărarea împotriva atacului survenit din partea unei persoane iresponsabile sau care n-a împlinit vîrsta răspunderii penale. Dacă celui ce se apără îi sunt cunos¬cute aceste "caracteristici" ale atacantului, apărătorul este obligat să întreprindă toate măsurile pentru a opri declanşarea atacului, iar dacă acest lucru este im¬posibil, ca excepţie se admite cauzarea de daune atacantului.
Condiţia indicată, după părerea noastră, nu se referă la situaţiile agresiunilor violente săvîrşite în grup, periculoase pentru viaţa sau sănătatea celui ce se apără. în astfel de cazuri urmează a fi aplicate condiţiile generale ale instituţiei legitimei apărări.

În conceptul de legitimă apărare prin atac se înţelege o acţiune sau o in¬acţiune prejudiciabilă, adică este vorba de atac atît în cazul unei comportări activ agresive (de pildă; o persoană îndreaptă arma spre o altă persoană cu intenţia de a o omorî sau vătăma), cît şi în cazul unei atitudini pasiv agresive (de ex., o persoană care, avînd în îngrijire un bolnav, nu-i administrează medica¬mentele potrivit prescripţiilor medicului, cu intenţia de a-i provoca moartea). Mai mult ca atît, inacţiunea reprezintă un atac numai dacă există obligaţia legală de a acţiona.

Stiri
  • pag. 1
  • pag. 2
  • pag. 3
  • pag. 4
  • pag. 5
  • pag. 6
  • pag. 7
  • pag. 8
  • pag. 9
  • pag. 10

Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.