Locul si rolul comunicarii in consiliere

Trimis la data: 2009-09-24
Materia: Psihologie
Nivel: Facultate
Pagini: 14
Nota: 7.44 / 10
Downloads: 15
Autor: Florina
Dimensiune: 283kb
Voturi: 37
Tipul fisierelor: pdf
Acorda si tu o nota acestui referat:
"LA ÎNCEPUT A FOST CUVÂNTUL". Această propoziTie fundamentală a culturii universale identifică fără echivoc nu numai natura a tot ce există, din perspectiva majorităTii doctrinelor religioase ale omenirii, ci si natura nemijlocit umană a existenTei. Omul nu poate exista în afara cuvântului. Sensul începe întotdeauna cu numele dat realităTii, iar percepTia sensului începe cu cel mai elementar act de comunicare.
Un om se pune de acord cu alt om si împreună numesc realitatea, dându-i sens. Parafrazând un celebru dicton existenTial, “dacă comunicare nu e, nimic nu e”. Această “punere-de-acord” asupra sensului a ceea ce ne înconjoară, integrată într-o paradigmă comunicaTională de tip behaviorist, ne trimite cu gândul la natura, structura si mecanismul de funcTionare comunicării în cadrul activităTii de consiliere psihologică si educaTională, tema centrală a prezentei lucrări. O temă pe cât de
fascinantă, pe atât de puTin studiată, mai ales în literatura de specialitate românească.

Aceasta a fost, în ultimă instanTă, si motivaTia pentru care am
răspuns provocării, alegând o temă atât de complexă, care trimite inevitabil la interdisciplinaritate. În lucrare se întâlnesc informaTii din domeniul stiinTei managementului cu cele din domeniul psihologiei, sociologiei, stiinTei comunicării, semiologiei si economiei politice, presupunând si serioase cunostinTe militare de stat major. Prin structura si conTinutul lucrării am căutat să dăm răspunsurile sugerate de toate aceste domenii ale cercetării unor întrebări de mare actualitate pentru relaTiile interumane ale mileniului trei, un mileniu care începe printr-un adevărat “big-beng” al comunicării:
- Care este locul si rolul comunicării în consilierea psihologică si
educaTională si cum pot consilierii asigura cresterea calităTii activităTii lor prin comunicare?
- Cât de veridice sunt informaTiile vehiculate prin comunicare si cum
influenTează acestea acurateTea comunicării în activitatea de
consiliere?
- Cum acTionează, de fapt, comunicarea în diferitele activităTi de
consiliere si cum putem contracara influenTele negative ale unei
comunicări defectuoase?

Răspunsurile la aceste întrebări presupun, mai întâi, edificarea asupra
conTinutului, semnificaTiei si mecanismului de funcTionare a comunicării, în general, si apoi a comunicării în consiliere, în special. Folosul înTelegerii mecanismelor comunicării pentru consilierea
psihologică si educaTională este dublu:
- Pe de o parte, el se materializează în înTelegerea de către consilier a influenTei mediului comunicaTional asuprea existenTei, structurii psihice, problemelor psihologice si educaTionale ale persoanei sau grupului-Tintă. Comunicarea poate produce deopotrivă entuziasm sau angoasă, echilibru sau tulburare, fericire sau nefericire etc. Vorbind despre influenTa factorilor determinanTi ai comunicării
asupra comportamentului, Jean-Claude Abric le prezintă sub forma
a două forTe: pozitive si negative, imaginând următoarele scheme
funcTionale: (26, p. 17) „ForTe pozitive –tensiuni pozitive-comportament de apropiere” ForTe negative-tensiuni negative-comportament de evitare”
- Pe de altă parte, se materializează în înTelegerea de către consilier a modului de utilizare a valenTelor comunicării în activităTile sale specifice.

„În procesul consilierii… – spune Mihai Jigău – toate aceste aspecte îsi au importanTa lor în practica ascultării active, a emiterii de mesaje semnificative si cu valoare ridicată de persuasiune …” Autorul recunoaste că „cu dificultate ar putea fi găsite unele aspecte ale consilierii… care să nu poată fi incluse procesului de comunicare” (27, p. 195-196) Bine stăpânită în toate dimensiunile ei, comunicarea este un instrument indispensabil al consilierii, vehiculul acesteia, iar noi va trebui să demonstrăm acest lucru în desfăsurarea cursului.

Capitolul întâi:
COMUNICAREA – DELIMITĂRI CONCEPTUALE
În nici un domeniu al vieTii si activităTii umane existenTa si manifestarea omului ca fiinTă socială nu este posibilă fără comunicare. Comunicarea dă sens si finalitate intenTiilor, dorinTelor, aspiraTiilor, atitudinilor si acTiunilor noastre, le face inteligibile pentru ceilalTi, în aceeasi măsură în care fiecare dintre noi percepem modul de manifestare al celorlalTi faTă de noi prin comunicare. Natura
si modul de manifestare a relaTiilor de comunicare dintre oameni sunt atât de diversificate, atât de complexe si de structurate, încât putem spune că omul trăieste, de fapt, într-un mediu comunicaTional omniprezent, care-i structurează si-i afectează viaTa în fiecare clipă.

În raportul prezentat la UNESCO de Sean McBride, acesta face
următoarele aprecieri: “comunicarea susTine si animă viaTa. “Prin ea gândirea se traduce în faptă si sunt reflectate toate emoTiile, toate nevoile omului, de la cele mai simple gesturi, care garantează continuitatea vieTii si până la manifestările supreme ale creaTiei – sau ale distrugerii”. Părerea autorului, ca un corolar al imaginii sale despre comunicare este că “comunicarea devine imaginea pe care societatea si-a creat-o despre sine”.[4, p.10]

Marin Aiftincă susTine, si el, cu deosebită fervoare, ideea caracterului
atotcuprinzător al comunicării: “comunicarea este inerentă existenTei; este o formă a universalităTii”; “comunicarea reprezintă o caracteristică fundamentală a existenTei umane”.[1, p.40]
Denis McQuail este la fel de categoric în susTinerea caracterului atotcuprinzător al comunicării. Citându-l pe Edward Sapir, acesta observă că “…orice structură culturală, orice act individual care Tine de comportamentul social implică, într-un sens explicit sau implicit, comunicare”. [13, p. 18]
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.