Manastiri din Muntenia - Oltenia

Trimis la data: 2005-04-06
Materia: Religie
Nivel: Liceu
Pagini: 9
Nota: 8.13 / 10
Downloads: 13
Autor: Perindei Alina
Dimensiune: 3062kb
Voturi: 724
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Mânăstirea Bistriţa este o mânăstire de călugăriţe, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, com Coştesti jud Vâlcea, 40 km de Rm Vâlcea, ctitorie a boierilor Craioveşti, înainte de 1491, în preajma unei stihastii, datând de la începutul sec XIV, refăcută după dărâmarea de Mihnea Voda cel Râu (1509), pictată de Dobromir Craiovescu, cu picturi murale valoroase (1513-1514), în Peştera Bistriţei schit cu biserica săpată în piatra cu hramul Sfinţii arhangheli Mihail şi Gavriil constuită de Mitropolitul Teofil în 1633.
Mânăstiri din Muntenia - Oltenia

Mânăstirea Arnota este o mânăstire de călugari, cu hramul Sfinţii Arhanghel Mihail şi Gavril, com Costesti jud Vâlcea, ctitorie a lui Matei Basarab (1633-1636) pe temelia unei biserici nedatate; amsamblu renovat de Constantin Brâncoveanu (1705-1706) şi în stil neogotic sub Barbu Ştirbei (1852-1856); remarcabile picturi murale interioare (1644), cu un valoros tablou votiv, aparţinând zugravului Stroe din Târgoviste, întregite în pronaos în epoca brâncovenească de zugravii Enache şi Preda; mormântul lui Matei Basarab şi al vornicului Danciu, tatăl său; muzeu de arta religioasă; arhondaric.

Mânăstirea Bistriţa este o mânăstire de călugăriţe, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, com Coştesti jud Vâlcea, 40 km de Rm Vâlcea, ctitorie a boierilor Craioveşti, înainte de 1491, în preajma unei stihastii, datând de la începutul sec XIV, refăcută după dărâmarea de Mihnea Voda cel Râu (1509), pictată de Dobromir Craiovescu, cu picturi murale valoroase (1513-1514), în Peştera Bistriţei schit cu biserica săpată în piatra cu hramul Sfinţii arhangheli Mihail şi Gavriil constuită de Mitropolitul Teofil în 1633. Vestigii şi odoare: racla de argint aurit, danie a lui Constantin Serban şi a soţiei sale (1654-1658), cu moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul (842), tipografia lui Macarie, meşter de tipar slavon, picturi murale şi arhitectura din sec XVI, broderii, piese argintărie şi icoane vechi, icoana Hodighitria, sec XVI, arhodaric.

Mânăstirea Brâncoveni este o mânăstire de călugăriţe, cu hramul Sfântul Nicolae, com Brâncoveni, jud Olt, ctitorie a boierilor Craioveşti, sec XVI, refăcută şi fortificată de Matei Basarab în 1640, biserica actuala ctitorităde Constantin Brâcoveanu în 1699, pictată în 1702, bolniţa nouă, construită în 1700 de acelaşi Sfânt martir, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, păstrează pictura originală, paraclis (1634-1635), cu hramul Sfântul Nicolae, fragmente din pictura originală în registrele inferioare, în biserica mare mormântul lui Radu Popa Sapca, arhondari.

Mânăstirea Calui este o mânăstire de călugăriţe, cu hramul Sfântu Nicolae, com Oboga jud Olt, ctitorită de fraţii Vlad Banul, Dumitru Parcalab şi Balica Spatar (1516-1521), finisată şi înfrumuseţată de boierii Buzeşti în 1588, zid de incintă, picturi murale interioare executate în fresca de Mina (1593-1594), bine conservată cu un expresiv tablou al buzeştilor, altul al lui Mihai Viteazul şi Petru Cercel, icoane şi pietre funerare din sec XVI-XVII, arhondric.

Mânăstirea Calui Mânăstirea JitianuMânăstirea Jitianu este o mânăstire de călugări, cu hramul Sfântul Dumitru, com Podari jud Dolj 5 km de Craiova, atribuită jupânesei Maria din Obede şi boierului Bengescu, sfârşitul sec XVI, biserica din zid de plan triconic, cu turla pe naos, clădită de vistierii Ghinea Brătăsescu si Udrişte (1654-1658), reparată şi zugrăvită în 1812, turnul-clopotniţei din 1701; colecţie de arta bisericească veche din întreaga Arhiepiscopie a Craiovei; arhondaric.

Mânăstirea Cornetu este o mânăstire de călugăriţe, sub hramul Sfântului Ioan Botezatorul, satul Călinesti 45 km de RM Vâlcea, ridicat în defileul Oltului de Mareş Băjescu şi Maria, soţia sa, în 1666, expresie arhitecturală din vremea lui Matei Basarab, biserica refăcută şi zugrăvită de Jupân Alecsa în 1741 şi de căpitan Lovişte în 1835 în incinta de piatră, mică şi bine proporţionată, poseda picturi murale interoare, executate în frescă, în stil bizantin şi pereţi exteriori decoraţi cu butoni şi plăci de teracotă.
Mânăstirea Cornetu Mânăstirea TurnuMânăstirea Turnu este o mânăstire de călugăriţe, oraşul Călimăneşti jud Vâlcea, biserica mică cu hramul Intrarea în Biserica a Maicii Domnului, ctitorită în 1676 de Mitropolitul Varlaam pe locul alteia vechi de lemn din sec XVI, repictată de Agafton Ieromonahul în 1866; aşezământ integral restaurat de Gherasim Timus, Episcop al Argeşului, biserică refăcută în 1933, pictată în frescă de D. Belizarie; arhitectură fidel apropiată Coziei vechi, sculpturi interioare în lemn; biserica mare cu hramul Schimbarea la Faţă, trapeza şi chilii ctitorite de Gherasim Timus în stil arhitectonic străin tradiţiei vechi, picturi în ulei pe pânze detaşate, aplicate pe pereţi, peşteri săpate în piatra de sihastri din Cozia, atelier de pictură şi icoane; ahondaric.

Situată la 43 km nord de Piatra Neamţ şi la 9 km distanţă de Tg. Neamt, în comuna Agapia, mânăstirea Agapia (de maici) poarta hramul 'Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. În sec. XIV Sihastrul Agapie a ctitorit un schit al cărui nume a rămas însă şi pentru mânăstirea ce s-a construit în vale de către hatmanul Gavril, fratele lui Vasile Lupu, între anii 1642 - 1647. Arhitectura nu are un stil specific, dar ceea ce-i conferă o valoare deosebită este faptul că biserica a fost pictată de Nicolae Grigorescu între anii 1858 - 1861. Aşezământul a fost de mai multe ori restaurat. Mânăstirea Agapia are o frumoasă colecţie de artă şi obiecte bisericeşti şi tot aici se află depozitul de carte veche din judeţul Neamţ, precum şi casa memorială Alexandru Vlahuţă. Biblioteca are aproximativ 15.000 de volume. Schitul Agapia Veche ţine tot de mânăstire.

Mânăstirea Cotmeana cu hramul 'Buna Vestire', com Cotmeana, ctitorită de Radu I Voievod în 1385, pe locul unei construcţii mai vechi, monument de sinteză reprezentativ pentru asimilarea şi dezvoltarea arhitecturii munteneşti din sec. XIV, faţade din caramidă şi decoraţiuni în stil bizantino-balcanic sin. XIII-XIV, clopote turnate înainte de 1386.

Mânăstirea Cozia este o mânăstire de călugări, cu hramul Sfânta Treime, com Cozia, 23 km de Rm. Valcea, 5 km de Călimăneşti, ctitorie a lui Mircea cel Bătrân din 1387-1388, sfinţită în 1388, pictată între 1390-1391), biserică sinteză arhitecturală sud-est europeană din veacul al XIV-lea, modificată în înfăţişarea ei sub Neagoe Basarab (1517), Şerban Cantacuzino, mare ban, Constantin Brâncoveanu (1706-1707), sub care se execută picturile din naos şi pridvor (1708), pictură originară (1390-1391) conservată în pronaos, parţial în altar şi naos, faţade cu decoruri ilustrând primele influenţe bizantine, cu chenare şi rozete originare traforate în piatră, crucea originară din vârful turlei, bolniţa cu hramul Sfinţii Apostoli, ctitorită de Radu Paisie (1542-1543), cu freşce interioare executate de David şi Rodoslai, bine conservate, un valoros monument de arhitectură şi artă, paraclisul sudic cu hramul Adorminrea Maicii Domnului, ctitorit în 1584 de Amfilihie, egumenul Coziei, paraclisul nordic, cu hramul Duminica Tuturor Sfintilor, zidit în 1710 de arhim. Ioan de la Hurez, muzeu cu valoroase seturi de odajdii din sec XVI-XIX, vechi manuscrise, tipărituri, broderii, obiecte de cult, mormântul lui Mircea cel Bătrân (1418) şi al monahiei Teofana (1605), mama lui Mihai Viteazul, Cerdacul lui Mircea la Cozia, fântâna lui Neagoe (sec XVI), Cozia Veche 1 km N, ctitorită de Radu, tatăl lui Radu cel Mare, la sfârşitul sec XIV - începutul sec. XV, cuvioşii sihastri Neofit şi Meletie din Cozia au pustiit în peşterile din muntele Sălbatecul, moaştele lor împărţite între credincioşi, atelier de scupltură iconostase, arhondaric.

Mânăstirea Crasna este o mânăstire de călugări, cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, com Crasna jud Gorj 37 km de Tg Mureş, ctitorită de marele pitar Dumitru Filisanu în 1636, picturi în frescă din 1757, cu tablouri de mare expresivitate, tampla de valoare artistică deosebită din vremea lui Matei Basarab şi Mitropolitul Ştefan (1643-1653), Evanghelii argintate, biblioteca cu cărti vechi, arhondaric.

Mânăstirea Dintr-un Lemn este o mânăstire de călugăriţe, cu hramul Naşterea Maicii Domnului, com Franceşti jud Vâlcea, 25 km de Rm Vâlcea, biserica unui schit construit, potrivit traditiei, de un călugar, dintr-un lemn de stejar uriaş, pe care s-a găsit o icoana a Maicii Domnului, la sfârşitul sec XVI şi începutul sec XVII, biserica actuală ctitorită din zid de Preda Brâncoveanu între 1635-1636, arhitectura specifică epocii lui Matei Basarab, în stil reţinut, pe plan triconc, faţade decorate cu un brâu în relief, arcaturi în razele pictate în culori, coloane cu capiteluri simple, în pridvor adăugat de Şerban Cantacuzino Voievod, zugrăvit de Constantinos şi Ioan la 1684, interior bogat împodobit cu picturi murale din sec XVII-XVIII aparţinând zugravilor Preda şi Ianache şi meşterul zugrav Constantinos ...
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.