Medicina privata in Republica Moldova

Trimis la data: 2002-06-28
Materia: Economie
Nivel: Gimnaziu
Pagini: 8
Nota: 7.21 / 10
Downloads: 1502
Autor: Celinne
Dimensiune: 14kb
Voturi: 143
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Medicina privată în Moldova a existat până în anul 1944. în această perioadă au existat şi alte forme ale Sistemului de Sănătate în Moldova în veacurile XV şi XVI. Ca medicină obştească (Casa calicilor şi al. în perioada domniei lui Ştefan cel Mare), ulterior medicina de zemstvă (finanţată de către autorităţile de stat, de ţărani şi boierime). în anul 1944 odată cu stabilirea puterii sovietice, medicina privată s-a naţionalizat.
Medicina privată în Moldova a existat până în anul 1944. în această perioadă au existat şi alte forme ale Sistemului de Sănătate în Moldova în veacurile XV şi XVI. Ca medicină obştească (Casa calicilor şi al. în perioada domniei lui Ştefan cel Mare), ulterior medicina de zemstvă (finanţată de către autorităţile de stat, de ţărani şi boierime). în anul 1944 odată cu stabilirea puterii sovietice, medicina privată s-a naţionalizat. Atunci s-a format Sistemul Naţional al Sănătăţii.

Medicina privată în Republica Moldova a demarat odată cu adoptarea legislaţiei de schimbare a relaţiilor de proprietate şi care permiteau activitatea medicală privată. Este necesar să explicăm aceste noţiuni. Activitatea medicală privată a apărut încă în Sistemul medical de stat, 1989 reglementat de legile despre patentă, iar medicina privată, ca subsistem al Sistemului de Sănătate a apărut după 1991.

Perioada pe care o parcurge Republica Moldova se caracterizează prin diversitatea reformelor economice şi sociale. Reformarea social-economică a Republicii Moldova a declanşat o avalanşă de probleme şi în sfera socială şi în special în sănătatea publică. Reforma sistemului de sănătate cuprinde mai multe aspecte — sociale, economice. financiare, de drept, de protecţie şi asigurări, de calitate a serviciilor medicale, etc. (Mereuţă I., 1994, 1997; Popuşoi E., 1995; Moşneaga T., 1996; Rusu R., 1997; Plăcintă A.. 1998; Eţco C. şi coaut.. 2000).

Sănătatea ca categorie socială şi economică este parte componentă a securităţii dezvoltării durabile a omului (Ţîrdea T. şi coaut., 1997; Mereuţă I., 1994, 1999; Gh. Rusu, 1998, 1999).Supravieţuirea umană este indisolubil legată de sănătatea fiecărui cetăţean, de sănătatea globală a naţiunii. In acest context prestările medicale de care are nevoie omul, cetăţeanul bolnav sunt acordate de instituţiile statale şi cele private.
Medicina privată îşi are locul său în sistemul sănătăţii. Ea impune o multitudine de probleme manageriale, financiare juridice, etc.
0 ameliorare radicală a situaţiei în domeniul ocrotiri sănătăţii poate fi realizată pe platforma generală a reformării radicale a economiei. Republica Moldova dispune de bază legislativă şi normativă a reformei economice. Au fost adoptate numeroase documente legislative şi acte normative. Vom menţiona trei legi interdependente cu semnificaţie practică, pentru medicină, în problemă de reformare socio-economică a ocrotirii sănătăţii: „Legea eu privire la privatizare", ..Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi" şi „Legea cu privire la societăţile pe acţiuni".
Privatizarea a fost admisă în toate ramurile economiei. culturii si sferei sociale a republicii şi se extinde asupra obiectelor proprietăţii de stat si asupra resurselor naturale, aflate pe teritoriul ei. Drept mijloace pentru procurarea obiectelor avuţiei statului au servit bonurile patrimoniale ale Republicii Moldova şi economiile personale ale cetăţenilor; mijloacele proprii ale asociaţiilor de cetăţeni, înregistrate _pe teritoriul Republicii Moldova; creditele bancare; mijloacele investitorilor străini si apatrizilor.
Antreprenoriatul reprezintă o activitate de producere, de prestare a serviciilor, inclusiv medicale, desfăşurarea de câtre cetăţeni şi de asociaţiile acestora din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială în scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri şi satisfacerea unor cereri ale societăţii.
Un loc deosebit în sistemul relaţiilor de piaţă I se atribuie pieţei medicale, piaţă pe care urmează a fi dezvoltată.
Sub termenul de piaţă medicală trebuie de înţeles un sistem de relaţii care se acumulează în procesul de producere, de adresare şi repartizare a produselor medicale pentru asigurarea subiecţilor pieţei medicale, precum şi de prestare a serviciilor în scopul recuperării sănătăţii alterate şi menţinerii ei (I. Mereuţâ, 1994).
Studiile noastre au determinat că piaţa medicală poate fi divizată în piaţa produselor medicale şi piaţa serviciilor medicale.
Evident, piaţa medicală a mărfurilor medicale include aceleaşi etape cunoscute de producere, schimb şi repartizare a mărfurilor medicale (aparatajului şi instrumentelor medicale, medicamentelor, articolelor de uz medical. etc.) şi se supune legilor generale ale pieţei de desfacere a mărfurilor. în ceea ce priveşte esenţa pieţei serviciilor medicale, această problemă necesită o examinare mai detaliată.
Prin „servicii" se subînţelege o diversitate enormă de genuri de activităţi şi îndeletniciri comerciale.
Pentru servicii, inclusiv medicale, sunt specifice patru caracteristici: imperceptibilitate, indisolubilitate de sursă, variabilitatea calităţii, instabilitate (F. Cotler, 1958).
Serviciile sunt imperceptibile. Ele nu pot fi văzute, nu pot fi gustate, nu pot fi auzite, mirosite până în momentul achiziţionării lor. Pacientul nu poate şti preliminar, de exemplu, rezultatul consultaţiei medicului.
Marfa poate exista fără prezenţa sursei ei, iar serviciile — nu. Ele întotdeauna sunt inseparabile de sursa sa.
Calitatea serviciilor oscilează în limite extrem de vaste în funcţie de furnizorii lor, precum şi de ritmul şi locul lor. Un rol important în prestarea serviciilor medicale îl deţine profesionalizmul medicului.
Componentele şi noţiunile principale ce se întâlnesc în economia de piaţă şi în piaţa medicală este cererea şi oferta.
Cerere înseamnă o cantitate de servicii, cumpărate cu un anumit preţ pentru o unitate de timp. Este inutilă încercarea de a determina cererea fără preţ, deoarece ea se modifică în funcţie de preţ. Legea cererii constă în aceea, că în aceleaşi condiţii cererea de servicii medicale (în expresie cantitativă) se modifică în raport invers în funcţie de preţuri. în acest proces sunt implicate două cauze: primo, reducerea preţurilor exercită un efect de majorare a venitului consumatorului şi el nu poate cumpăra cu acelaşi preţ mai multă marfă (efectul venitului): secundo. marfa. în cadrul reducerii preţurilor pentru ea, se ieftineşte 5n raport cu alte mărfuri, şi de a o cumpăra devine relativ mai convenabil (efectul substituirii).
Categoria de ofertă după caracteristicile sale este identică cu cererea însă relaţia preţ şi ofertă nu este inversă, ci directă. Oferta — este cantitatea de servicii, care vor fi vândute eu un anumit preţ într-o unitate de timp. Oferta (mărfii sau serviciului) se modifică în raport direct cu modificarea preţului. Adică, pe măsura majorării preţurilor producătorii propun pentru vânzare o cantitate tot mai mare de mărfuri şi servicii, iar pe măsura căderii lor — o cantitate tot mai redusă.
în cazul în care oferta depăşeşte cererea, se creează o supraproducţie, însoţită de stagnarea şi chiar reducerea producţiei, declinul profiturilor întreprinderilor, diminuarea dinamismului investiţiilor, căderea indicatorilor generali ai dezvoltării economice.
Legea cererii şi ofertei presupune echilibrul acestor factori într-un anumit punct, care se realizează prin intermediul relaţiilor de piaţă.
Din cele expuse anterior reiese, că interacţiunea pe piaţa a cererii şi ofertei, libertatea alegerii pentru bolnav şi producător de servicii medicale sunt asigurate numai în condiţiile mobilităţii preţurilor, incompatibile cu determinarea lor centralizată, birocratică.
0 caracteristică integrantă a unei pieţe' medicale normale o constituie nu numai activitatea de antreprenoriat medical, dar şi concurenţa, fără de care este imposibil dezvoltarea ei, interacţiunea dinamică a cerinţei, ofertei şi preţurilor.
In sistemul de principii, categorii şi noţiuni de piaţă un loc deosebit i se atribuie marketingului.
Marketingul — este un fenomen complex şi pluricomponent. în interpretare clasică marketingul — reprezintă o activitate de antreprenoriat, care dirijează avansarea mărfurilor, serviciilor de la producător la consumator, adică, aplicat la piaţa medicală — de la producătorul produselor, articolelor şi serviciilor medicale la spitale, policlinici şi, desigur, la pacienţi şi persoanele sănătoase.
Totalitatea de activităţi în domeniul marketingului înseamnă, că activităţile care se realizează trebuie reciproc şi raţional să se completeze una pe alta, să fie coordonate în timp, resurse şi să asigure maximum de succes. De aceea lucrul trebuie planificat. Planificarea poate fi pe termen lung (trei-cinci ani), pe termen mediu (unul-doi ani) şi pe termen scurt (până la un an).
Planificarea trebuie să prevadă selectarea criteriilor eu destinaţie spe ...
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.