Metodologia de control pt impozite directe

Trimis la data: 2006-11-03
Materia: Economie
Nivel: Facultate
Pagini: 37
Nota: 8.68 / 10
Downloads: 13
Autor: Anonim
Dimensiune: 48kb
Voturi: 75
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Metodologia de control pt impozite directe
Profitul este o categorie economico-financiară specifică sistemului de piaţă fiind rezultatul obţinut în urma investirii unui capital.Impozitul pe profit este un venit datorat bugetului, fiind reglementat prin Legea nr.12 din ianuarie 1991, completată de reglementările ulterioare.
Metodologia de control pt impozite directe Profitul impozabil se determină ca diferenţă între veniturile totale încasate din activitatea de bază precum şi din alte activităţi şi cheltuieli totale, corespunzătoare activităţii desfăşurate . În cadrul acestor venituri şi cheltuieli se va verifica: dacă au fost înregistrate toate veniturile aferente perioadei corespunzătoare activităţii desfăşurate; dacă cheltuielile care s-au scăzut din venituri în vederea determinării profitului impozabil au fost următoarele: cheltuieli aferente activităţii desfăşurate corespunzător veniturilor încasate; taxa pentru folosirea terenurilor; taxa asupra mijloacelor de transport cu acţiune mecanică şi pe apă, înmatriculate potrivit legii; Metodologia de control pt impozite directe Cheltuieli cu pregătirea şi perfecţionarea profesională; sume plătite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programe prioritare de interes naţional, fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi creşterea calităţii produselor şi serviciilor, elaborarea de produse noi, competitive, neincluse în costurile de producţie sau cheltuieli de circulaţie, după caz, ale agentilor economici; comisioane plătite agentilor economici cu activitate de comerţ exterior; alocaţia pentru copii plătită de agentii economici în cazul în care acestea nu se suportă din bugetul public naţional; pierderile din anii precedenţi în măsura în care acestea nu au putut fi recuperate până ladeterminarea profitului impozabil; cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate (în limitele prevăzute de legea bugetară anuala); prelevări la fondul de rezervă şi alte fonduri speciale constituite potrivit reglementărilor legale (în limita de 5% din diferenţa dintre totalul veniturilor încasate într-un an şi cheltuielile aferente activităţii până la atingerea următoarelor cote): Metodologia de control pt impozite directe - 20% pentru societăţile comerciale înfiinţate conform Legii nr. 31/1990 - 25% pentru societăţile comerciale cu participare de capital străin. Metodologia de control pt impozite directe În cadrul fondurilor speciale vor fi incluse: Fondul special pentru cercetare-dezvoltare Fondul special pentru sănătate Fondul de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate. k) Prelevările şi donaţiile făcute în scopuri umanitare precum şi pentru sprijinirea activităţilor sociale culturale, ştiinţifice şi sportiveconform legii bugetare anuale; l) Alte cheltuieli prevăzute de normele legale în vigoare: Metodologia de control pt impozite directe Cheltuieli cu sponsorizarea Alte cheltuieli. Stabilirea corectă a cotei de impozitare Conform reglementărilor în vigoare, impozitul pe profit trebuie calculat sub forma unei cote procentuale unice de 25%. Se va verifica dacă a fost respectată metodologia de calcul, adică impozitul pe profit să fie calculat lunar cumulat de la începutul anului. Metodologia de control pt impozite directe În afară de cota procentuală unică de 25% trebuie avute în vedere următoarele cote procentuale adiţionale: 25% cotă adiţională, pentru contribuabilii care obţin venituri din activitatea barurilor de noapte, a cluburilor de noapte şi a cazinourilor. Această cotă se aplică asupra părţii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor înregistrate din aceste activităţi în volumul total al veniturilor. Această cotă adiţională de impozit o plătesc, de asemenea, persoanele fizice şi juridice pentru veniturile proprii de aceeaşi natură, realizate în baza contractelor de asociere în participaţiune; Metodologia de control pt impozite directe 80%, cotă diferenţiată de impozit, care se aplică Băncii Naţionale a României, asupra veniturilor rămase după scăderea cheltuielilor deductibile şi a fondului de rezervă, potrtivit legii; 10%, cotă cu care se impozitează orice majorare de capital efectuată prin încorporarea rezervelor, precum şi a profiturilor, cu excepţia rezervelor legale şi a diferenţelor favorabile din reevaluarea patrimoniului. Metodologia de control pt impozite directe Cota procentuală adiţională nu se aplică societăţilor comerciale, persoane fizice sau juridice române cu participare la capital străin sau cu capital integral străin. - o cotă diferenţiată de 25% se aplică contribuabililor ce realizează anual cel puţin 80% din venituri din agricultură prin activitatea desfăşurată în domeniul culturii vegetale, creşterea animalelor de prăsilă, piscicultură. Nu se au în vedere culturile de flori, tutun, plante de ornament. Metodologia de control pt impozite directe În cadrul plătitorilor vor fi incluse următoarele categorii:regii autonome, societăţi comerciale, organizaţii cooperatiste, instituţii financiare şi de credit, alţi agenti economici organizaţi ca persoane juridice, inclusiv cele cu capital străin, precum şi unităţile economice ale altor persoane juridice române şi străine care realizează profituri din activitatea desfăşurată şi persoanele juridice fără scop lucrativ pentru profitul realizat din activităţi economice, denumite în continuare unităţi plătitoare de impozit. Metodologia de control pt impozite directe Din categoria plătitorilor impozitului pe profit fac parte şi asociaţiile familiale, asociaţiile cu scop lucrativ, asociaţiile şi organizaţiile cu caracter obştesc, indiferent de profil (social, cultural-artistic), sindicatele, cultele religioase, partidele politice precum şi altele asemenea. Potrivit statutelor, aceste organizaţii pot realiza venituri atât din surse fără caracter economic cât şi din activităţi economice proprii, care nu sunt organizate ca unităţi economice cu personalitate juridică. 4. Controlarea termenelor la care se efectuează plăţile. Se va verifica dacă: - impoztul pe profit s-a calculat şi regularizat lunar în funcţie de profitul realizat, cumulat de la începutul anului; - s-a întocmit corect şi respectat termenul de depunere a declaraţiei de impozit pe profit, până la data de 25 ale lunii următoare inclusiv; - impozitul pe profit s-a virat integral şi la termenul legal. Metodologia de control pt impozite directe În cazul în care ziua de plată este nelucrătoare vărsământul se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia. Obligaţia calculării şi răspunderea pentru efectuarea plăţii în termen a impozitului pe profit precum şi a sumelor datorate revin unităţilor plătitoare. Profitul impozabil se determină ca diferenţă între activul din bilanţul de la sfârşitul anului fiscal diminuat cu obligaţiile aferente minus aportul efectuat la capitalul social în cursul anului şi veniturile stabilite ca fiind neimpozabile, plus cheltuielile nedeductibile. Obiective de control Se va verifica dacă: S-au luat în calcul toate profiturile, câştigurile şi creşterile de active din orice sursă, inclusiv orice operaţiuni efectuate în favoarea asociaţiilor respectiv acţionarilor într-un an fiscal. Dacă metoda de evaluare a patrimoniului a fost aceeaşi pe tot parcursul exerciţiului financiar. Metoda de evaluare pote fi schimbată în cursul exerciţiului prin aprobarea DGFPCFS judeţeană sau a municipiului Bucureşti în urma prezentării influienţelor asupra sitaţiei patrimoniale şi financiare precum şi asupra nivelului impozitului pe profit. Pentru aceasta contribuabilul trebuie să depună o cerere însoţită de documente justificative până la data de 30 septembrie a fiecărui an, iar modificarea metodelor de evaluare va opera începând cu anul fiscal următor aprobării date.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.