Metodologia sociologica - metode si tehnici de cercetare in sociologie

Trimis la data: 2013-09-13
Materia: Sociologie
Nivel: Facultate
Pagini: 9
Nota: 9.17 / 10
Downloads: 1
Autor: Pisica irina
Dimensiune: 26kb
Voturi: 2
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Ca orice teorie, cea sociologicA" este Ai ea un produs al cunoaAterii umane, un rA"spuns sistematic la nevoia imperioasA" a omului de a gA"si semnificaAii convenabile ale comportamentelor, relaAiilor, fomelor de asociere Ai interacAiune, structurilor sociale. Teoria sociologicA" este un construct raAional. Dar nu unul eminamente abstras de realitatea socialA". Se construieAte o imagine practicA" a societA"Aii, mediatA" insA" de apartenenAa sociologului sau cercetA"torului social la grupuri, contexte Ai sisteme de valori care-i determinA" Ai circumstanAiazA" demersul.
Este vorba, cu directA" referinAA" la teorie, de scheme conceptuale mai mult sau mai puAin coerente Ai consistente, de tentative de explicare Ai interpretare, de perspective in orientarea analizelor sociale, de eforturi de conceptualizare, clasificare, tipologizare, generalizare Ai predicAie. Din punct de vedere sociologic, teoria se prezintA" ca un ansamblu de concepte care evidenAiazA" intre ele anumite conexiuni logice Ai care au drept scop interpretarea realitA"Aii sociale.

ExistA" un nivel sistematic superior al teoriei sociologice ca rezultat al pretenAiilor sociologiei de a analiza Ai valoriza diferitele imagini desprte societate pentru a releva coerenAa internA" a acesteia, gradul de corespondenAA" cu realitatea Ai capacitatea interpretativA" pe care sociologia Ai-o revendicA". ExistA" totodatA" un criteriu de istoricitate al conceptelor Ai teoriilor sociologice, pe care am incercat sA"-l recuperA"m trecand in revistA" succesiunea doctrinelor sociologice, a Acolilor Ai curentelor dominante in sociologie.

Analiza substratului naAterii teoriilor sociologice, a interacAiunilor acestora Ai a deschiderii lor spre experienAA" se intemeiazA" pe o concepAie a sociologiei ce vrea sA"-Ai afirme opAiunea pentru un mai mare grad de aderenAA" la problemele reale ale societA"Aii Ai pentru o mai mare "vizibilitate" istoricA", privilegiindu-Ai propriul camp problematic Ai diversificandu-l continuu, pe anumite coordonate constante dar care sunt in mA"surA" sA" inregistreze variaAii datorate progreselor Ai dezvoltA"rilor conceptuale

acumulA"rilor teoretice Ai metodologice interne sau in sfera altor AtiinAe socio-umane sau exacte.Resursele sociologiei pot fi astfel clasificate la cel puAin trei niveluri: 1) al studiilor ce vizeazA" conAinutul AtiinAelor sociale, discursul teoretic sistematic, marea sintezA" teoreticA"; 2) al cercetA"rii care coincide cu un modus operandi analitic al sociologiei; 3) cel metodologic ce reconstruieAte modul in care procedeazA" AtiinAa socialA" ca atare in confruntarea cu realitatea.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.