Parcuri si rezervatii

Trimis la data: 0000-00-00
Materia: Geografie
Nivel: Liceu
Pagini: 6
Nota: 9.56 / 10
Downloads: 17291
Autor: Magda
Dimensiune: 12kb
Voturi: 1431
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Parcurile nationale si rezervatiile sunt locuri unice,de pamant sau de apa dintr-o tara stabilite de catre guvern pentru a proteja ecosistemul,specii de plante si animale,cascade in lant,formatiuni geologice sau locuri istorice si arheologice.
PARCURI NA|IONALE ]i REZERVA|II

Parcurile naionale ]i rezervaiile sunt locuri unice,de p[m`nt sau de ap[ dintr-o ar[ stabilite de c[tre guvern pentru a proteja ecosistemul,specii de plante ]i animale,cascade @n lan,formaiuni geologice sau locuri istorice ]i arheologice.
Parcurile naionale sunt amenajate ]i pentru recreerea publicului,oferind locuri excepionale unde vizitatorii pot admira viaa s[lbatic[ ]i se pot bucura de @mprejurimi.#n general aceste locuri protejate sunt @n afara zonei de v`n[toare,extragerii de gaze naturale,mineritului ]i a altor activit[i de exploatare a resurselor.C`teva parcuri comemoreaz[ evenimente istorice importante ca de exemplu:Parcul Naional Militar Gettysburg creat @n anul 1895 @n Pennsylvenia @n memoria r[zboiului civil american.
Rezervaiile naturale sunt localizate @n interiorul sau @n apropierea parcurilor naionale.Acestea sunt create de c[tre guvernele [rilor pentru protejarea vieii s[lbatice sau cercetare ]tinific[ ]i nu pentru recreere ]i ofer[ „laboratoare vii” @n care cercet[torii observ[ speciile de plante ]i animale @n habitatul lor natural.
Primul parc naional a fost creat @n 1872 @n vestul Statelor Unite:Yellowstone National Park av`nd o suprafa[ de 8983kmp.De atunci [ri din @ntreaga lume au stabilit mai mult de 4000 parcuri naionale ]i rezervaii.
Din tundra arctic[ ]i p`n[ la inuturile @nverzite tropicale,parcurile naionale ]i rezervaiile,protejeaz[ o mare diversitate de plante ]i animale at`t pe uscat c`t ]i @n ap[.
Dezvolt[rile politice,economice ]i necesitatea protej[rii mediului @nconjur[tor a influenat dezvoltarea parcurilor naionale ]i a rezervaiilor pe toate continentele,dup[ cel de-al doilea R[zboi Mondial.
Ref[c`ndu-se dup[ dezastrele r[zboiului,liderii politici ]i sociali recunosc o nevoie de p[strare ]i restaurare a arealurilor naturale odat[ cu dezvoltarea economic[.
Conservarea,folosirea controlat[ ]i protecia sistematic[ a resurselor naturale a fost @ntotdeauna primul motiv pentru crearea parcurilor naionale,dar cel de-al doilea R[zboi Mondial limiteaz[ acest efort @ntre anii 1930 ]i 1940.Dar o dat[ cu instaurarea p[cii @n 1945 naturali]tii promoveaz[ conservarea mediului @nconjur[tor ]i stabilirea de parcuri naionale cu mai mare intensitate.Astfel @n Anglia parlamentul adopt[ actul:
„National Parks and Contryside” @n 1949 prin care 10 parcuri au fost create @ntre anii 1951 ]i 1957.Ast[zi aceste parcuri p[streaz[ numeroase tipuri de plante ]i animale,formaiuni geologice,locuri de recreere,comori arheologice ]i ora]e sau sate istorice.
#n 1971 U.N.E.S.C.O ]i N.Y.Z.S.(Societatea Zoologic[ din New York) @ncurajeaz[ Etiopia s[ creeze Parcul Naional Bale Mountains- un larg ecosistem muntos care protejeaz[ muni,p[duri,mla]tini,plante ]i 64 specii mamifere incluz`nd antilopa montan[ Nyala etc.
#ncep`nd cu 1960 un lider @n creerea ]i protejarea parcurilor naionale ]i rezervaiilor a fost World Wide Fund For Nature,cunoscut[ ]i ca World Wildlife Fund (W.W.F).Una dintre realiz[rile majore ale acestei fundaii a fost @n 1973 c`nd a ajutat guvernul indian s[ organizeze proiectul:-TIGRUL-,un program pentru protejarea tigrilor @n habitatul lor natural.Tigrii era transportai @n Asia pe piaa neagr[ pentru organele lor folosite @n medicina popular[ dar ]i din cauza defri][rilor s-a redus foarte mult habitatul acestora.
#n Statele Unite un num[r mare de parcuri naionale ]i rezervaii, incluz`nd arii extinse din Alaska, au fost ad[ugate sistemului naional de parcuri @n 1980.
Exist[ foarte multe parcuri naionale ]i rezervaii @n toat[ lumea,@ns[ pe teritoriul Statelor Unite sunt cele mai multe.
Yellowstone
Este cel mai mare parc naional din lume.#nfiinat @n 1872,printr-o lege a Congresului American,parcul a fost denumit dup[ felul cum numeau indienii din tribul Minnetaree apa care str[b[tea inutul:”mi tsi a-da-zi” ceea ce @nseamn[:”r`ul care izvor[]te din piatra galben[„.A]ezat @n inima Munilor St`nco]i, parcul ocup[ o suprafa[ de 5470kmp,de-a lungul ]i de-a latul c[ruia sunt amenajate ]osele ]i poteci marcate.
#n iarna 1806-1807,Jhon Colter a @nceput s[ exploreze zona Yellowstone.#n 1870 au fost descoperite cascadele r`ului Yellowstone, vulcanii noroio]i,lacul Yellowstone ]i gheizerul Marea F`nt`n[.2 ani mai t`rziu,regiunea a fost declarat[ parc naional.
Din punct de vedere geologic,Yellowstone a traversat 3 perioade vulcanice active care au generat un platou vulcanic aflat la 1950-2550m altitudine deasupra nivelului m[rii.Apar de asemenea 4 tipuri de fenomene geotermale:gheizerele,izvoarele termale,vulcanii noroio]i ]i mofetele.Marele Canion al r`ului Yellowstone este s[pat @n roci vulcanice-riolite.R`ul @n drumul s[u formeaz[ 2 cascade:Upper Falls de 33m ]i Lower Falls de 93m.
Malurile lacului ]i @mprejurimile sale reprezint[ mediul de via[ al unor specii rare de p[s[ri:]oimi,vulturi ple]uvi,pelicani albi etc.Yellowstone este habitatul ideal al bizonilor,elanilor,ur]ilor grizzly,coioilor ]i lupilor.
Acest „rai”al naturii a suferit @n 1988 o grea pierdere,c`nd din cauza unui incendiu 700000 acri de teren au fost devastai.#n urma acestui dezastru,oamenii de ]tin[ ]i administratorii parcului au decis s[ nu mai intervin[ @n ciclul naturii.Parcul Yellowstone r[m`ne o creaie impresionant[ a naturii care @ndeamn[,an de an,turi]tii s[-l viziteze.
Printre parcurile naionale din America de Nord se num[r[ ]i:Parcul Great Soky Mountain cu 130 specii de copaci,26 specii de salamandre,Parcul Denali National Park din interiorul Alask[i,Parcul Candias Wood Buffalo etc.
Parcurile naionale din America Central[ protejaz[ p[durea tropical[ ]i o mare diversitate de plante ]i animale:sute de reptile,amfibieni,specii de plante,jaguari etc.
Teritoriul rezervaiei @n Mexic dateaz[ din secolul al-XVI-lea c`nd Montezuma II ,conduc[torul imperiului Aztec,creaz[ rezervaii botanice ]i zoologice.Primul parc naional mexican @n timpurile moderne a fost creat din decret prezidenial @n 1917. #ntre anii 1934-1940 au fost stabilite 40 parcuri naionale ]i 7 rezervaii acestea incluz`nd ]i 18 kmp ai Parcului Naional Palenque care protejaz[ ruinele vechilor cet[i Maya ]i densa p[dure tropical[ ce le @nconjoar[.
Ca ]i @n America de Nord ]i @n America de Sud @]i fac apariia o multitudine de parcuri naionale ]i rezervaii.
#n urm[ cu aproape dou[ miliarde de ani, dou[ mari blocuri continentale s-au ciocnit cu o for[ de neimaginat, gener`nd un lan muntos de 1000 km lungime. Acesta, aflat ast[zi pe teritoriul Braziliei ]i numit Serra do Espinhaco, p[streaz[ amintirea timpului geologic at`t de @ndep[rtat, etal`nd roci care trezesc interesul oamenilor de ]tiin[. Din statul Minas Gerais p`n[ @n Bahia munii de p`n[ la 2500m altitudine formeaz[ un complex magnific de ecosisteme, dominat de comunit[i vegetale de tip cerrado. Serra do Cipo este zona muntoas[ care aparine bazinului hidrografic al r`ului Cipo. Primii oameni au venit aici acum 12000 ani ]i au l[sat pe st`nci desene @nf[i]`nd animale ]i zei. Regiunea @n care este situat Parcul Naional Serra do Cipo are puine p[duri, multe p[]uni ]i ferme pentru cre]terea vitelor dar ]i foarte multe cerrado. Fermele sunt destul de mici, aici folosindu-se metode tradiionale de preparare a br`nzeturilor ]i a uicii din trestie de zah[r, metode ce nu polueaz[ mediul. R`urile de aici sunt pietroase, sem[n`nd cu r`urile de munte de la noi, numai c[ apa lor este cald[ ]i de multe ori are culoare brun[, cauzat[ de substanele dizolvate din fundamentul geologic. #n Serra do Cipo exist[ o varietate deosebit[ de plante. Pe o suprafa[ de 200kmp exist[ 1590 specii ceea ce demonstreaz[ c[ este una din cele mai bogate regiuni de pe glob, din acest punct de vedere. Multe plante se g[sesc numai aici, adic[ sunt specii endemice ]i dau valoare deosebit[ zonei. Fauna este dominat[ numeric de insecte, @ns[ nu lipsesc p[ianjenii, scorpionii, ]erpii, broa]tele cu pielea plin[ de secreii toxice, colibri, pume ]i jaguari. Apele sunt bogate @n pe]te.
#n Europa, prima ar[ care a stabilit un parc naional a fost Suedia @n 1909: Parcul Naional Abisko ]i Parcul Naional Peljekajse. #i urmeaz[ Elveia @n 1914 cu Parcul Naional Swiss.
#n scopul asigur[rii proteciei ]i gestion[rii durabile a florei ]i faunei, parcurile naionale sunt organizate astfel @nc`t s[ reprezinte adev[rate muzee naturale. #n acest context se @ncadreaz[ parcurile naionale existente @n Alpii Meridionali desf[]urai pe teritoriul Franei ]i Italiei: Mercantour (Frana), Gran Paradiso ]i Stelvio (Italia).
Situat la c`teva zeci de kilometri de Marea Mediteran[, la nord de Nisa, Parcul Naional Mercantour ofer[ o incredibil[ varietate peisagistic[, desf[]urat[ @ncep`nd de la altitudinea de 1700 m ]i p`n[ la 2500m. Celebritatea regiunii este conferit[ de urmele l[sate @n peisaj de glaciaiunea cuaternar[, de ]isturile scrijelite de ghea[ din Valea Minunilor, ornate cu aproximativ 100000 gravuri rupestre. #n acela]i timp Mercantour reprezint[ un adev[rat t[r`m al florei ...
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.