Participarea tertilor in procesul civil

Trimis la data: 2009-09-19
Materia: Drept
Nivel: Facultate
Pagini: 4
Nota: 8.50 / 10
Downloads: 19
Autor: Florina
Dimensiune: 15kb
Voturi: 11
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Notiunea de terti desemnează, pe de o parte, persoanele străine de
proces, iar pe de altă parte, persoanele care sunt introduse într-un proces în curs de desfăsurare si care din acel moment, devin si ele părti, fiind insă denumite, în continuare, terti, pentru a fi deosebite de părtile initiale (reclamantul si pârâtul).
Spre deosebire de hotărârile penale, care sunt opozabile erga omnes,
hotărârile civile, cu foarte rare exceptii (în materiile de stare civilă), nu pot fi opuse tertilor. De ex.: titularul dreptului de proprietate, care a obtinut o hotărâre ce obligă pe pârât la predarea bunului, nu va putea executa acea hotărâre în cazul în care bunul este detinut de o tertă persoană, ci va trebui să declanseze un nou litigiu, chemându-l în judecată pe tertul detentor. Pentru ca o hotărâre civilă să devină opozabilă si altor persoane care nu sunt părTi si nici nu sunt considerate a fi reprezentate, este necesară introducerea acestora în proces.

Introducerea unui terta la judecată prezintă un dublu interes: atât pentru una din părtile initiale (reclamant sau pârât), care urmăreste să i se recunoască ori să i se stabilească anumite drepturi si fată de tertul respectiv; dar si pentru tertul respectiv, care fie urmăreste să-si valorifice un drept al său, fie pentru a apăra pe una dintre părtile în litigiu.
De ex.: - Creditorii chirografari pot interveni într-un litigiu în care debitorul lor este parte, fie pentru a împiedica o fraudare a intereselor lor, fie pentru a-l ajuta pe debitorul lor să câstige, deoarece orice majorare sau diminuare a patrimoniului lor influentază posibilitatea pentru creditorii chirografari de a-si satisface creantele.

Trebuie subliniat ca, în anumite cazuri expres prevăzute de lege, tertii
sunt obligati să intervină într-un proces în curs de judecată, sub sanctiunea de a nu-si mai putea valorifica ulterior drepturile sau interesele. Spre exemplu, din dispoziTiile art. 785 C.civ., se desprinde concluzia ca, în cazul partajului succesoral, creditorii unui coindivizar sunt obligati să intervină în procesul respectiv, deoarece ei nu vor mai putea ataca împărteala pe calea prevăzută de art. 975 C.civ., chiar dacă aceasta a fost făcută cu fraudarea drepturilor lor
la urmărirea silită imobiliară, cei care au un drept de privilegiu sau ipotecă asupra imobilului ce formează obiectul executării silite sunt obligati să intervină.

Participarea tertilor la judecată prezintă avantaje întrucât ea permite
reunirea într-un singur proces a tuturor persoanelor interesate de pretentia dedusă judecătii, realizându-se astfel o economie de timp si de cheltuieli, lămureste atât raporturile dintre reclamant si pârât, dar si dintre acestia si tertii intervenienti, preîntâmpinându-se astfel posibilitatea pronuntării unor hotărâri contradictorii.

Trebuie însă mentionat ca, introducerea unor terti în proces are si
unele inconveniente, în sensul că poate duce la întârziere în solutionarea cauzei, sau poate ridica anumite probleme de competentă, iar tertii iau procesul în faza în care se găseste la momentul introducerii sale în proces, ceea ce poate afecta drepturile sale.

Codul de procedura civila reglementează: interventia voluntară (art.
49-56), si trei forme de interventie fortată, respectiv, chemarea în judecată a altor persoane (art. 57-59), chemarea în garantie (art. 60-63) si arătarea titularului dreptului (art. 64-66).

INTERVENTIA VOLUNTARA
Notiune
Este acea formă de participare a tertelor persoane la judecata ce
constă în introducerea unui tert, din propria sa initiativă, într-un proces aflat în curs de judecată pentru a-si apăra un drept propriu sau pentru a apăra dreptul unei părti din acest proces.

Interventia voluntară presupune două elemente definitorii, respectiv:
- existenta unui proces civil în curs de judecată;
- introducerea unui tert, din iniTiativa acestuia, în procesul respectiv.

Cererea de interventie voluntara poate fi formulată de orice tert care
ar putea fi prejudiciat în vreun fel de hotărârea ce ar urma să se pronunte într-o pricină sau care pretinde un drept propriu, în strânsă legătură cu obiectul acelei pricini. Interventia voluntara poate fi de două feluri, după cum tertul invocă un drept propriu (intervenTie voluntară principală), sau apără drepturile uneia dintre părtile (interventie voluntară accesorie). Această concluzie se desprinde din dispozitiile art. 49 C.civ. „oricine are interes poate interveni într-o pricină ce se urmează între alte persoane”, „interventia este în interes propriu când cel care intervine invocă un drept al său, si este în interesul uneia din părti când sprijină numai apărarea acesteia”.
Mentionăm că tertul trebuie să justifice întotdeauna un interes propriu,
indiferent de felul intervenTiei (principală sau accesorie).

a. INTERVENTIA VOLUNTARA PRINCIPALA
Prin această cerere tertul solicită introducerea sa în proces pentru a i
se recunoaste sau stabili un drept propriu. Această cerere este o veritabilă cerere de chemare în judecată, îndreptată împotriva părtilor initiale. Interventia voluntara principala constituie un incident procedural ce determină lărgirea cadrului procesual, de regulă, din punct de vedere al părtilor, însă, uneori si în ceea ce priveste obiectul litigiului.

Mentionăm că interventia voluntară principală presupune invocarea de
către un tert a unui drept propriu, fără însă a fi necesar să existe identitate între dreptul pretins de tert si dreptul ce formează obiectul cererii de chemare în judecată. Totusi, între cele două drepturi trebuie să existe o strânsă legătură, care să justifice judecarea lor împreună, întrucât, în caz contrar, cererea de interventie voluntară ar fi respinsă ca inadmisibilă, deoarece nu ar face decât să întârzie soluTionarea cererii de chemare în judecată.

Potrivit art. 50 alin. 1 C.proc.civ., cererea de interventie voluntară principală trebuie făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată, (a se vedea dispoz. Art. 112 C.p.c.), iar alin. 2 prevede termenul până la care se poate face această cerere, respectiv – numai în fata primei instante si numai înainte de închiderea dezbaterilor.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.