Particularitatile dezbaterilor judiciare in privinta minorilor

Trimis la data: 2009-10-27
Materia: Drept
Nivel: Facultate
Pagini: 5
Nota: 9.96 / 10
Downloads: 302
Autor: Andrei
Dimensiune: 14kb
Voturi: 9
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Referat despre Particularitatile dezbaterilor judiciare in privinta minorilor
- Aspecte şi definiţii generale cu privire la dezbateri judiciare
- Specificul dezbaterilor cauzelor cu inculpaţi minori
Conform art. 377 al. 2 din Codul de procedura penală dezbaterile judiciare constau din cuvîntările procurorului, părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile, apărătorului şi inculpatului cînd apărătorul nu participă în cauza dată sau dacă inculpatul cere cuvîntul. Dacă există mai mulţi reprezentanţi ai părţilor, ordinea cuvîntărilor lor o stabileşte instanţa.
Referat despre Particularitatile dezbaterilor judiciare in privinta minorilor
Dezbaterile judiciare încep după terminarea cercetării judecătoreşti, cind preşedintele şedinţei de judecată le anunţă. Art.378 al CPP prevede ca în cuvîntările lor, participanţii la dezbateri nu au dreptul să se refere la probe noi care nu au fost examinate în cadrul cercetării judecătoreşti. în cazul în care trebuie prezentate probe noi, participanţii la dezbateri pot cere reluarea cercetării judecătoreşti, indicînd, totodată, care anume circumstanţe vor fi cercetate suplimentar şi în baza căror noi probe. Instanţa, ascultînd opiniile celorlalte părţi, adoptă o încheiere motivată privind admiterea sau respingerea cererii sau demersului respectiv.

Instanţa nu poate limita durata dezbaterilor la un anumit timp, însă preşedintele şedinţei de judecată are dreptul să întrerupă cuvîntările participanţilor la dezbateri dacă aceştia, în susţinerile lor, depăşesc limitele cauzei ce se judecă. Între cuvîntări nu se admit întreruperi, însă, pentru motive întemeiate dezbaterile pot fi întrerupte, dar întreruperea nu poate depăşi 3 zile.

Inainte de a se incheia dezbaterile, presedintele completului de judecata da ultimul cuvant inculpatului personal. In timp ce inculpatul are ultimul cuvant nu i se pot pune intrebari. Neacordarea ultimului cuvant inculpatului personal poate atrage nulitatea hotararii pronuntate daca se va constata ca exista o vatamare ce nu poate fi inlaturata. Dupa terminarea dezbaterii judecatoresti se declara inchisa sedinta de judecata trecandu-se la deliberarea si solutionarea cauzei.

În lucrarea stiinţifica „Minorul si jstiţia penală” autorii subliniază că dezbaterile judiciare reprezintă punctul culminant al procesului penal şi constau din concluziile orale pe care procurorul şi părţile (personal sau prin aparatorii lor) le spun cu privire la chestiunile de fond ale cauzei. Dezbaterile judiciare reprezinta stadiul în care se manifesta în plenitudine principiile specifice judecatii, cind se confruntă în mod direct şi nemijlocit functiile procesuale fundamentale : acuzarea. apararea si jurisdictia.

Legislatia procesula penala din Romania defineste dezbaterile judiciare ca fiind faza judecatii în care procurorul şi partile prin concluziile orale privind chestiunile de fapt şi de drept ale cauzei, prezinta instantei din punct de vedere al invinuirii si al apărării, existenta sau inexistenta faptei, vinovatia inculpatului, incadrarea juridica a faptei, solutia care trebuie pronuntată. (art.340–342 CPP al Romaniei).

Examinind practica judiciara în cauzele privind examinarea infractiunilor savirsite de minori, Plenul Curtii Supreme de Justitie mentioneaza, că instanţele judecatoresti in principiu asigură aplicarea corectă a legislaţiei în cauzele de felul acesta.

Conform Hotarirei PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE a RM - despre practica aplicării de către instantele judecatoresti a legislatiei în cadrul examinării cauzelor privind infractiunile săvîrşite de minori, nr.37 din 12.11.1997 - în scopul intensificarii influentei educative a dezbaterilor judiciare in cauzele cu inculpaţi minori, clarificării mai ample a datelor ce caracterizeaza personalitatea si comportarea minorului, a conditiilor lui de educare, de instruire si de muncă, instantele judecatoresti, sint în drept sa atragă la dezbaterile judiciare reprezentanţi ai intreprinderilor, institutiilor, în cadrul cărora a facut studii sau a muncit minorul, reprezentanţi ai comisiilor şi inspecţiilor pentru minori, iar în caz de necesitate - şi reprezentanţi ai altor organizatii.

Acestor persoane în cazul în care este necesar li se ofera posibilitatea de a expune parerea organizaţiilor, care le-au imputernicit, despre inculpat sau parinti, despre masurile luate cu caracter preventiv şi educativ şi despre alte circumstanţe privind evidenţierea şi înlaturarea cauzelor şi condiţiilor, care au contribuit la săvirşirea infracţiunei.

Ţinind cont de vîrsta inculpatului, dezbaterile judiciare trebuie sa se efectueze în asa mod, ca să se excludă circumstanţele, ce ar putea acţiona negativ asupra minorului. Este necesar sa se ţină cont de aceasta şi la interogarea minorului pătimit şi a martorilor, mai ales în cazurile cu privire la infractiunile privind viaţa sexuală.

În conformitate cu Legea privind drepturile copilului, adoptată la 15 decembrie 1994 şi intrata în vigoare la 2 martie 1995 (Monitorul Oficial, nr.13, 1995), participarea pedagogului este obligatorie în procesul dezbaterilor judiciare în care figureaza copii pînă la virsta de 18 ani (art.1 si art.28).

Pe durata dezbaterilor judiciare este posibilă luarea deciziei cu privire la înlaturarea inculpatului minor dacă participantul la dezbateri comunică judecaţii printr-o cerere că în discursul său se va referi la careva circumstante legate de minor. Însa este posibil ca instanta de judecata din propria initiativa sa ia decizia înlăturării minorului din sala de judecata chiar dacă participanţii la dezbateri nu au depus o astfel de cerere dar în cuvintările lor, se vor referi la unele împrejurari ce pot influienta negativ inculpatul minor.

Un şir de particularităţi ale dezbaterilor judiciare pe cauzele penale a minoriolor poartă caracter pur metodic. În primul rînd este vorba, despre stabilirea consecutivităţii cuvîntărilor. O particularitate esentiala a acestui stadium de examinare judiciară o constituie faptul că între participanţi sunt posibile divergenţe de păreri în aprecierea anumitor probe şi circumstanţe ale cauzei penale.

Cerinţele generale înaintate faţă de participanţii la dezbaterile judiciare constau în concretizarea, obiectivitatea afirmatiilor şi influienţei educative pentru crearea unei atmosfere prielnice în desfaşurarea procesului judiciar. În timpul examinării cauzelor cu inculpaţi minori în instanţa de judecată, pentru procuror pe lîngă cunoaşterea regulilor generale de costrucţie a discursului este necesară cunoaşterea particularitaţilor specifice acestei categorii de dosare.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.