Raspunderi ce revin persnoalului fortelor armate cu privire la integrarea prevederilor DIU in procesul de instruire

Trimis la data: 2009-09-07
Materia: Drept
Nivel: Facultate
Pagini: 4
Nota: 8.06 / 10
Downloads: 273
Autor: ROLAND
Dimensiune: 14kb
Voturi: 15
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Orice conflict armat presupune, din punctul de vedere al celor care-l poartă, o necesitate, de a distruge cât mai mult, de a scoate din luptă un număr cât mai mare de militari ai părţii adverse, într-un cuvânt a obţine victoria. Pe de altă parte, legile umanităţii postulează cât mai puţine suferinţe, cât mai reduse pagube materiale, revenirea cât mai grabnică la starea de pace. Dreptul internaţional umanitar nu este un substitut, al păcii, el este pavăza omenirii în faţa provocărilor sângeroase, o mărturie unică a raţiunii şi a speranţei de a stăpâni forţa şi îndurarea în faţa aberaţiei ucigaşe.
După o ideea destul de răspândită, războiul prin însăşi natura sa, nu s-ar împăca cu reguli prestabilite. Practicat în zorile organizării societăţii omeneşti, cu toată cruzimea şi ura, ambiţia şi răzbunarea, războiul a început treptat să fie reglementat prin norme juridice care au îmbrăcat forme de izvoare de drept.

2. Izvoare ale dreptului internaţional umanitar
Cutuma este cel mai vechi izvor de drept umanitar şi multă vreme singurul. Unele cutume au fost codificate, fiind incluse în dreptul convenţional. Principial, ea are un caracter normativ cu aceeaşi forţă juridică cu a unui tratat internaţional. Dar, tratatul internaţional nu produce efecte decât „inter partes”, adică nu obligă decât părţile care au achiesat. Este, în acest caz, posibil ca un stat sau o entitate nestatală, subiect de drept internaţional, să fie obligată să respecte o cutumă la care nu a achiesat? Răspunsul este afirmativ. Orice stat este obligat să respecte cutumele internaţionale, indiferent dacă a participat sau nu la crearea lor, indiferent dacă şi-a dat consimţământul, sau nu, la acestea.

Tratatul expresie a acordului de voinţă între state de a avea, modifica sau stinge norme juridice, el este izvorul principal al D.I.U. Până în prezent au fost elaborate peste 250 de tratate internaţionale. Dacă iniţial caracteristica generală a tratatelor o reprezintă faptul că ele conţin clauza „si omnes” – (convenţia se aplică numai dacă şi adversarul este parte la ea), şi „clauza de reciprocitate” (neaplicarea de către una din părţi a unor norme de purtare a războiului dezleagă cealaltă parte de obligaţia respectării lor), după 1949, toate părţile contractante s-au angajat „să respecte tratatele şi să facă să fie respectate în toate împrejurările”.

Rezoluţiile Adunarii Generale ONU – despre forţa juridică a acestor acte s-a scris şi vorbit foarte mult. Considerăm că acestea fără a avea caracterul de izvor de drept, au o mare încărcătură juridică. Datorită acestui fapt, majoritatea dispoziţiilor lor au fost încorporate deja în D.I.U., prin protocoalele de la Geneva sau alte tratate internaţionale referitoare la drepturile omului. Legile şi regulamentele interne sunt izvoare cu valoare deloc neglijabilă. Un loc important îl ocupă regulamentele militare, acestea oglindind foarte limpede modul în care fiecare ţară interpretează dispoziţiile DIU şi maniera în care vor acţiona în caz de conflict armat.

România, ţară care este parte la toate tratatele internaţionale cu caracter umanitar, avea până la cel de-al doilea război mondial legi şi regulamente la cele mai înalte standarde umanitare internaţionale.
Paralel cu elaborarea actelor normative interne, Ministerul de Război a luat măsuri de a instrui forţele armate la toate eşaloanele, cu normele D.I.U., în virtutea angajamentelor asumate de guvernul român prin ratificarea tratatelor respective.

Hotărârile instanţelor judiciare şi arbitrare sunt mijloace auxiliare pentru determinarea şi interpretarea normelor D.I.U. Există o amplă jurisprudenţă internaţională, care a adus o contribuţie la determinarea şi interpretarea D.I.U. Studierea acestei jurisprudenţe este indispensabilă cunoaşterii temeinice a D.I.U. Doctrina DIU este un mijloc auxiliar de determinare a dreptului. Ea face o operă de codificare ştiinţifică, exprimând dreptul în vigoare la data la care a fost adoptată. Istoria difuzării şi aplicării D.I.U. nu începe după 1989. Avem tradiţii care au constituit şi constituie factor vitalizant pentru acest domeniu.

Lumea de azi oferă un tablou sumbru. Conflictele armate sunt tot mai numeroase. Evident că şi violările D.I.U. sunt tot mai grave. România, ca stat care a ratificat Convenţiile de la Geneva „s-a angajat să respecte şi să facă să fie respectate Convenţiile şi Protocolul adiţional I în toate împrejurările”. Astfel, comandanţii militari au trecut la a se asigura că membrii forţelor armate plasate sub comanda lor cunosc obligaţiile cuprinse în convenţii şi protocoale ( art. 87 din Protocol). Nici consilierii juridici nu au o responsabilitate de neglijat în integrarea prevederilor D.I.U., în procesul de instruire. Pentru militari, ca profesionişti ai mijloacelor de luptă, cunoaşterea şi respectarea principiilor şi normelor D.I.U. este o chestiune de ordine şi disciplină militară.

Răspunderi pentru integrarea dreptului internaţional umanitar în procesul de instruire;Existenţa a aproximativ 300 de tratate internaţionale, cuprinzând peste 4000 de reguli ce privesc D.I.U., duce evident la concluzia că integrarea acestora, în instruirea militarilor şi în conducerea operaţiunilor se va face diferenţiat, pe nivele ierarhice.

În timp ce simplii combatanţi trebuie să cunoască doar „decalogul combatantului” şi regulile de angajare, la nivelul conducerii strategice trebuie cunoscute toate reglementările şi în special calificarea obiectivelor militare şi civile (art. 52), a atacurilor nediscriminate (art. 51), a precauţiilor în atac (art. 57), protecţia specială acordată unor bunuri (art. 51; 53-56; 59-60), cazurile în care protecţia poate fi ridicată în caz de necesitate militară, modalitatea de recurgere la represalii, regimul juridic al contractelor non-ostile cu adversarul, regulile neutralităţii şi ocupaţiei şi altele.
Între structurile cărora le revin răspunderi pe linia „integrării D.I.U. în procesul de instruire” un rol deosebit revine Statului Major General care organizează şi conduce pregătirea întregului personal al forţelor armate române.

Asumându-şi obligaţiile de aplicare a convenţiilor umanitare, Ministerul Apărării a elaborat măsurile legislative şi administrative ca acestea să fie respectate în toate împrejurările. A urmărit ca în doctrina apărării naţionale şi apoi în doctrinele diferitelor categorii de forţe armate să fie integrate normele D.I.U. Demn de menţionat sunt, de asemenea, prevederile Legii 80/1995 – Statutul cadrelor militare (care obligă la neexecutarea ordinelor contrare D.I.U.), ale Regulamentului A.N.- 4/1989 (obligaţiile combatanţilor) ale Regulamentului disciplinei militare (obligativitatea comandanţilor de a da ordine, conforme cu legile şi obligaţiile războiului). .
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.