Reprezentarea si procura

Trimis la data: 2007-03-14 Materia: Drept Nivel: Facultate Pagini: 16 Nota: / 10 Downloads: 14
Autor: Vivianna46 Dimensiune: 33kb Voturi: Tipul fisierelor: doc Acorda si tu o nota acestui referat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vezi mai multe detalii vezi mai putine detalii
Raporteaza o eroare
Reprezentarea si procura
a.Noţiunea şi importanţa reprezentării.
Reprezentarea este procedeu de tehnică-juridică prin care o persoană, numită reprezentant încheie acte juridice cu terţii în numele şi în contul unei alte persoane, numită reprezentat, având drept consecinţă producerea directă în persoana reprezentatului a efectului actelor juridice.
Reprezentarea si procura

Reprezentarea si procura
De regulă, actele juridice se încheie personal de către participantul la raportul juridic care şi beneficiază de efectele lor. Ori de cîte ori intră într-un raport juridic, partea semnatară trebuie să fie prezentă în locul unde are loc semnarea sau executarea actului juridic. În viaţa cotidiană sunt frecvente cazurile cînd subiectul raportului juridic nu poate fi prezent la încheierea sau la executarea actului juridic. În astfel de condiţii apare necesitatea înlocuirii lui cu o altă persoană. Viaţa juridică ar deveni extrem de complicată dacă actele juridice nu ar fi realizate prin intermediul unor persoane. Ar fi dezavantajaţi în special minorii şi incapabilii care nu ar putea încheia acte juridice valabile.

Instituţia reprezentării este foarte veche şi extrem de necesară pentru părinţi, tutori, curatori, întreprinzători, persoane juridice şi multe alte persoane. Persoanele fizice recurg frecvent la reprezentare, încheind diferite contracte, permiţînd altor persoane să încaseze salariul, onorariul să primească sau transmită diferite documente sau bunuri materiale, de instituţia reprezentării se face uz la reprezentarea intereselor în inşi de judecată sau arbitraj.

Reprezentarea si procura
Elementele definitorii ale reprezentării, care de fapt conferă acestei instituţii individualitate, sunt sintagmele „în numele" şi „pe seama”. Atunci când se menţionează că reprezentantul operează în numele reprezentatului înseamnă că primul acţionează numai fizic, însă exprimă voinţa celui de-al doilea şi îl angajează într-un raport juridic fără ca acesta să fie prezent.

Altfel spus, reprezentantul este şi rămâne purtătorul de nume şi de voinţă proprie, însă prin cumul,devine şi purtător de nume şi de voinţă ale altei persoane şi numai voinţa acesteia din urmă o exteriorizează la încheierea contractului. După cum afirmă Paul Vasilescu, o „convenţie de reprezentare are drept consecinţă - în plan strict intelectual - „diviziunea" juridică a personalităţii reprezentatului - concretizată în ubicuitatea sa, cât şi un „cumul" juridic de personalitate în persoana reprezentantului - cumul limitat la dimensiunea voinţei juridice şi exprimat de cauza convenţiei de reprezentare ".

Reprezentarea si procura
Semnificaţia expresiei „pe seama" sugerează ideea că reprezentatul este cel care suportă consecinţele pozitive şi negative ale actului juridic, în sensul că plăteşte preţul şi dobîndeşte bunul sau, invers, primeşte preţul şi are obligaţia de a preda bunul. Această sintagmă sugerează legătură dintre reprezentant şi patrimoniul reprezentatului.

Instituţia reprezentării, ca mod de exercitare a drepturilor şi de onorare a obligaţiilor, are la origini motive de drept şi de fapt. Motive de drept pot fi următoarele:

Reprezentarea si procura
- lipsa capacităţii de exerciţiu (Codul civil art.22 alin.l pentru minorii cu vârstă de până la 7 ani);
- capacitatea de exerciţiu restrînsă a minorului (art.22 alin.(2) pentru minorii cu vârstă de la 7 la 14 ani şi art.21 pentru minorii cu vârstă de la 14 la 18 ani);
- declararea persoanei incapabile prin hotărârea judecăţii (art.24);
- limitarea capacităţii de exerciţiu (art.25);

Motivele de fapt pot fi următoarele:

- boala; - lipsa persoanei de la domiciliu; - nedorinţa titularului de drept sau a persoanei obligate de a exercita dreptul sau de a-şi onora obligaţia; - lipsa cunoştinţelor de care persoana dă dovadă într-un anumit domeniu; - organul persoanei juridice nu este în stare să facă faţă tuturor raporturilor juridice în care se află; - alte cauze;

b.Subiectele raportului juridic de reprezentare.

În calitate de subiecte ale reprezentării apar trei părţi: reprezentatul; reprezentantul; terţa persoană. Poate avea calitate de reprezentat orice persoană (fizică sau juridică) care manifestă dorinţa de a încredinţa unei alte persoane săvârşirea în numele său a unor anumite acte juridice precum şi persoana care, în virtutea unor circumstanţe, are necesitatea de a fi reprezentată.

Reprezentarea si procura
Are calitate de reprezentant persoana fizică sau juridică împuternicită să facă în numele şi din contul reprezentatului anumite acte juridice. Persoana fizică poate să reprezinte interesele unei altei persoane la încheierea de acte juridice numai dacă are capacitate deplină de exerciţiu.

Legea nu permite unor persoane să fie reprezentanţi. Astfel, conform art.78 din Codul de procedură civilă, nu pot fi reprezentanţi în judecată judecătorii, procurorii, ofiţerii de urmărire penală, poliţiştii, deputaţii şi consilierii din autorităţile reprezentative, cu excepţia participării lor la proces în calitate de împuterniciţi ai acestor autorităţi sau în calitate de reprezentanţi legali.

De regulă, persoana juridică poate avea calitatea de reprezentant al unui persoane fizice sau juridice. În special, organizaţiile necomerciale fondate ca uniuni de persoane juridice, asociaţii se constituie cu scopul de a reprezenta interesele membrilor săi în raport cu autorităţile publice, cu terţii şi chiar în instanţă de judecată. Persoanele juridice cu scop lucrativ pot să reprezinte interesele altor întreprinzători atît în bază de procură, cît şi în baza contractului de mandat, agenţie comercială etc. Autorităţile publice reprezintă interesele persoanelor juridice de drept public. De exemplu, primarul reprezintă interesele unităţii administrativ-teritoriale.

Trebuie să se facă deosebiri între reprezentant, pe de o parte, şi persoanele care acţionează în interesul unei alte persoane însă pe cont propriu şi persoanele care au dreptul să negocieze contracte viitoare, pe de altă parte. Unii autori propun să se facă deosebiri între reprezentant şi: curier, intermediar, executor testamentar, persoană care semnează testamentul în locul testatorului etc.

Nici unul dintre persoanele menţionate nu săvârşeşte acte juridice în numele sau în contul unei alte persoane. Reprezentantul încheie personal actele juridice pentru care este împuternicit. El poate transmite unui terţ împuternicirile numai dacă este învestit cu acest drept de către reprezentat sau dacă o cer interesele reprezentatului. Reprezentantul care a cedat unui terţ împuternicirile este obligat să aducă imediat la cunoştinţă reprezentatului cesiunea împuternicirilor, precum şi informaţia despre substituitor. în cazul în care nu îndeplineşte această obligaţie, reprezentantul poartă răspundere pentru acţiunile substituitorului ca pentru acţiuni proprii.

Terţul. în calitate de terţ poate fî orice persoană fizică sau juridică, inclusiv statul şi unitatea administrativ-teritorială, în raport cu care, drept rezultat al acţiunilor reprezentantului, nasc, se modifică ori se sting drepturi şi obligaţii ale reprezentatului. El le îndeplineşte cu corectitudine, fiind conştient de rezultatele care vor surveni nu pentru sine, ci pentru reprezentat. Scopul şi caracterul acestor acte le stabileşte reprezentatul după voinţa sa.
c.Interdicţia de a se încheia acte juridice prin reprezentare.

Nu toate actele juridice pot fi săvârşite prin reprezentant. Astfel, potrivit art.242 alin.(5) din Codul civil, este interzisă încheierea prin reprezentant a actului juridic care, după natura lui, urmează a fi încheiat nemijlocit de persoana contractantă sau a cărui încheiere prin reprezentant este interzisă expres de lege. În dezvoltarea acestei dispoziţii, Codul civil prevede la art.l449 că nu poate fi întocmit prin reprezentant testamentul. Reprezentantul nu are dreptul să încheie acte juridice în numele reprezentatului cu sine însuşi, nici în nume propriu, nici în calitate de reprezentant al unui terţ, cu excepţia cazului cînd acest drept îi este acordat expres de reprezentat.

De asemenea, conform art.10 din Codul familiei, declaraţia de căsătorie se depune personal la organul de stare civilă de persoanele care doresc să se căsătorească. Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţământul „exprimat personal" al bărbatului şi al femeii care se căsătoresc (art.l1), iar încheierea căsătoriei se face în prezenţa persoanelor care se căsătoresc (Codul familiei art.12 şi Legea privind actele de stare civilă art.35).

d.Scopul reprezentării constă în săvârşirea unor acte juridice de către o persoană în numele şi în contul unei alte persoane în lipsa ei fără ca aceasta din urmă să fie prezentă. Reprezentarea conţine un raport juridic potrivit căruia acţiunile juridice sunt săvârşite de o persoană (reprezentantul), iar efectele (drepturile şi obligaţiile) le suportă ...

Stiri
  • pag. 1
  • pag. 2
  • pag. 3
  • pag. 4
  • pag. 5
  • pag. 6
  • pag. 7
  • pag. 8
  • pag. 9
  • pag. 10

Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.