Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala

Trimis la data: 2002-08-15 Materia: Drept Nivel: Facultate Pagini: 6 Nota: / 10 Downloads: 536
Autor: Cosmin toader Dimensiune: 12kb Voturi: Tipul fisierelor: doc Acorda si tu o nota acestui referat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vezi mai multe detalii vezi mai putine detalii
Raporteaza o eroare
"Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala"
Rezoluţiunea convenţională a contractului de vânzare – cumpărare comercială operează numai în cazul în care la momentul încheierii contractului sau ulterior, printr-o convenţie separată, dar înainte de executarea obligaţiilor, părţile au stipulat printr-o clauză expresă, rezoluţiunea de plin drept a contractului în cazul neexecutării obligaţiilor de către una dintre ele.
"Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala"

"Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala"
În literatura juridică această clauză expresă poartă denumirea de pact comisoriu expres. Leguitorul nu a reglementat regimul clauzelor comisorii. În principiu ele sunt valabile, însă având în vedere consecinţele lor asupra fiinţei contractelor, sunt interpretate restrictiv şi cu o mai mare severitate de practica judiciară ; de aceea, voinţa comună a părţilor de a stipula o astfel de clauză trebuie să fie declarată fără echivoc în cuprinsul contractului.

"Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala"
În funcţie de intensitatea efectelor pe care le produc, pactele comisorii pot fi de patru grade:

"Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala"
a) pactul comisoriu expres de gradul I, care este clauza contractuală prin care părţile stipulează că, în caz de neexecutare a obligaţiilor de către una dintre părţi, contractul va fi rezolvit.

"Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala"
Stipularea unui acestui pact comisoriu în contractele comerciale este inutilă, întrucât reproduce dispoziţiile art. 1020 Cod Civil, conform cărora ,,condiţia rezolutorie este subînţeleasă totdeauna în contractele sinalagmatice, în caz când una din părţi nu îndeplineşte angajamentul său’’. În acest caz rezoluţiunea contractului este judiciară pentru a opera fiind necesară sesizarea instanţei de judecată care prin hotărâre să pronunţe rezoluţiunea contractului.

b) pactul comisoriu expres de gradul II, care este clauza prin care părţile stabilesc că în cazul în care o parte nu va executa obligaţiile contractuale asumate cealaltă parte are dreptul să desfiinţeze unilateral contractul.

În acest caz rezoluţiunea contractului operează fără a mai fi necesară sesizarea instanţei de judecată, în baza declaraţiei unilaterale de rezoluţiune a părţii îndreptăţite, care trebuie notificată celeilalte părţi.

c) pactul comisoriu expres de gradul III este clauza prin care se prevede că în cazul în care una dintre părţi nu execută obligaţiile sale până la un anumit termen contractul este rezolvit de plin drept.

Prin această clauză, părţile conferă caracter esenţial termenului contractului simpla ajungere la termen a obligaţiei neexecutate având ca efect rezoluţiunea de drept a contractului.

d) pactul comisoriu expres de gradul IV este clauza prin care părţile prevăd că în cazul neexecutării obligaţiilor contractul se desfiinţează de plin drept fără acţiune în justiţie şi fără nici o altă formalitate prealabilă.

Pactele comisorii exprese de gradele III şi IV sunt cele mai energice, neexecutarea obligaţiilor contractuale înăuntrul termenelor stabilite având ca efect rezoluţiunea de plin drept a contractelor fără nici o altă formalitate prealabilă.

Singura parte contractantă în drept să invoce rezoluţiunea contractului este creditorul obligaţiei neexecutate. Acesta are posibilitatea de a opta între invocarea rezoluţiunii contractului, prevalându-se de pactul comisoriu expres, şi cererea, printr-o acţiune în justiţie, de obligare a debitorului la executarea prestaţiei.

Pactele comisorii exprese nu se confundă cu condiţia rezolutorie expresă, aceasta fiind o modalitate a contractului. În cazul condiţiei rezolutorii, rezoluţiunea depinde de un eveniment viitor şi nesigur, străin de comportamentul debitorului şi nu are un caracter sancţionator, în timp ce în cazul pactului comisoriu expres rezoluţiunea se datorează exclusiv neexecutării obligaţiilor contractuale de către debitor şi se pune în valoare la iniţiativa creditorului.

În cazul contractului de vânzare – cumpărare comercială care se execută prin prestaţii succesive, rezoluţiunea se numeşte reziliere, diferenţa dintre cele două noţiuni fiind sub aspectul efectelor produse. Astfel, în cazul rezoluţiunii contractul se desfiinţează cu efect retroactiv, în timp ce în cazul rezilierii desfiinţarea contractului se produce numai pentru viitor, efectele produse până la momentul desfiinţării rămânând în vigoare.

Faţă de rezoluţiunea judiciară, pactele comisorii exprese prezintă numeroase avantaje, precum evitarea cheltuielilor procedurale, înlăturarea incertitudinii care poate rezulta din larga putere de apreciere a judecătorului, posibilitatea rezoluţiunii în acele contracte în care legea sau jurisprudenţa, în principiu o înlătură.

În absenţa unui pact comisoriu expres, rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare comercială are loc în condiţiile stabilite de art.1020-1021 Cod Civil, conform cărora ” condiţia rezolutorie este subînţeleasă totdeauna în contractele sinalagmatice, în caz când una din părţi nu îndeplineşte angajamentul său; în acest caz contractul nu este desfiinţat de drept. Partea în privinţa căreia angajamentul nu s-a executat are alegerea sau să silească pe cealaltă parte a executa convenţia, când este posibil, sau să-i ceară desfiinţarea cu daune interese . Desfiinţarea trebuie să se ceară înaintea justiţiei, care după circumstanţe, poate acorda un termen părţii actionate.”

Din analiza textelor legale menţionate rezultă că, de regulă, rezoluţiunea contractului este judiciară, pentru a opera trebuind să fie pronunţată de instanţă.

Referitor la temeiul rezoluţiunii judiciare, în literatura juridică s-au exprimat opinii diferite. Astfel, în literatura clasică, s-a considerat că rezoluţiunea este efectul unei condiţii sau clauze rezolutorii tacite, presupunându-se că părţile au convenit, la încheierea contractului, ca în cazul în care una din ele nu-şi va executa obligaţiile, contractul va fi rezolvit.

C. Oprişan şi D. Gherasim 1, au afirmat că rezoluţiunea contractului este o sancţiune civilă cu caracter reparator, garanţie a respectării contractului de natură a contribui la executarea întocmai şi cu bună credinţă a obligaţiilor asumate.

C.Stătescu şi C. Bârsan 2 apreciază că rezoluţiunea este o ilustrare a ideii de cauză; în contractele sinalagmatice, obligaţia unei părţi contractante este cauza juridică imediată a obligaţiei celeilalte părţi. Dacă una din părţi nu obţine prestaţiile datorate de cealaltă parte, ea se poate libera de propria obligaţie care a rămas fără cauză.
L. Pop şi I. Turcu 3 apreciază că rezoluţiunea işi are temeiul juridic în fiecare din opiniile enunţate la care se adaugă caracterul reciproc şi interdependent al obligaţiilor în contractele sinalagmatice.

Acţiunea în rezoluţiunea contractului poate fi introdusă numai de partea care a executat sau este gata să-şi execute obligaţiile contractuale. Pentru admiterea acţiunii în rezoluţiune, trebuiesc întrunite următoarele condiţii:

a) una din părţi să nu fi executat obligaţiile sale. Rezoluţiunea contractului poate fi pronunţată de instanţă în caz de neexecutare totală sau parţială, dacă partea neexecutată a fost considerată esenţială la incheierea contractului, când executarea a fost făcută cu întârziere, dacă creditorul nu mai are nici un interes să primească prestaţia de la debitor, precum şi atunci când executarea a fost necorespunzătoare, dacă viciile prestaţiei sunt importante;

b) neexecutarea să se datoreze culpei pârâtului, deoarece, în situaţia în care neexecutarea nu se datorează culpei pârâtului, de exemplu caz fortuit sau de forţă majoră, contractul încetează de plin drept, aflându-ne în situaţia unei imposibilităţi fortuite de executare.

În raporturile comerciale nu este necesară punerea în intărziere a debitorului , întrucăt acesta este conform art. 43 Cod Comercial de drept pus in intârziere din ziua scadenţei. Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, la cererea creditorului, instanţa poate să pronunţe rezoluţiunea contractului.

Stiri
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.