Sistemul Constitutional al Republicii Franceze

Trimis la data: 2009-09-13
Materia: Drept
Nivel: Facultate
Pagini: 10
Nota: 7.97 / 10
Downloads: 24
Autor: Florina
Dimensiune: 272kb
Voturi: 37
Tipul fisierelor: pdf
Acorda si tu o nota acestui referat:
NaTiunea franceză si-a câstigat pe deplin dreptul de a i se recunoaste o contribuTie majoră în enunTarea si realizarea unei doctrine si a unei practici politice democratice si liberale, privind resorturile si instrumentele de exercitare a puterii, crearea unei filozofii a libertăTii individului si egalităTii umane, care au declansat, în scurt timp, reînnoiri constituTionale în aproape toate statele de pe continent. Factorul care a impus noua doctrină politică si marile principii de egalitate si fraternitate umană a fost RevoluTia franceză din 1789.
La doi ani si jumătate de la căderea Bastiliei este adoptată prima ConstituTie scrisă a FranTei si a doua din Europa (în mai 1791, Polonia adoptase deja o constituTie scrisă). Era data de 3 septembrie 1791. Primul Asezământ fundamental scris a pus bazele unei monarhii constituTionale în care regele, la fel ca monarhul de pe malurile Tamisei, „domnea, dar nu guverna". Vechiul regim a fost înlocuit cu un sistem politic în care a prins viaTă principiul, potrivit căruia, puterea rezidă în NaTiune si că aceasta o exercită prin reprezentanTii săi.

InstituTia regalităTii s-a menTinut deoarece, în perioada imediat următoare evenimentelor revoluTionare de la 14 iulie 1789, în FranTa nu se formase încă un curent social în favoarea Republicii. De altfel, revoluTia burgheză nu-si propusese schimbarea formei de guvernământ, ci doar înlăturarea regimului absolutismului monarhic. Principiile înscrise în ConstituTie erau însă impregnate de ideologia revoluTionară
antimonarhică, îndeosebi de substanTa lucrării lui Rousseau - „Contractul social" . Tocmai de aceea, ele vizau mai mult deziderate teoretice, abstracte ale unui mod de guvernare ideal schiTat de filozoful francez, decât soluTii practice de guvernare corespunzătoare realităTilor sociale si cerinTelor specifice unor categorii sociale care înfăptuiseră RevoluTia .

FranTa continua, asadar, să fie si după revoluTie un regat, dar încetase să mai reprezinte o citadelă a monarhiei absolutiste. însăsi titulatura instituTiei monarhiei se schimbă: în loc de „Rege al FranTei si al Navarei", monarhul era numit „Rege al francezilor". Noua denumire era mai mult decât o formală schimbare protocolară, si anume,
era expresia recunoasterii constituTionale a faptului că, puterea politică aparTine poporului, monarhul fiind socotit un funcTionar aflat în slujba acestuia.

Stabilirea în ConstituTie a principiului suveranităTii naTionale a avut ca rezultat delegarea acesteia de către NaTiune prin scrutinul electoral unor reprezentanTi ai săi, care vor exercita puterea în numele ei. In concordanTă cu principiul înscris în art. 16 al DeclaraTiei drepturilor omului si cetăTeanului din 1789, potrivit căruia „orice societate în care separaTia puterilor nu este
stabilită, nu are o constituTie", exerciTiul puterii a fost conferit unor organisme constituTionale diferite: Adunarea NaTională (puterea legislativă); Regele (puterea executivă); Tribunalele (puterea judecătorească).

Regele deTinea, totusi, prerogative importante, inclusiv de natură legislativă, printre care, dreptul de veto. Uzând de acest drept, monarhul putea bloca procesul legislativ. Asa a apărut un conflict deschis între Adunarea NaTională si Rege, soluTionat în cele din urmă de
către popor, căruia i se recunoaste, prin ConstituTia din 1791, dreptul imprescriptibil de a se răzvrăti împotriva tiraniei si de a schimba chiar ordinea constituTională, dacă aceasta ar fi putut servi pentru împilarea sa. Poporul francez, nemulTumit că monarhia păstrase încă
prerogative însemnate, a folosit acest drept si a decis convocarea unei ConvenTii care să adopte noi reglementări constituTionale.

In 1792, ConvenTia, constituită potrivit unor noi dispoziTii electorale, se reuneste si adoptă o serie de acte normative cu valoare
constituTională prin care, între altele, se prevede abolirea monarhiei si înlocuirea acesteia cu forma de guvernământ republicană. Prin Decretul din 21-22 septembrie 1792, ConvenTia NaTională decretează în unanimitate că regalitatea este abolită în FranTa. Pe data de 25
septembrie 1792, aceeasi ConvenTie declară că Republica franceză este una si indivizibilă. La 24 iunie 1793 se adoptă o nouă ConstituTie care consacră prima Republică în istoria constituTională a FranTei. Este ConstituTia Anului I. La 22 august 1795 este votată ConstituTia Anului al IlI-lea, prin care se instituie Directoratul (organ colegial care exercita puterea executivă la nivelul sefului statului). In timpul Directoratului, se menTine forma de guvernământ republicană.

în 18 si 19 Brumar al Anului al VH-lea (9 si 10 octombrie 1799), generalul Bonaparte, membru al Directoratului, organizează si declansează o lovitură de stat prin care instituie o veritabilă dictatură a Executivului asupra Parlamentului . ConstituTia adoptată în urma loviturii de stat, conferă Executivului puteri mai largi
decât cele ale legislativului. Cu toate acestea, nu se poate considera că noua ConstituTie ar fi repus în drepturi vechiul regim absolutist în care seful puterii executive (Regele) deTinea puteri discreTionare.

Guvernarea directorială (colegială) se depreciază însă curând si este
înlocuită cu un sistem de guvernare personală. Astfel, Directoratul se transformă într-un Consulat (tot un organism executiv colegial) condus însă de un Prim-Consul, funcTie pe care o îndeplineste generalul Bonaparte. Printr-un senatus-consult, generalul Bonaparte este numit Consul pe viaTă, iar doi ani mai târziu, pe 18 mai 1804, printr-un alt asemenea act, se reinstituie monarhia: republicanul Bonaparte devine împăratul Napoleon I!

La 6 mai 1814, Napoleon abdică, iar Ludovic al XVIII-lea revine din exil. La 10 iunie 1814, noul Rege edictează o Chartă constituTională prin care se reia regimul monarhic, păstrându-se, totodată, modelul guvernării parlamentare bazat pe principiul separaTiei puterilor, ca si pe marile cuceriri revoluTionare, printre care, la loc de frunte, se situează egalitatea si libeitatea privite ca drepturi intrinseci fiinTei umane. Cu alte cuvinte, se instituie o monarhie constituTională.
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.