Statistici in Romania

Trimis la data: 2003-06-27
Materia: Statistica
Nivel: Gimnaziu
Pagini: 8
Nota: 9.88 / 10
Downloads: 2395
Autor: Mihai Teodoreanu
Dimensiune: 17kb
Voturi: 145
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Definiţia statisticii este spune „ Etimologia : termenul statistică ne trimite la cuvântul „status” cu sensul de stare politică” .Cuvântul statistică este atribuit lui Gottfried Achenwall (1746) , ca o ştiinţă a descoperirii statului , folosit pentru producţie sau consum de produse .
Este vorba de cu totul alt gen de „statisticã" decât cea de vechi tip Sansovino, adicã nu de descrieri ale „Statelor" ci de operaţii migãloase de înregistrare, numãrare ºi mãsurãtoare a diverselor fenomene sociale, demografice, economice, culturale - precum ºi de efectuarea unor calcule permişând înţelegerea comparativã a stãrilor sociale din diverse regiuni, fie provincii interne ale unei ţãri, fie chiar de la o ţarã la alta.

„Statistica se practică sub formă de numerotare a populaţiei şi de evidenţă a bunurilor materiale”(Statistică,edit.Economica,Bucureşti,2000 ,pag.,autor Elisabeta Jaba ).Aceste metode de statisticii se organizau în primele secole de romani ,egipteni sau alte popoare pentru numerotarea populaţiei .

Diverse statisticii apărute la Egiptenii(2650-2190)… (practicau înregistrări cu ajutorul Nilometrului ,aşa numit barometru economic ,pentru a măsura nivelul Nilului şi pe această bază se aprecia fertilitatea Nilului) sau ( din motive fiscale ,din 2 în 2 ani sa făceau recensământul aurului şi al domeniilor ,tot aici găsim şi evidenţele piramidelor ,cu privire la cei care aveau să-i slujească lui Faraon după moarte, în lume morţilor ) .„ Moise a făcut o numerotare a populaţiei „.Roma antică (500 î.e.n.,) Servius Iullius (578-534 î.e.n.) a atribuit o mare importanţă numărătorii populaţiei.

Cea dintâi ştire despre organizarea unor asemenea moduri de documentare o avem în legãturã cu organizarea la noi a Regulamentelor Organice, de fapt prima încercare de modernizare a Principatelor. Se ºtie astfel cã aceste Regulamente prevedeau organizarea unor secşii de statisticã pe lângã Departamentul treburilor dinlãuntru, cu sarcina sã execute periodic „catagrafiile" necesare mai ales din punct de vedere fiscal ºi pentru reglementarea drepturilor de strãmutare a şãranilor dintr-un sat în altul, îngãduite doar la cinci ani o datã, cu prilejul efectuãrii „catagrafiilor".

Aceste catagrafii erau înscrieri în cataloage stabilite nominal, sat de sat ºi gospodãrie de gospodãrie, a tuturor celor care puteau fi exploataşi fiscal prin dajdii ºi bir. Stabilite periodic, ele formeazã un izvor de informaşii extrem de lãmuritor din multiple puncte de vedere, nu numai demografic ci ºi economic. Textele acestor categorii nu au fost însã publicate ºi parte din ele s-au ºi pierdut, rãmânându-ne din întâmplare doar cât a putut copia din ele Ion Donat, care le-a ºi supus unor prelucrãri statistice, cartografiind rezultatele obţinute, operaţie care fusese de fapt începutã de Anton Golopenţia fãrã sã poatã fi dusã la bun capãt.

De la Ion Donat ne-au rãmas însã lucruri care se continuã azi, o parte din ele fiind chiar ajunse la stadiul în care pot fi tipãrite, cum e de pildã cu Catagrafia din 1833 privitoare la întreaga Oltenie ºi la un judeş din Muntenia.
Avem deci deschis în faţa noastrã un vast câmp de lucru, care necesitã colaborarea unor colective de specialiºti istorici, statisticieni, lingviºti ºi geografi, care aºteaptã a fi continuatã, cu certitudinea cã graşie muncii lor vom avea despre ţãrile noastre informaţii cu mult mai verosimile decât aprecierile fãcute ’grosso modo’ de unii şi de alţii, mai mult sau mai puţin chemaţi a face asemenea lucrãri, aceºtia neputându-ne da decât „ordinea de mãrime" a unor fenomene sociale, nicidecum o statisticã a lor stabilitã pe bazã de numãrare, mãsurare ºi calculare.

Dispunem totuşi de o lucrare de caracter ştiinţific, alcãtuitã de un cunoscãtor al tehnicilor statistice care a avut ºi posibilitatea sã se informeze prin consultarea documentelor de stat, existente în serviciile curente ale diverselor organizaşii administrative de stat, interesul lor continuând totuşi a fi dominant fiscal.

Prima descriere sistematică a fost făcută de Francesco Sansarino (1521-1583) în Veneţia. Cel mai de seamă popularizator al statisticii a fost Gottfried Achennwall (1719-1772),profesor de drept internaţional şi de ştiinţe politice la Gottingen ,care a fost declarat în repetate rânduri „părintele statisticii”
În România ,începuturile statisticii au fost conturate prin contribuţiile unor personalităţii cum ar fii: Mavcordat ,care a contribiut la statistică pentru a reface potenţialul demofiscal al ţării,Dionisie Pop Marţian,(1829-1865), tânãr ardelean cu ºcoli fãcute la Viena, statistician, economist ºi primul director al Oficiului Central al Statisticii din România ,a organizat primul recensãmânt modern din România (1860), adãuga „Analelor economice" scurte „monografii" sociale sub numele de „vizitaţiuni", aşa cum fãcuse ºi Creangã ºi mai ales, aºa cum vom arãta în amãnunt, Ion Ionescu de la brad.

În acelaşi an, Ion Ionescu de la brad (1818-1891), (agronom ,economist şi statistică, profesor la Academia Mihăileană (1842) ocupã ºi el postul de ºef al „Direcşiei de statisticã a Moldovei", aceºti doi procedând, fiecare în zona sa, la efectuarea în (1859-1860) a unui recensãmânt cu rezultatele publicate în „Analele statistice pentru cunoºtinşa pãrþii muntene din România" (1860-1864) ºi în „Lucrãrile statistice ale Moldovei". În 1852 principatele fiind acum unite, cele douã oficii statistice se contopesc, sub direcşia lui Pop Marţian într-un „Oficiu central de statisticã administrativã".

E remarcabil faptul cã aceºti statisticieni începãtori, ca ºi cei care i-au urmat de altfel, au fost oameni de ºtiinşã de o deosebitã valoare. Dionisie Pop Marþian era un economist de frunte, de fapt redactorul primului curs de nivel universitar de economie politicã, publicând ºi Analele economice, sursã de informaþie nepreţuitã pentru întreaga acea epocã.

Ion Ionescu de al brad este de asemenea cel mai de seamã cercetãtor al stãrilor sociale de la noi, despre care vom vorbi mai pe larg.
De asemenea avem şi lucrări de antropogeografie, în care geografii au continuat sã arate un deosebit interes nu numai pentru problemele de geografie fizicã, ci ºi pentru cele de geografie umanã, problemele sociale impunându-li-se ºi lor cu precãdere, uneori doar sub forma preocupãrilor etnografice, alte ori însã cu directã înfãþiºare a unor studii de „sociologie" propriu-zisã.

În afarã de lucrãrile lui Simion Mehedinþi ºi George Vâlsan, sunt de luat înseamnã mai ales cele ale lui Vintilã Mihãilescu care au meritul de a fi premergãtoarele unei „sociologii urbane", în aceastã privinþã putând fi înregistratã încã o întâietate româneascã certã în istoria ºtiinşelor umane. E de citat astfel în primul rând analiza lui asupra oraºului Bucureºti, precum ºi monografia regiunilor rurale ale Vlãsiei ºi Moºtiºtei.

Primele expuneri sintetice ale principatelor Unite
Dorinţa de a înfãţişa un tablou general, atotcuprinzãtor, a tuturor problemelor sociale din Muntenia ºi Moldova este, dupã cum am vãzut, veche, urmãrind scopuri diverse. Din ce în ce mai clar rezultã însã cã „documentãrile" strânse pentru asemenea înfãþiºãri de sintezã au cãpãtat un caracter din ce în ce mai ºtiinşific, interesând autori aparţinând unor cercuri de interese diferite, interne şi externe, adresându-se
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.