Atestat engleza

Rezultatul exercitiului - atestat

-inchiderea conturilor de venituri, pentru soldurile creditoare :

cls. 7 = 121
“Conturi de venituri “ “Profit si pierdere “

In urma acestei operatiuni profitul va fi reflectat prin soldul final creditor al contului 121 “Prodit si pierdere “ si se supune impozitarii, iar pierderea se reflecta prin soldul final debitor al aceluiasi cont.

Rezultatul exercitiului - atestat
Profitul contabil brut determinat astfel, exprima acel profit care nu a fost influentat de veniturile neimpozabile, cheltuielile nedeductibile, alte sume nedeductibile prevazute prin lege, in vederea determinarii profitului fiscal impozabil si a impozitului pe profit.

PROFIT BRUT = VENITURI TOTALE – CHELTUIELI TOTALE
Rezultatul exercitiului - atestat
Veniturile totale reprezinta sumele sau valorile incasate ori de incasat cu urmatoarea structura : venituri din exploatare,respectiv venituri din vanzarea produselor, ...

Nivel: Liceu
Dimensiune: 20kb
Downloads: 22
Materia: Economie

Analiza financiara a intreprinderii

Analiza financiara a intreprinderii
Analiza financiara are ca obiect evaluarea politicii financiare a intreprinderii intr-o perioada trecuta si facilitarea luarii in cadrul acesteia a unor decizii viitoare,

Alte referate despre: analiza financiara a intreprinderii, referate analiza financiara a intreprinderii, analiza financiara a intreprinderii referat

Raport audit

Dupã pãrerea noastrã, conturile anuale dau o imagine fidelã situatiei financiare a unitãtii la 31 decembrie 2001, cât si a contului de profit si pierdere si fluxului de trezorerie pentru exercitiul încheiat la aceastã datã, în conformitate cu normele de audit financiar si certificare a bilantului contabil, elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, si cu prevederile Legii nr 82/1991 legea contabilitãtii, si a Ordonantei Guvernului nr.22/1996 cu privire la actualizarea si completarea regimului general al contabilitãtii.

Alte referate despre: raport audit, raport audit intern, raport audit financiar

Contabilitatea cheltuielilor de exploatare

Operatiile pivitoare la contul 641 “Cheltuieli cu remuneratiile personalului” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel:
641 = 421 suma => Valoarea remuneratiilor si a altor drepturi cuvenite
personalului
641 = 4281 suma => Drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit
statele de plata, aferente exercitiului incheiat
121 = 641 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul
perioadei asupra contului de profit si pierdere.

Alte referate despre: contabilitatea cheltuielilor de exploatare, contabilitatea cheltuielilor din exploatare, referat contabilitatea cheltuielilor de exploatare

Veniturile, cheltuielile, rezultatele financiare

Veniturile, cheltuielile, rezultatele financiare - Pentru ca pe parcursul desfăşurării activităţii de asigurare să se poată realiza echilibrul între venituri şi cheltuieli, se impun încasarea ritmică a veniturilor şi efectuarea cheltuielilor în concordanţă cu prevederile din bugetul de venituri şi cheltuieli.

Alte referate despre: venituri cheltuieli rezultate financiare, contabilitatea cheltuielilor veniturilor si rezultatelor financiare, contabilitate cheltuielilor veniturilor si rezultatului financiar

Teste grila -Bazele Contabilitatii

1)Rezultatul exercitiului nu cuprinde:

a)rezultatul precedent;
b)rezultastul curent;
c)impozitul pe profit.

2)Chitanta este:

a)document de uz general;
b)document specific.

Alte referate despre: teste grila bazele contabilitatii, test grila bazele contabilitatii, teste grila bazele contabilitatii cantemir

Bilantul contabil

Principala sursa de date a sistemului informational economic este contabilitatea, a carei sfera de actiune o reprezinta intreprinderea. Avand in vedere caracterul obiectiv al celor 2 laturi ale patrimoniului, Metoda contabilitati si-a stabilit un model cu ajutorul caruia sa cunoasca elementele patrimoniale alcatuind un tot unitar.Bilantul este documentul cel mai important din punct de vedere al studiului performantelor intreprinderii.

Alte referate despre: bilantul contabil, bilantul contabil referat, bilant contabil

Hotel - atestat

1.2. Economic
Hotel - atestat
Acesta este compartimentul care înregistrează toate datele activităţii financiare, sub toate aspecte-le ei gestionare şi patrimoniale, de la întocmirea bugetului previzionat şi până la controlul întregii activi-tăţi economice. Directorul economic, cu ajutorul unei reţele de analize, previziuni, documente contabile şi bilanţuri, care nu lasă loc improvizaţiilor sau aproximărilor, întocmeşte rapoarte zilnice, lunare, se-mestriale şi anuale. Aceste rapoarte sunt adevărate “barometre” pentru conducătorii diferitelor comparti-mente şi pentru directorulgeneral, oferindu-le suportul exact pentru luarea viitoarelor decizii.

Alte referate despre: hotel atestat, planificarea activitati de servire intr-un hotel atestat, camera de hotel atestat

Bilantul contabil atestat

Bilanţul contabil contribuie să dea o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi asupra rezultatelor obţinute de unitatea patrimonială, care presupune:
-respectarea cu bună credinţă a regulilor privind evaluarea patrimoniului;
-respectarea principiilor: prudenţei, permanenţei metodelor, continuitatea activităţii bilanţului de deschidere cu cel de închidere, a noncompensării;

Alte referate despre: bilantul contabil atestat, bilant contabil atestat, bilantul contabil-atestat

Suspendarea sau retragerea atestatului

a) In cazul a doua suspendari ale Atestatului;
b) Operatorului economic care, pe perioada suspendarii Atestatului, proiecteaza sau executa lucrari de instalatii electrice, pentru care exista obligatia de a detine un astfel de document;
c) In cazul nerespectarii de catre titularul Atestatului a unei obligatii stabilite in Regulament ca fiind esentiala, conform prevederilor Art. 47, cum ar fi:in cazul in care titularul de Atestat nu respecta prevederile Atestatului, Regulamentului sau ale altor reglementari ale Autoritatii competente;
i��
in cazul in care titularul de Atestat a executat lucrari fara personal calificat, autorizat si in numar minim corespunzator, conform Regulamentului pentru tipul de Atestat detinut;in cazul in care titularul de Atestat a executat lucrari in instalatiile electrice de iluminat public, fara respectarea prevederilor Art. 45;in cazul in care titularul de Atestat a executat lucrari in instalatiile electrice ale operatorilor retelelor ...

Alte referate despre: suspendarea retragerea si desfiintarea actelor administrative, atestat engleza, atestat contabilitate

Monitorizarea si controlul activitatii operatorilor economici atestati

Art. 1.Autoritatea competenta urmareste respectarea Regulamentului si ale prevederilor (conditiilor de valabilitate ale) Atestatului de catre operatorul economic atestat, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare; in acest scop, Autoritatea competenta:
a)Analizeaza rapoartele trimestriale sau anuale ale operatorilor economici atestati;
b)Solicita informatii si documente care ii sunt necesare desfasurarii activitatii proprii;

Alte referate despre: rolul marketingului in activitatea agentului economic atestat, referate rolul marketingului activitatea agentului economic atestat, rolul marketinului in activitatea aentului economic atestat

Sistemul fiscal - trasaturi si functii

25 plus 25% cota aditionala pentru veniturile obtinute de societatile comerciale sau cele organizate in participatiune, in domeniul jocurilor de noroc, barurilor si cluburilor de noapte proportional cu ponderea acestor activitati in totalul veniturilor
25 plus 6,2% cota aditionala pentru veniturile realizate de persoanele juridice straine intr-un sediu permanent din Romania
80% pentru venitul net al Bancii Nationale
10% pentru majorarea capitalului efectuata prin incorporarea rezervelor si a profiturilor.

Alte referate despre: bibliografie sistemul fiscal trasaturi si functii, sistemul fiscal trasaturi si functii, trasaturile si functiile sistemului fiscal

Probleme de atestat in Fox Pro

2. REVISTE
Fie baza de date REVISTE.DBF ( revista C-30, L1,L2,L3,...L12 - N – 2 – sunt trecute numărul de exemplare cerute într-o lună din revista specificată ) Valorile câmpurilor L1,L2,...L12 sunt cunoscute la începutul anului.

Alte referate despre: atestat informatica fox pro, atestat visual fox pro, atestate informatica fox pro

Atestat tehnic - Protectia si siguranta instalatiilor electrice impotriva descarcarilor electrice

(Un) este valoarea eficace a tensiunii prin care este denumita reteaua si la care se refera unele caracteristici de functionare ale acesteia.
(UMr) este valoarea eficace maxima a tensiunii intre faze care poate sa apara in conditii normale de functionare in orice punct al retelei, intr-un moment oarecare. Aceasta valoare nu tine seama de variatiile tranzitorii datorate de exemplu, manevrelor din retea si nici de variatiile temporare ale tensiunii datorata unor conditii anormale din retea, de tipul defectelor sau declansarilor bruste de sarcini importante.

Alte referate despre: protectia echipamentelor impotriva descarcarilor electrice, protectia instalatiilor electrice impotriva supratensiunilor, protectia instalatiilor electrice impotriva suora tensiunilor

Hamlet - atestat ppt

Reading Shakespeare became a hobby.I choose "Hamlet" from all Shakespeare's plays because at one point it refers to what happens everywhere nowadays.I would like to mention also that through Shakespeare's work an opportunity to get acquainted to England's culture.William Shakespeare inspired me ever since I was little.

Alte referate despre: bilantului contabil atestat ppt, marea neagra download atestat ppt, atestat tranzistoare ppt

Atestat Design - Aplicarea criteriilor de culoare in creatia confectiilor textile

Creatia de obiecte s-a perfectionat in cursul istoriei, corespunzator nevoilor materiale si diverselor relatii intre membrii grupului social, precum si in functie de materialele si mijloacele de prelucrare disponibile, avand deci un caracter istoric, oglindind conditiile in care a luat fiinta.

Aplicarea criteriilor de culoare
Culoarea materialelor are o contributie esentiala la aspectul confectiilor.

Culoarea materialelor textile apare sub urmatoarele aspecte:
1 colorarea intregii suprafete
2 efect dominant de culoare rezultat din contextura sau ornamentarea suprafetei
3 efect policrom rezultat din elementele decorative aplicate prin imprimare,tricotare sau prin tesere.

La imbracaminte se disting urmatoarele cazuri de folosire a cromaticii:imbracaminte monocroma, imbracaminte monocroma cu elemente de alta culoare, imbracaminte in mai multe culori si imbracaminte realizata din textile policrome.

Efectul cromatic al vestimentatiei se poate realize si prin ...

Alte referate despre: aplicarea criteriilor de culoare in creatia confectiilor textile, aplicare criterilor de culoare in creatile confectilor textile, aplicarea criteriilor de culoare

Masini asincron - atestat

Principalele elemente constructive ale unei maşini asincrone sunt:
- statorul (miez magnetic 1şi înfăşurare statorică 3);
- rotorul (miez magnetic 2 si înfăşurare rotorică 4);
- alte elemente constructive (arbore 5, rulment 6, carcasă 7, ventilator 8, etc.).

Masina asincrona consta intr-o armatura statorica, numita pe scurt stator si o armatura rotorica, numita rotor (fig. 1.2.). Statorul format din unul sau mai multe pachete de tole are in crestaturi o infasurare monofazata sau trifazata care ne conecteaza la retea si formeaza inductorul masinii.

Rotorul este format tot din pachete de tole dar in crestaturi poate avea o infasurare trifazata conectata in stea cu capetele scoase la trei inele sau o infasurare in scurtcircuit de tipul unei colivii. De aceea, dupa forma infasurarii rotorului, masinile asincrone se mai numesc masini asincrone cu inele si masini asincrone cu rotorul in colivie.

In afara acestor parti, masina mai are, in functie de destinatie, ...

Alte referate despre: masina asincrona atestat, masini asincrone atestat, functionare masina asincrona atestat

Nunta din Cana Galileii - atestat

Din aceea că El începuse să Se descopere: şi din faptul că a fost arătat de Ioan şi din cele spuse de El ucenicilor (In l, 19-51). Iar mai înainte de toate acestea, însăşi zămislirea şi cele ce s-au petrecut după Naşterea Lui i-au dat cele mai înalte cugetări despre Copilul ei. „Căci a auzit - zice - toate cele despre Prunc şi le păzea în inima ei” (Le 2, 19). Dar pentru ce nu le-a spus acestea mai înainte de [întâmplarea din Cana]? Fiindcă, şi asta am mai spus-o, atunci numai a primit voie să-L facă arătat.

Alte referate despre: nunta din cana galileii - atestat, nunta din cana galileii, nunta din cana galileii rezumat
Referate afisate : 19
Medie note: 8.45 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.