Legatura dintre informatica si alte discipline scolare

Legatura dintre informatica si alte discipline

Informatica reprezinta un complex de discipline care asigura
prelucrarea datelor culese

de un utilizator cu ajutorul masinilor automate.

CUVINTE CHEIE :

Bit - unitatea de masura a informatiei

Byte - opt biti

Hardware - partea mecanica si electronica

Internet - retea mondiala de computere

Megabyte - un milion de byte

Modem - aparat care conecteaza computerul la sistemul telefonic

Sistem de operare - program ce permite computerului sa efectueze
operatii esentiale

RAM - memorie ce stocheaza programeme pe masura ce sunt rulate

ROM - un program stocat permanent

Software - programele folosite de computer

0x08 graphic
Computerul este un aparat electronic care poate face calcule de
milioane de ori mai rapid decât creierul uman. Prima data computerul
primeste date sau informatii de la utilizator, apoi proceseazadatele
ca pe simple semnale electrice, conform programului sau si produce un
rezultat.

...

Nivel: Gimnaziu
Dimensiune: 9kb
Downloads: 6094
Materia: Informatica

Informatica medicala - cursuri

Administrare depozite, aprovizionare, logistică
Producţie
Planificare
Activităţi de creaţie
Circulaţie bănească: tele-banking, net-banking
Comerţ electronic

Alte referate despre: electronica si informatica medicala cursuri, informatica medicala cursurii liceu, informatica medicala cursurii

Legatura dintre informatica si alte discipline

În industria de automobile, computerele sunt folosite la proiectare,
apio sunt construite cu ajutorul robotilor. În autovehicul, un
computer verifica motorul, frânele si sistemul de conducere.
Computerele pot fi utilizate acasa la controlul temperaturii, al
iluminarii si al securitatii.

Alte referate despre: legatura dintre informatica si alte discipline scolare, legatura dintre lingvistice si alte discipline, legatura dintre matematica si alte discipline

Probleme informatica

Problema 1
Se dau n oraşe. Se cunoaşte distanţa dintre oricare două oraşe. Un distribuitor de carte caută să-şi facă un depozit în unul dintre aceste oraşe. Se cere să se găsească traseul optim de la depozit către celelalte oraşe astfel încât distanţa totală pe care o va parcurge pentru a distribui în toate celelalte n-1 oraşe să fie minimă. Să se precizeze care ar fi oraşul în care să se afle depozitul pentru ca toate celelalte oraşe să fie uşor accesibile {din acel centru de depozitare să se poată pleca spre cât mai multe alte oraşe}.
Rezolvare:
program oraş_depozit;
uses crt;
type muchie=record
vf1, vf2, cost:integer;
end;
type vector=array[1..100] of longint;
vector1=array[1..100] of muchie;
matrice=array[1..50,1..50] of longint;
var n, i, j, k, v, cost:integer;
s, t:vector:
x:vector1;
a:matrice;
f:text;
procedure ...

Alte referate despre: probleme informatica rezolvate, probleme informatica, rezolvari probleme informatica

Lectii de informatica

Capacitatea memoriei. Cea mai mică unitate este bitul. Un bit(1b) poate lua valoarea 0 sau 1. 8biţi formează un byte(1B). Cu ajutorul lui se definesc celelalte unităţi de măsură :
1024 byts = 1 kilobyt (1kB)
1024 kilobytes = 1 megabyte (1MB)
1024 mehabytes = 1 gigabyte (1GB).

Alte referate despre: lectii de informatica, lectii de informatica pentru incepatori, lecti de informatica

Test informatica

2 ca o particularitate a biroticii, presupune ca materia prima a oricarei activitati de birou
este informatia
3 ca o particularitate a biroticii, acestea se pot transmite in cadrul unei organizatii
economico-sociale in doua moduri: oral si scris
4 acestea reprezinta o particularitate a procesului de comunicare la nivelul unei organizatii
economico-sociale
5 reprezinta unul dintre factorii care detin cea mai puternica influienta in procesul de
stabilire a strategiei firmei

Alte referate despre: teste informatica, test informatica, teste informatica bac

Informatica teorie si aplicatii

Sursele de documentare informatizate, bibliotecile şi arhivele electronice sunt mijloace fără de care juristul va trebui să-şi modifice programul de pregătire a dosarului în favoarea cunoaşterii şi înţelegerii contextului legislativ; cea mai mare parte a muncii sale este dedicată documentării şi pregătirii sintezelor de fundamentare.
Lucrarea defineşte conceptele specifice informaticii juridice, tipurile de aplicaţii, metodele şi tehnicile specifice realizării de aplicaţii informatice în domeniul juridic.

Alte referate despre: teoria haosului aplicatii, informatica teorie, teoria sistemelor aplicata in transporturi

Sisteme informatice de gestiune

Sisteme informatice de gestiune - Din multitudinea de definitii date unui sistem oarecare privit din perspectiva activitătii de conducere se poate considera ca acceptabilă următoarea definitie:" sistemul reprezintă un complex de elemente structurate, interdependente si interconectate, constituind un ansamblu unitar care functionează într-un mediu dat, în vederea îndeplinirii unui scop (obiectiv) determinat".

Din analiza acestei definitii, sistemul poate fi definit prin trei aspecte esentiale si anume: structură, functionare si scop (obiectiv). Structura este dată de multimea elementelor în interactiune si functiunile reprezentate de ansamblul de compartimente determinate de influentele exterioare.

Functionarea este definită de regulile care determină relatiile dintre
elementele sistemului pentru care s-a constituit si functionează acesta, cu mentiunea că între structură si functionare există o strânsă legătură si în aceste conditii sistemul mai poate fi definit ca ansamblul elementelor componente si al relatiilor ce se stabilesc între respectivele elemente. Scopul (obiectivul) reprezintă un concept care are o importantă specifică în teoria generală a sistemelor, care presupune o multime relativ numeroasă de elemente aflate în relatii determinate, formând o totalitate organizată, orientată spre realizarea anumitor finalităti.

Activitătile prin care se realizează finalitătile sistemului constituie functia sa, care constă în multimea de interactiuni care realizează relatia sistemului (subsistemului) cu mediul si cu sistemul ierarhic
superior. Pentru descrierea completă a unui sistem si a evoluŃiei acestuia se apelează si la alte elemente, dintre care cele mai importante sunt starea sistemului si legea sa de miscare si de organizare. Starea unui sistem este expresia elementelor lui componente si a relatiilor acestuia (interne si externe) la un moment dat si se consideră determinată atunci când, cunoscând datele de intrare în sistem, se dispune de suficiente informatii privind elementele
componente si relatiile sistemului, pe baza cărora se pot determina elementele de iesire din acesta.

Un sistem este caracterizat nu numai prin relatiile dintre elementele sale, ci si prin relatiile dintre elemente si întreg sau dintre întreg si elemente, deoarece în organizare se manifestă atât relatii de coordonare a părtilor de către întreg, cât si relatii de influentă ale părtilor asupra întregului.

Cu cât sistemul este mai putin organizat, cu atât elementele influentează mai mult întregul si cu cât sistemul este mai avansat, cu atât întregul controlează mai mult elementele care îl compun. Pentru a se integra într-un sistem, elementele trebuie să poată fi organizate în comun, în scopul atingerii unui obiectiv, deci să se atragă si să se influenteze reciproc.

Notiunea de sistem are un caracter relativ, în senul reciprocitătii pozitiei de element într-un sistem sau de sistem compus din mai multe elemente. Elementele componente ale unui sistem sunt denumite subsisteme. Având în vedere structura, organizarea si deschiderea unui organism economic spre economia de piată, acesta trebuie privit cert ca un sistem integrat în sistemul social-economic global. Ca sistem, orice organism economic reprezintă un sistem economic, acesta fiind compus dintr-o multime de elemente, cu relatii si legături cauzale si funcŃionale, cu obiective precise si conexiuni cu alte organisme economice si guvernamentale, fiind influentat si influentând, la rândul său, mediul economic si social.

...

Alte referate despre: sisteme informatice de gestiune, proiectarea sistemelor informatice de gestiune, sisteme informatice de gestiune referat

Sisteme informatice si baze de date

Sistem informatic
- pentru asistarea deciziilor sI sisteme expert ( judecarea situatiilor concrete, putin structrate);
- pentru mamagement (marketing, planificare nevoi materiale, personal);
- pentru prelucrarea tranzactiilor (conturi, facturi, stocuri, foarte structurate).

Alte referate despre: sisteme informatice si baze de date, sisteme informatice cu baze de date, sisteme informatice financiare baze de date

Evolutie in lumea informaticii - de la masini de calcul la supercomputere

In decurs de peste un secol, observam dezvoltarea surprinzatoare a masinilor de calcul de la o simpla idee transformata in ceea ce vedem astazi – V.I.P.-urile lumii informatiei. Totul a inceput in 1871 cand JC Maxwell a avutu primul ideea stabilirii unei legaturi intre notiunea de informatie si notiunile de baza ale energeticii. L. Boltzmann usureaza aceasta legatura prin aprofundarea notiunii de entropie si definirea ei ca logaritmul probabilitatii formarii unei anumite configuratii intr-o multime de alte configuratii posibile.

Alte referate despre: figuri celebre din lumea informaticii, figuri celebre in lumea informaticii, lumea informaticii

Sisteme informatice financiar bancare

Sisteme informatice financiar bancare
- decontarea intrabancara: platitor BCR – beneficiar BCR
Acest tip de decontare este cel mai rapid proces. Unitatile bancare isi pot transfera pe cale electronica (telex, fax) instrumentele de plata, iar cele pe suport de hartie ajung la societatea bancara ca documente justificative. In prezent, se foloseste transmisia tranzactiilor direct intre sistemele informatice ale unitatilor teritoriale.

Alte referate despre: sisteme informatice financiar bancare, sisteme informatice financiar-bancare, sisteme informatice financiar bancare referat

Legatura ionica

Legatura ionica nu este orientata in spatiu, fortele de atractie electrostatica actioneaza in toate directiile si se formeaza un macroagregat ionic.Proprietatile substantelor ionice starea de agregare - in conditii normale de temperatura, substantele ionice sunt solide, cristalizate;punctele de topire si de fierbere ale compusilor ionici au valori mari, deoarece legatura ionica este o legatura puternica. Punctul de topire este influentat de dimensiunile atomilor si de marimea sarcinii ionului pozitiv (tabel 1).

Alte referate despre: legatura ionica, legaturi ionice, referat legatura ionica

Legaturi chimice

Electrovalenta se formeaza prin transferul electronilor de valenta de pe ultimul strat al atomilor elementelor electronegative, fiecare dintre ionii rezultati avand o configuratie stabila de gaz inert.
Combinatiile formate din ionii pozitivi si negativi se numesc combinatii ionice. In cazul compusilor ionici notiunea de molecula se poate folosi numai in mod cu totul conventional, deoarece in cristalele si in topiturile combinatiilor ionice nu exista molecule, ci ioni. Formulele combinatiilor ionice ca, de exemplu : fluorura de calciu, clorura de sodiu, bromura de potasiu etc. trebuie scrise astfel : Ca2+2F_; Na+Cl_; K+Br_; etc.

Alte referate despre: legaturi chimice, legaturile chimice, legaturi chimice referat

Infractiuni informatice

Infractiuni informatice
Obiectul juridic: il constituie relatiile sociale de ordin patrimonial, precum si totalitatea relatiilor referitoare la increderea in siguranta si fiabilitatea sistemelor informatice.

Alte referate despre: infractiuni informatice, infractiuni informatice referat, infractiunile informatice

Hidrocarburile nesaturate cu dubla legatura

Cel mai uşor se adiţionează clorul, cel mai greu, iodul(numai la lumină). Reacţia aceasta serveşte şi în chimia analitică fie calitativ, pentru identificarea dublei legături (decolorarea apei de brom), fie cantitativ, pentru titrarea ei cu soluţii de brom.

Alte referate despre: hidrocarburi nesaturate cu dubla legatura, alchene hidrocarbur nesaturate cu dubla legatura, alchene hidrocarburi nesaturate cu dubla legatura

Artroplastia necimentata utilizand ceramici de alumina pentru acoperire si material de legatura

Ceramicile pe bază de oxid de aluminiu (Al2O3 = alumina) au fost utilizate din 1970 ca material brut pentru fabricarea de componente ale protezelor de şold, când experienţele clinice în artroplastia totală de şold (THA = total hip arthroplasty) cu legare ceramică – ceramică a fost începută de Boutin, apoi urmat de alţii, chirurgi germani.

Alte referate despre: recuperare dupa artroplastie necimentata, artroplastia necimentata, aluminiul si alajele sale- materialele viitorului

Legaturi chimice

Gazele inerte au configuraţie de octet pe stratul exterior (excepţie face heliul,care are configuraţie de dublet), care le conferă inerţie chimică.

Alte referate despre: legaturi chimice in compusi organici, referat legaturi chimice, legatura chimica
Referate afisate : 17
Medie note: 8.46 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.