Principiul separatiei si echilibrului puterii

Principiul separatiei si echilibrul puterii in stat

Principiul separatiei si echilibrul puterii in stat
Conform lui Loke puterea statului s-ar împărţii în trei funcţii esenţiale: funcţia legislativă, funcţia executivă şi funcţia federativă. Ulterior ideile lui John Loke au fost preluate şi adaptate de Montesquieu luând forma pe care o cunoaştem astăzi. Montesquieu spunea că „orice om care are o putere este înclinat să abuzeze de ea”. Din aceste considerente este necesar un mijloc de a opri tendinţa abuzului de putere. Aşadar, conform principiului, în orice stat există trei puteri distincte: puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească.

Principiul separatiei si echilibrul puterii in stat
Încă din faza sa incipientă, gânditorii vremii au părut extrem de interesaţi de teorie; şi aceasta pentru că ea oferea o alternativă viabilă la totalitarism2. Nu era suficient însă ca acest principiu doar să se nască; el trebuia realmente aplicat. Problema principală era aceea că ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 11kb
Downloads: 22
Materia: Drept

Principiul separatiei puterilor in stat

Montesquieu dă o formulare precisă şi clară acestei teorii care va forma unul din punctele principale ale programelor revoluţiilor burgheze. După Montesquieu în orice stat există trei puteri distincte: puterea legiuitoare, executivă şi judecătorească. Aceste puteri trebuie să fie atribuite unor organe separate şi independente unele de altele pentru ca, spune Montesquieu "orice om care are o putere este înclinat să abuzeze de ea" astfel " pentru a nu se abuza de putere trebuie ca prin aşezarea lucrurilor puterea să oprească puterea".

Alte referate despre: principiul separatiei puterilor in stat, evolutia principiului separatiei puterilor in stat, referat principiul separatiei puterilor in stat

Separarea puterii in stat

Acest tip de societate nu existĺ decât în raporturile dintre asociaˇi.
Are la baza contractul de societate. Ea este un caracter ascuns
întrucât existenˇa ei nu este adusĺ la cunożtinˇa tertilor. Societatea
este lipsita de personalitate juridica. Bunurile aduse de asociaˇi nu
formeazĺ un capital social iar drepturile asociaˇilor nu pot fi
reprezentate prin titluri negociabile. Societatea nu este supusa
înmatriculĺrii în registrul de comert sau altor formalitĺˇi de
publicitate. Administratorul este numit dintre asociaˇi żI rĺspunde
nelimitat, contractând cu terˇi in nume propriu.

Alte referate despre: separarea puterii in stat, separarea puteriilor in stat, separarea puterii in stat in moldova

Organizarea de stat si institutii juridice in perioada dictaturii regale

Pe baza prevederilor constituţionale şi ale legilor ordinare date în aplicarea principiilor Constituţiei din 1938, intreaga putere era concentrată în mâna unei singure persoane - dictatorul. Constituţia din 1938 a declarat pe rege cap al statului(art. 30).

Alte referate despre: institutii juridice in perioada dictaturii otomane, institutii juridice in perioada 1821-1859, institutii juridice in perioada de tranzitie

Principiul efectului direct al dreptului european

b) Să aibă un caracter necondiţionat . Existenţa unui termen sau a unei condiţii nu afectează efectul direct, ci doar amână producerea lui până la expirarea termenului sau la realizarea condiţiei.

Alte referate despre: principiul efectului direct al dreptului european, speta principiul efectului direct al dreptului european, principiul efectului direct al dreptului comunitar

Principiul suprematiei dreptului comunitar

Referat despre Principiul suprematiei dreptului comunitar
Dreptul comunitar stabileşte raporturile dintre Comunitate şi statele membre. Există două teorii cu privire la integrarea dreptului internaţional în ordinea juridică naţională : monismul şi dualismul. Teoria monistă susţine existenţa unei ordini juridice unice, alcătuite din dreptul internaţional şi dreptul naţional.

Alte referate despre: principiul suprematiei dreptului comunitar, principiul prioritatii dreptului comunitar, principiul suprematiei dreptului ue 2011

Principiul nediscriminarii

În legislaţia românească, discriminarea este definită în O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţiunea tuturor formelor de discriminare care, în art. 2, prevede că prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată, care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Alte referate despre: principiul nediscriminarii, principiul nediscriminarii referat, cetatenia europeana si principiul nediscriminarii

Principiul descentralizarii pe servicii

Un principiu de drept este rezultatul experienţei sociale, iar utilitatea practică a cunoaşterii principiilor generale constă în aceea că ele trasează liniile directoare pentru întregul sistem juridic şi exercită o acţiune constructivă, orientând activitatea legiuitorului. Pe de altă parte, principiile generale au un important rol în administrarea justiţiei, deoarece cei abilitaţi cu aplicarea dreptului trebuie să cunoasca nu numai norma juridică, ci şi spiritul său, iar principiile dreptului determină tocmai spiritul legilor.

Alte referate despre: principiul descentralizarii pe servicii, principiul descentralizarii serviciilor publice, principiul descentralizarii serviciilor publice in romania

Principiul descentralizarii pe servicii

Principiile de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale au o
importanţă deodebită în configurarea structurii organizatorice şi funcţionale a autorităţilor publice locale, motiv pentru care ele sunt reglementate la nivel constituţional în felul următor:

“ administraţia publică din unităţile administrativ – teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării servicilor publice”.

Pentru înţelegerea sistemului promovat de Constituţia României în organizarea şi funcţionarea administraţiei publice, arătăm că se cunosc două modalităţi principale de organizare administrativă : organizarea centralizată şi cea descentralizată la care se adaugă un sistem intermediar şi secundar, respectiv organizarea desconcentrată.

În cadrul centralizarii, statul îşi asumă singur sarcina administrării ( a realizării funcţiei executive), dispunând ...

Alte referate despre: importanta aplicarii principiului descentralizarii serviciilor publice, principiul descentralizarii serviciilor publice referat, principiul descentralizarii

Ideologia liberala a statului minimal versus statul paternal

In aceasta lucrare imi propun sa realizez o analiza comparativa intre ideologia liberala a statului minimal si ideologia pozitiilor de stanga a statului paternal.Pentru a realiza aceasta analiza voi avea in vedere anumite aspecte ale problemei in cauza.In primul rand voi incerca sa prezint sintetic presupozitiile ce stau la baza ideologiei liberale.In acest sens ma voi rezuma la doua premise fundamentale ale liberalismului: 1) presupozitia individului rational; 2) individualismul.In continuarea acestora voi incerca sa prezint succint premisele gandirii de stanga cu privire la rolul statului.Catre final voi expune concluziile ce pot fi deduse din analiza celor doua pozitii.

Alte referate despre: statul minimal versus, ideologia liberala, statul unitar versus statul federal

Individul impotriva statului

«  Multi sunt cei ce trec acum liberali, sunt conservatori de speta noua. »
Cele doua partide le putem caracteriza in linii mari ca unul fiind militar si celalalt industrial, unul ca sistem al cooperarii silite, iar celalalt ca sistem al cooperarii voluntare.
Liberaismul a inceput prin a se impotrivi lui Carol al II-lea si uneltirilor lui, acesta vrand sa restabileasca puterea monarhica nemarginita. Monarhia in viziunea celor doua partide este institutie stabilita de natiune spre folosul tuturor membrilor ei, sau delegatul cerului.
Dupa epoca razboiului, cand pacea ingaduia renasterea regimului industrial si reintoarcerea la tipul de viata adecvat lui, liberalii au luat niste masuri. Au abrogat legile care opreau asociatiile muncitoresti, legile care stanjeneau libertatea de a calatori a calatorilor etc. Apare dreptul la opinie din punct de vedere religios fara a iti fi frica sa patesti ceva legal. Poate una dintre cele mai importante legi a fost cea care stopa cumpararea de ...

Alte referate despre: individul impotriva statului, individul impotriva statului herbert, titlu de creanta impotriva statului

Problema echilibrului extern al unei economii nationale

Este abordată problema echilibrului extern al unei economii naţionale, punându-se accent pe realizarea acestuia într-o economie de tipul celor din ţările Europei Centrale şi de Est. Un interes deosebit prezintă modul in care autorul vede îndepărtarea deficitelor structurale care există în economiile acestor ţări si trecerea de la sistemul economiei de comandă la sistemul economiei de piaţă.

Alte referate despre: problema echilibrului extern al economiei mationale, rproblema echilibrului extern al economiei nationale, tipologia economiilor nationale

Kant: principiul moralitatii

Imperativele sunt de doua feluri: ipotetice si categorice.
Imperativele ipotetice au forma: Daca vrei …, atunci trebuie sa… . Ele ne obliga sa facem actiuni care sunt bune ca mijloace. Imperativele ipotetice sunt de doua feluri:
Imperatuive ale abilitatii care se referat la mijloacele necesare atingerii unui scop posibil pentru unele fiinte umane, variabil de la o persoana la persoana sau la aceeasi persoana in momente diferite. Imperativele abilitatii dau nastere la actiuni “bune” in sens de abile sau eficace.
Imperative ale prudentei. Aici scopul e voit cu necesitate de toate fiintele rationale umane; prin urmare e vorba de un scop special pe care nu doar il pot avea unii oameni ci il au cu necesitate toti, caci tine de natura lor.
Imperativele categorice sunt nonipotetice (fara “daca…”). Ele sunt respectate cu necesitate de orice fiinta rationala si ceea e esentialmente “bun” in actiunea antrenata de ele provine din dispozitia mentala care cauzeaza actiunea, independent ...

Alte referate despre: kant principiul moralitatii, principiul moralitatii in comertul international, principiul moralitatii

Principiul subsidiaritatii

Prevederile de mai sus din cadrul legislatiei europene nu obliga nici un stat membru la acordarea de autonomii pe criterii etnice. Spania a acordat o autonomie largita pentru Catalonia si Tara Bascilor. Pe de alta parte Franta refuza sa ia in considerare principiul subsidiaritatii ca un argument pentru a acorda autonomie partii catalane care se afla sub autoritatea sa. La fel in Italia tendintele centrifuge ale Ligii Nordului - sustinute tot pe baza principiului subsidiaritatii - nu au dus la aparitia unor autonomii locale.
În mod evident comunitatile locale sînt alcatuite de cetatenii care locuiesc în zona data.

Alte referate despre: principiul subsidiaritatii, autonomia locala si principiul subsidiaritatii referat, principiul subsidiaritatii referat

Modificari ale echilibrului european

Pierderea razboiului Crimeii de catre Rusia a însemnat un moment de
rascruce în situatia interna si internationala a tarismului. Pe lânga
reforme cu evident caracter burghez, cum ar fi cele din domeniile
administratiei locale, justitiei, învatamântului si finantelor
statului, a avut loc si reforma militara din 1874 care introducea
serviciul militar obligatoriu de 6 sau 7 ani pentru toti cetatenii in
vârsta de 21 de ani. Pe plan extern Rusia a încercat sa anuleze
prevederile tratatuli de pace de la Paris din 1856. Împrejurari
favorabile au aparut dupa razboiul franco-prusac, când la conferinta
diplomatica de la Londra din 1871 s-au anulat toate restrictiile
impuse Rusiei. Binenteles Rusia a trebuit sa tina cont de noile
mutatii politice din Europa ( disparitia Imperiului lui Napoleon al
III-lea si aparitia Imperiului German). Astfel în 1872 la Berlin ...

Alte referate despre: principiul echilibrului european, epoca echilibrului european, tratatul de la lisabona-modificari privind parlamentul european

Evolutia puterii militare romanesti sub Carol I pana la razboiul de independenta

Toate acestea, alatur de experienta razboiului de secesiune din Statele Unite ale Americii si indeosebi a razboaielor de pe continent, au putut fi studiate cu o atentie sporita, influentand evolutia gandirii si practicii militare romanesti. Fireste, sistemul prusian al "Landwehr-ului" si-a castigat multi adepti dupa 1866, dar el nu va fi impus atat de vointa noului domnitor Carol I, ci, in primul rand, de succesele obtinut de Prusia.

Alte referate despre: evolutia puterii militare de la cuza pana la razboiul de independenta, evolutia dezvoltarii economice romanesti pana in 2009, cauzele infrangeri militare romanesti 1916
Referate afisate : 16
Medie note: 8.35 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.