Proiectarea sistemelor informatice de gestiune

Sisteme informatice de gestiune

Sisteme informatice de gestiune - Din multitudinea de definitii date unui sistem oarecare privit din perspectiva activitătii de conducere se poate considera ca acceptabilă următoarea definitie:" sistemul reprezintă un complex de elemente structurate, interdependente si interconectate, constituind un ansamblu unitar care functionează într-un mediu dat, în vederea îndeplinirii unui scop (obiectiv) determinat".

Din analiza acestei definitii, sistemul poate fi definit prin trei aspecte esentiale si anume: structură, functionare si scop (obiectiv). Structura este dată de multimea elementelor în interactiune si functiunile reprezentate de ansamblul de compartimente determinate de influentele exterioare.

Functionarea este definită de regulile care determină relatiile dintre
elementele sistemului pentru care s-a constituit si functionează acesta, cu mentiunea că între structură si functionare există o strânsă legătură si în aceste conditii sistemul mai poate fi definit ca ansamblul elementelor componente si al relatiilor ce se stabilesc între respectivele elemente. Scopul (obiectivul) reprezintă un concept care are o importantă specifică în teoria generală a sistemelor, care presupune o multime relativ numeroasă de elemente aflate în relatii determinate, formând o totalitate organizată, orientată spre realizarea anumitor finalităti.

Activitătile prin care se realizează finalitătile sistemului constituie functia sa, care constă în multimea de interactiuni care realizează relatia sistemului (subsistemului) cu mediul si cu sistemul ierarhic
superior. Pentru descrierea completă a unui sistem si a evoluŃiei acestuia se apelează si la alte elemente, dintre care cele mai importante sunt starea sistemului si legea sa de miscare si de organizare. Starea unui sistem este expresia elementelor lui componente si a relatiilor acestuia (interne si externe) la un moment dat si se consideră determinată atunci când, cunoscând datele de intrare în sistem, se dispune de suficiente informatii privind elementele
componente si relatiile sistemului, pe baza cărora se pot determina elementele de iesire din acesta.

Un sistem este caracterizat nu numai prin relatiile dintre elementele sale, ci si prin relatiile dintre elemente si întreg sau dintre întreg si elemente, deoarece în organizare se manifestă atât relatii de coordonare a părtilor de către întreg, cât si relatii de influentă ale părtilor asupra întregului.

Cu cât sistemul este mai putin organizat, cu atât elementele influentează mai mult întregul si cu cât sistemul este mai avansat, cu atât întregul controlează mai mult elementele care îl compun. Pentru a se integra într-un sistem, elementele trebuie să poată fi organizate în comun, în scopul atingerii unui obiectiv, deci să se atragă si să se influenteze reciproc.

Notiunea de sistem are un caracter relativ, în senul reciprocitătii pozitiei de element într-un sistem sau de sistem compus din mai multe elemente. Elementele componente ale unui sistem sunt denumite subsisteme. Având în vedere structura, organizarea si deschiderea unui organism economic spre economia de piată, acesta trebuie privit cert ca un sistem integrat în sistemul social-economic global. Ca sistem, orice organism economic reprezintă un sistem economic, acesta fiind compus dintr-o multime de elemente, cu relatii si legături cauzale si funcŃionale, cu obiective precise si conexiuni cu alte organisme economice si guvernamentale, fiind influentat si influentând, la rândul său, mediul economic si social.

...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 512kb
Downloads: 35
Materia: Informatica

Sisteme informatice si baze de date

Sisteme informatice si baze de date - Sistem informatic (Si) - sistem informational automatizat; - ansamblu de echipamente (hardware), programe (software), sI proceduri organizationale (orgware) pentru prelucrarea informatiei.

Alte referate despre: sisteme informatice si baze de date, sisteme informatice cu baze de date, sisteme informatice cu baze de date in turism

Sisteme Informationale

Sistemul informational este o parte a sistemului informational in care procesul de culegere, transmitere, stocare si prelucrare a datelor se realizeaza utilizand elemente sau componente ale TI, adica mijloace de calcul si de comunicare moderne, produse software specializare, proceduri si tehnici specifice la care se adauga personalul specializat.

Sistemul informatic este o parte a sistemului informational, adica aceea parte care cuprinde culegerea, prelucrarea si transmiterea automata a datelor si informatiilor din cadrul sistemului informational.

Sistem informatic integrat – specific anumitor domenii de activitate – ex. sistem, ec, fin, bancar)este sistemul care asigura introducerea unica a datelor si prelucrarea multipla a acestora in functie de cele mai diversecerinte formulare de catre utilizatori. Tehnologia informatiei este un termen contemporan care descrie combinatia de tehnologii de calcul – echipamente si software – cu tehnologia comunicatiei – retele de transmitere ...

Alte referate despre: sisteme informationale, managementul sistemelor informationale, analiza sistemelor informationale

Analiza si conceperea sistemelor informatice

Astfel, luam ca exemplu o intrepsrindere cu 250 salariati, dintre care
30 fac parte din categoria T.E.S.A. si a muncitorilor indirect
productiv, 115 sunt muncitori calificati si angajati pe o perioada
nedeterminata, iar restul sunt muncitori calificati si necalificati
angajati pe o perioada de 6 luni.

Alte referate despre: analiza si conceperea sistemelor informatice, analiza si conceperea sistemelor informatice de gestiune, analiza si proiectarea sistemelor informatice

Merise - Metoda de proiectare a sistemelor informatice

In realitate, pot exista mai multe atribute care pot juca rolul de identificator pentru un tip de entitate. Ex. pentru societati comerciale: codul unic de inregistrare (CUI), numarul de inregistrare, codul IBAN. De aceea, atributul care joaca rolul de identificator (cheie primara) trebuie sa indeplineasca concomitent mai multe cerinte:
a) nu trebuie sa existe doua valori identice in multimea valorilor pe care le poate lua acel atribut;

Alte referate despre: metoda de proiectare a sistemelor informatice, metode de proiectare a sistemelor informatice, metode moderne de proiectare a sistemelor informatice

Analiza si conceptia sistemelor de operare

•Procesarea se referă la manipularea datelor introduse în scopul producerii unui rezultat (ieşirea);
•Stocarea constituie procesul salvării informaţiilor (date sau programe) într-un dispozitiv de păstrare, de exemplu discul fix, pentru recuperarea ulterioară.

Alte referate despre: analiza sistemelor de operare in retea, analiza sistemelor de operare, referat analiza sistemelor de operare de retea

Proiectarea si analiza sistemelor de operare

Exista mai multe motivatii ale necesitatii studierii sistemelor de operare, cele mai importante fiind urmatoarele:
- pentru utilizarea resurselor hardware in scopuri speciale poate fi necesar sa se creeze un sistem de operare propriu sau sa se introduca modificari in sistemul existent;
- de alegerea corecta a sistemului de operare si a versiunii concrete poate depinde viabilitatea si eficacitatea sistemului de calcul;
- este ideal ca utilizatorul sa interactioneze cu sistemul de operare cunoscand toate subtilitatile ultimului, deoarece sistemul de operare este un intermediar intre calculator si utilizator;
- multe metode si concepte, utilizate in domeniul sistemelor de operare, pot fi implementate cu succes si in alte domenii (ultima motivatie conform ordinii de expunere, dar nu si ultima ca importanta).
Prin notiunea sistem de operare intelegem modulele program ...

Alte referate despre: proiect proiectarea si analiza sistemelor informatice, proiectarea si analiza sistemelor informatice bancare, proiectarea sistemelor de operare

Gestiune financiara

Spre deosebire de capitalurile proprii, noţiunea de situaţie netă este mai restrictivă, excluzând din categoria acestora subvenţiile pentru investiţii şi provizioanele reglementate ( Situaţia Netă = Capitaluri proprii - Subvenţii pentru investiţii – Provizioane reglementate ).

Alte referate despre: gestiunea financiara a intreprinderii, gestiune financiara, gestiunea financiara

Contabilitate de gestiune si calculatia

b) Funcţia de înregistrare analitică curentă, presupune colectarea şi înregistrarea tuturor cheltuielilor efectuate pe destinaţii în mod analitic şi în momentul efectuării acestora. În acest fel orice cheltuială efectuată, care priveşte producţia, va fi înregistrată în momentul efectuării, pe baza documentelor justificative, care atestă efectuarea operaţiunii.

Alte referate despre: contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor, contabilitate de gestiune si calculatia costurilor, cursuri contabilitate de gestiune si calculatia costurilor

Contabilitate de gestiune

Contabilitate de gestiune.Datele furnizate de contabilitatea financiară se adresează utilizatorilor externi (investitorii de capital, creditorii, clienţii, instituţiile statului, băncile, personalul) şi utilizatorilor interni (managerilor) pentru analize financiare.

Alte referate despre: contabilitate de gestiune, contabilitatea de gestiune, practica contabilitate de gestiune

Sisteme informatice financiar bancare

Sisteme informatice financiar bancare
Din punct de vedere al locului in care se realizeaza diversele operatii bancare, acestea se impart intre:
- operatii front office – grupeaza operatiile care reprezinta interactiunea nemijlocita cu clientii bancii (accesul la conturi, furnizarea de informatii despre serviciile oferite de banca);
- operatii back office – cuprinde operatiile transparente pentru clientii bancii, care asigura functiile vitale1 ale unei banci.

Alte referate despre: sisteme informatice financiar bancare, sisteme informatice financiar-bancare, sisteme informatice financiar bancare referat

Tipologia sistemelor informatice pentru management

Sistemele informatice pentru manegement pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii, cum ar fi :nivelurile ierarhice în domeniile de activitate pe care le asigură ;gradul de concentrare/dispersare a capacităţilor de memorare şi prelucarare a datelor;modul de tratare a lucrărilor;simultaneitatea sau nesimultaneitatea lucrărilor în sistem etc.

Alte referate despre: tipologia sistemelor informatice pentru management, tipologia sistemelor informatice, integrarea sistemelor informatice in managementul unei organizatii

Implementarea sistemelor informatice in activitatea de foraj

Managementul – sistem decizional - informational
Performantele manageriale impun integrarea unui lant de decizii si comunicatii focalizate pe cresterea profitabilitatii organizatiei.Managementul este un proces de indeplinire a unor sarcini s-au obiective prin utilizarea resurselor (oameni, bani, energie, timp,etc.), resurse considerate input-uri si rezultatele considarate output-uri. Adesea succesul managerial se masoara prin ratia input-uri/output-uri si considerata ca un indicator de productivitate al organizatiei.

Alte referate despre: implementarea sistemelor informatice in activitatea de foraj, implementarea sistemelor informatice, notiuni de baza pt implementarea sistemelor informatice

Proiectarea unui dispozitiv

Proiectarea unui mecanism de pozitionare precisa cu surub diferential care are rolul de a asigura pozitia precisa a piesei in vederea prelucrarii.Tema proiectului de licenta este data de catedra de Organe de Masini si Tribologie in scop didactic, mecanism ce urmeaza a fi realizat si folosit in laborator.Mecanismul se defineste ca fiind lantul cinematic inchis care are un element fix sau considerat fix si care se bucura de proprietatea ca la o miscare data elementului conducator sau elementelor conducatoare, pentru toate celelalte elemente rezulta miscari univoc determinate.

Alte referate despre: proiectarea unui dispozitiv de miscare oscilanta a pistonului, referat proiectarea unui dispozitiv, proiectarea unui dispozitiv electronic

Contabilitatea de gestiune aprofundata

Cazul cel mai simplu de costuri nepertinente este cel al costurilor trecute: cheltuielile irecuperabile care sunt deja efectuate. Aceste costuri pe stadiu “costuri ascunse/imaginare” chiar dacă uneori ajung la suprafaţă registrelor contabile prin jocul etalonarii cum sunt amortismentele imobilizarilor sau cheltuielile de repartizat, nu mai au importanţă pentru viitor. Datorită faptului că sunt nerecuperabile ele trebuie ignorate în studiere deciziei.

Alte referate despre: contabilitatea de gestiune-studiu de caz, contabilitatea de gestiune referat, referat contabilitatea de gestiune

Modelarea si simularea unor echipamente ale sistemelor hidraulice automate

Sistemul de acţionare global presupune existenţa unei mărimi electrice (U,I), mecanice (n1; n2(v); n(v); M1; M2(F); M(F)) şi hidraulice (Qp; QM; pP; pM), ordonate într-un anumit fel în concordanţă cu modul de transmitere a energiei sau informaţiei.

Alte referate despre: modelarea si simularea sistemelor agricole, modelarea si simularea sistemelor de productie, modelarea si simularea sistemelor

Baze de date informatice pentru marketing

Importanţa acordată de firme acestor sisteme este ilustrată în fig.1.
În prezent, bazele de date pentru marketing pot fi folosite pentru a facilita înţelegerea mai profundă a pieţelor, a propriei poziţii pe aceste pieţe, ca şi a activităţii concurenţilor, prin culegere de date şi prelucrarea lor în diverse moduri.

Alte referate despre: baze de date informatice pentru marketing, baze de date informatice pentru contabilitate, baze de date informatice
Referate afisate : 17
Medie note: 8.25 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.