Referat macroeconomie

Indicatori macroeconomici

Diminuarea PIB-ului a fost conditionata, in general, de reducerea cererii externe la bunurile industriale produse in Moldova, micsorarea volumului remitentelor de peste hotarele tarii si asteptarile negative privind perspectivele dezvoltarii economice a tarii. Conform calculelor Ministerului Economiei, in total pe anul 2009 se estimeaza reducerea PIB cu 8% si o valoare nominala de 59,2 mild. lei.

Criza economico-financiara globala are efect direct asupra cererii agregate, care a pastrat tendinta de diminuare pe tot parcursul anului 2009. Aceasta a condus, prin urmare, la reducerea preturilor de consum. Astfel, rata inflatiei in luna decembrie 2009 a constituit 0,4% fata de decembrie 2008, inregistrind o diferenta de 6,9 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu rata inflatiei inregistrata in aceeasi perioada a anului 2008. Aceasta situatie a fost conditionata, in general, de micsorarea preturilor la produsele alimentare in primele 8 luni ale anului 2009, unele produse importate si ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 24kb
Downloads: 3
Materia: Economie

Indicatorii macroeconomiei

În calculul indicatorilor se utilizează atributele: „intern” si „national”; atributul „intern” cuprinde produsul sau venitul creat si consumat de către agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în interiorul tării respective; atributul „national” are în vedere apartenenta statală a agentilor economici indiferent dacă ei îsi desfăsoară activitatea în propria tară sau în alte tări.

În functie de sistemul de evidentă si măsurare utilizat, rezultatele macroeconomice se exprimă prin indicatori economici specifici în formă „brută” sau „netă”. Atributul „brut”, ce se conferă unui indicator, are în vedere includerea consumului de capital fix în calculul productiei finale, iar atributul „net” se utilizează când se elimină consumul de capital fix din calculul productiei finale (amortizare).

Elementele cuprinse în conturile nationale, prin agregare, stau la baza calculării indicatorilor sintetici. Produsul ...

Alte referate despre: indicatori macroeconomici, indicatorii macroeconomici, indicatori macroeconomici referat

Sinteza curs macroeconomie

Avem nevoie intrucat exista forte care afecteaza economia in ansamblu.In actualul context economic cele mai importante probleme, care se preteaza analizei macroeconomice sunt: Asigurarea echilibrului intre cererea globala(agregata) si oferta globala(agregata).Ocuparea deplina a resurselor de munca.Asigurarea economiei nationale cu moneda, in cantitatea si si structurile cerute de mersul normal al fluxurilor economice reale, ca si din alte motive.Realizarea functiilor multiple bugetare si fiscale de catre stat.Asigurarea pe termen mediu a unei balante comerciale si a unei balante de plati externe echilibrate. Integrarea problemelor macroeconomice in strategii globale, de crestere si de dezvoltare, asigurandu-se astfel coerenta deciziilor macroeconomice.

Alte referate despre: sinteza curs statistica financiara, curs macroeconomie, sinteza curs drept fiscal

Indicatori macroeconomici - prezentare

4)Ultima precizare in legatora cu definitia se refera la ce NU includem in P.N.B. Astfel, activitatea non-piata nu este cuprinsa in Produsul National Brut, deoarece, cu toate ca teoretic se pot face estimari asupra acestui tip de activitati, in practica aceste estimari intampina mari dificultati. Cu titlu de ilustrare mentionam ca in P.N.B. nu se includ : munca neretribuita, donatiile, vanzarile la mana a doua, vanzarile si cumpararile de actiuni. In cele ce urmeaza, ne vom ocupa cu studiul asupra Produsului Intern Brut (concept, metode de calcul, caracteristici si evolutia sa in Romania in ultimii zece ani).

Alte referate despre: indici macroeconomici, evolutia indicatorilor macroeconomici, indicatori macroeconomici in republica moldova

Macroeconomie

- rata somajului este estimata la 9,3% (cca. 2,5 milioane persoane);
- economiile populatiei au atins 17% din veniturile brute, fata de 16% in 2001;
- inflatia nu constituie un element de preocupare ( cca. 2,0% );
- aprecierea Euro a compensat in mare masura efectul cresterii preturilor internationale la unele materii prime, intre care petrolul.

Alte referate despre: macroeconomie, referate macroeconomie, referat macroeconomie

Macroeconomie - Inflatia

Costul esantionului T1
Ip = ————————— ◦ 100
Costul esantionului T0

Alte referate despre: macroeconomie inflatia, referat macroeconomie inflatia, macroeconomie inflatia in romania

Macroeconomie 2

Mărimea ofertei de muncă este influenţată de diverşi factori, cum sunt:
dimensiunea salariului;gradul de independenţă economică al indivizilor;
durata muncii;cantitatea de bunuri şi servicii dorite a fi achiziţionate de individ;sistemul de educaţie şi formare profesională;
securitatea ocupării etc.Oferta de muncă se află în relaţie pozitivă cu salariul, fiind mai mare când preţul muncii este mai mare şi mai mică atunci când acesta este mai redus.

Oferta de muncă poate fi uneori perfect inelastică. De exemplu, în cazul unei ramuri economice care utilizează în exclusivitate forţă de muncă strict specializată, care nu poate fi găsită pe termen scurt, are o ofertă perfect inelastică.
Salariile sunt plăţi către lucrătorii care au contracte de angajare şi nu instrumente de reglare fină a cererii şi ofertei curente de muncă. Ele nu sunt modi¬ficate pentru a se asigura egalitatea cererii cu oferta de muncă.

Alte referate despre: echilibrul macroeconomic, macroeconomie referat, macroeconomia

Analiza activitatii macroeconomice

Principalii indicatori macroeconomici valorici cu ajutorul carora se evidentiaza tranzactiile economice la nivelul intregii economii se regasesc in sistemul conturilor nationale SCN – care asa cum aratat, un sistem de evidenta a rezultatelor desfasurate intr-o tara, intr-o anumita perioada de timp ( de obicei un an ). Analiza activitatii macroeconomice Elementele care se masoara in SCN sunt :
- fluxurile de bunuri si servicii;
- fluxuri de venituri si cheltuieli ;
- stocurile de bunuri si valori financiare. Toate acestea se exprima cu ajutorul indicatorilor valorici macroeconomici.

Alte referate despre: analiza activitatii macroeconomice, referat analiza activitatii macroeconomice, analiza activitatii macroeconomice in r moldova

PIB - indicator de rezultate macroeconomice

PIB - indicator de rezultate macroeconomice
Din aceasta perspectiva, P.I.B.PP va include in structora sa consumul privat (CPV), cheltuielile guvernamentale sau consumul public (CPB), investitiile brute (Ib) si exportul net (En).Consumul privat sau personal (CPV) exprima cheltuielile de consum ale menajelor, ocazionate de achizitionarea bunurilor materiale si serviciilor destinate satisfacerii trebuintelor acestora.

Alte referate despre: pib indicator de rezultate macroeconomice, pib-indicator de rezultate macroeconomice, indicatori de rezultate macroeconomice

Evolutii macroeconomice in Romania

Ponderea valorii adaugate brute in PIB
Produsul intern brut in anul 1998 - date definitive -, a fost de 371193,8 miliarde lei, cu 4,8% mai mic fata de anul 1997, consecinta a reducerii volumului de activitate si, in mod deosebit, a valorii adaugate brute in industrie (-5,3%) si constructii (-4,5%), cele doua sectoare contribuind in proportie de 32,8% la crearea acestuia. In agricultura, influentele nefavorabile generate de scaderea productiei vegetale si a celei din zootehnie au determinat o reducere a valorii adaugate brute cu 10,4%.

Alte referate despre: evolutii macroeconomice in romania, evolutii macroeconomice, evolutiile macroeconomice in romania

Introducere in analiza macroeconomica

Gestionarea ciclului afacerilor se face in scopul asigurarii utilizarii integrale a factorilor de productie si a asigurarii unei cresteri economice noninflationiste care se asigura prin intermediul diferitor instrumente ale politicii macroeconomice si in primul rand a politicii bugetar-fiscale si monetar-creditare.In acest context teoria macroeconomica este menita sa asigure coordonarea obiectivelor de scurta si lunga durata, alegerea insrtumentelor si elaborarea strategiilor alternative ale politicii macroeconomice a statului.

Alte referate despre: analiza macroeconomica a somajului, analiza macroeconomica, introducere in analiza imaginii martine joly

Specificul politicilor macroeconomice in Republica Moldova

Sarcinile referatului.In scopul atingerii obiectivului de baza al cercetarii au fost propuse urmatoarele sarcini: - Evaluarea contributiei politicii monetare la atingerea unui anumit nivel al variabilelor macroeconomice prin intermediul mecanismului de transmisie; - Elaborarea in baza cercetarilor a modelului de simulare a efectelor politicii monetare asupra variabilelor macroeconomice si evolutiei economiei, testarea acestuia si formularea unor concluzii si recomandari pentru sporirea eficientei politicii monetare.

Alte referate despre: politica macroeconomica in republica moldova, somajul si politici antisomaj in republica moldova, politici antisomaj in republica moldova

Probleme teoretice si conceptuale privind previziunile macroeconomice

Apare astfel necesitatea constituirii unor modalitati de cunoastere a schimbarilor produse si de optimizare a actiunii umane.
Teoriile si conceptele legate de management au fost abordate diferit de teoreticienii si practicienii cu preocupari in domeniu. Totusi, teoriile si conceptele privind managementul au aparut si s-au dezvoltat din dorinta de a orienta favorabil diferitele activitati social - economice.

Alte referate despre: probleme rezolvate la previziuni macroeconomice, probleme teoretice privind procedeele de echivalenta la panificatie, probleme teoretice privind procedeele de echivalenta

Crestere economica si dezvoltare durabila

2. Sursele cresterii economice:Cresterea economica este conditionata de resursele potentiale existente si de modul cum sunt utilizate acestea.
PIB potential reprezinta cel mai ridicat nivel al productiei ce se poate obtine in mod continuu, la un nivel stabil al preturilor si in conditiile mentinerii ratei naturale a somajului. (Rata naturala a somajului reprezinta acel nivel relativ al somajului care este corelat cu o rata stabila a inflatiei).

Alte referate despre: cresterea economica si dezvoltarea durabila, referat cresterea economica si dezvoltarea durabila, cresterea economica si dezvoltarea durabila in cadrul uniunii europene

Rentabilitatea

Rata rentabilitatii ca indicator de performanta poate avea mai multe forme de exprimare, in functie de modul de raportare a unui indicator de efecte sau rezultate obtinute (profitul, EBE sau alti indicatori partiali ai rentabilitatii) la un indicator de flux global al activitatii (cifra de afaceri, venituri din exploatare, valoarea adaugata) au la mijloacele economice avansate sau consumate pentru obtinerea rezultatului respectiv.

Alte referate despre: pragul de rentabilitate, analiza rentabilitatii, analiza pragului de rentabilitate

Bugetul Braziliei

Rolul Congresului
Legislaţia joacă un rol important în procesul bugetar. Acest rol variază foarte mult de la o ţară la alta membră OECD. Cât de cât simplu, legislaţia trebuie să demonstreze faptul ca sunt capabili să-şi asume un rol important în procesul bugetar. Cu mult timp înainte, rolul Congresului în procesul bugetar a fost limitat în Brazilia.Înainte de 1989, Congresul nu a putut să realizeze nici o schimbare a bugetului propus de Executiv, aşa încât Constituţia din 1988 i-a dat posibilitatea Congresului să modifice şi acest lucru s-a realizat în mii de amendamente propuse în fiecare an.

Procesul de aprobare a bugetului se bazează pe dezbaterea, corectarea şi aprobarea „Legii conducerii bugetare” şi a bugetului propriu-zis. Această lege este prezentată la Congresul din 15 Aprilie şi trebuie aprobat la data de 30 Iunie. „Legea conducerii bugetare” poate fi caracterizata ca trei legi într-una. În primul rând, aceasta este ...

Alte referate despre: podisul braziliei, brazilia, bugetul de stat

Teoria monetarista a inflatiei

4.politica activista de gestionare a cererii este respinsa, fie ea monetara sau fiscala, si se prefera "reguli" pentru politica monetara pe termen lung sau obiective prestabilite. Postulatul stabilitatii nu se afla in mod intamplator pe primul loc. In esenta, teza existentei unui sistem economic inerent stabil reprezinta o propunere a monetaristilor (deoarece economia de piata se caracterizeaza prin instabilitate si , in consecinta, stabilitatea din ipoteza de mai sus nu este decat o propunere apriorica), asa cum remarca A.Leijounhuford in 1976.

Alte referate despre: teoria monetarista, teoria monetarista- referat, teorii monetariste

Comertul exterior dintre Romania si Slovenia

"Comertul exterior dintre Romania si Slovenia"
In prima jumatate a anului 1999, dezvoltarea economica a Sloveniei a fost afectata de pregatirile impuse de introducerea taxei pe valoarea adaugata. Cele mai afectate au fost consumul intern, balanta comerciala si, indirect, rata de schimb. Acestea au revenit la normal dupa introducerea TVA, in cea de-a doua parte a anului.
Conform estimarilor Institutului de Analize Macroeconomice si Dezvoltare (IMAD), cresterea economica, inregistrata in anul 1999, a fost de 3,75%. Cea mai importanta crestere a fost semnalata in domeniul investitiilor, 14%.

Alte referate despre: comertul exterior, comert exterior, comertul exterior al romaniei

The Macroeconomic Indicators

The economic activities which take place within the framework of a national economy are concretized in a wide range of goods and services. Their assessment under physical or valoric aspect is realised with the help of the economic indicators.

Alte referate despre: macroeconomic indicators, what are macroeconomic indicators, basic macroeconomic indicators
Referate afisate : 19
Medie note: 8.71 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.