Referat riscurile bancare

Importanta gestionarii riscurilor bancare

Importanta gestionarii riscurilor bancare
Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie sa cuprinda atat programe cat si proceduri de gestionare a riscurilor bancare care vizeaza, de fapt, minimalizarea probabilitatii producerii acestor riscuri si a expunerii potentiale a bancii.
Importanta gestionarii riscurilor bancare

Nivel: Facultate
Dimensiune: 9kb
Downloads: 1036
Materia: Finante-Banci

Servicii bancare

Calitatea este strâns legată de noţiunea de cantitate, între care există o strânsă interdependenţă. Legătura reciprocă dintre ele se exprimă prin noţiunea de măsură, aceasta constituind limita cantitativă dincolo de care se schimbă calitatea produsului, serviciului.
De exemplu, creşterea numărului de proprietăţi ale unui serviciu (produs)- latura cantitativă-determină o extindere a gradului de utilitate, care reprezintă latura extensivă a calităţii.

Alte referate despre: produse si servicii bancare, servicii bancare, serviciile bancare

Creditul bancar - abordare generala

1.Folosirea unor concepte contabile obiective si intelese de cat mai multi oameni, pentru:
a elimina riscurile excesive si necuantificate care il afecteaza pe creditor;
a stabili conditii de creditare realiste pe baza fluxului de lichiditati actual;
a evalua si a intelege care este solvabilitatea clientului;
a permite creditorului sa stabileasca termene pentru credite pe baza evaluarii riscurilor la zi.
2.O analiza financiara comprehensiva care cuprinde:
analiza performantelor financiare, a indatorarii si alichiditatilor clientului;
identificarea si interpretarea tendintelor financiare ale intreprinderii clientului;
un raport realist intre valoarea creditului si fluxul de lichiditati al clientului;
structurarea facilitatilor de creditare pentru a realiza o corelare intre necesitatile intreprinderii clientului si intrarile si iesirile de lichiditati.
3.Folosirea tehnicilor consacrate pentru identificarea si evaluarea riscurilor, precum si pentru evaluarea si organizarea facilitatilor de ...

Alte referate despre: creditul bancar abordare generala, referat creditul bancar abordare generala, creditul bancar - abordare generala

Falimentul bancar

•Procedura falimentului bancar este in principal reglementata de Legea nr. 83/1998, completata cu dispozitiilr Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.

Alte referate despre: falimentul bancar, faliment bancar, falimentul bancar referat

Sistemul financiar bancar

In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este foarte mare, activind ca intermediar principal in relatia economii-investitii, relatie hotaritoare in cresterea economica . Conceptele moderne privind dezvoltarea economica considera ca un rezultat necesar al evolutiei societatii, obtinerea de economii ale agentilor economici sau persoanelor fizice, reprezentind venituri neconsumate in perioada curenta si destinate unei utilizari viitoare.

Alte referate despre: management financiar bancar, financiar-bancar, proiect financiar bancar

Serviciile bancare

Serviciile bancare
- conturi curente (la vedere ), in lei si/sau in valuta, conturi in care titularii pot face operatiuni de incasari si plati curente;
- conturi de depozit (la termen), in lei si/sau in valuta, conturi in care depunerile se fac pentru un anumit termen, perioada in care titularii nu pot efectua nici depuneri in cont, nici plati din aceste conturi.

Alte referate despre: produse si servicii bancare referat, servicii bancare referat, promovarea produselor si serviciilor bancare la bcr

Credit Bancar

{n considerarea structurii sistemului bancar trebuie s` avem [n vedere
c` [n componentele naionale se afirm` ]i tr`s`turi generale, dar ]i
particularit`i ale alc`tuirii verigilor componente.

Alte referate despre: creditul bancar, credit bancar, creditul bancar referat

Importanta gestionarii riscurilor bancare

Importanta gestionarii riscurilor bancare
In acest caz decizia trebuie luata intotdeauna avand in vedere si cheltuielile suplimentare necesare pentru asigurarea unei protectii corespunzatoare si pierderile potentiale mai mari. Dar daca decizia este de asa natura, atunci minimalizarea riscurilor bancare nu trebuie in nici un caz sa se transforme intr-un obiectiv in sine.

Alte referate despre: importanta gestionarii riscurilor bancare, importanta gestionarii riscurilor bancare referat, importanta gestiunii riscurilor bancare

Clientii unei banci si serviciile oferite de aceasta

In esenta relatia care exista intre banca si client este acea relatie inte debitor si creditor. Clientul poate fi creditor, iar banca debitor. Reversul acestei situatii se inregistreaza in cazul in care clientul imprumuta bani de la banca. Banca nu este doar un pastrator al banilor, intrucât ea poate folosi fondurile in scopul unor afaceri, dar i-si asuma obligatia de a restitui la cerere valoarea depozitelor.

Alte referate despre: clientii unei banci si serviciile oferite de aceasta, clientii unei banci si serviciile oferite de aceasta referat, clientii unei banci si serviciile oferite de acestea

Banca Centrala Europeana

Acordul de la Bruxelles din 9 februarie 1971 a fost fondat pe concepţiile planului Werner dar au întâmpinat greutăţi în cursul crizei care a afectat anii 1970.

b) Adaptările în faţa crizei din anii ’70
Ordinul monetar internaţional de la Bretton-Woods s-a dizolvat la sfârşitul anilor 1960. La 15 august 1971 preşedintele Statelor Unite, R.Nixon, suspendă convertibilitatea dolarului în aur; deci Sistemul Monetar Internaţional era muribund. CEE a prezervat în ciuda eveni-mentelor interdependenţa şi solidaritatea între monedele statelor membre.

Alte referate despre: banca centrala europeana, banca centrala europeana referat, banca central europeana

Evaluarea nivelului de calitate al serviciilor bancare

3. Actele normative prin care se reglementează serviciile bancare
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;
2. Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Normele Băncii Naţionale a României nr.1/2001 privind lichiditatea băncilor, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr.5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

Alte referate despre: definirea nivelului de calitate si servicii, impactul calitatii asupra serviciilor bancare, evaluarea calitatii serviciilor bancare

Riscurile activitatii bancare

Riscurile criminale si frauduloase apar ca urmare a unor patrunderi în
fisierele informatice, utilizarea frauduloasa a mijloacelor de plata,
duplicarea si contrafacerea cartilor si a cecurilor, utilizarea
frauduloasa a unei operatii de catre un salariat, utilizarea
frauduloasa a unei operatii de catre terti, întocmirea dosarului de
credit pe baza de falsuri, toate tipurile de deturnari de fonduri
(inclusiv informatice), furt, deturnare de fonduri de catre un
salariat, bancnote false, atac armat, rapiri de persoane (în timpul
transportului), furt în urma luarii unor ostatici la domiciliul unui
salariat, tâlharii (furt din seifuri), cereri de rascumparare, furt de
valori pe parcursul transportului, furt de valori la alti prestatori.

Alte referate despre: riscurile activitatii bancare, riscurile specifice activitatii bancare, gestiunea riscurilor specifice activitatii bancare

Tendinte in activitatea bancara din Romania

Tendinte in activitatea bancara din Romania
Instabilitatea financiara pieţelor emergente (America Latină, Asia, Rusia si Europa de Est). Tendinţa de agregare a intereselor economice prin formarea de blocuri comerciale, caracterizate prin: - libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor si capitalului, - înlăturarea barierelor fiscale si vamale. Uniunea Economica si Monetara în cadrul UE. Tendinţa de globalizare a economiei mondiale, inclusiv în domeniul bancar manifestata prin fuziuni, achiziţii si acorduri de cooperare, tendinţa care demonstrează României ca nu poate rămâne izolata fata de sistemul bancar internaţional. Concentrarea capitalului si consolidarea noilor entităţi.

Alte referate despre: orientari si tendinte in activitatea bancara contemporana, tendinte in activitatea bancara din romania, tendinte in activitatea bancara

Sisteme informatice financiar bancare

Principalele metode moderne de plata utilizate sunt:
- platile cu card,
- schimbul electronic de adate financiare,
- home banking, phone banking, internet banking, mobil banking.

Alte referate despre: sisteme informatice financiar bancare, sisteme informatice financiar-bancare, sisteme informatice financiar bancare referat

Gestionarea riscurilor bancare

Gestionarea riscurilor bancare
Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul economic, cel monetar, cel financiar bancar sunt permanent supuse unei concurenţe acerbe. Astăzi băncile sunt privite de către specialişti, şi nu numai, ca fiind acele instituţii care administrează riscul. Această caracterizare dată băncilor se datorează în special faptului că orice operaţiune financiar-bancară pe piaţa internă şi internaţională este supusă acţiunii unui ansamblu de factori de risc independenţi.

Alte referate despre: gestionarea riscurilor bancare, identificarea si gestionarea riscurilor bancare, gestionare riscuri bancare

Serviciile bancare

Serviciile bancare
Atât pentru persoanele fizice, cât si pentru cele juridice, bãncile deschid, în evidenta lor, urmãtoarele tipuri de conturi:conturi curente (la vedere ), în lei si/sau în valutã, conturi în care titularii pot face operatiuni de încasãri si plãti curente;conturi de depozit (la termen), în lei si/sau în valutã, conturi în care depunerile se fac pentru un anumit termen, perioadã în care titularii nu pot efectua nici depuneri în cont, nici plãti din aceste conturi.

Alte referate despre: referat produse si servicii bancare, promovarea produselor si serviciilor bancare, promovarea serviciilor bancare

Riscuri de contaminare in practica medicala

Contaminarea infecţioasă apare ca rezultat al expunerii profesionale la agenţi biologici, reprezentaţi de sânge sau alte fluide biologice, virusuri, bacterii, paraziţi şi/sau toxine ale microorganismelor etc.

Alte referate despre: riscuri de contaminare in practica medicala, referat riscuri de contaminare in practica medicala, riscuri de contaminare in practica medicala referat

Asigurarea riscurilor financiare si politice

"Asigurarea riscurilor financiare si politice"
Aceste riscuri pot fi structurate în:
1. riscuri comerciale;
2.riscuri generate de forţa majoră şi provocate de calamităţi naturale;
3. riscuri politice;
4. riscuri valutare.

Alte referate despre: asigurarea riscurilor financiare si politice, referat asigurarea riscurilor financiare si politice, asigurarea riscurilor financiare si politice in comertul exterior

Banca mondiala

Uniunea Monetară Latină a fost prima formă de organizare care a luat fiinţa în 1865 şi s-a constituit în jurul francului francez; la ea a aderat, iniţial, Franţa, Belgia, Italia, Elveţia şi Grecia iar, ulterior, şi alte state, prin care şi România.A doua uniune monetară a fost cea constituita la început din Prusia şi Austria (în 1875) şi extinsă mai târziu prin aderarea altor state.

Alte referate despre: banca mondiala, banca mondiala referat, referat banca mondiala

Bancile Comerciale

Agenţii economici îşi găsesc resursele necesare realizării investiţiilor pe două căi : fie prin utilizarea propriilor economii , fie prin recurgerea la creditele ce le sunt acordate prin bănci , în procesul de reciclare şi valorificare a capitalurilor monetare în economie .

Alte referate despre: bancile comerciale, bancile comerciale referat, bancile comerciale in republica moldova

Estimarea riscurilor intr-o economie in tranzitie

În Republica Moldova riscurile legate de domeniul economic sunt puţin analizate, iată de ce scopul acestei lucrări este sistematizarea asupra metodelor de evaluare a riscurilor într-o economie in tranziţie.
În funcţie de scopul propus sarcinile acestei lucrări sunt urmatoarele:

Alte referate despre: riscuri intr-o economie, estimarea riscurilor intro economie de tranzitie, politica monetara in economia de tranzitie in romania
Referate afisate : 21
Medie note: 8.14 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles