Riscul bancar

Riscul bancar

Riscul bancar
Numai ca nu intotdeauna aceste doua obiective - general si sectorial - se afla in concordanta. S-ar putea ca, in anumite situatii, costul implementarii si exploatarii procedurilor care vizeaza gestiunea riscului sa fie mai mare decat expunerea potentiala la risc. Ceea ce nu inseamna ca aceste programe trebuie selectate in functie de criterii de eficienta. In alte cazuri s-ar putea ca strategia bancii sa implice asumarea unor riscuri sporite sau a unor riscuri noi. In acest caz trebuie luata decizia intotdeauna avand in vedere si cheltuielile suplimentare necesare pentru asigurarea unei protectii corespunzatoare si pierderile potentiale mai mari. Insa minimizarea riscurilor nu trebuie sa se transforme intr-un obiectiv in sine. De altfel obiectivele managementului bancar sunt trei: maximizarea rentabilitatii, minimizarea expunerii la risc si respectarea reglementarilor bancare in vigoare.

Riscul bancar
Importanta gestiunii bancare nu se rezuma doar la minimizarea cheltuielilor. ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 40kb
Downloads: 27
Materia: Economie

Riscul de creditare

Riscul de creditare - Pe de altă parte, orice bancă îşi asumă, într-o oarecare măsură, riscuri atunci când acordă credite şi, în mod cert, toate băncile înregistrează în mod curent pierderi la portofoliul de credite, atunci când unii debitori nu îşi onorează obligaţiile. Oricare ar fi însă nivelul riscurilor asumate, pierderile la portofoliul de credite pot fi minimizate dacă operaţiile de creditare sunt organizate şi gestionate cu profesionalism.

Alte referate despre: riscul de creditare, analiza riscului de creditare, managementul riscului de creditare

Gestionarea riscurilor bancare

Gestionarea riscurilor bancare
i) nivelul maxim prevăzut al rezervelor îl reprezintă soldul maxim zilnic al contului în care se menţin rezervele minime obligatorii şi se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra nivelului prevăzut al rezervelor minime obligatorii aferente perioadei de aplicare;
j) excedentul de rezerve îl reprezintă diferenţa pozitivă dintre nivelul efectiv prevăzut al rezervelor minime obligatorii;
k) deficitul de rezerve îl reprezintă diferenţa negativă dintre nivelul efectiv şi nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii;

Alte referate despre: gestionarea riscurilor bancare, identificarea si gestionarea riscurilor bancare, gestionarea riscurilor bancare in bancile europene

Economii in tranzitie

Economii in tranzitie
Numărul şi volumul împrumuturilor bancare pentru dezvoltarea sectorului financiar a crescut rapid după 1991. Împrumuturile au început să scadă după 1996, reflectând progres în unele cazuri, înfrângere în altele, şi o tendinţă a ascensiunii ţărilor candidate la UE privind încrederea acordată asistenţei europene. Atât guvernele, cât şi donatorii externi răspundeau de cele mai multe ori la evenimentele ce se desfăşurau cu măsuri de înlocuire temporară, programe de împrumut şi dialoguri, care uneori erau întrerupte de schimbări de guvern sau de răsturnări politice. Circumstanţele au variat de la ţară la ţară. Astfel, deşi elementele specifice ale reformei sunt comune celor mai multe programe, nu este deloc surprinzător faptul că băncile nu au abordat aceeaşi strategie pentru selectarea sau succesiunea operaţiilor.

Alte referate despre: economii in tranzitie, economiile in tranzitie, economiile in tranzitie si integrarea lor in economia mondiala

Asigurari moderne

Riscul de credit se manifesta in momentul in care clientii bancii nu isi indeplinesc obligatiile referitoare la serviciul datoriei. Acest risc declanseaza o pierdere totala sau partiala a sumei de bani imprumutata catre contrapartida.

Alte referate despre: asigurari comerciale moderne, sisteme moderne de asigurari, asigurari comerciale moderne referat gratis

Pretul - Element al mixului de marketing financiar bancar

Din alt punct de vedere dobânda poate fi fixă sau variabilă şi din ce în ce mai deseori mixtă. Dobânda fixă este folosită foarte rar (mai ales în cazul depozitelor) datorită fluctuaţiei situaţiei economice, pentru că băncile nu-şi pot permite să-şi aplice dobânzi prea mari, sau prea mici faţă de dobânzile dezvoltate de piaţă, ci trebuie să-şi schimbe împreună cu acestea. Dobânda variabilă dă răspunsul la această problemă. La o dobândă variabilă ambele părţi implicate (clientul şi banca) au posibilitatea de a beneficia de schimbările dobânzilor, dar au şi riscul de a plăti mai mult. În cazul acestei dobânzi, valoarea ei depinde de obicei de ratele interbancare ROBOR, EURIBOR sau LIBOR.

Alte referate despre: pretul - element al mixului de marketing financiar bancar 3x puncte, pretul element al mixului de marketing financiar bancar, pretul - element al mixului de marketing financiar bancar

Riscul in afaceri

Risk= p e_I ap/c
Unde pe_I-probabilitatea producerii evenimentului I
Ap/c -amplitudinea pierderii sau castigului in cazul producerii evenimentului I Există numeroase controverse în practică privind această distincţie, dat fiind faptul că cea mai mare parte a deciziilor în afaceri se iau fără a dispune de date statistice şi calcule matematice. Distincţia are, totuşi, o oarecare valoare conceptuală .

Alte referate despre: riscul in afaceri, riscul in afaceri referat, referat riscul in afaceri

Sistemul Bancar European in conditiile monedei unice

Pậnă în 1980 imaginea sistemului bancar este cea a unui sistem fragmentat, chiar dacă în 1973 prin Directiva 73/183/EEC au fost abolite restricţiile în ceea ce priveşte organizarea şi prestarea de servicii şi activităţi bancare în realitate sistemele bancare a majorităţii ţărilor erau restricţionate de un larg set de constrậngeri, îndeosebi cele care vizau controlul fluxurilor de capital.

Alte referate despre: sistemul bancar european in conditiile monedei unice, sistemul bancar in conditiile monedei unice euro, sistemul banca in conditiile monedei unice euro

Riscul in activitatea de creditare

- diversificarea plasamentelor
- constituirea, dezvoltarea si consolidarea bursei de valori
- participarea bancilor comercile la constituirea capitalului social al unor societati comerciale
- participarea bancilor comerciale romanesti la circuitul mondial al informatiei bancare (SWIFT banci corespondente, participarea la tranzactii financiar-valutare internationale)
- platile interne si internationale au fost diversificate
- cibernetizarea informatiei

Alte referate despre: riscul in activitatea de creditare, riscul in activitatea de creditare a agentilor economici, riscul in activitatea de creditare bancara

Bancile romanesti si sucrusalele bancilor straine in Romania

Activitatea bancară îşi are originile în Antichitate, perioadă în care bogăţiile erau păstrate în temple, fapt ce aducea un anumit “profit” preoţilor, pe lângă recunoaşterea templelor de către populaţie. În măsura în care bunurile păstrate erau perisabile, modalitatea de păstrare era împrumutul de consumaţie. Pentru deponenţi se asigura plasarea bogăţiei într-un loc sigur, iar pentru preoţi se realiza un profit. Dovada acestor practici este descoperirea de către arheologi în Mesopotamia a tabelelor de contabilitate datând din 3400-2500 î.H.
O altă practică des întâlnită în perioada antică era împrumutul cu dobândă, practică ce la început nu a putut fi controlată de autorităţi, deoarece nu existau reglementări în domeniu.
Împrumutul cu dobândă este reglementat mai târziu prin Codul lui Hammurabi care este recunoscut ...

Alte referate despre: reteaua bancilor straine in romania, modalitati de patrundere a bancilor straine in romania, impactul bancilor straine asupra pietei bancare romanesti

RISCUL BANCAR

MODALITATI DE CUANTIFICARE A RISCURILOR BANCARE.
MASURI DE PREVEDERE A RISCULUI BANCAR
Modalitati de cuantificare a riscurilor
1) Riscul de credit poate fi calculat pe baza urmatoarelor formule:
Total credite /Active;
Credite neperformante / Total credite;
Provizioane pentru credite / Total credite.
2) Riscul de lichiditate se calculeaza astfel:
Total credite / Total depozite;
Active lichide / Total depozite
3) Riscul dobanzii
Active sensibile la dobanda / Pasive sensibile la dobanda
4) Riscul de capital
Capitalul propriu / Total depozite

Masuri de prevedere a riscului bancar
A. Masuri preventive
-au ca obiect prevenirea riscului de nerambursare a imprumutului;
-principul general ce trebuie avut in vedere in estimarea oportunitatii unei operatiuni de credit, consta in estimarea posibilitatii recuperarii la scadenta si determinarea corecta ca capacitatii virtualului credit de a produce venituri;
-verificarea si analiza de catre agentul bancar a urmatoarelor aspecte:
-starea ...

Alte referate despre: riscul bancar, managementul riscului bancar, riscul bancar referat

Globalizarea sistemului bancar

Un alt element de o importanta majora este procesul de globalizare care a cuprins si sistemul bancar, activitatea financiar-bancara devenind chiar unul dintre domeniile de varf ale acestui proces, proces care se refera la eliminarea barierelor din calea comertului si investitiilor internationale, la transnationalizarea activitatii economice, la accentuarea cooperarii internationale in domeniul productiei si circulatiei bunurilor, al operatiilor financiare si bancare, functionarea economiilor nationale in cadrul unor organizatii integrate.

Alte referate despre: globalizarea sistemului bancar, evolutia sistemului bancar romanesc, evolutia sistemului bancar

Marketingul serviciilor - Marketingul financiar bancar

La1 ianuarie 1901, Banca Națională devine instituție cu caracter privat, statul ieșind din asociație. La sfârșitul secolului al XIX-lea a început să se facă simțita o puternică centralizare a capitalului bancar în România. În această perioadă, unele case bancare sau asociații bancare, apărute anterior, dar care în contextul nou nu dispuneau de suficient capital financiar, și-au schimbat statutul juridic sau au fost absorbite de altele.

Alte referate despre: marketingul serviciilor marketingul financiar-bancar, referat marketingul serviciilor - marketingul financiar bancar, marketingul serviciilor marketingul financiar bancar

Evaluarea unei societati cu obiect de activitate bancar - Banca Transilvania

3. Diagnosticarea situaţiei actuale Se poate face prin analiza resurselor şi a rezultatelor obţinute pe o anumitã perioadã de timp trecutã şi pînã la data evaluãrii. Analiza resurselor presupune prezentarea şi analiza surselor de finanţare, a creanţelor şi a datoriilor. PATRIMONIUL Metodele alese pentru evaluarea patrimoniului sunt:

Alte referate despre: evaluarea unei societati cu obiect de activitate bancar, evaluarea unei societati cu obiectiv de activitate turistica, evaluarea unei societati cu obiectiv de activitate comercial

Evolutie si tendinte ale capitalului elen in sistemul bancar din Romania

- La inceputul anului 2000, Banca Bucuresti a fost redenumita ALPHA BANK ROMANIA pentru a sublinia apartenenta la Grup. In acelasi an, banca Monte Dei Paschi Di Siena, cea mai veche banca din lume (infiintata in 1472) a devine actionar a Alpha Bank Romania. Prin prezenta sa a constribuit la dezvoltarea relatiilor de afaceri cu companiile italiene din Romania. Ca rezultat al politicii de obtinere a controlului total in filiale, Alpha Bank devine in anul 2005 actionar majoritar, detinand 99.43% din actiunile Alpha Bank Romania.

Alte referate despre: evolutie si tendinte in structurile capitalului din economia romaniei, evolutie si tendinte in structura capitalului din economia romaniei, evolutie si tendinte in structurile capitalului

Sistemul bancar german

Astfel, dat fiind numărul mare de bănci şi oficii bancare, Germania era, şi încă mai este una dintre cele mai puternice economii “bancare” din lume. Deşi numărul băncilor din Germania s-a micşorat în ultimii ani, este totuşi, în continuare, destul de ridicat potrivit standardelor internaţionale. Marea majoritate a băncilor sunt bănci universale, ceea ce înseamnă că ele sunt implicate, într-o măsură mai mare sau mai mică, în activităţi precum: crearea de depozite, acordarea de credite, scontarea titlurilor de credit, asigurarea serviciilor de siguranţă în activităţile de brokeraj şi în cele de încredere, factoring, garanţii financiare şi transferuri de fonduri sau servicii de plăţi cât şi alte servicii pe care autorităţile în domeniu le recunoaşte ca fiind servicii bancare la care mai pot fi adăugate serviciile bancare tipice de investiţii şi rezervele de asigurare a bunurilor prin intermediul subsidiarilor sau a acelor mai apropiate societăţi ...

Alte referate despre: sistemul bancar german, sistem bancar german, sistem bancar germania

Riscul de creditare al persoanelor fizice

Evaluarea creditelor pentru a determina riscul trebuie să aibă în vedere următoarele: onestitatea şi integritatea solicitantului, istoricul relaţiilor sale cu banca, stabilitatea veniturilor sale primare, a locului de muncă şi a rezidenţei, dacă sursele de venit ale clientului prezente şi viitoare sunt de încredere, scopul pentru care este solicitat creditul, suma şi natura celorlalte obligaţii ale clientului, factorii externi ce pot influenţa capacitatea de plată a clientului, valoarea garanţiei.

Alte referate despre: analiza riscului de creditare a persoanelor fizice, riscul de creditare a persoanelor fizice la brd, operatia de creditare a persoanelor fizice

Sistemul financiar bancar

In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este foarte mare, activind ca intermediar principal in relatia economii-investitii, relatie hotaritoare in cresterea economica . Conceptele moderne privind dezvoltarea economica considera ca un rezultat necesar al evolutiei societatii, obtinerea de economii ale agentilor economici sau persoanelor fizice, reprezentind venituri neconsumate in perioada curenta si destinate unei utilizari viitoare.

Alte referate despre: proiecte financiar bancare, management financiar bancar, institutii financiar-bancare
Referate afisate : 18
Medie note: 7.80 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.