Situatiile financiare anuale referat

Situatiile financiare ale institutiilor de credit

Situatiile financiare ale institutiilor de credit
Modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu exerciţiul financiar al anului 2006.

Situatiile financiare ale institutiilor de credit
Aliniatul (2) stipuleaza faptul ca Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, prevăzute la alin. (1), se aplică:
- băncilor, persoane juridice române;
- organizaţiilor cooperatiste de credit;
- instituţiilor emitente de monedă electronică;
- caselor de economii pentru domeniul locativ;
- sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, denumite în continuare instituţii de credit.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 32kb
Downloads: 19
Materia: Economie

Bani in miscare sau banii care nu se vad

Posesia cardurilor: Cercetarea s-a realizat in doua stadii succesive. In primul stadiu, s-a urmarit esantionarea sistematica a bancomatelor existente in Bucuresti, retinandu-se dintr-un total de 210 bancomate un numar de 70 repartizate si structurate in cele sase sectoare proportional cu bancomatele ale bancilor comerciale din piata Bucurestiului.

Alte referate despre: banii in miscare sau banii care nu se vad, banii electronici sau banii care nu se vad, bani in miscare sau bani care nu se vad

Convertibilitatea monetara si evolutia ei

La acest capitol, putem mentiona faptul ca convertibilitatea face
parte din notiunile si institutiile care au cunoscut importante
modificari de continut. Astfel: pe vremea cînd sistemele monetare
nationale se bazau pe etalonul aur, pe etalonul argint sau pe
bimetalism, convertibilitatea însemna dreptul detinatorului unei sume
în bancnote de a pretinde în schimb de la banca emitenta cantitatea de
aur (argint) corespunzatoare valorii nominale a bancnotelor si
continutului de metal stabilit prin lege pentru unitatea monetara
respectiva. Convertibilitatea era asigurata prin stocul de acoperire
(aur, valuta) detinut obligatoriu de banca, care reprezenta a doua
garantie a emisiunii, alaturi de garantia principala a portofoliului
de scont.

Alte referate despre: convertibilitatea monetara si evolutia ei, studiu caz convertibilitatea monetara si evolutia ei in romania, convertibilitatea monetara

Analiza titlurilor BRD

Analiza titlurilor BRD
La momentul constituirii bancii, capitalul social varsat efectiv a fost de 2,6 miliarde lei, diferenta de 2,4 miliarde urmand a fi varsata pana la data de 31.05.1991. BRD a primit autorizatia generala de desfasurare a activitatilor bancare, supunandu-se reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei (Legea 58/1998 privind activitatea bancara si a legii 31/1991 privind societatile comerciale).

Alte referate despre: analiza swot brd, analiza tehnica brd, analiza fundamentala brd

Situatii financiare in Marea Britanie

In cadrul situatiilor financiare, fiecare componenta trebuie sa fie identificata in mod clar. In plus, potrivit IAS 1, trebuie oferite informatii suplimentare pentru o mai buna intelegere a informatiilor prezentate: numele intreprinderii sau orice alta indicatie echivalenta, daca este vorba despre conturi individuale sau despre conturi consolidate, data intocmirii bilantului, iar perioada acoperita de contul de profit si pierdere, de tabloul variatiilor capitalului propriu si de situatia fluxurilor de numerar, moneda in care sunt prezentate situatiile financiare, nivelul rotunjirilor effectuate-mii, milioane sau alt ordin de marime.

Alte referate despre: situatii financiare in marea britanie, situatiile financiare din marea britanie, situatii financiare marea britanie

Prezentarea situatiilor financiare

Acestea sunt discutate in continuare in paragrafele 23-37 din IAS 1 si sunt in conformitate cu acele principii stabilite in sectiunea 5 din volumul de Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS.

Alte referate despre: prezentarea situatiilor financiare, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, ias 1 prezentarea situatiilor financiare download

Dizolvarea unei intreprinderi

In cazul in care dizolvarea societatii are loc din vointa proprie a asociatilor, acestia vor putea revenii oricand , cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, cu conditia ca sa nu se fi facut inca nici o repartitie din activ.
Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.
Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea voluntara si lichidarea societatilor cu numire de lichidator sunt:

Alte referate despre: dizolvarea unei intreprinderi, referate dizolvarea unei intreprinderi, dizolvarea si lichidarea intreprinderilor

Rolul gestiunii financiare la nivelul firmei

Managementul financiar este doar unul dintre aspectele ce privesc activitatea firmei, marketingul şi producţia fiind alte două aspecte. împreună ele trebuie să coopereze eficient pentru ca firma în ansamblu să fie eficientă. Între domeniile marketing, finanţe, producţie există numeroase interdependenţe. De exemplu, pentru a determina nivelul producţiei, managerul producţiei trebuie să primească informaţii de la departamentul marketing privind nivelul aşteptat al vânzărilor. Iar pentru a determina nivelul vânzărilor, directorul comercial trebuie să colaboreze cu managerul financiar pentru a determina cea mai potrivită politică comercială a firmei. Numeroase aspecte ale activităţilor interdepartamentale necesită ca managerii din diferite arii funcţionale să fie familiarizaţi cu activităţile din alte departamente şi arii funcţionale.

Alte referate despre: rolul gestiunii financiare la nivelul firmei, rolul gestiunii financiare la nivelul firmei sudiu de caz, rolul gestiunii financiare la nivelul firmei un studiu de caz

Veniturile, cheltuielile, rezultatele financiare

- prime încasate la asigurările de transport (separat pentru transportul intern şi cel extern).
• prime încasate din asigurările facultative de persoane:
- prime încasate la asigurările de viaţă;
- prime încasate la asigurările de accidente.
• prime încasate din asigurările facultative de răspundere civilă:
- prime încasate din asigurările de răspundere civilă auto, cu valabilitate în România;

Alte referate despre: veniturile cheltuielile si rezultatele, veniturile cheltuielile si rezultatele intreprinderii-referat, cheltuielile si rezultatele financiare ale societatilor de asigurari

Asigurarea riscurilor financiare si politice

"Asigurarea riscurilor financiare si politice"
3. Riscurile politice constau în evenimentele social-politice, independente de voinţa şi solvabilitatea cumpărătorului, care îl impiedică să-şi onoreze obligaţiile de plată faţă de furnizor (război, greve).

Alte referate despre: asigurarea riscurilor financiare si politice, proiect asigurarea riscurilor financiare si politice, referat asigurarea riscurilor financiare si politice

Credit ipotecar pentru investitii imobiliare

Politica conditiilor de finantare
Sub aspectul conditiilor de finantare politica de asigurare a creditelor pentru proiectele de investitii in proprietati imobiliare se manifesta prin doua practici:
Conditiile liberale prin care se faciliteaza cu un optimism exagerat optiunile tuturor partilor participante la initierea proiectului - investitori, proprietari, utilizatori
Aceasta practica genereaza un risc major in ceea ce priveste refuzurile de rascumparare a ipotecilor
Conditiile conservatoare - prin care se previne efectuarea de operatiuni riscante, dar au un mare dezavantaj deoarece pot limita dezvoltarile in perioadele de avant economic si prelungi perioadele de recesiune.
Politica concurentei
Se refera la confruntarea dintre proprietatile imobiliare existente si finantarea uneia noi, eventual prin credit ipotecar, aducandu-se astfel noi competitori pe piata. Manifestarea acestei politici se realizeaza prin doua practici, respectiv:
• protejarea proprietatilor imobiliare ...

Alte referate despre: creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, credit ipotecar pentru investitii imobiliare, credit ipotecare pentru investitii imobiliare

Creditul bancar - abordare generala

RENTABILITATEA – Reprezinta masura in care o societate comerciala realizeaza vanzari care depasesc costul activitatilor.
EFICIENTA – Reprezinta eficacitatea unei societati comerciale in ceea ce priveste administrarea resurselor si conducerea activitatilor.
INDATORAREA – Reprezinta masura in care fondurile folosite de o societate comerciala sunt asigurate de creditori si nu de proprietari.
LICHIDITAEA – Reprezinta numerarul si alte active la dispozitia societatii comerciale pentru a-si indeplini obligatiile, iclusiv plata dobanzii pentru imprumuturile acordate de creditori.

Alte referate despre: creditul bancar abordare generala, referat creditul bancar abordare generala, referate creditul bancar abordare generala

Riscul in activitatea de creditare

- sporirea participarii bancilor la viata economica si sociala a tarii
- utilizarea publicitatii ca mijloc de promovare a produselor si serviciilor bancare
- alinierea structurii functionale si evidentei bancilor comerciale la standarde internationale

Alte referate despre: riscul in activitatea de creditare, riscul in activitatea de creditare a agentilor economici, riscul in activitatea de creditare bancara

Creditarea

1.Legea nr.33/1991 privind activitatea bancara
Art.12 Societatile bancare li se interzice sa incheie contracte sau intelegeri , sa adopte practici de orice fel care le-ar asigura pozitii dominante pe piata monetara, financiara sau valutara ori sa se angajeze in operatiuni pentru a obtine neloial avantaje pentru ele sau pentru terte persoane

Alte referate despre: creditarea persoanelor fizice, creditarea, creditarea bancara

Credit de linie

1. Să atragă depozitele băneşti ale clienţilor, persoane fizice şi juridice;
2. Să permită clienţilor să-şi retragă banii sau să-i transfere în alte conturi;
3. Să acorde împrumuturi clienţilor care solicită credite, folosind depozitele atras (plasarea de fonduri).

Alte referate despre: linie de credit, referat linie de credit, linie credit

Bazele organizarii contabilitatii financiare

Inteligibilitatea: Informatia trebuie sa fie usor inteleasa de utilizatorii care dispun de cunostinte suficiente privind desfasurarea afacerilor si a activitatilor economice, de notiuni de contabilitate si au dorinta de a studia informatiile prezentate cu diligentele cuvenite.

Alte referate despre: bazele organizarii contabilitatii financiare, bazele organizarii contabilitatii manageriale referat, bazele organizarii contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor

Primul protocol aditional la conventia privind protectia intereselor financiare al comunitatilor europene

Trebuie facuta distinctia dintre coruptia pasiva si coruptia activa.
Astfel, coruptia pasiva reprezinta fapta savarsita cu intentie de catre un functionar, direct sau prin intermediul unei terte persoane, de a solicita sau de a primi avantaje, indiferent de natura acestora, pentru el insusi sau pentru un tert, sau de a accepta promisiunea acestora, pentru a indeplini sau pentru a nu indeplini, contrar atributiilor sale oficiale, un act care intra in sfera sa de activitate sau un act in
exercitiul functiunii, care aduce atingere sau este susceptibil de a aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor europene.

Alte referate despre: conventia privind protectia intereselor financiare, conventia pt protectia intereselor financiare ale comunitatii europene, primul protocol aditional la conventia european

Functii financiare

NPV (dobândt valoare1, valoare2, …)
Functia NPV calculeazt valoarea prezentt actualizatt a unui flux de venituri/ cheltuieli.
Dact n este numtrul de argumente din tirul de valori ( n nu poate fi mai mare de 29), atunci valoarea nett actualizatt se calculeazt cu formula:

Valorile trebuie st fie echidistante în timp ti st fie valori plttite/ încasate la sfârtitul fiectrei perioade.Dobânda- reprezintt dobânda anualt.
Functia NPV este asemtnttoare cu PV. Deosebirea constt în faptul ct valorile utilizate de PV trebuie st fie constante, iar PV acceptt valori fie la începutul, fie la sfârtitul perioadei.
Exemplu: Pentru o investitie trebuie plttiti 10 000 $ timp de 1 an. În urmttorii trei ani se obtin venituri anuale de 3 000 $, 4 200 $ ti 6 800 $. Dobânda anualt este de 10%. St se calculeze valoarea nett actualizatt a investitiei.
Formula de calcul este:
=NPV (10%, -10 000, 3 000, 4 200, 6 800) care returneazt valoarea ...

Alte referate despre: functii financiare excel, functii financiare, functii financiare in excel

Mobilizarea resurselor financiare ale persoanelor fizice

- In situatia in care un depozit este lichidat inainte de scadenta, se calculeaza dobanda prevazuta „la vedere”,pe intreaga perioada pentru care a fost constituit depozitul;
- La expirarea scadentei depozitului, aceasta se prelungeste automat si pe aceeasi durata de timp, cu exceptia cazului in care titularul lichideaza depozitul la scadenta;
- Mentionarea comisionului perceput de banca pentru intretinerea contului de depozit al clientului;
- Semnaturile autorizate ale partilor: banca si titularul depozitului;
- Numarul dat contului de depozit.

Alte referate despre: mobilizarea resurselor financiare, constituirea resurselor financiare, asigurarea persoanelor fizice
Referate afisate : 19
Medie note: 7.74 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.